HTML Site Map

Homepage Last updated: 2019, April 16
Total pages: 165302

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
פסיקה-עליון13431 pages
בג"ץ 1936/11 גמאל דראגמה ראש מועצת הכפר לובן אששרק - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1936/11 גמאל דראגמה ראש מועצת הכפר לובן אששרק
בג"ץ 1938/16 נאג'ח עבד אלטיף אבו אלרוב נ. מפקד כוח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1938/16 נאג'ח עבד אלטיף אבו אלרוב נ. מפקד כוח
בג"ץ 194/18 מוחמד חאלד חסן אבו סל נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 194/18 מוחמד חאלד חסן אבו סל נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1943/18 היועץ המשפטי לממשלה נ. הוועדה לבחינת השעיית ראשי רשויות ב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1943/18 היועץ המשפטי לממשלה נ. הוועדה לבחינת השעיית ראשי רשויות ב
בג"ץ 1944/18 מוחמד עיסא נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1944/18 מוחמד עיסא נ. שר הפנים
בג"ץ 1946/17 עו"ד סמיר זידאן נ. ממשלת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1946/17 עו"ד סמיר זידאן נ. ממשלת ישראל
בג"ץ 1948/18 התנועה לטוהר המידות נ. היועץ המשפטי לממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1948/18 התנועה לטוהר המידות נ. היועץ המשפטי לממשלה
בג"ץ 1949/18 רשאד אחמד עבד אל עזיז עבדה נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1949/18 רשאד אחמד עבד אל עזיז עבדה נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1950/16 ינון עמרני נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1950/16 ינון עמרני נ. מדינת ישראל
בג"ץ 1951/16 איגוד חברות הנפט בישראל נ. שר התשתיות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1951/16 איגוד חברות הנפט בישראל נ. שר התשתיות
בג"ץ 1953/15 י.ב שיא משאבים בע"מ נ. בית הדין הארצי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1953/15 י.ב שיא משאבים בע"מ נ. בית הדין הארצי
בג"ץ 1955/16 נונה חצ'פורידזה נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1955/16 נונה חצ'פורידזה נ. משרד הפנים
בג"ץ 1956/19 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ. ועדת הבחירות המרכזית לכנס - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1956/19 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ. ועדת הבחירות המרכזית לכנס
בג"ץ 1959/16 עיריית חברון נ. ראש המינהל האזרחי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1959/16 עיריית חברון נ. ראש המינהל האזרחי
בג"ץ 196/18 שמחה אהרון נ. חברת בזק - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 196/18 שמחה אהרון נ. חברת בזק
בג"ץ 1960/16 המועצה המקומית נבי אליאס נ. מפקד כוחו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1960/16 המועצה המקומית נבי אליאס נ. מפקד כוחו
בג"ץ 1960/18 פלוני נ. מדינת ישראל - משרד הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1960/18 פלוני נ. מדינת ישראל - משרד הביטחון
בג"ץ 1961/16 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1961/16 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול
בג"ץ 1962/18 פלוני נ. מדינת ישראל - משרד הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1962/18 פלוני נ. מדינת ישראל - משרד הביטחון
בג"ץ 1965/18 פלוני נ. מדינת ישראל - משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1965/18 פלוני נ. מדינת ישראל - משרד הפנים
בג"ץ 1968/17 בלאל מחמוד עיסא סויטי נ. מפקד צבאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1968/17 בלאל מחמוד עיסא סויטי נ. מפקד צבאי
בג"ץ 1971/15 מוניב רביע אלמסרי נ. הפרקליט הצבאי הראשי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1971/15 מוניב רביע אלמסרי נ. הפרקליט הצבאי הראשי
בג"ץ 1971/18 חביב אחמד חביב מוחמד נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1971/18 חביב אחמד חביב מוחמד נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1972/18 פלוני נ. פרקליט המדינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1972/18 פלוני נ. פרקליט המדינה
בג"ץ 1974/18 ההסתדרות הרפואית בישראל נ. סגן שר הבריאות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1974/18 ההסתדרות הרפואית בישראל נ. סגן שר הבריאות
בג"ץ 198/17 חיים רובינסון נ. הרשות המוסמכת לחוק נר"ן - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 198/17 חיים רובינסון נ. הרשות המוסמכת לחוק נר"ן
בג"ץ 1980/18 גדעון שריאור נ. שר הביטחון - מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1980/18 גדעון שריאור נ. שר הביטחון - מדינת ישראל
בג"ץ 1981/18 עמותת חברה קדישא "חסדי דוד" לעדת הבוכרים נ. שר הדתות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1981/18 עמותת חברה קדישא "חסדי דוד" לעדת הבוכרים נ. שר הדתות
בג"ץ 1983/17 מני נפתלי נ. היועץ המשפטי לממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1983/17 מני נפתלי נ. היועץ המשפטי לממשלה
בג"ץ 1985/15 נאצר עבד אלחמיד עבד אלגוואד עלאמה נ. - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1985/15 נאצר עבד אלחמיד עבד אלגוואד עלאמה נ.
בג"ץ 1986/17 שאול שיפרין נ. עיריית הרצליה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1986/17 שאול שיפרין נ. עיריית הרצליה
בג"ץ 199/17 מחמד אבו טיר נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 199/17 מחמד אבו טיר נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה
בג"ץ 199/18 רענן בן טובים נ. מדינת ישראל - משטרת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 199/18 רענן בן טובים נ. מדינת ישראל - משטרת ישראל
בג"ץ 1991/19 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1991/19 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים
בג"ץ 1995/15 פלוני נ. מדינת ישראל - פרקליטות מחוז - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1995/15 פלוני נ. מדינת ישראל - פרקליטות מחוז
בג"ץ 1996/16 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1996/16 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול
בג"ץ 1996/18 פלוני נ. משרד הפנים- רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1996/18 פלוני נ. משרד הפנים- רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול
בג"ץ 1997/19 טארק ברגות נ. שירות הביטחון הכללי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1997/19 טארק ברגות נ. שירות הביטחון הכללי
בג"ץ 1998/17 המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברג נ. שירות בתי הסוה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1998/17 המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברג נ. שירות בתי הסוה
בג"ץ 2/19 עיריית פתח תקוה נ. משטרת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2/19 עיריית פתח תקוה נ. משטרת ישראל
בג"ץ 2005/16 משה ניסן נ. בית הדין הארצי לעבודה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2005/16 משה ניסן נ. בית הדין הארצי לעבודה
בג"ץ 2006/18 פלוני נ. מדינת ישראל - משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2006/18 פלוני נ. מדינת ישראל - משרד הפנים
בג"ץ 2008/18 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2008/18 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים
בג"ץ 2009/18 פלוני נ. מדינת ישראל - וועדה מאוימים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2009/18 פלוני נ. מדינת ישראל - וועדה מאוימים
בג"ץ 2009/19 איתי לשם נ. יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה- 21 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2009/19 איתי לשם נ. יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה- 21
בג"ץ 2011/18 פלוני נ. מדינת ישראל משרד הבטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2011/18 פלוני נ. מדינת ישראל משרד הבטחון
בג"ץ 2012/18 פלוני נ. מדינת ישראל-משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2012/18 פלוני נ. מדינת ישראל-משרד הפנים
בג"ץ 2014/18 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2014/18 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים
בג"ץ 2015/16 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2015/16 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 2015/18 פלוני נ. מדינת ישראל - משרד הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2015/18 פלוני נ. מדינת ישראל - משרד הביטחון
בג"ץ 2017/17 אלומיי אגירה שאובה (2014) בע"מ נ. רשו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2017/17 אלומיי אגירה שאובה (2014) בע"מ נ. רשו
בג"ץ 2017/17 אלומיי אגירה שאובה (2014) בע"מ נ. רשות החשמל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2017/17 אלומיי אגירה שאובה (2014) בע"מ נ. רשות החשמל
בג"ץ 2019/17 אסף ישראל דהן נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2019/17 אסף ישראל דהן נ. מדינת ישראל
בג"ץ 2021/15 פהמי עבד אלחלים חסן נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2021/15 פהמי עבד אלחלים חסן נ. מדינת ישראל
בג"ץ 2022/18 ידידיה משולמי נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2022/18 ידידיה משולמי נ. מדינת ישראל
בג"ץ 2025/17 שני חאלד נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2025/17 שני חאלד נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית
בג"ץ 2026/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2026/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2027/18 פלוני נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2027/18 פלוני נ. מדינת ישראל
בג"ץ 203/17 פלוני נ. משרד החינוך - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 203/17 פלוני נ. משרד החינוך
בג"ץ 2032/18 תופיק אברהים חליל לבד נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2032/18 תופיק אברהים חליל לבד נ. שר הביטחון
בג"ץ 2033/16 עיסאם קאדרי נ. הוועדה למינוי קאדים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2033/16 עיסאם קאדרי נ. הוועדה למינוי קאדים
בג"ץ 2033/19 מרואן מוחמד אבו פארה נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2033/19 מרואן מוחמד אבו פארה נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2037/14 אבי בן אהרון נ. בית דין הארצי לעבודה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2037/14 אבי בן אהרון נ. בית דין הארצי לעבודה
בג"ץ 2038/18 זהור רג'בי נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2038/18 זהור רג'בי נ. שר הפנים
בג"ץ 2038/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2038/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2039/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2039/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2040/19 תחסין צלאח גועבה נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2040/19 תחסין צלאח גועבה נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2041/15 עו"ד איתי מק נ. ראש אגף הפיקוח על ייצ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2041/15 עו"ד איתי מק נ. ראש אגף הפיקוח על ייצ
בג"ץ 2045/16 פרופ' אילון ועדיה נ. שר החינוך - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2045/16 פרופ' אילון ועדיה נ. שר החינוך
בג"ץ 2048/15 שפיר מבנים תעשיות 2002 בע"מ נ. הממונה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2048/15 שפיר מבנים תעשיות 2002 בע"מ נ. הממונה
בג"ץ 2049/17 אריאל טל אריאל נ. משרד החוץ -מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2049/17 אריאל טל אריאל נ. משרד החוץ -מדינת ישראל
בג"ץ 2050/15 אדם טבע ודין נ. המועצה הארצית ובניה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2050/15 אדם טבע ודין נ. המועצה הארצית ובניה
בג"ץ 2055/16 ניסים ברנס נ. היועץ המשפטי לממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2055/16 ניסים ברנס נ. היועץ המשפטי לממשלה
בג"ץ 2058/15 פהד ביבאר נ. מדינת ישראל משרד החינוך - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2058/15 פהד ביבאר נ. מדינת ישראל משרד החינוך
בג"ץ 2059/14 פלוני נ. ראש ממשלת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2059/14 פלוני נ. ראש ממשלת ישראל
בג"ץ 2060/15 פלוני נ. מפקד כוחות צה"ל באיו"ש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2060/15 פלוני נ. מפקד כוחות צה"ל באיו"ש
בג"ץ 2068/17 יוסף עבד רבה מחמוד קואזבה נ. שופט צב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2068/17 יוסף עבד רבה מחמוד קואזבה נ. שופט צב
בג"ץ 2069/17 אבראהים עבדאללה עיסא ערוג נ. שופט צבא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2069/17 אבראהים עבדאללה עיסא ערוג נ. שופט צבא
בג"ץ 2072/13 עבד אלכרים סאלם מוסא כעאבנה נ. ועדת ה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2072/13 עבד אלכרים סאלם מוסא כעאבנה נ. ועדת ה
בג"ץ 2072/18 אחמד שחאדה נ. המפקד הצבאי לאזור יהודה ושומרון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2072/18 אחמד שחאדה נ. המפקד הצבאי לאזור יהודה ושומרון
בג"ץ 2076/13 אחמד אבראהים זבידאת נ. ועדת המשנה לפי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2076/13 אחמד אבראהים זבידאת נ. ועדת המשנה לפי
בג"ץ 208/18 ענת ונונו ברילנט נ. המוסד לביטוח לאומי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 208/18 ענת ונונו ברילנט נ. המוסד לביטוח לאומי
בג"ץ 2082/17 מחמוד עבדאללה אלצאנע נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2082/17 מחמוד עבדאללה אלצאנע נ. שר הפנים
בג"ץ 2086/16 אחמד עוויסאת נ. משטרת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2086/16 אחמד עוויסאת נ. משטרת ישראל
בג"ץ 209/18 מוחמד שרבג'י נ. המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 209/18 מוחמד שרבג'י נ. המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית
בג"ץ 2095/18 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2095/18 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים
בג"ץ 2097/18 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2097/18 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים
בג"ץ 21/15 בלו פאוור בע"מ נ. הרשות לשירותים ציבו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 21/15 בלו פאוור בע"מ נ. הרשות לשירותים ציבו
בג"ץ 2100/17 אמנה אלגרגאוי נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2100/17 אמנה אלגרגאוי נ. שר הפנים
בג"ץ 2101/17 אחמד רשאד רשיד חוארי נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2101/17 אחמד רשאד רשיד חוארי נ. שר הפנים
בג"ץ 2102/17 פלוני נ. . ועדת מאוימים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2102/17 פלוני נ. . ועדת מאוימים
בג"ץ 2103/17 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2103/17 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים
בג"ץ 2106/16 חליל אלעבד נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2106/16 חליל אלעבד נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2106/19 עטייה רפאעיה נ. המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2106/19 עטייה רפאעיה נ. המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית
בג"ץ 2111/17 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2111/17 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 2119/13 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2119/13 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 212/19 חוסני מוחמד אלנגאר נ. שירות הביטחון הכללי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 212/19 חוסני מוחמד אלנגאר נ. שירות הביטחון הכללי
בג"ץ 2120/14 פלוני נ. מתאם הפעולות בשטחים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2120/14 פלוני נ. מתאם הפעולות בשטחים
בג"ץ 2121/16 פלוני נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2121/16 פלוני נ. מדינת ישראל
בג"ץ 2123/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2123/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2124/15 ישראל ספירו ואח' נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2124/15 ישראל ספירו ואח' נ. שר הפנים
בג"ץ 2126/18 מיכאל זרוצ'בסקי נ. משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2126/18 מיכאל זרוצ'בסקי נ. משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה
בג"ץ 2133/19 פלוני נ. מפקד צבאי לאזור - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2133/19 פלוני נ. מפקד צבאי לאזור
בג"ץ 2134/19 פלוני נ. מפקד צבאי לאזור - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2134/19 פלוני נ. מפקד צבאי לאזור
בג"ץ 2139/14 מכללת שערי משפט נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2139/14 מכללת שערי משפט נ. שר הפנים
בג"ץ 2139/19 איסם עמאד מחמוד נזאל נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2139/19 איסם עמאד מחמוד נזאל נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 214/17 שרונה רום נ. הרשות לשירותים ציבוריים חשמל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 214/17 שרונה רום נ. הרשות לשירותים ציבוריים חשמל
בג"ץ 214/19 קותיה מוחמד אלנואגעה נ. שירות הביטחון כללי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 214/19 קותיה מוחמד אלנואגעה נ. שירות הביטחון כללי
בג"ץ 2140/18 רשיד מוחמד רשיד ברגותי נ. בית משפט הצבאי לערעורים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2140/18 רשיד מוחמד רשיד ברגותי נ. בית משפט הצבאי לערעורים
בג"ץ 2141/16 איאד שח'שיר נ. המפקד הצבאי לאיזור הגד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2141/16 איאד שח'שיר נ. המפקד הצבאי לאיזור הגד
בג"ץ 2143/15 קוצאי אבו עלאן נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2143/15 קוצאי אבו עלאן נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2143/19 פלוני נ. מדינת ישראל- פרקליטות מדינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2143/19 פלוני נ. מדינת ישראל- פרקליטות מדינה
בג"ץ 2148/15 מוסא אבו כתיפה נ. ועדת המשנה לפיקוח על הבניה ביו"ש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2148/15 מוסא אבו כתיפה נ. ועדת המשנה לפיקוח על הבניה ביו"ש
בג"ץ 2149/17 רן קנדי נ. הסנגוריה הציבורית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2149/17 רן קנדי נ. הסנגוריה הציבורית
בג"ץ 215/16 פלוני נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 215/16 פלוני נ. משרד הפנים
בג"ץ 215/18 יאסר גאבר נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 215/18 יאסר גאבר נ. שר הפנים
בג"ץ 2153/18 נסים ברנס נ. פרקליטות המדינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2153/18 נסים ברנס נ. פרקליטות המדינה
בג"ץ 2157/17 ברהנה זמוי זאדה נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2157/17 ברהנה זמוי זאדה נ. שר הפנים
בג"ץ 2164/17 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2164/17 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים
בג"ץ 2165/17 חיים רובינסון נ. ועדת חוקה ומשפט - כנ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2165/17 חיים רובינסון נ. ועדת חוקה ומשפט - כנ
בג"ץ 2173/18 אלכס גורביץ נ. בית הדין הארצי לעבודה בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2173/18 אלכס גורביץ נ. בית הדין הארצי לעבודה בירושלים
בג"ץ 2175/18 ח"כ סאלח סעד נ. ממשלת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2175/18 ח"כ סאלח סעד נ. ממשלת ישראל
בג"ץ 2176/16 Al-Hmoda Co.For Food&Dairy Products נ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2176/16 Al-Hmoda Co.For Food&Dairy Products נ
בג"ץ 2179/16 אילנה ברימה נ. בית הדין הארצי לעבודה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2179/16 אילנה ברימה נ. בית הדין הארצי לעבודה
בג"ץ 218/15 מוחמד מחאמרה נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 218/15 מוחמד מחאמרה נ. משרד הפנים
בג"ץ 218/16 עיריית לוד נ. מדינת ישראל - משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 218/16 עיריית לוד נ. מדינת ישראל - משרד הפנים
בג"ץ 2181/17 יצחק דורון נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2181/17 יצחק דורון נ. מדינת ישראל
בג"ץ 2183/15 קבוצת סעד נ. מנהל הרשות הממשלתית למים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2183/15 קבוצת סעד נ. מנהל הרשות הממשלתית למים
בג"ץ 2183/18 פלוני נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2183/18 פלוני נ. מדינת ישראל
בג"ץ 2185/16 קורולנקו אלכסנדר נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2185/16 קורולנקו אלכסנדר נ. שר הפנים
בג"ץ 2186/11 מחמוד מוחמד מחסן אלאערג' נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2186/11 מחמוד מוחמד מחסן אלאערג' נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית
בג"ץ 2193/17 המועצה המקומית לקיה נ. המינהל לשלטון מקומי - משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2193/17 המועצה המקומית לקיה נ. המינהל לשלטון מקומי - משרד הפנים
בג"ץ 2200/19 חזית יהודית לאומית נ. יו"ר ועדת הבחירות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2200/19 חזית יהודית לאומית נ. יו"ר ועדת הבחירות
בג"ץ 2204/16 מוחמד עליאן נ. משטרת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2204/16 מוחמד עליאן נ. משטרת ישראל
בג"ץ 2209/16 אמין חלבי נ. אלוף פיקוד הדרום - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2209/16 אמין חלבי נ. אלוף פיקוד הדרום
בג"ץ 2209/17 פלוני נ. מדינת ישראל - משרד הבטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2209/17 פלוני נ. מדינת ישראל - משרד הבטחון
בג"ץ 2210/15 באסם חמדן קאסים קריקע נ. היועץ המשפטי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2210/15 באסם חמדן קאסים קריקע נ. היועץ המשפטי
בג"ץ 2210/17 איאד שח'שיר נ. המפקד הצבאי לאיזור הגד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2210/17 איאד שח'שיר נ. המפקד הצבאי לאיזור הגד
בג"ץ 2214/16 חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי נ. - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2214/16 חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי נ.
