עבירת גניבה בידי מנהל נשענת על עבירת הגניבה הבסיסית ומוסיפה לה היבט נוסף של פגיעה ביחסי האמון שבין התאגיד לבין נושא המשרה במסגרתו ביחס לנכסים המנוהלים על-ידו. הפסיקה קבעה לא ... קרא עוד