המכון לרפואה משפטית בישראל עוסק בתחומים רבים של רפואה משפטית על בסיס ידע רפואי. כחלק מתפקידיו הוא עוסק במתן חוות דעת לגופי המשפט השונים בישראל, במטרה להרשיע או לזכות נאשמים. ... קרא עוד