בג"ץ 2214/17 ד"ר ברי ישראל פינקלשטיין נ. שר הבריאות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2214/17 ד"ר ברי ישראל פינקלשטיין נ. שר הבריאות
בג"ץ 2217/16 פלוני נ. מפקד כוחות צה"ל באיו"ש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2217/16 פלוני נ. מפקד כוחות צה"ל באיו"ש
בג"ץ 2217/18 מוניות החלוץ עתיד טירת הכרמל בע"מ נ. שר התחבורה והבטיחות בדר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2217/18 מוניות החלוץ עתיד טירת הכרמל בע"מ נ. שר התחבורה והבטיחות בדר
בג"ץ 2218/13 הרב יצחק הכהן רבין נ. הרבנות הראשית ל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2218/13 הרב יצחק הכהן רבין נ. הרבנות הראשית ל
בג"ץ 2218/16 מוסא דיאב נצר אללה נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2218/16 מוסא דיאב נצר אללה נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2219/13 משה בוסני נ. ועדת העררים לפי סעיף 11 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2219/13 משה בוסני נ. ועדת העררים לפי סעיף 11
בג"ץ 2219/17 עיריית רמת גן נ. ועדה לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2219/17 עיריית רמת גן נ. ועדה לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות
בג"ץ 2223/15 רגבים נ. שר הבטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2223/15 רגבים נ. שר הבטחון
בג"ץ 2224/16 נאדר עבד אלחלים נתשה נ. מפקד כוחות צה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2224/16 נאדר עבד אלחלים נתשה נ. מפקד כוחות צה
בג"ץ 2225/17 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2225/17 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים
בג"ץ 2227/16 גהאד מוחמד אל עכימי נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2227/16 גהאד מוחמד אל עכימי נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2228/16 מחמוד מוחמד אסעיד נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2228/16 מחמוד מוחמד אסעיד נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 223/18 קיבאן חקנזרי נ. בית הדין הארצי לעבודה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 223/18 קיבאן חקנזרי נ. בית הדין הארצי לעבודה
בג"ץ 2230/16 כהן יובל נ. חברת נמל אשדוד בע"מ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2230/16 כהן יובל נ. חברת נמל אשדוד בע"מ
בג"ץ 2235/14 ג'מיל רשאד סנדוקה ו - 13 אחרים נ. הרש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2235/14 ג'מיל רשאד סנדוקה ו - 13 אחרים נ. הרש
בג"ץ 2235/14 ג'מיל רשאד סנדוקה ו - 13 אחרים נ. הרשות הממשלתית למים ולביוב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2235/14 ג'מיל רשאד סנדוקה ו - 13 אחרים נ. הרשות הממשלתית למים ולביוב
בג"ץ 2238/19 פלוני נ. שב"כ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2238/19 פלוני נ. שב"כ
בג"ץ 2240/17 קסטל דבורה לאה נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2240/17 קסטל דבורה לאה נ. מדינת ישראל
בג"ץ 2245/14 עיריית בת ים נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2245/14 עיריית בת ים נ. שר הפנים
בג"ץ 2248/17 רחל מלר נ. מדינת ישראל - משרד החקלאות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2248/17 רחל מלר נ. מדינת ישראל - משרד החקלאות
בג"ץ 2250/16 אלעד נזרי נ. צבא הגנה לישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2250/16 אלעד נזרי נ. צבא הגנה לישראל
בג"ץ 2250/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2250/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2252/12 המועצה המקומית ינוח-ג'ת נ. שר האוצר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2252/12 המועצה המקומית ינוח-ג'ת נ. שר האוצר
בג"ץ 2252/16 ד"ר יורם וולף יו"ר האיגוד הישראלי לכי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2252/16 ד"ר יורם וולף יו"ר האיגוד הישראלי לכי
בג"ץ 2253/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2253/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2260/19 אחמד מוסא נ. מפקד צבאי לאזור - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2260/19 אחמד מוסא נ. מפקד צבאי לאזור
בג"ץ 2263/19 דניאל סין סוסיה נ. צ.פ. חברה לבניין ייזום ובניה בע"מ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2263/19 דניאל סין סוסיה נ. צ.פ. חברה לבניין ייזום ובניה בע"מ
בג"ץ 2268/13 פלוני נ. היועץ המשפטי לממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2268/13 פלוני נ. היועץ המשפטי לממשלה
בג"ץ 227/18 קיבאן חקנזרי נ. הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 227/18 קיבאן חקנזרי נ. הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר
בג"ץ 2271/12 אדריס עזמי זאיד נ. המפקד הצבאי לאזור - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2271/12 אדריס עזמי זאיד נ. המפקד הצבאי לאזור
בג"ץ 2271/17 פאר לי חברה לבניה והשקעות בע"מ נ. שר האוצר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2271/17 פאר לי חברה לבניה והשקעות בע"מ נ. שר האוצר
בג"ץ 2271/18 פלוני נ. פלוני - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2271/18 פלוני נ. פלוני
בג"ץ 2273/18 קטיש נאדר נ. מר סלים טריף ממלא מקום ראש מועצה מקומית ג'ולס - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2273/18 קטיש נאדר נ. מר סלים טריף ממלא מקום ראש מועצה מקומית ג'ולס
בג"ץ 2283/13 אבו חדייר נוהה נ. מדינת ישראל - משרד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2283/13 אבו חדייר נוהה נ. מדינת ישראל - משרד
בג"ץ 2287/18 נדאל צובחי עיד אלסעו נ. שר הפנים- רשות האוכלוסין וההגירה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2287/18 נדאל צובחי עיד אלסעו נ. שר הפנים- רשות האוכלוסין וההגירה
בג"ץ 2289/17 פלוני נ. וועדת המאויימים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2289/17 פלוני נ. וועדת המאויימים
בג"ץ 2289/18 פלוני נ. משרד הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2289/18 פלוני נ. משרד הביטחון
בג"ץ 2290/15 עיריית אל חדר נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2290/15 עיריית אל חדר נ. שר הביטחון
בג"ץ 2290/17 גבריל רבעי נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2290/17 גבריל רבעי נ. שר הפנים
בג"ץ 2293/17 אסתר צגיי גרסגהר נ. כנסת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2293/17 אסתר צגיי גרסגהר נ. כנסת
בג"ץ 2294/17 גברין אדיאב חוסין גיאוי נ. שופט צבאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2294/17 גברין אדיאב חוסין גיאוי נ. שופט צבאי
בג"ץ 2295/15 צובחיא מוסא עבד אבו רחמה נ. הפרקליט ה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2295/15 צובחיא מוסא עבד אבו רחמה נ. הפרקליט ה
בג"ץ 2295/17 ניסן ללייב נ. ביה"ד הרבני הגדול - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2295/17 ניסן ללייב נ. ביה"ד הרבני הגדול
בג"ץ 2296/17 יוסף אחמד מוחמד נצאר נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2296/17 יוסף אחמד מוחמד נצאר נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2297/15 חאפז מחמוד עבד אלחלים אחמד, ראש מועצת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2297/15 חאפז מחמוד עבד אלחלים אחמד, ראש מועצת
בג"ץ 2297/15 חאפז מחמוד עבד אלחלים אחמד, ראש מועצת הכפר יאסוף נ. שר הביטח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2297/15 חאפז מחמוד עבד אלחלים אחמד, ראש מועצת הכפר יאסוף נ. שר הביטח
בג"ץ 2297/17 עלאא אלדין חאלד מוחמד עלי נ. שופט צבא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2297/17 עלאא אלדין חאלד מוחמד עלי נ. שופט צבא
בג"ץ 2297/19 מוחמד אסמאיל אל טל נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2297/19 מוחמד אסמאיל אל טל נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2299/17 גאסר עבד אלחלים עבד אלקאד נטאח נ. שופ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2299/17 גאסר עבד אלחלים עבד אלקאד נטאח נ. שופ
בג"ץ 2300/14 חברת נס. א. טכנולוגיה בע"מ נ. שר הרווחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2300/14 חברת נס. א. טכנולוגיה בע"מ נ. שר הרווחה
בג"ץ 2300/18 סוזן ביטון נ. המוסד לביטוח לאומי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2300/18 סוזן ביטון נ. המוסד לביטוח לאומי
בג"ץ 2300/19 עבד אל מאדי אל זהוא נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2300/19 עבד אל מאדי אל זהוא נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2301/17 מחמד נאצר עלאקמה נ. המפקד הצבאי לאזור - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2301/17 מחמד נאצר עלאקמה נ. המפקד הצבאי לאזור
בג"ץ 2306/18 סלימאן עומר סראדח נ. משטרת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2306/18 סלימאן עומר סראדח נ. משטרת ישראל
בג"ץ 2307/19 בלה אילייב נ. משטרת ישראל - אגף חקירות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2307/19 בלה אילייב נ. משטרת ישראל - אגף חקירות
בג"ץ 2310/17 ליאור מועלם נ. מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2310/17 ליאור מועלם נ. מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
בג"ץ 2310/19 פלוני נ. פלוני - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2310/19 פלוני נ. פלוני
בג"ץ 2312/16 חסין אטביש נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2312/16 חסין אטביש נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2313/19 מחמד אבראהים מחמוד חלווה נ. מפקד כוחות צה"ל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2313/19 מחמד אבראהים מחמוד חלווה נ. מפקד כוחות צה"ל
בג"ץ 2314/16 נורי יאיר נ. מדינת ישראל - משטרת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2314/16 נורי יאיר נ. מדינת ישראל - משטרת ישראל
בג"ץ 2315/16 עבד אלרחמן אגליס נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2315/16 עבד אלרחמן אגליס נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2316/15 פלוני נ. המוסד לביטוח לאומי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2316/15 פלוני נ. המוסד לביטוח לאומי
בג"ץ 2316/16 מרואן סאמי יוסף שואמרה נ. המפקד הצבאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2316/16 מרואן סאמי יוסף שואמרה נ. המפקד הצבאי
בג"ץ 2319/16 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2319/16 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 232/16 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ. רא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 232/16 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ. רא
בג"ץ 2321/18 עדנאן עטאוונה נ. התובע משטרתי- מרחב זבולון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2321/18 עדנאן עטאוונה נ. התובע משטרתי- מרחב זבולון
בג"ץ 2322/11 מישה בלומנפלד נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2322/11 מישה בלומנפלד נ. מדינת ישראל
בג"ץ 2322/19 עטייה רפאעיה נ. המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2322/19 עטייה רפאעיה נ. המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית
בג"ץ 2326/17 דר' רפי נץ--צנגוט נ. היועץ המשפטי לממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2326/17 דר' רפי נץ--צנגוט נ. היועץ המשפטי לממשלה
בג"ץ 2328/17 סאג'דה זיאדאת נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2328/17 סאג'דה זיאדאת נ. שר הפנים
בג"ץ 2329/15 מירה קמינצקי נ. מדינת ישראל משרד התרב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2329/15 מירה קמינצקי נ. מדינת ישראל משרד התרב
בג"ץ 2329/17 האגודה לזכות הציבור לדעת נ. שר התקשורת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2329/17 האגודה לזכות הציבור לדעת נ. שר התקשורת
בג"ץ 2331/16 צפות נדאל נתשה נ. שרות הביטחון הכללי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2331/16 צפות נדאל נתשה נ. שרות הביטחון הכללי
בג"ץ 2332/16 איהאב גבר שיך נ. שירות הביטחון הכללי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2332/16 איהאב גבר שיך נ. שירות הביטחון הכללי
בג"ץ 2335/16 דינא מוסא מוחמד שיח' עלי נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2335/16 דינא מוסא מוחמד שיח' עלי נ. משרד הפנים
בג"ץ 2336/18 פלוני נ. מדינת ישראל - משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2336/18 פלוני נ. מדינת ישראל - משרד הפנים
בג"ץ 2337/19 הרצל מאקאניאן נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2337/19 הרצל מאקאניאן נ. מדינת ישראל
בג"ץ 2342/17 חאפז מוחמד אלפסוס נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2342/17 חאפז מוחמד אלפסוס נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2343/17 מוראד מוחמד מחמוד נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2343/17 מוראד מוחמד מחמוד נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2345/18 איאהב זיאד אבו אלגיען נ. שר הפנים, משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2345/18 איאהב זיאד אבו אלגיען נ. שר הפנים, משרד הפנים
בג"ץ 2347/18 נעמה אצליח נ. שר הפנים, משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2347/18 נעמה אצליח נ. שר הפנים, משרד הפנים
בג"ץ 2348/18 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים - ועדת המאוימים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2348/18 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים - ועדת המאוימים
בג"ץ 2351/15 שהאנז סיד אחמד נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2351/15 שהאנז סיד אחמד נ. שר הפנים
בג"ץ 2351/18 שלמה עמר נ. מאל מור השכרת רכב וליסינג בע"מ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2351/18 שלמה עמר נ. מאל מור השכרת רכב וליסינג בע"מ
בג"ץ 2352/18 קיבוץ רעים נ. רשות מקרקעי ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2352/18 קיבוץ רעים נ. רשות מקרקעי ישראל
בג"ץ 2359/18 ראש המעוצה האזורית אל קסום ג'אבר אבו כף נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2359/18 ראש המעוצה האזורית אל קסום ג'אבר אבו כף נ. שר הפנים
בג"ץ 2361/05 המרכז לפלורליזם יהודי-התנועה ליהדות מ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2361/05 המרכז לפלורליזם יהודי-התנועה ליהדות מ
בג"ץ 2364/17 יאיר סדקה נ. מפקד מחוז מרכז במשטרה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2364/17 יאיר סדקה נ. מפקד מחוז מרכז במשטרה
בג"ץ 2370/15 פלוני נ. פרקליט המדינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2370/15 פלוני נ. פרקליט המדינה
בג"ץ 2370/16 חיים רובינסון נ. הרשות המוסמכת לחוק נ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2370/16 חיים רובינסון נ. הרשות המוסמכת לחוק נ
בג"ץ 2371/17 מחמוד בגדדי נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2371/17 מחמוד בגדדי נ. שר הפנים
בג"ץ 2372/19 רגא דאוד עדואן עדואן נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2372/19 רגא דאוד עדואן עדואן נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2373/19 ראאד מוחמד מחמוד עאיש נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2373/19 ראאד מוחמד מחמוד עאיש נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2376/15 פנחס מזרחי ואח' נ. רשות מקרקעי ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2376/15 פנחס מזרחי ואח' נ. רשות מקרקעי ישראל
בג"ץ 2382/18 פלוני נ. משרד הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2382/18 פלוני נ. משרד הביטחון
בג"ץ 2385/16 הסתדרות העובדים הלאומית נ. ממשלת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2385/16 הסתדרות העובדים הלאומית נ. ממשלת ישראל
בג"ץ 2386/11 מחמוד צאלח ו-11 עותרים נוספים נ. מנהל הלשכה האזורית למנהל או - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2386/11 מחמוד צאלח ו-11 עותרים נוספים נ. מנהל הלשכה האזורית למנהל או
בג"ץ 239/17 חיים טל נ. שר האוצר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 239/17 חיים טל נ. שר האוצר
בג"ץ 2392/12 אלישע קהלני נ. ועדת הפינויים שהוקמה על פי החלטה 995 של מועצת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2392/12 אלישע קהלני נ. ועדת הפינויים שהוקמה על פי החלטה 995 של מועצת
בג"ץ 2394/19 שרון פיטוסי נ. מפקד יחידת מיטב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2394/19 שרון פיטוסי נ. מפקד יחידת מיטב
בג"ץ 2396/14 מכללת מנשר לאמנות בע"מ נ. שרת התרבות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2396/14 מכללת מנשר לאמנות בע"מ נ. שרת התרבות
בג"ץ 2396/18 עברו סונדס נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2396/18 עברו סונדס נ. שר הפנים
בג"ץ 2398/18 אלריאטי קואקב נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2398/18 אלריאטי קואקב נ. שר הפנים
בג"ץ 2401/16 מועצה מקומית קריית טבעון נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2401/16 מועצה מקומית קריית טבעון נ. משרד הפנים
בג"ץ 2403/17 רביוק ולדיסלב נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2403/17 רביוק ולדיסלב נ. שר הפנים
בג"ץ 2405/06 קו לעובד נ. מנהל יחידת הסמך לעובדים ז - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2405/06 קו לעובד נ. מנהל יחידת הסמך לעובדים ז
בג"ץ 2405/06 קו לעובד נ. מנהל יחידת הסמך לעובדים זרים-משרד התעשיה,המסחר ו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2405/06 קו לעובד נ. מנהל יחידת הסמך לעובדים זרים-משרד התעשיה,המסחר ו
בג"ץ 2408/14 הדיל עיסא מחמד חמידאת נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2408/14 הדיל עיסא מחמד חמידאת נ. שר הפנים
בג"ץ 2414/19 באסל חגו נ. מפקד כוחות צה"ל באיו"ש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2414/19 באסל חגו נ. מפקד כוחות צה"ל באיו"ש
בג"ץ 2415/14 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2415/14 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 2415/17 פלוני נ. פלוני - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2415/17 פלוני נ. פלוני
בג"ץ 2415/18 ליליה וסיליובה נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2415/18 ליליה וסיליובה נ. שר הפנים
בג"ץ 2418/14 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2418/14 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 2418/18 ג'מאל אחמד קונבע נ. המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2418/18 ג'מאל אחמד קונבע נ. המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית
בג"ץ 2422/18 ענזיאן איברהים נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2422/18 ענזיאן איברהים נ. שר הפנים
בג"ץ 2430/17 מוחמד עסאס מוחמד מוסא נ. מפקד צבאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2430/17 מוחמד עסאס מוחמד מוסא נ. מפקד צבאי
בג"ץ 2434/16 איגוד הדייגים הספורטיביים בישראל ו- 9 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2434/16 איגוד הדייגים הספורטיביים בישראל ו- 9
בג"ץ 2435/19 בניטה זלוכצובר קלאודיו אוריאל נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2435/19 בניטה זלוכצובר קלאודיו אוריאל נ. שר הביטחון
בג"ץ 2437/18 פאטמה עאשור נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2437/18 פאטמה עאשור נ. משרד הפנים
בג"ץ 2439/18 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2439/18 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים
בג"ץ 2439/18 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2439/18 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים
בג"ץ 2440/18 חדיגה קומבר נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2440/18 חדיגה קומבר נ. משרד הפנים
בג"ץ 2443/15 פלוני נ. ביה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2443/15 פלוני נ. ביה
בג"ץ 2446/11 אלה קרוואני נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2446/11 אלה קרוואני נ. משרד הפנים
בג"ץ 2449/17 וויליאם תורג'מן נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2449/17 וויליאם תורג'מן נ. שר הפנים
בג"ץ 2451/14 ועד המוסדות האקדמיים הלא מתוקצבים נ. - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2451/14 ועד המוסדות האקדמיים הלא מתוקצבים נ.
