הדין הפלילי בישראל מבוסס על המשפט האנגלי ועם הזמן נוספו לו עדכונים, שינויים והבהרות. הדין הפלילי מסדיר את היחסים בין אדם לחברו ובין אדם למדינה. עו"ד אסף דוק מסביר מהו ... קרא עוד