גידול כלבים היא תחביב נפוץ בישראל הטומן בחובו אחריות גדולה. אדם המתרשל בהחזקת חיה, בדרך שיש בה כדי לסכן חיי אדם או לגרום לו חבלה ולא נקט אמצעי זהירות מפני ... קרא עוד