בג"ץ 2455/14 העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל נ. ה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2455/14 העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל נ. ה
בג"ץ 2456/15 עזבון המנוח תומא הזו ז"ל נ. בית הדין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2456/15 עזבון המנוח תומא הזו ז"ל נ. בית הדין
בג"ץ 246/11 עיריית קרית מוצקין נ. השר לשירותי הדת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 246/11 עיריית קרית מוצקין נ. השר לשירותי הדת
בג"ץ 246/17 מחמד סלימאן חסין הדלין נ. ועדת המשנה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 246/17 מחמד סלימאן חסין הדלין נ. ועדת המשנה
בג"ץ 2460/18 פלוני נ. שר הכלכלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2460/18 פלוני נ. שר הכלכלה
בג"ץ 2461/18 פלוני נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2461/18 פלוני נ. משרד הפנים
בג"ץ 2468/19 נטע יוסף נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2468/19 נטע יוסף נ. שר הביטחון
בג"ץ 247/18 מחמוד מחמד מחמוד טבוק נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 247/18 מחמוד מחמד מחמוד טבוק נ. שר הביטחון
בג"ץ 247/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 247/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2470/16 פלוני נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2470/16 פלוני נ. משרד הפנים
בג"ץ 2475/17 עמותה לדמוקרטיה מתקדמת נ. שר הבריאות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2475/17 עמותה לדמוקרטיה מתקדמת נ. שר הבריאות
בג"ץ 2477/16 עזיז מוחמד חליל אלהדלין נ. מפקד כוחות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2477/16 עזיז מוחמד חליל אלהדלין נ. מפקד כוחות
בג"ץ 2477/16 עזיז מוחמד חליל אלהדלין נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2477/16 עזיז מוחמד חליל אלהדלין נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית
בג"ץ 2479/18 טורפה אבו עגאג נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2479/18 טורפה אבו עגאג נ. מדינת ישראל
בג"ץ 2481/19 פלוני נ. ביה"ד הרבני הגדול בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2481/19 פלוני נ. ביה"ד הרבני הגדול בירושלים
בג"ץ 2483/17 פלוני נ. בית הדין הרבני האזורי פתח תקווה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2483/17 פלוני נ. בית הדין הרבני האזורי פתח תקווה
בג"ץ 2484/16 פלוני נ. בית הדיו הרבני האזורי בחיפה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2484/16 פלוני נ. בית הדיו הרבני האזורי בחיפה
בג"ץ 2484/17 עיסא עיסא נ. ועדת המשנה לתכנון מקומי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2484/17 עיסא עיסא נ. ועדת המשנה לתכנון מקומי
בג"ץ 2485/17 חאלד עטואן נ. ועדת המשנה לתכנון מקומי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2485/17 חאלד עטואן נ. ועדת המשנה לתכנון מקומי
בג"ץ 2486/17 עטמר עיסא נ. ועדת המשנה לתכנון מקומי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2486/17 עטמר עיסא נ. ועדת המשנה לתכנון מקומי
בג"ץ 2487/17 יחיא דאוד עיסא נ. ועדת המשנה לתכנון מ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2487/17 יחיא דאוד עיסא נ. ועדת המשנה לתכנון מ
בג"ץ 2489/17 עצאם נעים גנים נ. ועדת המשנה לתכנון מ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2489/17 עצאם נעים גנים נ. ועדת המשנה לתכנון מ
בג"ץ 249/18 גלית הושיאר נ. בנק ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 249/18 גלית הושיאר נ. בנק ישראל
בג"ץ 2490/17 אחמד יוסף עיסא נ. ועדת המשנה לתכנון מ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2490/17 אחמד יוסף עיסא נ. ועדת המשנה לתכנון מ
בג"ץ 2491/17 מרדכי משה נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2491/17 מרדכי משה נ. מדינת ישראל
בג"ץ 2492/17 אלבדן מוחמד נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2492/17 אלבדן מוחמד נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2493/16 לאה חזן נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2493/16 לאה חזן נ. שר הפנים
בג"ץ 2494/17 עמאד חמדי חאמד אבו חלף נ. שופט צבאי מ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2494/17 עמאד חמדי חאמד אבו חלף נ. שופט צבאי מ
בג"ץ 25/19 יצחק אברג'יל נ. פרקליטות מחוז תל אביב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 25/19 יצחק אברג'יל נ. פרקליטות מחוז תל אביב
בג"ץ 250/13 ח'דרה הדאלין נ. ועדת המשנה לפיקוח על - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 250/13 ח'דרה הדאלין נ. ועדת המשנה לפיקוח על
בג"ץ 250/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 250/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2502/17 מגד מוסא מוחמד חלאיקה נ. שופט צבאי מש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2502/17 מגד מוסא מוחמד חלאיקה נ. שופט צבאי מש
בג"ץ 2502/18 גאדה כרכי נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2502/18 גאדה כרכי נ. שר הפנים
בג"ץ 2506/18 ירדנה אביגיל לוי נ. משרד הפנים - רשות מנהל האוכלוסין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2506/18 ירדנה אביגיל לוי נ. משרד הפנים - רשות מנהל האוכלוסין
בג"ץ 251/16 מייק ואן קול נ. דבורה ברלינר-שופטת ונ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 251/16 מייק ואן קול נ. דבורה ברלינר-שופטת ונ
בג"ץ 2510/17 ניסים חדד נ. שרת המשפטים איילת שקד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2510/17 ניסים חדד נ. שרת המשפטים איילת שקד
בג"ץ 2511/17 עמותת אבות למען צדק נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2511/17 עמותת אבות למען צדק נ. מדינת ישראל
בג"ץ 2519/16 פלוני נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2519/16 פלוני נ. משרד הפנים
בג"ץ 2519/17 פלוני נ. וועדת מאוימים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2519/17 פלוני נ. וועדת מאוימים
בג"ץ 2520/17 פלוני נ. וועדת מאוימים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2520/17 פלוני נ. וועדת מאוימים
בג"ץ 2522/17 פלוני נ. וועדת מאויימים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2522/17 פלוני נ. וועדת מאויימים
בג"ץ 2523/15 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2523/15 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 2524/16 אעתראף באגס חגאג נ. מפקד כוחות צה"ל ב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2524/16 אעתראף באגס חגאג נ. מפקד כוחות צה"ל ב
בג"ץ 2524/17 ראובן בן דוד נ. בית הדין הארצי לעבודה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2524/17 ראובן בן דוד נ. בית הדין הארצי לעבודה
בג"ץ 2527/15 הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח וו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2527/15 הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח וו
בג"ץ 2528/16 מחמד ע/קאדר מצאלחה נ. המפקד הצבאי לאז - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2528/16 מחמד ע/קאדר מצאלחה נ. המפקד הצבאי לאז
בג"ץ 253/15 בית הספר הריאלי העברי חיפה נ. ראש הממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 253/15 בית הספר הריאלי העברי חיפה נ. ראש הממשלה
בג"ץ 253/15 בית הספר הריאלי העיברי החיפה נ. ראש ה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 253/15 בית הספר הריאלי העיברי החיפה נ. ראש ה
בג"ץ 2530/16 פלוני נ. אלוף פיקוד הדרום - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2530/16 פלוני נ. אלוף פיקוד הדרום
בג"ץ 2532/18 אגודת בני דרופר ו 61 אחרים נ. ראש הממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2532/18 אגודת בני דרופר ו 61 אחרים נ. ראש הממשלה
בג"ץ 2535/16 ליה סלבינסקי נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2535/16 ליה סלבינסקי נ. שר הפנים
בג"ץ 2536/15 אריק כהן ספרים בע"מ נ. מדינת ישראל - - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2536/15 אריק כהן ספרים בע"מ נ. מדינת ישראל -
בג"ץ 2538/14 עמותת "במקום מתכננים למען זכויות תכנו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2538/14 עמותת "במקום מתכננים למען זכויות תכנו
בג"ץ 2540/15 פלוני נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2540/15 פלוני נ. מדינת ישראל
בג"ץ 2543/19 שושנה אדלר נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2543/19 שושנה אדלר נ. מדינת ישראל
בג"ץ 2547/16 תאמר ראגח רגבי נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2547/16 תאמר ראגח רגבי נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2551/16 עאידה מחמוד עיסא מתעב נ. מועצת התכנון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2551/16 עאידה מחמוד עיסא מתעב נ. מועצת התכנון
בג"ץ 2552/19 קארין קופמנסקי נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2552/19 קארין קופמנסקי נ. שר הביטחון
בג"ץ 2553/18 פלוני נ. משרד הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2553/18 פלוני נ. משרד הביטחון
בג"ץ 2554/18 מחמוד אלנואגעה נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2554/18 מחמוד אלנואגעה נ. משרד הפנים
בג"ץ 2557/17 סאלח חלאק נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2557/17 סאלח חלאק נ. שר הפנים
בג"ץ 2559/17 ד"ר מיכאל בן ארי נ. היועץ המשפטי לממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2559/17 ד"ר מיכאל בן ארי נ. היועץ המשפטי לממשלה
בג"ץ 256/15 איגוד מורי הנהיגה-אגודה שיתופית בע"מ" - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 256/15 איגוד מורי הנהיגה-אגודה שיתופית בע"מ"
בג"ץ 256/15 העמותה לקידום מעמדו המקצועי של מורה ה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 256/15 העמותה לקידום מעמדו המקצועי של מורה ה
בג"ץ 2560/14 מוחמד עבדאללה חמדאן ביאדסה נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2560/14 מוחמד עבדאללה חמדאן ביאדסה נ. שר הפנים
בג"ץ 2567/16 ולדימיר סוקולנקו נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2567/16 ולדימיר סוקולנקו נ. משרד הפנים
בג"ץ 2568/14 ניצנה לייטנר עו"ד נ. מדינת ישראל משרד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2568/14 ניצנה לייטנר עו"ד נ. מדינת ישראל משרד
בג"ץ 2568/17 ראידה דודה נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2568/17 ראידה דודה נ. שר הפנים
בג"ץ 257/17 קוטובסקי אנטולי נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 257/17 קוטובסקי אנטולי נ. שר הפנים
בג"ץ 2571/16 מנגד גנידי נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2571/16 מנגד גנידי נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2572/17 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ. המ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2572/17 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ. המ
בג"ץ 2573/15 משה חסון נ. נציב שירות המדינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2573/15 משה חסון נ. נציב שירות המדינה
בג"ץ 2574/16 רזק רגוב נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2574/16 רזק רגוב נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2576/17 עמרם לוי נ. היועץ המשפטי לממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2576/17 עמרם לוי נ. היועץ המשפטי לממשלה
בג"ץ 2583/14 מינרווה מנדוזה נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2583/14 מינרווה מנדוזה נ. משרד הפנים
בג"ץ 2586/16 עבד אלפתאח אשריף נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2586/16 עבד אלפתאח אשריף נ. מדינת ישראל
בג"ץ 2586/17 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2586/17 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 2586/18 הנא ברגותי נ. המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2586/18 הנא ברגותי נ. המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית
בג"ץ 2587/16 טהא מחמוד נעמאן חמדאן , ראש מועצת הכפ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2587/16 טהא מחמוד נעמאן חמדאן , ראש מועצת הכפ
בג"ץ 2588/18 פלוני נ. משרד הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2588/18 פלוני נ. משרד הביטחון
בג"ץ 2593/18 פלוני נ. משרד הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2593/18 פלוני נ. משרד הביטחון
בג"ץ 2595/18 פלוני נ. משרד הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2595/18 פלוני נ. משרד הביטחון
בג"ץ 2596/15 אברהים תופיק חסין מסעוד נ. משרד הבטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2596/15 אברהים תופיק חסין מסעוד נ. משרד הבטחון
בג"ץ 2598/16 יאן צריוב נ. פרקליטות המדינה - המחלקה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2598/16 יאן צריוב נ. פרקליטות המדינה - המחלקה
בג"ץ 2599/18 דוד פינצי נ. ח"כ איילת שקד שרת המשפטים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2599/18 דוד פינצי נ. ח"כ איילת שקד שרת המשפטים
בג"ץ 26/17 המאם עבד אלרחמאן אסעד ריחאן נ. ראש צו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 26/17 המאם עבד אלרחמאן אסעד ריחאן נ. ראש צו
בג"ץ 260/17 איסר גומעה אחמד סמהורי נ. שופט צבאי מ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 260/17 איסר גומעה אחמד סמהורי נ. שופט צבאי מ
בג"ץ 2606/18 רפי רותם נ. משטרת ישראל- מפכ"ל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2606/18 רפי רותם נ. משטרת ישראל- מפכ"ל
בג"ץ 2608/16 האגודה לצדק חלוקתי בע"מ (חברה לתועלת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2608/16 האגודה לצדק חלוקתי בע"מ (חברה לתועלת
בג"ץ 2610/16 אחמד עיסא אברהים רבעי נ. מפקד כוחות צ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2610/16 אחמד עיסא אברהים רבעי נ. מפקד כוחות צ
בג"ץ 2611/15 פלוני נ. מדינת ישראל - משרד החינוך - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2611/15 פלוני נ. מדינת ישראל - משרד החינוך
בג"ץ 2613/17 עדנאן עלאדין נ. כבוד השופטת דיאנה סלע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2613/17 עדנאן עלאדין נ. כבוד השופטת דיאנה סלע
בג"ץ 2615/16 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2615/16 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים
בג"ץ 2615/18 אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ נ. ממשלת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2615/18 אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ נ. ממשלת ישראל
בג"ץ 2617/18 פלוני נ. ביה"ד הרבני הגדול - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2617/18 פלוני נ. ביה"ד הרבני הגדול
בג"ץ 2619/18 עמותת "גישה -מרכז לשמירה על הזכות לנוע " נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2619/18 עמותת "גישה -מרכז לשמירה על הזכות לנוע " נ. שר הביטחון
בג"ץ 2620/16 עואודה סארה נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2620/16 עואודה סארה נ. שר הפנים
בג"ץ 2621/16 אימאן קונבר נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2621/16 אימאן קונבר נ. שר הפנים
בג"ץ 2623/18 סאברין שלאלדה נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2623/18 סאברין שלאלדה נ. שר הפנים
בג"ץ 2625/18 פלוני נ. פלוני - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2625/18 פלוני נ. פלוני
בג"ץ 263/18 עוואד סלימאן אלזואהרה נ. שר הפנים - מנהל מנהל האוכלוסין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 263/18 עוואד סלימאן אלזואהרה נ. שר הפנים - מנהל מנהל האוכלוסין
בג"ץ 2634/13 פלוני נ. ראש ממשלת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2634/13 פלוני נ. ראש ממשלת ישראל
בג"ץ 2635/18 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2635/18 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול
בג"ץ 2637/15 BELA KUBLASHVILI נ. משרד הפנים - דסק צפון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2637/15 BELA KUBLASHVILI נ. משרד הפנים - דסק צפון
בג"ץ 2637/18 ניסים משולם נ. ועדת הפינויים לענין כפר שלם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2637/18 ניסים משולם נ. ועדת הפינויים לענין כפר שלם
בג"ץ 2638/17 מחמוד עזאם מוחמד אלחדאד נ. שופט צבאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2638/17 מחמוד עזאם מוחמד אלחדאד נ. שופט צבאי
בג"ץ 2639/15 עוף ירושלים מהדרין בע"מ נ. הרבנות הרא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2639/15 עוף ירושלים מהדרין בע"מ נ. הרבנות הרא
בג"ץ 2639/18 פלוני נ. משרד הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2639/18 פלוני נ. משרד הביטחון
בג"ץ 2640/18 פלוני נ. משרד הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2640/18 פלוני נ. משרד הביטחון
בג"ץ 2641/18 פלוני נ. משרד הבטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2641/18 פלוני נ. משרד הבטחון
בג"ץ 2642/17 אחמד עבדאללה עבדאלרחמאן סריה נ. שופט - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2642/17 אחמד עבדאללה עבדאלרחמאן סריה נ. שופט
בג"ץ 2643/18 פלוני נ. משרד הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2643/18 פלוני נ. משרד הביטחון
בג"ץ 2644/16 בשאר ערפאת קוואסמה נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2644/16 בשאר ערפאת קוואסמה נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2644/17 אחמד מוחמד אמין עאדל זורבא נ. שופט צב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2644/17 אחמד מוחמד אמין עאדל זורבא נ. שופט צב
בג"ץ 2645/16 עאהד מוחמד אבו פרה נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2645/16 עאהד מוחמד אבו פרה נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2646/17 פיצל מחמוד עבד אללה חליפה נ. שופט צבא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2646/17 פיצל מחמוד עבד אללה חליפה נ. שופט צבא
בג"ץ 2647/17 גהאד עבד אלפתאח מוצטפא חמידאן נ. שופט - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2647/17 גהאד עבד אלפתאח מוצטפא חמידאן נ. שופט
בג"ץ 2648/17 תופיק עבדאללה מוחמד קנדיל נ. שופט צבא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2648/17 תופיק עבדאללה מוחמד קנדיל נ. שופט צבא
בג"ץ 2649/09 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ. שר הבר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2649/09 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ. שר הבר
בג"ץ 2650/17 סעיד זאיד אבו דהר נ. המפקד הצבאי באזור הגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2650/17 סעיד זאיד אבו דהר נ. המפקד הצבאי באזור הגדה המערבית
בג"ץ 2650/18 פלוני נ. משרד הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2650/18 פלוני נ. משרד הביטחון
בג"ץ 2652/16 סעדי נאפז אלאטרש נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2652/16 סעדי נאפז אלאטרש נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2652/17 פלסטין עדארבה נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2652/17 פלסטין עדארבה נ. שר הפנים
בג"ץ 2654/17 פתחי עזאת סלימאן אל שרו נ. המפקד הצבאי באזור הגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2654/17 פתחי עזאת סלימאן אל שרו נ. המפקד הצבאי באזור הגדה המערבית
בג"ץ 2656/17 מחמד וליד "מוחמד סעיד" עבדאללה רגבי נ. היחידה המרכזית לפיקוח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2656/17 מחמד וליד "מוחמד סעיד" עבדאללה רגבי נ. היחידה המרכזית לפיקוח
בג"ץ 2658/14 היהדות הקראית העולמית נ. הרבנות הראשי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2658/14 היהדות הקראית העולמית נ. הרבנות הראשי
בג"ץ 2658/17 שחרוג' עיסא עיזאת נ. מפקח כוחות צה"ל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2658/17 שחרוג' עיסא עיזאת נ. מפקח כוחות צה"ל
בג"ץ 266/19 החברה המרכזית לקנביס בישראל בע"מ נ. המחלקה לקנאביס רפואי ,אג - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 266/19 החברה המרכזית לקנביס בישראל בע"מ נ. המחלקה לקנאביס רפואי ,אג
בג"ץ 2660/17 אדיב אנור והבה סולטאן נ. היחידה המרכזית לפיקוח באיו"ש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2660/17 אדיב אנור והבה סולטאן נ. היחידה המרכזית לפיקוח באיו"ש
בג"ץ 2661/17 אחמד עבדאלכרם עבדאללה דאר מוחמד נ. שו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2661/17 אחמד עבדאלכרם עבדאללה דאר מוחמד נ. שו
בג"ץ 2663/16 רוני כדורי נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2663/16 רוני כדורי נ. שר הביטחון
בג"ץ 2663/18 פלוני נ. משרד הבטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2663/18 פלוני נ. משרד הבטחון
בג"ץ 2664/17 מוצעב סאהר אסמאעיל ברגותי נ. שופט צבא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2664/17 מוצעב סאהר אסמאעיל ברגותי נ. שופט צבא
בג"ץ 2667/17 הפורום לישראל ירוקה נ. ראש המנהל האזרחי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2667/17 הפורום לישראל ירוקה נ. ראש המנהל האזרחי
בג"ץ 2668/16 עיריית חברון נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2668/16 עיריית חברון נ. מדינת ישראל
בג"ץ 2671/14 מועצה מקומית כסיפה נ. חברת נתיבי ישרא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2671/14 מועצה מקומית כסיפה נ. חברת נתיבי ישרא
בג"ץ 2671/18 אריה ארבוס נ. הועדה לאישור העסקתם של יועמ"ש חיצוניים במשרדי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2671/18 אריה ארבוס נ. הועדה לאישור העסקתם של יועמ"ש חיצוניים במשרדי
בג"ץ 2676/09 צדקי מוחמד אבו קמל +11 עותרים נוספים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2676/09 צדקי מוחמד אבו קמל +11 עותרים נוספים
בג"ץ 2677/16 דן בילו נ. פקיד הדיג הראשי במשרד החקל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2677/16 דן בילו נ. פקיד הדיג הראשי במשרד החקל
בג"ץ 2679/16 נחמן סטל נ. שירות בתי הסוהר - מדינת י - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2679/16 נחמן סטל נ. שירות בתי הסוהר - מדינת י
בג"ץ 2683/16 פלוני נ. נציבת הביקורת על מערך התביעה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2683/16 פלוני נ. נציבת הביקורת על מערך התביעה
בג"ץ 2684/12 י"ב בחשוון התנועה לחיזוק הסובלנות בחי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2684/12 י"ב בחשוון התנועה לחיזוק הסובלנות בחי
בג"ץ 2689/17 ולדימיר גוברץ נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2689/17 ולדימיר גוברץ נ. שר הפנים
בג"ץ 2690/18 פלוני נ. ראש צוות חוקרים בשירות בטחון הכללי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2690/18 פלוני נ. ראש צוות חוקרים בשירות בטחון הכללי
בג"ץ 2692/15 עליזה איבון וולקר נ. מינהל האוכלוסין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2692/15 עליזה איבון וולקר נ. מינהל האוכלוסין
בג"ץ 2692/18 רגבים נ. שר הבטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2692/18 רגבים נ. שר הבטחון
בג"ץ 2695/16 אחמד אסמאעיל נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2695/16 אחמד אסמאעיל נ. משרד הפנים
בג"ץ 2695/18 פלוני נ. בית הדין השרעי לערעורים בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2695/18 פלוני נ. בית הדין השרעי לערעורים בירושלים
בג"ץ 2697/18 פלוני נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2697/18 פלוני נ. מדינת ישראל
בג"ץ 270/16 רואשדה רמי נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 270/16 רואשדה רמי נ. משרד הפנים
בג"ץ 2700/17 אבו רמוז שארלי נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2700/17 אבו רמוז שארלי נ. שר הפנים
בג"ץ 2702/16 אנור חדר דרויש חאג נ. מפקד האזור - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2702/16 אנור חדר דרויש חאג נ. מפקד האזור
בג"ץ 2703/18 פרופ' דן בהט נ. רשות העתיקות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2703/18 פרופ' דן בהט נ. רשות העתיקות
בג"ץ 2706/15 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2706/15 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 2706/16 נסיב נעים קזל נ. מקורות חברת המים הלא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2706/16 נסיב נעים קזל נ. מקורות חברת המים הלא
בג"ץ 2706/16 נסיב נעים קזל נ. מקורות חברת המים הלאומית בע"מ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2706/16 נסיב נעים קזל נ. מקורות חברת המים הלאומית בע"מ
בג"ץ 2706/17 פלוני נ. משרד לביטחון פנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2706/17 פלוני נ. משרד לביטחון פנים
בג"ץ 271/15 רהב ברגרין נ. משרד הבריאות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 271/15 רהב ברגרין נ. משרד הבריאות
בג"ץ 271/18 אחמד עבד אלסלאם אחמד יאסין נ. מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 271/18 אחמד עבד אלסלאם אחמד יאסין נ. מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית
בג"ץ 2711/18 מוחמד אבו אסד נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2711/18 מוחמד אבו אסד נ. מדינת ישראל
בג"ץ 2714/14 שירותי בריאות כללית נ. שרת הבריאות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2714/14 שירותי בריאות כללית נ. שרת הבריאות
בג"ץ 2716/17 א.ב.מ.א. שירותים ופרוייקטים בע"מ נ. ב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2716/17 א.ב.מ.א. שירותים ופרוייקטים בע"מ נ. ב
בג"ץ 2718/18 פלוני נ. פלוני - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2718/18 פלוני נ. פלוני
בג"ץ 2721/17 שרה נתניהו נ. בית הדין הארצי לעבודה ב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2721/17 שרה נתניהו נ. בית הדין הארצי לעבודה ב
בג"ץ 2721/18 עו"ד שחר בן מאיר נ. היועץ המשפטי לממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2721/18 עו"ד שחר בן מאיר נ. היועץ המשפטי לממשלה
בג"ץ 2722/14 מצפה אילן - אגודה שיתופית להתיישבות ק - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2722/14 מצפה אילן - אגודה שיתופית להתיישבות ק
בג"ץ 2726/18 פלוני נ. בית הדין הרבני אזורי חיפה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2726/18 פלוני נ. בית הדין הרבני אזורי חיפה
בג"ץ 2728/17 סמי עומר ו-103 אח' נ. מדינת ישראל - מ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2728/17 סמי עומר ו-103 אח' נ. מדינת ישראל - מ
בג"ץ 2729/16 אחמד סלים מוחמד צופאן נ. מפקד כוחות צ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2729/16 אחמד סלים מוחמד צופאן נ. מפקד כוחות צ
בג"ץ 273/15 יוסרה גילאוי נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 273/15 יוסרה גילאוי נ. משרד הפנים
בג"ץ 2732/15 המרכז הישראלי לנפגעי כתות בע"מ נ. פרק - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2732/15 המרכז הישראלי לנפגעי כתות בע"מ נ. פרק
בג"ץ 2733/14 מועצת הכפר דקייקה ואח' נ. שר הבטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2733/14 מועצת הכפר דקייקה ואח' נ. שר הבטחון
בג"ץ 2733/18 אמיר כאמל סורכג'י סמי נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2733/18 אמיר כאמל סורכג'י סמי נ. שר הביטחון
בג"ץ 2736/15 יוסף דקואר נ. רשות הטבע והגנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2736/15 יוסף דקואר נ. רשות הטבע והגנים
בג"ץ 2739/18 פלוני נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2739/18 פלוני נ. שר הביטחון
בג"ץ 2742/18 מוראד וליד מוחמד מלאישה נ. המפקד הצבאי לאזור יהודה ושומרון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2742/18 מוראד וליד מוחמד מלאישה נ. המפקד הצבאי לאזור יהודה ושומרון
בג"ץ 2743/18 מחמד מחמוד דאר מוחמד נ. המפקד הצבאי לאזור יהודה ושומרון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2743/18 מחמד מחמוד דאר מוחמד נ. המפקד הצבאי לאזור יהודה ושומרון
בג"ץ 2745/16 מנחם גלילי נ. היועץ המשפטי לממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2745/16 מנחם גלילי נ. היועץ המשפטי לממשלה
בג"ץ 2746/18 פלוני נ. כב' השופט יהודה ליבליין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2746/18 פלוני נ. כב' השופט יהודה ליבליין
בג"ץ 2747/16 חוסאם אבו ראס נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2747/16 חוסאם אבו ראס נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 275/15 דיאנה שורדקר נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 275/15 דיאנה שורדקר נ. משרד הפנים
בג"ץ 2750/18 פלוני נ. היועמ"ש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2750/18 פלוני נ. היועמ"ש
בג"ץ 2755/18 גבארין קמיליה נ. מדינת ישראל - משרד החינוך - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2755/18 גבארין קמיליה נ. מדינת ישראל - משרד החינוך
בג"ץ 2756/16 מתיישבי תימורים - ישוב קהילתי כפרי אג - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2756/16 מתיישבי תימורים - ישוב קהילתי כפרי אג
בג"ץ 2757/13 יצחק זוזיאשווילי נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2757/13 יצחק זוזיאשווילי נ. מדינת ישראל
בג"ץ 2758/17 התנועה המסורתית בישראל נ. המשרד לשירותי דת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2758/17 התנועה המסורתית בישראל נ. המשרד לשירותי דת
בג"ץ 2759/16 מחמד בהגת חרב נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2759/16 מחמד בהגת חרב נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2759/18 פלוני נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2759/18 פלוני נ. שר הביטחון
בג"ץ 2760/16 אל קאסם אחמד חג אחמד נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2760/16 אל קאסם אחמד חג אחמד נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 2761/18 אברהם כהן נ. מדינת ישראל - רשות המיסים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2761/18 אברהם כהן נ. מדינת ישראל - רשות המיסים
בג"ץ 2762/17 נזיה סעיד עבדאלקאדר אבו עון נ. שופט צ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2762/17 נזיה סעיד עבדאלקאדר אבו עון נ. שופט צ
בג"ץ 2765/17 מוחמד השאם עבד אלחאפז שריתח נ. שופט צ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2765/17 מוחמד השאם עבד אלחאפז שריתח נ. שופט צ
בג"ץ 2768/15 עמותת הרצליה למען תושביה נ. עיריית חיפה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2768/15 עמותת הרצליה למען תושביה נ. עיריית חיפה
בג"ץ 2768/17 יורם שדה נ. פרקליטות המדינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2768/17 יורם שדה נ. פרקליטות המדינה
בג"ץ 2772/16 לידאוי נגואה נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2772/16 לידאוי נגואה נ. שר הפנים
בג"ץ 2777/18 יוסף איאד כרנז נ. מפקד כוחות צה"ל בעזה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2777/18 יוסף איאד כרנז נ. מפקד כוחות צה"ל בעזה
בג"ץ 2779/13 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים החטיבה למש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2779/13 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים החטיבה למש
בג"ץ 2779/18 נאצר אבו גרי נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2779/18 נאצר אבו גרי נ. שר הפנים
בג"ץ 278/16 טאהא מחמד חמדאן נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 278/16 טאהא מחמד חמדאן נ. שר הביטחון
בג"ץ 278/18 יהודה שאדי נ. שר האוצר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 278/18 יהודה שאדי נ. שר האוצר
בג"ץ 2780/17 ארד בועז נ. כנסת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2780/17 ארד בועז נ. כנסת ישראל
בג"ץ 2781/16 רגבים נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2781/16 רגבים נ. שר הביטחון
בג"ץ 2783/17 צאלח מחמוד עטיה נ. מפקד כוחות צה"ל בא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2783/17 צאלח מחמוד עטיה נ. מפקד כוחות צה"ל בא
בג"ץ 2783/18 עיר עמים נ. שר האוצר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2783/18 עיר עמים נ. שר האוצר
בג"ץ 2784/17 אמין האשם אמין גבר נ. מפקד כוחות צה"ל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2784/17 אמין האשם אמין גבר נ. מפקד כוחות צה"ל
בג"ץ 2787/17 מוחמד כאמל מוחמד אקטיל נ. שופט צבאי מ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2787/17 מוחמד כאמל מוחמד אקטיל נ. שופט צבאי מ
בג"ץ 2792/17 אשרף דלאל נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2792/17 אשרף דלאל נ. שר הפנים
בג"ץ 2795/17 עבדאאלה אחמד זגייר נ. ראש צוות חוקרים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2795/17 עבדאאלה אחמד זגייר נ. ראש צוות חוקרים
בג"ץ 2798/17 מיכאל חננייב נ. מדינת ישראל -משרד הבריאות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2798/17 מיכאל חננייב נ. מדינת ישראל -משרד הבריאות
בג"ץ 28/17 התנועה למדינה יהודית נ. דובר צה"ל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 28/17 התנועה למדינה יהודית נ. דובר צה"ל
בג"ץ 2801/17 מוחמד אחמד מוצטפא נג'אר נ. מפקד כוחות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2801/17 מוחמד אחמד מוצטפא נג'אר נ. מפקד כוחות
בג"ץ 2803/18 טאטור יונס- טייב, עו"ד נ. ביה"ד הארצי לעבודה בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2803/18 טאטור יונס- טייב, עו"ד נ. ביה"ד הארצי לעבודה בירושלים
בג"ץ 2804/18 דן כוכבי נ. הכנסת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2804/18 דן כוכבי נ. הכנסת
בג"ץ 2810/15 המועצה המקומית סביון נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2810/15 המועצה המקומית סביון נ. שר הפנים
בג"ץ 2810/17 אדעיס אברהים נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2810/17 אדעיס אברהים נ. שר הפנים
בג"ץ 2817/16 עיריית חברון נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2817/16 עיריית חברון נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה
בג"ץ 2817/17 התאחדות תאגידי כח אדם זר בענף הבניין נ. ממשלת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2817/17 התאחדות תאגידי כח אדם זר בענף הבניין נ. ממשלת ישראל
בג"ץ 2819/16 טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נ. משרד הבר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2819/16 טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נ. משרד הבר
בג"ץ 2821/17 ח"כ יהודה גליק נ. ראש הממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2821/17 ח"כ יהודה גליק נ. ראש הממשלה
בג"ץ 2824/16 מאהר אבו גהנם נ. שירות בתי הסוהר-מחלק - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2824/16 מאהר אבו גהנם נ. שירות בתי הסוהר-מחלק
בג"ץ 2824/16 פלוני נ. שירות בתי הסוהר-מחלקת האסיר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2824/16 פלוני נ. שירות בתי הסוהר-מחלקת האסיר
בג"ץ 2826/18 קופת חולים מאוחדת נ. בית הדין הארצי לעבודה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2826/18 קופת חולים מאוחדת נ. בית הדין הארצי לעבודה
בג"ץ 2828/18 חזאם גראם נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2828/18 חזאם גראם נ. משרד הפנים
בג"ץ 2830/17 מועצה מקומית בית אל נ. מנכ"ל המשרד לשירותי דת, עודד פלוס - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2830/17 מועצה מקומית בית אל נ. מנכ"ל המשרד לשירותי דת, עודד פלוס
בג"ץ 2836/17 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2836/17 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים
בג"ץ 2837/18 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2837/18 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 2839/16 Al-Hmoda Co. For Food & Dairy Product - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2839/16 Al-Hmoda Co. For Food & Dairy Product
בג"ץ 284/19 אמילי מלכה אגצי נ. צבא הגנה לישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 284/19 אמילי מלכה אגצי נ. צבא הגנה לישראל
בג"ץ 2842/18 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול לערעורים בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2842/18 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול לערעורים בירושלים
בג"ץ 2843/16 אברהם משלטי נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2843/16 אברהם משלטי נ. מדינת ישראל
בג"ץ 2843/17 נאדר מוצטפא מוחמד צואפטה נ. שופט צבאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2843/17 נאדר מוצטפא מוחמד צואפטה נ. שופט צבאי
בג"ץ 2846/17 אחמד עדנאן אברהים סלמאן נ. שופט צבאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2846/17 אחמד עדנאן אברהים סלמאן נ. שופט צבאי
בג"ץ 2847/17 סארי נעים סארי אבו עליא נ. שופט צבאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2847/17 סארי נעים סארי אבו עליא נ. שופט צבאי
בג"ץ 285/18 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 285/18 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 2852/16 מעונות ילדים בישראל - קרית הילד עמותה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2852/16 מעונות ילדים בישראל - קרית הילד עמותה
בג"ץ 2855/17 אריה אלון נ. פרקליטות המדינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2855/17 אריה אלון נ. פרקליטות המדינה
בג"ץ 2856/18 ניבין אמיל כוסקי נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2856/18 ניבין אמיל כוסקי נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים
בג"ץ 2857/18 התנועה למדינה יהודית ודמוקרטית נ. מדינת ישראל - הנהלת בתי הד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2857/18 התנועה למדינה יהודית ודמוקרטית נ. מדינת ישראל - הנהלת בתי הד
בג"ץ 2857/18 מדינת ישראל - הנהלת בתי הדין הרבניים נ. מדינת ישראל - הנהלת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2857/18 מדינת ישראל - הנהלת בתי הדין הרבניים נ. מדינת ישראל - הנהלת
בג"ץ 286/18 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 286/18 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 2862/14 פלוני נ. בית הדין הרבני האזורי ירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2862/14 פלוני נ. בית הדין הרבני האזורי ירושלים
בג"ץ 2865/15 מחמד סיאד נ. ועדת המשנה לפיקוח על הבנ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2865/15 מחמד סיאד נ. ועדת המשנה לפיקוח על הבנ
בג"ץ 2866/17 עו"ד רובין חנוך נ. משרד המשפטים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2866/17 עו"ד רובין חנוך נ. משרד המשפטים
בג"ץ 287/16 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 287/16 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים
בג"ץ 2870/17 אגודת המים בעמק הירדן אגודה שיתויפת חקלאית בע"מ נ. כנסת ישרא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2870/17 אגודת המים בעמק הירדן אגודה שיתויפת חקלאית בע"מ נ. כנסת ישרא
בג"ץ 2873/16 נביל חמידאת נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2873/16 נביל חמידאת נ. מדינת ישראל
בג"ץ 2874/16 פלוני נ. השר לביטחון פנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2874/16 פלוני נ. השר לביטחון פנים
בג"ץ 2875/18 התאחדות תאגידי כח אדם זר בענף הבניין נ. ממשלת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2875/18 התאחדות תאגידי כח אדם זר בענף הבניין נ. ממשלת ישראל
בג"ץ 2879/16 פלוני נ. אלוף פיקוד דרום - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2879/16 פלוני נ. אלוף פיקוד דרום
בג"ץ 288/19 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 288/19 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול
בג"ץ 2880/15 חברת מי אביבים (2010) בע"מ נ. הרשות הממשלתית למים ולביוב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2880/15 חברת מי אביבים (2010) בע"מ נ. הרשות הממשלתית למים ולביוב
בג"ץ 2883/17 פלוני נ. כב' השופט שרון גרין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2883/17 פלוני נ. כב' השופט שרון גרין
בג"ץ 2886/14 פקסל לימיטד חברת חוץ נ. משרד הבריאות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2886/14 פקסל לימיטד חברת חוץ נ. משרד הבריאות
בג"ץ 2887/18 אורי משגב נ. ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2887/18 אורי משגב נ. ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו
בג"ץ 2888/18 צוהיב נצר ח'אלד ג'ראר נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2888/18 צוהיב נצר ח'אלד ג'ראר נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית
בג"ץ 2889/16 עמותת צדק פיננסי נ. המפקחת על הבנקים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2889/16 עמותת צדק פיננסי נ. המפקחת על הבנקים
בג"ץ 2893/17 דימטרי שטיינספיר נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2893/17 דימטרי שטיינספיר נ. שר הפנים
בג"ץ 2894/18 מחמד מחרוס מוצטפא כוני נ. ראש צוות חוקים בשירות ביטחון כללי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2894/18 מחמד מחרוס מוצטפא כוני נ. ראש צוות חוקים בשירות ביטחון כללי
בג"ץ 2895/17 איוב כלבוני נ. ממשלת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2895/17 איוב כלבוני נ. ממשלת ישראל
בג"ץ 2899/17 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2899/17 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים
בג"ץ 290/17 אוסאמה רבאיעה נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 290/17 אוסאמה רבאיעה נ. שר הפנים
בג"ץ 2902/11 העמותה לילדים בסיכון נ. משרד הבריאות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2902/11 העמותה לילדים בסיכון נ. משרד הבריאות
בג"ץ 2902/16 משה אריכא נ. רשות הרישוי במשרד התחבורה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2902/16 משה אריכא נ. רשות הרישוי במשרד התחבורה
בג"ץ 2903/18 פלוני נ. פלוני - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2903/18 פלוני נ. פלוני
בג"ץ 2905/13 תכלית- אנשים למען אחרים נ. מינהל מקרק - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2905/13 תכלית- אנשים למען אחרים נ. מינהל מקרק
בג"ץ 2906/18 פאטמה מטאוע חסין אבו טעימה נ. המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2906/18 פאטמה מטאוע חסין אבו טעימה נ. המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית
בג"ץ 2907/06 אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הס - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2907/06 אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הס
בג"ץ 2907/18 מאגד ראג'ב גועבה נ. מפקד פיקוד העורף - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2907/18 מאגד ראג'ב גועבה נ. מפקד פיקוד העורף
בג"ץ 2909/15 אבו זינה פאטמה נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2909/15 אבו זינה פאטמה נ. שר הפנים
בג"ץ 291/18 חליחל אסכנדר נ. בנימין נתניהו - ראש ממשלת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 291/18 חליחל אסכנדר נ. בנימין נתניהו - ראש ממשלת ישראל
בג"ץ 2920/18 פלוני נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2920/18 פלוני נ. שר הביטחון
בג"ץ 2924/18 אוסמה סלים אסמעיל מגדלאווי נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2924/18 אוסמה סלים אסמעיל מגדלאווי נ. שר הפנים
בג"ץ 2928/15 דנציו דורינה נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2928/15 דנציו דורינה נ. משרד הפנים
בג"ץ 2928/17 רחמאן ריחאן סגוד אסעד ע"א נ. ראש צוות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2928/17 רחמאן ריחאן סגוד אסעד ע"א נ. ראש צוות
בג"ץ 2929/16 סימון אליאס חנונה נושא נ. המפקד הצבאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2929/16 סימון אליאס חנונה נושא נ. המפקד הצבאי
בג"ץ 293/19 שאולי בר נוי נ. משרד משפטים מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 293/19 שאולי בר נוי נ. משרד משפטים מדינת ישראל
בג"ץ 2930/14 פלוני נ. שרת הבריאות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2930/14 פלוני נ. שרת הבריאות
בג"ץ 2930/17 דוד מזרחי נ. היועץ המשפטי לממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2930/17 דוד מזרחי נ. היועץ המשפטי לממשלה
בג"ץ 2932/16 אברהם אוחנה נ. המוסד לביטוח לאומי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2932/16 אברהם אוחנה נ. המוסד לביטוח לאומי
בג"ץ 2933/17 המטה למען ארץ ישראל נ. מפקד מחוז ירוש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2933/17 המטה למען ארץ ישראל נ. מפקד מחוז ירוש
בג"ץ 2934/16 מלחז זדגנידזה נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2934/16 מלחז זדגנידזה נ. שר הפנים
בג"ץ 2935/17 כאטר אשרף נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2935/17 כאטר אשרף נ. שר הפנים
בג"ץ 2940/15 פרופ' אוסקר סדן נ. מנכ"ל משרד הבריאות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2940/15 פרופ' אוסקר סדן נ. מנכ"ל משרד הבריאות
בג"ץ 2940/18 יואב הס נ. הרמטכ"ל, רא"ל גדי איזנקוט - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2940/18 יואב הס נ. הרמטכ"ל, רא"ל גדי איזנקוט
בג"ץ 2942/15 מועצה מקומית ג'לג'וליה נ. מינהל מקרקע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2942/15 מועצה מקומית ג'לג'וליה נ. מינהל מקרקע
בג"ץ 2942/17 פלוני נ. הוועדה ההונמטארית המייעצת לשר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2942/17 פלוני נ. הוועדה ההונמטארית המייעצת לשר הפנים
בג"ץ 2944/10 אברהם קוריצקי נ. בית הדין הארצי לעבודה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2944/10 אברהם קוריצקי נ. בית הדין הארצי לעבודה
בג"ץ 2947/17 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2947/17 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול
בג"ץ 2949/17 מוחמד חביב נ. משטרת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2949/17 מוחמד חביב נ. משטרת ישראל
בג"ץ 2952/14 אופטיקנה האופטיסטור הראשון נ. שרת הבר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2952/14 אופטיקנה האופטיסטור הראשון נ. שרת הבר
בג"ץ 2953/16 ניסים ברנס נ. המרכז לגביית קנסות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2953/16 ניסים ברנס נ. המרכז לגביית קנסות
בג"ץ 2955/17 יינות ביתן בע"מ נ. ממלא מקום הממונה ע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2955/17 יינות ביתן בע"מ נ. ממלא מקום הממונה ע
בג"ץ 2959/17 נאפז אלשואמרה נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2959/17 נאפז אלשואמרה נ. מדינת ישראל
בג"ץ 2964/16 פאיז אלסייד נ. ראש המועצה האזורית הממ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2964/16 פאיז אלסייד נ. ראש המועצה האזורית הממ
בג"ץ 2964/18 חוג ההורים-פורום המשפחות, משפחות שכולות למען שלום נ. שר הבי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2964/18 חוג ההורים-פורום המשפחות, משפחות שכולות למען שלום נ. שר הבי
בג"ץ 297/19 שלמה אליהו נ. בית הדין הארצי לעבודה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 297/19 שלמה אליהו נ. בית הדין הארצי לעבודה
בג"ץ 2971/15 עמותת תנו לחיות לחיות נ. רשות הטבע והגנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2971/15 עמותת תנו לחיות לחיות נ. רשות הטבע והגנים
בג"ץ 2972/17 עו"ד אלדד יניב נ. ראש הממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2972/17 עו"ד אלדד יניב נ. ראש הממשלה
בג"ץ 2974/17 המועצה האזורית מגידו נ. המועצה הארצית לתכנון ובניה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2974/17 המועצה האזורית מגידו נ. המועצה הארצית לתכנון ובניה
בג"ץ 2979/11 דאהוד מוסטפא עלי רדאד נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2979/11 דאהוד מוסטפא עלי רדאד נ. שר הביטחון
בג"ץ 2982/17 הרצל קרן - חבר מועצת העיר נתניה נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2982/17 הרצל קרן - חבר מועצת העיר נתניה נ. שר הפנים
בג"ץ 2983/18 סעדה איסמעיל עבדאל האדר חסונה נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2983/18 סעדה איסמעיל עבדאל האדר חסונה נ. שר הביטחון
בג"ץ 2985/15 נדיה שבצ'נקו נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2985/15 נדיה שבצ'נקו נ. משרד הפנים
בג"ץ 2986/15 עומר עארף בשאראת נ. מפקד כוחות צה"ל ב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2986/15 עומר עארף בשאראת נ. מפקד כוחות צה"ל ב
בג"ץ 2988/15 לוטפי חסן עואודה נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2988/15 לוטפי חסן עואודה נ. מדינת ישראל
בג"ץ 299/17 פאיז אבו מחארב נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 299/17 פאיז אבו מחארב נ. שר הפנים
בג"ץ 2991/18 אסעד אסדי נ. מדינת ישראל- המרכז למיפוי ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2991/18 אסעד אסדי נ. מדינת ישראל- המרכז למיפוי ישראל
בג"ץ 2992/16 רגבים נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2992/16 רגבים נ. שר הביטחון
בג"ץ 2992/18 פלוני נ. שר הבטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2992/18 פלוני נ. שר הבטחון
בג"ץ 2993/16 רגבים נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2993/16 רגבים נ. שר הביטחון
בג"ץ 2996/15 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2996/15 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 2996/17 ארגון העיתונאים בישראל - הסתדרות העובדים הכלכלית ה נ. ראש המ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2996/17 ארגון העיתונאים בישראל - הסתדרות העובדים הכלכלית ה נ. ראש המ
בג"ץ 2998/16 ד"ר יעקב אלמוג נ. רשות המיסים בישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 2998/16 ד"ר יעקב אלמוג נ. רשות המיסים בישראל
בג"ץ 3/18 גנאדי קושנריוב נ. משרד הפנים - רשות האוכלוסין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3/18 גנאדי קושנריוב נ. משרד הפנים - רשות האוכלוסין
בג"ץ 3/19 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3/19 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 300/19 אריאל פורמנובסקי נ. איילת שקד שרת המשפטים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 300/19 אריאל פורמנובסקי נ. איילת שקד שרת המשפטים
בג"ץ 3000/16 ד"ר גל בן אריה נ. שר האוצר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3000/16 ד"ר גל בן אריה נ. שר האוצר
בג"ץ 3001/16 מיכאל כצמן נ. פרקליטות המדינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3001/16 מיכאל כצמן נ. פרקליטות המדינה
בג"ץ 3002/16 דוד אוחיון נ. השר לענייני דתות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3002/16 דוד אוחיון נ. השר לענייני דתות
בג"ץ 3003/18 יש דין- מתנדבים לזכויות האדם נ. ראש המטה הכללי של צה"ל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3003/18 יש דין- מתנדבים לזכויות האדם נ. ראש המטה הכללי של צה"ל
בג"ץ 3005/16 מנחם יהב עו"ד נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3005/16 מנחם יהב עו"ד נ. מדינת ישראל
בג"ץ 3006/16 חדר מוחמד נ. המפקד הצבאי לאזור איו"ש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3006/16 חדר מוחמד נ. המפקד הצבאי לאזור איו"ש
בג"ץ 301/16 לאוניד יעקובסון נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 301/16 לאוניד יעקובסון נ. שר הפנים
בג"ץ 3012/16 סאמי מוחמד גנאזרה נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3012/16 סאמי מוחמד גנאזרה נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 3014/16 מוחמד יוסף שחדה נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3014/16 מוחמד יוסף שחדה נ. משרד הפנים
בג"ץ 3017/18 אורי בכור נ. בנימין נתניהו - רה"מ ושר החוץ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3017/18 אורי בכור נ. בנימין נתניהו - רה"מ ושר החוץ
בג"ץ 3020/13 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3020/13 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 3020/17 מוחמד פווזי סולימאן ארנאוט נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3020/17 מוחמד פווזי סולימאן ארנאוט נ. שר הפנים
בג"ץ 3023/15 אקס אוברסיז נ. מדינת ישראל משרד הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3023/15 אקס אוברסיז נ. מדינת ישראל משרד הביטחון
בג"ץ 3025/15 בתיה ענבר קימל נ. בית הדין הארצי לעבודה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3025/15 בתיה ענבר קימל נ. בית הדין הארצי לעבודה
בג"ץ 3025/18 חברת סאלח השקעות ופיתוח (שומרון) בע"מ נ. המנהל האזרחי איו"ש- - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3025/18 חברת סאלח השקעות ופיתוח (שומרון) בע"מ נ. המנהל האזרחי איו"ש-
בג"ץ 3028/18 זוהר דגן נ. נתיבי ישראל-חברה לאומית לתשתיות תחבורה בע"מ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3028/18 זוהר דגן נ. נתיבי ישראל-חברה לאומית לתשתיות תחבורה בע"מ
בג"ץ 3033/15 דמיטרי בארד נ. שר האוצר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3033/15 דמיטרי בארד נ. שר האוצר
בג"ץ 3036/13 ארגון מורי נהיגה נצרת - נצרת עילית נ. - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3036/13 ארגון מורי נהיגה נצרת - נצרת עילית נ.
בג"ץ 3036/15 אהרון יקטר נ. השר לשירותי דת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3036/15 אהרון יקטר נ. השר לשירותי דת
בג"ץ 3036/17 רגבים נ. שר הבטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3036/17 רגבים נ. שר הבטחון
בג"ץ 304/17 מוחמד צראר נ. שר הפנים - משרד הפנים וועדה המייעצת לשר הומניט - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 304/17 מוחמד צראר נ. שר הפנים - משרד הפנים וועדה המייעצת לשר הומניט
בג"ץ 3042/18 פלוני נ. בית הדין הרבני האזורי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3042/18 פלוני נ. בית הדין הרבני האזורי
בג"ץ 3043/18 עיסא עמרו נ. מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3043/18 עיסא עמרו נ. מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון
בג"ץ 3045/18 אדוארד מושקוביץ נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3045/18 אדוארד מושקוביץ נ. מדינת ישראל
בג"ץ 3048/18 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3048/18 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 3049/16 שוקי משעול נ. היועץ המשפטי לממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3049/16 שוקי משעול נ. היועץ המשפטי לממשלה
בג"ץ 305/16 פרופ' ריאד עוד נ. המפקד הצבאי לאזור ה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 305/16 פרופ' ריאד עוד נ. המפקד הצבאי לאזור ה
בג"ץ 3055/16 עיריית קריית אתא נ. שר הפנים משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3055/16 עיריית קריית אתא נ. שר הפנים משרד הפנים
בג"ץ 3055/17 עמאד חמדאן נ. רשות מקרקעי ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3055/17 עמאד חמדאן נ. רשות מקרקעי ישראל
בג"ץ 3057/17 פתחיה אלקדיפאת נ. אלוף פיקוד דרום - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3057/17 פתחיה אלקדיפאת נ. אלוף פיקוד דרום
בג"ץ 3063/14 חאלד סלמאן סלאמה ג'האלין ו-23 אחרים נ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3063/14 חאלד סלמאן סלאמה ג'האלין ו-23 אחרים נ
בג"ץ 3064/18 פלוני נ. מדינת ישראל-משרד הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3064/18 פלוני נ. מדינת ישראל-משרד הביטחון
בג"ץ 3067/17 בית אולפנה לאימון מורים נ. ממשלת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3067/17 בית אולפנה לאימון מורים נ. ממשלת ישראל
בג"ץ 3068/14 אברהם מריסאת נ. רשות המרעה במשרד החקלאות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3068/14 אברהם מריסאת נ. רשות המרעה במשרד החקלאות
בג"ץ 307/16 רובינסון חיים נ. הרשות המוסמכת לחוק נ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 307/16 רובינסון חיים נ. הרשות המוסמכת לחוק נ
בג"ץ 3070/17 פלוני נ. היועץ המשפטי לממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3070/17 פלוני נ. היועץ המשפטי לממשלה
בג"ץ 3071/14 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3071/14 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 3077/17 תאבת נצאר נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה המע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3077/17 תאבת נצאר נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה המע
בג"ץ 3079/17 גוליאן שיפרין נ. המשנה ליועץ המשפטי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3079/17 גוליאן שיפרין נ. המשנה ליועץ המשפטי
בג"ץ 308/17 פלוני נ. היועץ המשפטי לממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 308/17 פלוני נ. היועץ המשפטי לממשלה
בג"ץ 3084/18 עומר מחמוד אבראהים הור נ. המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3084/18 עומר מחמוד אבראהים הור נ. המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית
בג"ץ 3088/16 איאד עבד אל מגיד שבאנה נ. שופט צבאי מ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3088/16 איאד עבד אל מגיד שבאנה נ. שופט צבאי מ
בג"ץ 3090/17 לינא אלחנה נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3090/17 לינא אלחנה נ. שר הפנים
בג"ץ 3092/16 סמיע חיר נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3092/16 סמיע חיר נ. שר הפנים
בג"ץ 3092/18 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3092/18 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים
בג"ץ 3094/15 יעקב בן יששכר נ. כבוד השופטת מרים נאו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3094/15 יעקב בן יששכר נ. כבוד השופטת מרים נאו
בג"ץ 3095/15 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ. רא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3095/15 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ. רא
בג"ץ 310/16 בר יערן נ. מועצת מקרקעי ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 310/16 בר יערן נ. מועצת מקרקעי ישראל
בג"ץ 3103/17 עלאא יוסף מוחמד סויטי נ. שופט צבאי מש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3103/17 עלאא יוסף מוחמד סויטי נ. שופט צבאי מש
בג"ץ 3104/17 יעקוב יסרי נעמאן אלסכאפי נ. שופט צבאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3104/17 יעקוב יסרי נעמאן אלסכאפי נ. שופט צבאי
בג"ץ 3105/17 סאמי פאיז מוחמד סראחין נ. שופט צבאי מ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3105/17 סאמי פאיז מוחמד סראחין נ. שופט צבאי מ
בג"ץ 3106/17 מותיר פהים עבד אלפתאח אלעכל נ. שופט צ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3106/17 מותיר פהים עבד אלפתאח אלעכל נ. שופט צ
בג"ץ 3109/17 רמזי עומר מוחמד קואר נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3109/17 רמזי עומר מוחמד קואר נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 311/17 פלוני נ. מדינת ישראל - משרד הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 311/17 פלוני נ. מדינת ישראל - משרד הביטחון
בג"ץ 3113/17 וליד מוחמד שחאדה חמידאן נ. שופט צבאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3113/17 וליד מוחמד שחאדה חמידאן נ. שופט צבאי
בג"ץ 3114/17 שריף מוחמד עבד אל רחמאן מסאלמה נ. שופ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3114/17 שריף מוחמד עבד אל רחמאן מסאלמה נ. שופ
בג"ץ 3115/17 מג'ד רג'א מחמוד אהו אל היגא נ. שופט צ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3115/17 מג'ד רג'א מחמוד אהו אל היגא נ. שופט צ
בג"ץ 312/17 פלוני נ. מדינת ישראל - משרד הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 312/17 פלוני נ. מדינת ישראל - משרד הביטחון
בג"ץ 3120/13 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3120/13 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 3124/17 עמר פינצו'ק נ. נציב תלונות הציבור על - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3124/17 עמר פינצו'ק נ. נציב תלונות הציבור על
בג"ץ 3125/16 חכמאת אחמד עבד חטיב נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3125/16 חכמאת אחמד עבד חטיב נ. מדינת ישראל
בג"ץ 3126/17 י.ע.ד - התנועה לשמירת החי הימי וזכויות הדייגים הספ נ. רשות ה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3126/17 י.ע.ד - התנועה לשמירת החי הימי וזכויות הדייגים הספ נ. רשות ה
בג"ץ 3128/17 אמילי דיארס נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3128/17 אמילי דיארס נ. משרד הפנים
בג"ץ 3132/15 מפלגת יש עתיד בראשות יאיר לפיד נ. ראש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3132/15 מפלגת יש עתיד בראשות יאיר לפיד נ. ראש
בג"ץ 3134/15 יצחק רוזנברג נ. בית הדין הארצי לעבודה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3134/15 יצחק רוזנברג נ. בית הדין הארצי לעבודה
בג"ץ 3136/16 עיריית מעלה אדומים נ. משרד החינוך ממש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3136/16 עיריית מעלה אדומים נ. משרד החינוך ממש
בג"ץ 3138/16 שלמה שקד נ. מירי רגב-משרד התרבות והספורט - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3138/16 שלמה שקד נ. מירי רגב-משרד התרבות והספורט
בג"ץ 314/17 פלוני נ. מדינת ישראל- משרד הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 314/17 פלוני נ. מדינת ישראל- משרד הביטחון
בג"ץ 3148/18 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3148/18 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 315/18 מחמד סלאמה עיד אלסעידיין נ. שר החקלאות,משרד החקלאות ופיתוח ה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 315/18 מחמד סלאמה עיד אלסעידיין נ. שר החקלאות,משרד החקלאות ופיתוח ה
בג"ץ 3152/17 תנו לחיות לחיות נ. יחידת התביעות במשרד החקלאות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3152/17 תנו לחיות לחיות נ. יחידת התביעות במשרד החקלאות
בג"ץ 3155/16 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ. הנהלת ב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3155/16 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ. הנהלת ב
בג"ץ 3155/18 כרם תופיק חגה נ. מפקד האזור באיו"ש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3155/18 כרם תופיק חגה נ. מפקד האזור באיו"ש
בג"ץ 3159/18 גייה קביריקאישוילי נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3159/18 גייה קביריקאישוילי נ. משרד הפנים
בג"ץ 3165/17 עוריב ח'דר שעיבאת נ. מפדק צבאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3165/17 עוריב ח'דר שעיבאת נ. מפדק צבאי
בג"ץ 3166/14 יהודה גוטמן נ. היועץ המשפטי לממשלה מד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3166/14 יהודה גוטמן נ. היועץ המשפטי לממשלה מד
בג"ץ 3167/17 עאצם ראשד חסן אשקר נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3167/17 עאצם ראשד חסן אשקר נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 317/17 פלוני נ. קצין התגמולים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 317/17 פלוני נ. קצין התגמולים
בג"ץ 318/17 פלוני נ. מדינת ישראל - משרד הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 318/17 פלוני נ. מדינת ישראל - משרד הביטחון
בג"ץ 3180/14 המועצה האזורית מנשה נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3180/14 המועצה האזורית מנשה נ. מדינת ישראל
בג"ץ 3180/16 אלכסנדר וסילייב נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3180/16 אלכסנדר וסילייב נ. שר הפנים
בג"ץ 3182/17 ראמי פדאיל נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה המ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3182/17 ראמי פדאיל נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה המ
בג"ץ 3184/18 גנדיה אלדנפירי נ. הועדה לעניינים הומניטאריים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3184/18 גנדיה אלדנפירי נ. הועדה לעניינים הומניטאריים
בג"ץ 3188/14 צחור-צדק חופש חינוך ורווחה בירושלים נ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3188/14 צחור-צדק חופש חינוך ורווחה בירושלים נ
בג"ץ 3188/18 וסילייב אנה נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3188/18 וסילייב אנה נ. שר הפנים
בג"ץ 3190/17 מירב חיון (אלמנת) שלום חיון ז"ל נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3190/17 מירב חיון (אלמנת) שלום חיון ז"ל נ. מדינת ישראל
בג"ץ 3190/17 פלוני נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3190/17 פלוני נ. מדינת ישראל
בג"ץ 3194/15 פלוני נ. מתאם הפעולות השטחים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3194/15 פלוני נ. מתאם הפעולות השטחים
בג"ץ 3195/16 עלי ח'דר זידאן נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3195/16 עלי ח'דר זידאן נ. שר הפנים
בג"ץ 3198/18 זכריה קלימי שמואל נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3198/18 זכריה קלימי שמואל נ. מדינת ישראל
בג"ץ 32/16 אברהם באטוס נ. הממונה על ועדות האתיקה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 32/16 אברהם באטוס נ. הממונה על ועדות האתיקה
בג"ץ 3200/17 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3200/17 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 3207/17 אלכסנדר קביריקאישוילי נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3207/17 אלכסנדר קביריקאישוילי נ. משרד הפנים
בג"ץ 3208/17 המעוצה המקומית קצרין נ. ממשלת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3208/17 המעוצה המקומית קצרין נ. ממשלת ישראל
בג"ץ 3208/18 פלוני נ. אלוף פיקוד דרום - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3208/18 פלוני נ. אלוף פיקוד דרום
בג"ץ 3211/17 חודייפה ג'מאל פארס חאטר נ. ראש צוות ח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3211/17 חודייפה ג'מאל פארס חאטר נ. ראש צוות ח
בג"ץ 3212/17 דראר סאמי אחמד דאהר נ. ראש צוות חוקרי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3212/17 דראר סאמי אחמד דאהר נ. ראש צוות חוקרי
בג"ץ 3216/18 עבד מרשוך נ. משטרת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3216/18 עבד מרשוך נ. משטרת ישראל
בג"ץ 3217/17 פלוני נ. משרד הבטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3217/17 פלוני נ. משרד הבטחון
בג"ץ 3217/18 עבד מרשוך נ. משטרת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3217/18 עבד מרשוך נ. משטרת ישראל
בג"ץ 3218/13 עודה אבו חבאק נ. שר הפנים מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3218/13 עודה אבו חבאק נ. שר הפנים מדינת ישראל
בג"ץ 3218/16 פורום מוסדות תרבות ואמנות בישראל נ. מ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3218/16 פורום מוסדות תרבות ואמנות בישראל נ. מ
בג"ץ 3220/17 פלוני נ. מתאם הפעולות הממשלה בשטחים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3220/17 פלוני נ. מתאם הפעולות הממשלה בשטחים
בג"ץ 3220/18 סמיר אבו עסב נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3220/18 סמיר אבו עסב נ. שר הפנים
בג"ץ 3222/17 פלוני נ. משרד הפנים - טבריה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3222/17 פלוני נ. משרד הפנים - טבריה
בג"ץ 3223/16 אוגניו סלפין נ. המוסד לביטוח לאומי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3223/16 אוגניו סלפין נ. המוסד לביטוח לאומי
בג"ץ 3223/17 פלוני נ. משרד הפנים - טבריה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3223/17 פלוני נ. משרד הפנים - טבריה
בג"ץ 3223/18 לשכת המסחר תל אביב והמרכז נ. שר האוצר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3223/18 לשכת המסחר תל אביב והמרכז נ. שר האוצר
בג"ץ 3224/17 פלוני נ. משרד הפנים - טבריה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3224/17 פלוני נ. משרד הפנים - טבריה
בג"ץ 3224/18 יזיד אחמד חמדאן לאמי נ. שר הבטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3224/18 יזיד אחמד חמדאן לאמי נ. שר הבטחון
בג"ץ 3225/17 עבד אלמגיד עבדללה עבד אלכרים ואח' נ. - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3225/17 עבד אלמגיד עבדללה עבד אלכרים ואח' נ.
בג"ץ 3225/18 פלוני נ. ראש ממשלת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3225/18 פלוני נ. ראש ממשלת ישראל
בג"ץ 3227/16 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ. משטרת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3227/16 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ. משטרת
בג"ץ 3227/18 פלוני נ. היועץ המשפטי לממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3227/18 פלוני נ. היועץ המשפטי לממשלה
בג"ץ 3229/17 פלוני נ. משטרת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3229/17 פלוני נ. משטרת ישראל
בג"ץ 3231/16 פלוני נ. וועדת מאוימים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3231/16 פלוני נ. וועדת מאוימים
בג"ץ 3234/15 מפלגת יש עתיד- בראשות יאיר לפיד נ. ח" - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3234/15 מפלגת יש עתיד- בראשות יאיר לפיד נ. ח"
בג"ץ 3235/18 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3235/18 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 3236/18 ג'נין מחמד גמעה חסן נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה מערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3236/18 ג'נין מחמד גמעה חסן נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה מערבית
בג"ץ 3237/18 חאלד תיסיר עארף שמאס נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3237/18 חאלד תיסיר עארף שמאס נ. מדינת ישראל
בג"ץ 3238/15 מאמון עלי אחמד עיסא עיסא נ. מהפקד הצב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3238/15 מאמון עלי אחמד עיסא עיסא נ. מהפקד הצב
בג"ץ 3239/15 תאאר עיסא אבראהים מנצור נ. המפקד הצבא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3239/15 תאאר עיסא אבראהים מנצור נ. המפקד הצבא
בג"ץ 3239/17 מיקה סמטנסקי נ. בנימין נתניהו ראש הממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3239/17 מיקה סמטנסקי נ. בנימין נתניהו ראש הממשלה
בג"ץ 3240/15 ראש מועצת ענאתא, טהא מוחמד נועמאן חמדאן נ. מפקד כוחות צה"ל ב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3240/15 ראש מועצת ענאתא, טהא מוחמד נועמאן חמדאן נ. מפקד כוחות צה"ל ב
בג"ץ 3240/18 אביגדור פלדמן נ. ראש הממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3240/18 אביגדור פלדמן נ. ראש הממשלה
בג"ץ 3242/18 פלוני נ. חברת ג'ייאובי .קום בע"מ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3242/18 פלוני נ. חברת ג'ייאובי .קום בע"מ
בג"ץ 3245/14 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3245/14 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 3245/17 פלוני נ. בית הדין הרבני האזורי נתניה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3245/17 פלוני נ. בית הדין הרבני האזורי נתניה
בג"ץ 3246/17 מחמד אבו טיר נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית יחידת הפיקוח ה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3246/17 מחמד אבו טיר נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית יחידת הפיקוח ה
בג"ץ 3248/17 פלוני נ. לשכת היועץ המשפטי לממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3248/17 פלוני נ. לשכת היועץ המשפטי לממשלה
בג"ץ 3249/17 חלמי טובאל נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3249/17 חלמי טובאל נ. שר הפנים
בג"ץ 3250/13 האוניברסיטה העיברית בירושלים נ. שר האוצר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3250/13 האוניברסיטה העיברית בירושלים נ. שר האוצר
בג"ץ 3250/18 עדאלה- המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ. ראש המטה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3250/18 עדאלה- המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ. ראש המטה
בג"ץ 3251/18 תנועת המושבים בישראל נ. כנסת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3251/18 תנועת המושבים בישראל נ. כנסת ישראל
בג"ץ 3254/14 עיריית בני ברק נ. מדינת ישראל משרד הח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3254/14 עיריית בני ברק נ. מדינת ישראל משרד הח
בג"ץ 3256/16 בצדק נ. משטרת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3256/16 בצדק נ. משטרת ישראל
בג"ץ 3259/18 בית מורשת אורי צבי גרינברג נ. משרד התרבות והספורט - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3259/18 בית מורשת אורי צבי גרינברג נ. משרד התרבות והספורט
בג"ץ 3260/16 פלוני נ. בית הדין הרבני האזורי בתל אביב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3260/16 פלוני נ. בית הדין הרבני האזורי בתל אביב
בג"ץ 3263/18 טבדי קובולדזה אבטנדיל נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3263/18 טבדי קובולדזה אבטנדיל נ. מדינת ישראל
בג"ץ 3264/16 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3264/16 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים
בג"ץ 3265/17 עבד אלרחמאן מוסטפא חוסין חאמד נ. מפקד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3265/17 עבד אלרחמאן מוסטפא חוסין חאמד נ. מפקד
בג"ץ 3266/17 ג'דיר גמל נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3266/17 ג'דיר גמל נ. שר הפנים
בג"ץ 3268/18 עמותת "בצדק" נ. היועץ המשפטי לממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3268/18 עמותת "בצדק" נ. היועץ המשפטי לממשלה
בג"ץ 3269/17 מחמוד עבד אלעפו מוחמד אלעלמה נ. מפקד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3269/17 מחמוד עבד אלעפו מוחמד אלעלמה נ. מפקד
בג"ץ 3270/17 פרזדק אל מהדי נ. רשות האוכלוסין וההגירה - משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3270/17 פרזדק אל מהדי נ. רשות האוכלוסין וההגירה - משרד הפנים
בג"ץ 3274/16 מרואן מחמד עבד אלקאדר אבו פארה נ. שופ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3274/16 מרואן מחמד עבד אלקאדר אבו פארה נ. שופ
בג"ץ 3279/16 המרכז הרפורמי לדת ומדינה - התנועה ליה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3279/16 המרכז הרפורמי לדת ומדינה - התנועה ליה
בג"ץ 3282/16 דניאל סנראי נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3282/16 דניאל סנראי נ. שר הפנים
בג"ץ 3286/18 תנו לחיות לחיות נ. שר החקלאות ופיתוח הכפר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3286/18 תנו לחיות לחיות נ. שר החקלאות ופיתוח הכפר
בג"ץ 3287/15 עמאד אחמד עמאד גאד אללה נ. שופט צבאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3287/15 עמאד אחמד עמאד גאד אללה נ. שופט צבאי
בג"ץ 3287/16 כפר אדומים כפר שיתופי להתיישבות קהילת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3287/16 כפר אדומים כפר שיתופי להתיישבות קהילת
בג"ץ 3287/16 כפר אדומים כפר שיתופי להתיישבות קהילתית בע"מ נ. שר הבטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3287/16 כפר אדומים כפר שיתופי להתיישבות קהילתית בע"מ נ. שר הבטחון
בג"ץ 3288/18 שרעבי יואב נ. רשות מקרקעי ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3288/18 שרעבי יואב נ. רשות מקרקעי ישראל
בג"ץ 329/19 גראנט איוון (גד) גריב נ. Fidam Select (בפירוק) מספר חברה B89 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 329/19 גראנט איוון (גד) גריב נ. Fidam Select (בפירוק) מספר חברה B89
בג"ץ 3292/17 סאברין שלאלדה נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3292/17 סאברין שלאלדה נ. משרד הפנים
בג"ץ 3297/17 נג'ואה אבו טאהא נ. אלוף פיקוד הדרום - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3297/17 נג'ואה אבו טאהא נ. אלוף פיקוד הדרום
בג"ץ 3298/16 פלוני נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3298/16 פלוני נ. שר הביטחון
בג"ץ 3298/17 סיאג עבד אלקרים נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3298/17 סיאג עבד אלקרים נ. שר הפנים
בג"ץ 3299/17 פלוני נ. שר הבטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3299/17 פלוני נ. שר הבטחון
בג"ץ 3301/14 מכון שכטר למדעי היהדות נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3301/14 מכון שכטר למדעי היהדות נ. שר הפנים
בג"ץ 3301/15 ח"כ זהבה גלאון נ. סיעת הליכוד בכנסת ה-20 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3301/15 ח"כ זהבה גלאון נ. סיעת הליכוד בכנסת ה-20
בג"ץ 3305/15 ורה סקופובה נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3305/15 ורה סקופובה נ. שר הפנים
בג"ץ 3307/18 פלוני נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3307/18 פלוני נ. שר הביטחון
בג"ץ 3308/18 גלוב ויקטוריה נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3308/18 גלוב ויקטוריה נ. שר הפנים
בג"ץ 3309/18 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3309/18 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 331/19 יצחק מלכה נ. המרכז לגביית קנסות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 331/19 יצחק מלכה נ. המרכז לגביית קנסות
בג"ץ 3319/13 ארגון הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת תל אביב נ. אוניברסיטת תל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3319/13 ארגון הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת תל אביב נ. אוניברסיטת תל
בג"ץ 332/15 אי.ג'י.איי.די השקעות בע"מ נ. ממשלת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 332/15 אי.ג'י.איי.די השקעות בע"מ נ. ממשלת ישראל
בג"ץ 3322/15 רמי דותן נ. הוועדה לבדיקת מינויים לפי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3322/15 רמי דותן נ. הוועדה לבדיקת מינויים לפי
בג"ץ 3324/15 מ.א.י תאגיד מיחזור אלקטרוניקה בע"מ נ. - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3324/15 מ.א.י תאגיד מיחזור אלקטרוניקה בע"מ נ.
בג"ץ 3324/18 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים (משרד הפנים) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3324/18 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים (משרד הפנים)
בג"ץ 3326/16 עיריית קריית ביאליק נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3326/16 עיריית קריית ביאליק נ. שר הפנים
בג"ץ 3327/18 אגודת סנט איב - המרכז הקתולי לזכויות אדם נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3327/18 אגודת סנט איב - המרכז הקתולי לזכויות אדם נ. שר הפנים
בג"ץ 3329/18 מיכאל כצמן נ. פרקליטות המדינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3329/18 מיכאל כצמן נ. פרקליטות המדינה
בג"ץ 3332/18 אורי לוי נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3332/18 אורי לוי נ. מדינת ישראל
בג"ץ 3335/17 עבדולה מאריא כאיאביאב נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3335/17 עבדולה מאריא כאיאביאב נ. שר הפנים
בג"ץ 3335/18 "הצלחה- התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת " נ. המחלקה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3335/18 "הצלחה- התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת " נ. המחלקה
בג"ץ 3336/04 התנועה להגינות שלטונית נ. מועצת הרבנו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3336/04 התנועה להגינות שלטונית נ. מועצת הרבנו
בג"ץ 3336/16 בראא עווד מוצטפא עודה נ. שופט צבאי מש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3336/16 בראא עווד מוצטפא עודה נ. שופט צבאי מש
בג"ץ 3339/16 מוטי אשכנזי נ. עיריית חיפה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3339/16 מוטי אשכנזי נ. עיריית חיפה
בג"ץ 3339/17 עמאד עכאשה נ. אלוף פיקוד הדרום - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3339/17 עמאד עכאשה נ. אלוף פיקוד הדרום
בג"ץ 3340/18 מואמן חאלד עבדאללה אללוח נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3340/18 מואמן חאלד עבדאללה אללוח נ. שר הביטחון
בג"ץ 3341/17 אבראהים קיעאן נ. הרשות להסדרת התיישבו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3341/17 אבראהים קיעאן נ. הרשות להסדרת התיישבו
בג"ץ 3342/18 רפעת אלכרכי נ. המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3342/18 רפעת אלכרכי נ. המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית
בג"ץ 3344/18 עבד אלרחמאן אבו עצבה נ. המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3344/18 עבד אלרחמאן אבו עצבה נ. המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית
בג"ץ 3346/18 מואמן עבד אלבאסט חוסין אלחויטי נ. המפקד הצבאי לאזור הגדה המע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3346/18 מואמן עבד אלבאסט חוסין אלחויטי נ. המפקד הצבאי לאזור הגדה המע
בג"ץ 3347/17 פתחי מוסטפא אחמד אסמעיל נ. הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש ב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3347/17 פתחי מוסטפא אחמד אסמעיל נ. הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש ב
בג"ץ 3348/15 פתחיה בדיר נ. מפקד כוחות הצבא בגדה המ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3348/15 פתחיה בדיר נ. מפקד כוחות הצבא בגדה המ
בג"ץ 3348/15 פתחיה בדיר נ. מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3348/15 פתחיה בדיר נ. מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית
בג"ץ 3348/18 פלוני נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3348/18 פלוני נ. מדינת ישראל
בג"ץ 3349/15 רנין אבו עייש נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3349/15 רנין אבו עייש נ. שר הפנים
בג"ץ 3349/16 ג'רוס נסים נ. מדינת ישראל - משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3349/16 ג'רוס נסים נ. מדינת ישראל - משרד הפנים
בג"ץ 335/16 יוסף חסן עבד אלפתאח מסאלמה נ. שופט צב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 335/16 יוסף חסן עבד אלפתאח מסאלמה נ. שופט צב
בג"ץ 3350/14 רפאת מרעי נ. משטרת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3350/14 רפאת מרעי נ. משטרת ישראל
בג"ץ 3350/18 פלוני נ. רשות האוכלוסין וההגירה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3350/18 פלוני נ. רשות האוכלוסין וההגירה
בג"ץ 3351/17 פלוני נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3351/17 פלוני נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית
בג"ץ 3353/15 חיים איטח נ. מדינת ישראל הרבנות הראשי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3353/15 חיים איטח נ. מדינת ישראל הרבנות הראשי
בג"ץ 3353/16 פלוני נ. בית הדין הרבני האזורי בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3353/16 פלוני נ. בית הדין הרבני האזורי בירושלים
בג"ץ 3353/18 פלוני נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3353/18 פלוני נ. משרד הפנים
בג"ץ 3354/17 צפואן עויוי נ. שירות בתי הסוהר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3354/17 צפואן עויוי נ. שירות בתי הסוהר
בג"ץ 3357/13 מועצה מקומית טובא זנגריה נ. שר האוצר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3357/13 מועצה מקומית טובא זנגריה נ. שר האוצר
בג"ץ 3357/16 הנא זואהרה נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3357/16 הנא זואהרה נ. שר הפנים
בג"ץ 3358/18 ד"ר נמרוד בייר נ. משטרת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3358/18 ד"ר נמרוד בייר נ. משטרת ישראל
בג"ץ 3360/15 עו"ד אורי סורוקר נ. רשות האוכלוסין וה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3360/15 עו"ד אורי סורוקר נ. רשות האוכלוסין וה
בג"ץ 3362/18 סאמי מוחמד עבדאללה מסאעיד נ. המפקד הצבאי באזור יהודה ושומרון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3362/18 סאמי מוחמד עבדאללה מסאעיד נ. המפקד הצבאי באזור יהודה ושומרון
בג"ץ 3364/18 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול לערעורים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3364/18 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול לערעורים
בג"ץ 3366/17 אסמאעיל אבו עגאג נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3366/17 אסמאעיל אבו עגאג נ. שר הפנים
בג"ץ 3368/10 משרד האסירים הפלסטינים נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3368/10 משרד האסירים הפלסטינים נ. שר הביטחון
בג"ץ 3369/18 יוסף אלקטראווי נ. אלוף פיקוד הדרום - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3369/18 יוסף אלקטראווי נ. אלוף פיקוד הדרום
בג"ץ 3372/17 אדי מור נ. בית חולים סורוקה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3372/17 אדי מור נ. בית חולים סורוקה
בג"ץ 3373/14 איסמעיל עוואד נ. שר הבטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3373/14 איסמעיל עוואד נ. שר הבטחון
בג"ץ 3380/18 אנואר סווידאן נ. רשות מקרקעי ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3380/18 אנואר סווידאן נ. רשות מקרקעי ישראל
בג"ץ 3382/16 סרי באשה נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3382/16 סרי באשה נ. שר הפנים
בג"ץ 3382/18 חברת בר מן תעשיות מזון קפה ותבלינים בע"מ נ. הרבנות הראשית לי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3382/18 חברת בר מן תעשיות מזון קפה ותבלינים בע"מ נ. הרבנות הראשית לי
בג"ץ 3385/16 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3385/16 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 3388/15 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3388/15 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים
בג"ץ 3389/16 מוחמד חסאן רג'וב נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3389/16 מוחמד חסאן רג'וב נ. משרד הפנים
בג"ץ 339/16 ש.ע.ל - שלום עכשיו לישראל מפעלים חינוכיים נ. ראש המינהל האזר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 339/16 ש.ע.ל - שלום עכשיו לישראל מפעלים חינוכיים נ. ראש המינהל האזר
בג"ץ 3390/15 אולף (יובל) שטרסמן נ. סגן שר הבריאות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3390/15 אולף (יובל) שטרסמן נ. סגן שר הבריאות
בג"ץ 3390/16 עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט ה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3390/16 עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט ה
בג"ץ 3390/16 עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ. הכנסת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3390/16 עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ. הכנסת
בג"ץ 3392/16 עיריית קרית גת נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3392/16 עיריית קרית גת נ. שר הפנים
בג"ץ 3394/18 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3394/18 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים
בג"ץ 3395/14 עבד אלכרים געברי נ. שר הבטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3395/14 עבד אלכרים געברי נ. שר הבטחון
בג"ץ 3397/18 פלוני נ. וועדת מאוימים - משרד הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3397/18 פלוני נ. וועדת מאוימים - משרד הביטחון
בג"ץ 34/18 תנועת דרך חיים נ. נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 34/18 תנועת דרך חיים נ. נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה
בג"ץ 34/19 ג'ול לאבס אנד פרודקטס בע"מ נ. שר הבריאות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 34/19 ג'ול לאבס אנד פרודקטס בע"מ נ. שר הבריאות
בג"ץ 340/17 עו"ד מרדכי חזיזה נ. שר התחבורה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 340/17 עו"ד מרדכי חזיזה נ. שר התחבורה
בג"ץ 3406/01 אהובה פלץ איזסקו נ. היועץ המשפטי לממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3406/01 אהובה פלץ איזסקו נ. היועץ המשפטי לממשלה
בג"ץ 3406/17 פלוני נ. האגף לסיוע משפטי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3406/17 פלוני נ. האגף לסיוע משפטי
בג"ץ 3407/17 מנחם מנדלסון נ. שר האוצר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3407/17 מנחם מנדלסון נ. שר האוצר
בג"ץ 3407/18 עמותת עד כאן נ. פרקליטות המדינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3407/18 עמותת עד כאן נ. פרקליטות המדינה
בג"ץ 341/18 נצאר אוסיד נ. המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 341/18 נצאר אוסיד נ. המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית
בג"ץ 3415/15 נתי רום נ. שר הבטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3415/15 נתי רום נ. שר הבטחון
בג"ץ 3415/17 נדאל אבו עקר נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3415/17 נדאל אבו עקר נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה
בג"ץ 3419/13 פלוני נ. רשם האגודות השיתופיות - משרד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3419/13 פלוני נ. רשם האגודות השיתופיות - משרד
בג"ץ 3419/18 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3419/18 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים
בג"ץ 3423/16 דאוד נצר נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3423/16 דאוד נצר נ. שר הפנים
בג"ץ 3424/18 אילן טסלר נ. היועץ המשפטי לממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3424/18 אילן טסלר נ. היועץ המשפטי לממשלה
בג"ץ 3429/17 חיים רובינסון נ. שופטי בית משפט העליון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3429/17 חיים רובינסון נ. שופטי בית משפט העליון
בג"ץ 343/18 בועז מקחאל נ. המחלקה להנחיית התובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 343/18 בועז מקחאל נ. המחלקה להנחיית התובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממ
בג"ץ 3430/16 התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ נ. הממ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3430/16 התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ נ. הממ
בג"ץ 3431/16 ראגב מוחמד עבד אלרסול סויטי נ. מפקד כ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3431/16 ראגב מוחמד עבד אלרסול סויטי נ. מפקד כ
בג"ץ 3434/18 מגד גבעות עולם בע"מ נ. ראש המנהל האזרחי ביהודה ושומרון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3434/18 מגד גבעות עולם בע"מ נ. ראש המנהל האזרחי ביהודה ושומרון
בג"ץ 344/17 פלוני נ. מנהל לשכת רשות האוכלוסין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 344/17 פלוני נ. מנהל לשכת רשות האוכלוסין
בג"ץ 3453/14 פלוני נ. הועדה מקצועית מייעצת לשר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3453/14 פלוני נ. הועדה מקצועית מייעצת לשר הפנים
בג"ץ 3455/15 אשתיוי ארמילאת מוסטפא נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3455/15 אשתיוי ארמילאת מוסטפא נ. משרד הפנים
בג"ץ 3459/16 גלב גרוזובסקי נ. שרת המשפטים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3459/16 גלב גרוזובסקי נ. שרת המשפטים
בג"ץ 3462/16 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3462/16 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 3463/12 פלוני נ. ועדת המאוימים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3463/12 פלוני נ. ועדת המאוימים
בג"ץ 3463/18 פלוני נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3463/18 פלוני נ. מדינת ישראל
בג"ץ 3467/15 פלוני נ. בית הדין הרבני האזורי בחיפה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3467/15 פלוני נ. בית הדין הרבני האזורי בחיפה
בג"ץ 3467/16 זיאד נעמאן עלי עלי נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3467/16 זיאד נעמאן עלי עלי נ. שר הביטחון
בג"ץ 3467/17 רמי לוי השקעות בע"מ נ. הוועדה הארצית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3467/17 רמי לוי השקעות בע"מ נ. הוועדה הארצית
בג"ץ 3469/16 טור' אופק סלע נ. מפקד בסיס צבאי 396 ( - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3469/16 טור' אופק סלע נ. מפקד בסיס צבאי 396 (
בג"ץ 3469/18 עזבון המנוח ARIEL YITCHAK NEWMAN נ. היועץ המשפטי לממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3469/18 עזבון המנוח ARIEL YITCHAK NEWMAN נ. היועץ המשפטי לממשלה
בג"ץ 347/18 טארק אלזורהרה נ. שר הפנים- מנהל האוכולוסין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 347/18 טארק אלזורהרה נ. שר הפנים- מנהל האוכולוסין
בג"ץ 3470/18 פלוני נ. מדינת ישראל - משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3470/18 פלוני נ. מדינת ישראל - משרד הפנים
בג"ץ 3471/15 מוצעב האשם הימוני נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3471/15 מוצעב האשם הימוני נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 3472/15 חדר חאלד סורכגי נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3472/15 חדר חאלד סורכגי נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 3472/16 וצפי אבראהים מיאמדה נ. מועצת התכנון ה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3472/16 וצפי אבראהים מיאמדה נ. מועצת התכנון ה
בג"ץ 3473/15 גאסו נאיף זורקאן נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3473/15 גאסו נאיף זורקאן נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 3474/18 פלוני נ. משרד הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3474/18 פלוני נ. משרד הביטחון
בג"ץ 3479/17 סאלם בשיתי נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3479/17 סאלם בשיתי נ. מדינת ישראל
בג"ץ 3480/16 פתחי מוסטפא אחמד אסמעיל נ. הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש בא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3480/16 פתחי מוסטפא אחמד אסמעיל נ. הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש בא
בג"ץ 3486/15 נטליה זברוב נ. משרד לקליטת העלייה סני - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3486/15 נטליה זברוב נ. משרד לקליטת העלייה סני
בג"ץ 3486/18 פלוני נ. מדינת ישראל - משרד הפנים (תל אביב יפו) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3486/18 פלוני נ. מדינת ישראל - משרד הפנים (תל אביב יפו)
בג"ץ 3488/18 גאזי מפארס נ. שר האוצר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3488/18 גאזי מפארס נ. שר האוצר
בג"ץ 349/12 ניסים משולם נ. ועדת הפינויים לעניין כ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 349/12 ניסים משולם נ. ועדת הפינויים לעניין כ
בג"ץ 3490/15 פלוני נ. מנהלת הלשכה למינהל האוכלוסין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3490/15 פלוני נ. מנהלת הלשכה למינהל האוכלוסין
בג"ץ 3493/18 חסן מרח נ. משרד התחבורה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3493/18 חסן מרח נ. משרד התחבורה
בג"ץ 3496/17 אימן ח'ליל עלי נ. מפקד צבאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3496/17 אימן ח'ליל עלי נ. מפקד צבאי
בג"ץ 3496/18 פלוני נ. משרד הבטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3496/18 פלוני נ. משרד הבטחון
בג"ץ 3497/17 ד"ר עליזה רינג נ. בית הדין הארצי לעבו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3497/17 ד"ר עליזה רינג נ. בית הדין הארצי לעבו
בג"ץ 3499/18 פלוני נ. משרד הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3499/18 פלוני נ. משרד הביטחון
בג"ץ 35/16 גדעון שריאור נ. מדינת ישראל-בית הדין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 35/16 גדעון שריאור נ. מדינת ישראל-בית הדין
בג"ץ 350/18 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 350/18 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 3501/15 גבריאלי הכרמלי נ. רשם האגודות השיתופיות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3501/15 גבריאלי הכרמלי נ. רשם האגודות השיתופיות
בג"ץ 3501/18 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים - ועדת המאוימים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3501/18 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים - ועדת המאוימים
בג"ץ 3502/18 אברהם פלקסר נ. המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3502/18 אברהם פלקסר נ. המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות
בג"ץ 3506/15 שמואל אליהו טל נ. המוסד לביטוח לאומי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3506/15 שמואל אליהו טל נ. המוסד לביטוח לאומי
בג"ץ 3516/17 חה"כ סתיו שפיר נ. ראש הממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3516/17 חה"כ סתיו שפיר נ. ראש הממשלה
בג"ץ 352/16 עו"ד דוד לוי נ. ראש הממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 352/16 עו"ד דוד לוי נ. ראש הממשלה
בג"ץ 3522/06 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3522/06 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול
בג"ץ 3522/15 פאיז חסונה נ. המפקד הצבאי לאיזור הגדה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3522/15 פאיז חסונה נ. המפקד הצבאי לאיזור הגדה
בג"ץ 3523/17 אבי שירן נ. משרד הבינוי והשיכון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3523/17 אבי שירן נ. משרד הבינוי והשיכון
בג"ץ 3528/17 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3528/17 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים
בג"ץ 353/17 נילי וינברג נ. משטרת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 353/17 נילי וינברג נ. משטרת ישראל
בג"ץ 3533/18 פלוני נ. משרד הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3533/18 פלוני נ. משרד הביטחון
בג"ץ 3535/18 פלוני נ. משרד הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3535/18 פלוני נ. משרד הביטחון
בג"ץ 3536/16 אחמד מוחמד ג'האלין נ. ראש המנהל האזרחי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3536/16 אחמד מוחמד ג'האלין נ. ראש המנהל האזרחי
בג"ץ 3536/18 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3536/18 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים
בג"ץ 3543/18 ועד מקומי בית נקופה נ. מועצה אזורית מטה יהודה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3543/18 ועד מקומי בית נקופה נ. מועצה אזורית מטה יהודה
בג"ץ 3549/18 ח'ליל מוחמד ח'ליל חמאד נ. המפקד הצבאי בגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3549/18 ח'ליל מוחמד ח'ליל חמאד נ. המפקד הצבאי בגדה המערבית
בג"ץ 355/19 עמותת הרצליה למען תושביה נ. כבוד היועץ המשפטי לממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 355/19 עמותת הרצליה למען תושביה נ. כבוד היועץ המשפטי לממשלה
בג"ץ 3550/11 פלוני נ. ביה"ד הרבני הגדול בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3550/11 פלוני נ. ביה"ד הרבני הגדול בירושלים
בג"ץ 3553/18 פלוני נ. פרקליט מחוז הדרום - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3553/18 פלוני נ. פרקליט מחוז הדרום
בג"ץ 3554/17 חלמי אבו ענזה נ. שר הבטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3554/17 חלמי אבו ענזה נ. שר הבטחון
בג"ץ 3555/17 אשרף ח'טיב, עו"ד נ. שירות בתי הסוהר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3555/17 אשרף ח'טיב, עו"ד נ. שירות בתי הסוהר
בג"ץ 356/13 עיריית חברון נ. המנהל האזרחי לאיו"ש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 356/13 עיריית חברון נ. המנהל האזרחי לאיו"ש
בג"ץ 3560/18 רגבים נ. שר הבטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3560/18 רגבים נ. שר הבטחון
בג"ץ 3561/17 ראובן זנגי נ. הלשכה לסיוע משפטי - מחו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3561/17 ראובן זנגי נ. הלשכה לסיוע משפטי - מחו
בג"ץ 3562/16 פלוני נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3562/16 פלוני נ. מדינת ישראל
בג"ץ 3564/16 פלוני נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3564/16 פלוני נ. שר הביטחון
בג"ץ 3569/16 פלוני נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3569/16 פלוני נ. משרד הפנים
בג"ץ 358/15 אולגה ברעם נ. רשם האגודות השיתופיות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 358/15 אולגה ברעם נ. רשם האגודות השיתופיות
בג"ץ 358/18 עיריית חברון נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 358/18 עיריית חברון נ. מדינת ישראל
בג"ץ 3582/17 אולג פרונוזה נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3582/17 אולג פרונוזה נ. משרד הפנים
בג"ץ 3584/13 עמותת חדו"ש -לחופש דת ושוויון נ. רב ה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3584/13 עמותת חדו"ש -לחופש דת ושוויון נ. רב ה
בג"ץ 3591/16 והיב סלים סמום נ. עו"ד עבדאלה האדי "ב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3591/16 והיב סלים סמום נ. עו"ד עבדאלה האדי "ב
בג"ץ 3592/16 עו"ד ח'אלד אזרבגה נ. מפקד פיקוד העורף - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3592/16 עו"ד ח'אלד אזרבגה נ. מפקד פיקוד העורף
בג"ץ 3593/13 אחמד אבראהים חניפס נ. מינהל מקרקעי ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3593/13 אחמד אבראהים חניפס נ. מינהל מקרקעי ישראל
בג"ץ 3596/16 מיטראל בע"מ נ. בית הדין הארצי לעבודה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3596/16 מיטראל בע"מ נ. בית הדין הארצי לעבודה
בג"ץ 3598/18 קו לעובד - להגנת זכויות העובדים נ. משטרת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3598/18 קו לעובד - להגנת זכויות העובדים נ. משטרת ישראל
בג"ץ 36/18 ארגון מגדלי הפירות בישראל נ. שר החקלאות ופיתוח הכפר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 36/18 ארגון מגדלי הפירות בישראל נ. שר החקלאות ופיתוח הכפר
בג"ץ 36/19 העמותה נגד שדות התעופה יזרעאל ומגידו נ. המועצה הארצית לתכנון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 36/19 העמותה נגד שדות התעופה יזרעאל ומגידו נ. המועצה הארצית לתכנון
בג"ץ 360/19 רבקה פופוביץ נ. מכון בית יעקב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 360/19 רבקה פופוביץ נ. מכון בית יעקב
בג"ץ 3601/18 פלוני נ. קצין תגמולים - משרד הבטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3601/18 פלוני נ. קצין תגמולים - משרד הבטחון
בג"ץ 3602/16 גאנם סאמר נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3602/16 גאנם סאמר נ. משרד הפנים
בג"ץ 3604/15 טוען רבני צבי זקס נ. שרת המשפטים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3604/15 טוען רבני צבי זקס נ. שרת המשפטים
בג"ץ 3604/18 עיריית כפר סבא נ. שר התחבורה והבטיחות בדרכים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3604/18 עיריית כפר סבא נ. שר התחבורה והבטיחות בדרכים
בג"ץ 3606/15 עידה אחמד צראיעה ואח' נ. ראש המנהל האזרחי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3606/15 עידה אחמד צראיעה ואח' נ. ראש המנהל האזרחי
בג"ץ 3606/18 פלוני נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3606/18 פלוני נ. משרד הפנים
בג"ץ 3609/17 עיסאם ח'ורי נ. ראש הממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3609/17 עיסאם ח'ורי נ. ראש הממשלה
בג"ץ 3611/16 חיים רובינסון נ. בית המשפט העליון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3611/16 חיים רובינסון נ. בית המשפט העליון
בג"ץ 3615/14 גברין מוחמד אחמד פואקה נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3615/14 גברין מוחמד אחמד פואקה נ. שר הביטחון
בג"ץ 3616/15 פלוני נ. בית הדין השרעי לערעורים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3616/15 פלוני נ. בית הדין השרעי לערעורים
בג"ץ 3619/17 ח'אלד מחאג'נה, עו"ד נ. שירות בתי הסוהר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3619/17 ח'אלד מחאג'נה, עו"ד נ. שירות בתי הסוהר
בג"ץ 362/16 DOBRAS SILVIA נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 362/16 DOBRAS SILVIA נ. מדינת ישראל
בג"ץ 3621/15 מועצה כפרית אלמאלח ואח' נ. מפקד כוחות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3621/15 מועצה כפרית אלמאלח ואח' נ. מפקד כוחות
בג"ץ 3626/18 המועצה המקומית שלומי נ. מעיינות זיו בע"מ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3626/18 המועצה המקומית שלומי נ. מעיינות זיו בע"מ
בג"ץ 3628/18 Matus ALona נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3628/18 Matus ALona נ. שר הפנים
בג"ץ 3630/16 ילנה פרוסובה נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3630/16 ילנה פרוסובה נ. שר הפנים
בג"ץ 3631/16 מסקרם אגניהו אמירו נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3631/16 מסקרם אגניהו אמירו נ. שר הפנים
בג"ץ 364/16 פלוני נ. בית משפט לענייני משפחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 364/16 פלוני נ. בית משפט לענייני משפחה
בג"ץ 3640/17 בהאא עימאד חאמד קעדאן נ. שירות הבטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3640/17 בהאא עימאד חאמד קעדאן נ. שירות הבטחון
בג"ץ 3644/15 חיים רובינסון נ. בית משפט העליון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3644/15 חיים רובינסון נ. בית משפט העליון
בג"ץ 3644/17 אברהים שריף מחמד מחמד נ. מתאם פעולות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3644/17 אברהים שריף מחמד מחמד נ. מתאם פעולות
בג"ץ 3646/18 ידיד מרכזי זכויות בקהילה נ. שרת המשפטים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3646/18 ידיד מרכזי זכויות בקהילה נ. שרת המשפטים
בג"ץ 3647/18 פלוני נ. מדינת ישראל - משרד הפנים (לשכת האוכלוסין הרצליה) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3647/18 פלוני נ. מדינת ישראל - משרד הפנים (לשכת האוכלוסין הרצליה)
בג"ץ 3649/15 שמואל אטיה נ. המועצה הדתית אילת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3649/15 שמואל אטיה נ. המועצה הדתית אילת
בג"ץ 3651/17 קירות שקופים נ. השר להגנת הסביבה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3651/17 קירות שקופים נ. השר להגנת הסביבה
בג"ץ 3653/18 אדי לפיד נ. המוסד לביטוח לאומי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3653/18 אדי לפיד נ. המוסד לביטוח לאומי
בג"ץ 3655/15 אוויסון בע"מ נ. בית המשפט השלום - עני - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3655/15 אוויסון בע"מ נ. בית המשפט השלום - עני
בג"ץ 3657/14 עמותת גלי ים נתניה נ. עיריית נתניה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3657/14 עמותת גלי ים נתניה נ. עיריית נתניה
בג"ץ 3657/17 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3657/17 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים
בג"ץ 366/18 הרב יוסי שריד נ. השר לשירותי דת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 366/18 הרב יוסי שריד נ. השר לשירותי דת
בג"ץ 3661/17 שי וקנין נ. לשכת העיתונות הממשלתית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3661/17 שי וקנין נ. לשכת העיתונות הממשלתית
בג"ץ 3662/16 עמוס אפלברג נ. משרד המשפטים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3662/16 עמוס אפלברג נ. משרד המשפטים
בג"ץ 3673/18 ראפת מאהר שרבאתי נ. המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3673/18 ראפת מאהר שרבאתי נ. המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית
בג"ץ 3675/16 יגוד מוריס ושות' בע"מ נ. שרת המשפטים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3675/16 יגוד מוריס ושות' בע"מ נ. שרת המשפטים
בג"ץ 3677/15 שאדיה קואסמה נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3677/15 שאדיה קואסמה נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית
בג"ץ 3678/15 מוסא שכוכאני נ. מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3678/15 מוסא שכוכאני נ. מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית
בג"ץ 3682/15 אמינה אבו סבית נ. מדינת ישראל - הוועד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3682/15 אמינה אבו סבית נ. מדינת ישראל - הוועד
בג"ץ 3684/18 זיו קלונטרוב נ. משרד התרבות והספורט - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3684/18 זיו קלונטרוב נ. משרד התרבות והספורט
בג"ץ 3685/17 הושיאר ראובן נ. המוסד לביטוח לאומי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3685/17 הושיאר ראובן נ. המוסד לביטוח לאומי
בג"ץ 3687/15 נועם נדב נ. הוועד המקומי רבבה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3687/15 נועם נדב נ. הוועד המקומי רבבה
בג"ץ 3689/15 פלוני נ. בית הדין הרבני האזורי בתל אביב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3689/15 פלוני נ. בית הדין הרבני האזורי בתל אביב
בג"ץ 369/18 פלוני נ. משרד הבטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 369/18 פלוני נ. משרד הבטחון
בג"ץ 369/19 פלוני נ. מפקד צבאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 369/19 פלוני נ. מפקד צבאי
בג"ץ 3691/14 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3691/14 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול
בג"ץ 3694/17 עמותת "הורות משותפת=טובת הילד" נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3694/17 עמותת "הורות משותפת=טובת הילד" נ. מדינת ישראל
בג"ץ 3696/17 עו"ד איתן ארז- מפרק האגודה שער אפרים נ. עו"ד מיכאל אטלן- יוע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3696/17 עו"ד איתן ארז- מפרק האגודה שער אפרים נ. עו"ד מיכאל אטלן- יוע
בג"ץ 3699/16 פלוני נ. משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3699/16 פלוני נ. משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי
בג"ץ 370/19 פלוני נ. מפקד צבאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 370/19 פלוני נ. מפקד צבאי
בג"ץ 3703/16 פלוני נ. ביה"ד הרבני האזורי ירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3703/16 פלוני נ. ביה"ד הרבני האזורי ירושלים
בג"ץ 3709/18 אורן דביר נ. עירית תל אביב - מחלקת הנדסה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3709/18 אורן דביר נ. עירית תל אביב - מחלקת הנדסה
בג"ץ 3714/17 שרארי אלאגרג חאכם סעוד נ. שר הבטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3714/17 שרארי אלאגרג חאכם סעוד נ. שר הבטחון
בג"ץ 3715/18 עו"ד יאיר אברהם נ. שרת המשפטים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3715/18 עו"ד יאיר אברהם נ. שרת המשפטים
בג"ץ 3717/17 אוויס עורי נ. המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3717/17 אוויס עורי נ. המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית
בג"ץ 3718/17 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3718/17 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 3719/16 גנולין סטיוארט נ. מנהל האוכלוסין - מש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3719/16 גנולין סטיוארט נ. מנהל האוכלוסין - מש
בג"ץ 372/15 מאג'ד קוקא נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 372/15 מאג'ד קוקא נ. שר הפנים
בג"ץ 372/19 אריאל גבריאל נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 372/19 אריאל גבריאל נ. שר הביטחון
בג"ץ 3724/16 מחמוד וגיה כאמל קוט נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3724/16 מחמוד וגיה כאמל קוט נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 3726/16 מוחמד אברהים מחמוד מסך נ. שופט צבאי מ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3726/16 מוחמד אברהים מחמוד מסך נ. שופט צבאי מ
בג"ץ 3726/17 פלוני נ. בית הדין הארצי לעבודה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3726/17 פלוני נ. בית הדין הארצי לעבודה
בג"ץ 3729/16 איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר נ. שר האוצר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3729/16 איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר נ. שר האוצר
בג"ץ 3733/14 יעקב כהן ואח' נ. סגן בכיר למנהל הרשות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3733/14 יעקב כהן ואח' נ. סגן בכיר למנהל הרשות
בג"ץ 3734/14 פלוני נ. ראש ממשלת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3734/14 פלוני נ. ראש ממשלת ישראל
בג"ץ 3736/16 משרד תומר ורשה - עורכי דין נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3736/16 משרד תומר ורשה - עורכי דין נ. שר הפנים
בג"ץ 3743/14 רגבים נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3743/14 רגבים נ. שר הביטחון
בג"ץ 3744/14 שחדה אדעיס נ. ועדת המשנה לפיקוח על הבניה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3744/14 שחדה אדעיס נ. ועדת המשנה לפיקוח על הבניה
בג"ץ 3744/16 אלבל טקלין נ. המרכז לגביית קנסות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3744/16 אלבל טקלין נ. המרכז לגביית קנסות
בג"ץ 3748/15 נתנאל צוברי נ. בית הדין הארצי לעבודה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3748/15 נתנאל צוברי נ. בית הדין הארצי לעבודה
בג"ץ 3749/14 פלוני נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3749/14 פלוני נ. משרד הפנים
בג"ץ 375/14 הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים נ. - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 375/14 הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים נ.
בג"ץ 3758/17 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ. הנהלת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3758/17 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ. הנהלת
בג"ץ 376/17 פלוני נ. הפרקליט הצבאי הראשי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 376/17 פלוני נ. הפרקליט הצבאי הראשי
בג"ץ 3761/17 חיירי אבו ג'יש נ. ועדת המשנה לפיקוח ע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3761/17 חיירי אבו ג'יש נ. ועדת המשנה לפיקוח ע
בג"ץ 3761/17 חיירי אבו ג'יש נ. ועדת המשנה לפיקוח על הבניה ביו"ש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3761/17 חיירי אבו ג'יש נ. ועדת המשנה לפיקוח על הבניה ביו"ש
בג"ץ 3764/16 גמאל עלי נ. המפקד הצבאי לאיזור הגדה ה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3764/16 גמאל עלי נ. המפקד הצבאי לאיזור הגדה ה
בג"ץ 3767/16 פלוני נ. אלוף פיקוד הדרום - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3767/16 פלוני נ. אלוף פיקוד הדרום
בג"ץ 3769/16 לילא אלשרחה בשמה מר מוחמד שרחה נ. המפ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3769/16 לילא אלשרחה בשמה מר מוחמד שרחה נ. המפ
בג"ץ 377/19 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 377/19 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול
בג"ץ 3774/14 יו"ר הוועדה הציבורית הדרוזית נ. ממשלת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3774/14 יו"ר הוועדה הציבורית הדרוזית נ. ממשלת
בג"ץ 3775/15 מרואן איסמאעיל יוסף אלחטיב נ. המפקד ה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3775/15 מרואן איסמאעיל יוסף אלחטיב נ. המפקד ה
בג"ץ 3777/15 הינו זיאד ו-40 עותרים נוספים נ. ראש ה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3777/15 הינו זיאד ו-40 עותרים נוספים נ. ראש ה
בג"ץ 3781/17 עליזה בן אבו נ. בית הדין הארצי לעבודה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3781/17 עליזה בן אבו נ. בית הדין הארצי לעבודה
בג"ץ 3784/17 דיבה וופא נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3784/17 דיבה וופא נ. משרד הפנים
בג"ץ 3786/16 כפר ביאליק כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ נ. כנסת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3786/16 כפר ביאליק כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ נ. כנסת ישראל
בג"ץ 3789/15 בהזאת משלב נ. המוסד לביטוח לאומי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3789/15 בהזאת משלב נ. המוסד לביטוח לאומי
בג"ץ 3789/16 אלגרגאוי אמנה נ. ש הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3789/16 אלגרגאוי אמנה נ. ש הפנים
בג"ץ 3791/16 יצחק סנדלר נ. שר התחבורה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3791/16 יצחק סנדלר נ. שר התחבורה
בג"ץ 3796/15 דוראד אנרגיה בע"מ נ. הרשות לשירותים צ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3796/15 דוראד אנרגיה בע"מ נ. הרשות לשירותים צ
בג"ץ 3796/17 ענת מוברמן נ. אגף להערכת תארים אקדמיי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3796/17 ענת מוברמן נ. אגף להערכת תארים אקדמיי
בג"ץ 3796/17 ענת מוברמן נ. אגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל משרד החינוך - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3796/17 ענת מוברמן נ. אגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל משרד החינוך
בג"ץ 3798/17 יוסף אלמעאלי חאלד רבחי נ. היחידה המרכ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3798/17 יוסף אלמעאלי חאלד רבחי נ. היחידה המרכ
בג"ץ 3799/18 אלי לנקרי נ. בית הדין הארצי לעבודה בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3799/18 אלי לנקרי נ. בית הדין הארצי לעבודה בירושלים
בג"ץ 3802/17 ח"כ איילת נחמיאס -ורבין נ. שר החינוך - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3802/17 ח"כ איילת נחמיאס -ורבין נ. שר החינוך
בג"ץ 3806/15 עמותת קו לעובד נ. שר האוצר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3806/15 עמותת קו לעובד נ. שר האוצר
בג"ץ 3809/17 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3809/17 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 381/14 מוחמד אבראהים אלעדרה נ. המפקד הצבאי ב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 381/14 מוחמד אבראהים אלעדרה נ. המפקד הצבאי ב
בג"ץ 3812/17 שאול אדיב סאיג נ. בית הדין הארצי לעבודה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3812/17 שאול אדיב סאיג נ. בית הדין הארצי לעבודה
בג"ץ 3813/17 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3813/17 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 3814/17 מוטי שומאן נ. המפקד הצבאי לאזור הגדה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3814/17 מוטי שומאן נ. המפקד הצבאי לאזור הגדה
בג"ץ 3814/18 עיריית עפולה נ. מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3814/18 עיריית עפולה נ. מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
בג"ץ 3815/17 קיבוץ רמת רחל נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3815/17 קיבוץ רמת רחל נ. שר הפנים
בג"ץ 3819/11 מחמוד חסן אסעד אחמד נ. שר הבטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 3819/11 מחמוד חסן אסעד אחמד נ. שר הבטחון
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166