חזרה לעמוד הראשי | בלוג פלילי | נסיבות מקלות בעבירות אלימות

נסיבות מקלות בעבירות אלימות

עבירות אלימות מסווגות לפי פרטי המקרה וזהות הקורבן, כאשר החוק מחמיר אם הקורבן הוא קשיש או עובד ציבור למשל. לאחר שהאדם הורשע, מגיע שלב הטיעונים לעונש שבו על בא כוחו של הנאשם להציג נסיבות מקלות שהתקיימו בעת אירוע האלימות, כגון: נסיבות המקרה, מצבו האישי והנפשי של התוקף ועוד. בעת קביעת העונש יכול בית המשפט להתחשב בנסיבות אלה ולגזור עליו עונש מופחת. עו"ד אסף דוק מסביר מהן עבירות אלימות, כיצד מוגדרות עבירות תקיפה שונות ומהן הנסיבות המקלות בעת הטיעונים לעונש במהלך משפט פלילי בעבירות אלימות.

מהן עבירות אלימות

עבירות אלימות מפורטת בפרק י' בחוק העונשין התשל"ז-1977 ("פגיעות בגוף") והן מדורגות לפי רמות החומרה שלהן. העבירה החמורה ביותר מוגדרת לפי רמות חבלה שנגרמו לקורבן והיסוד הנפשי של התוקף בעת התקיפה, למשל האם ביצע זאת בכוונה תחילה או ברשלנות.

אדם ביצע תקיפה אם היכה אדם, נגע בו, דחף אותו או הפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, ללא הסכמתו. הפעלת כוח היא גם באמצעות תרמית, באמצעות מגע פיזי או כל חומר אחר שגורם אי נוחות לאדם אחר (חשמל, גז, אור וכדומה). בפועל, כל הפעלת כוח כנגד אדם אחר עלולה להיחשב כתקיפה. העונש המינימלי אם התרחשה תקיפה ללא חבלות הוא שנתיים מאסר והעונש המקסימלי עלול להיות חמור הרבה יותר, אם התקיפה התבצעה במסגרת פשע אחר כמו גניבה. יש כמה עבירות של תקיפה השונות זו מזו בזהות הקורבן ובנסיבות התקיפה:

◻️  תקיפת סתם – זו לכאורה העבירה הקלה ביותר בקטגוריית עבירות התקיפה, שכן במסגרתה לא נגרם לאחר כל נזק ממשי. עם זאת, העונש על כך עלול להגיע לשנתיים מאסר.

◻️  תקיפה הגורמת לחבלה של ממש – מדובר בעבירה חמורה יותר שבמסגרתה התרחשו נזק או חבלה לקורבן העבירה. העונש עלול להיות 3 שנות מאסר.

◻️  תקיפת בת או בן זוג – אם התקיפה היא נגד בן או בת הזוג, העונש חמור יותר ועלול להגיע אף ל-4 שנות מאסר אם לא נגרם בגינה נזק, ו-6 שנות מאסר אם נגרמו נזק וחבלה.

◻️  תקיפת זקן – לאחר כמה מקרים של אירועים אלימים כנגד קשישים, הוסיפה הכנסת לחוק העונשין תיקון מיוחד שמתייחס לעבירת אלימות כלפי קשישים. תקיפת אדם שגילו מעל 65 עלולה לגרור מאסר של 5 שנות מאסר, ואם התקיפה חמורה יותר אף 7 שנות מאסר.

◻️ תקיפת עובד ציבור או שוטר – החוק מחמיר כלפי תקיפת שוטרים או תקיפת עובדי ציבור, כי לא מדובר בתקיפה שגרתית אלא תקיפה של אדם מעצם היותו מייצג שלטון החוק. סעיף 273 בחוק העונשין קובע כי מי שתקף שוטר, דינו מינימום חודש ימי מאסר ואף 3 שנות מאסר במקרים מיוחדים. אם תקיפת השוטר התבצעה בנסיבות מחמירות, כגון: באצמעות נשק חם או קר, העונש יהיה חמור אף יותר.

◻️ תקיפת קטינים וחסרי ישע על-ידי אחראיסעיף 368 לחוק העונשין עוסק בעבירות תקיפת קטינים וחסרי ישע וקובע כי אחראי על קטין או חסר ישע שתוקף אותו וגורם לו לחבלה של ממש - דינו עד 7 שנות מאסר. במידה ונגרמה לקטין או חסר הישע חבלה חמורה או שמדובר בהתעללות גופנית, נפשית או מינית - העונש מזנק לעד 9 שנות מאסר.

◻️ תקיפת קטינים וחסרי ישע על-ידי מי שאינו אחראי - סעיף 368 לחוק העונשין עוסק בתקיפת קטין או חסר ישע על-ידי מי שאינו אחראי עליו וקובע כי אדם שתוקף אותם צפוי לענישה של 5-7 שנות מאסר.

לאחר שהאדם הורשע בפלילים מתחיל שלב המשפט ובו נקראים הטיעונים לעונש. על הנאשם לשכנע את בית המשפט להקל בעונשו ואילו המדינה, מצדה, תשכנע את בית המשפט להחמיר בעונש. במסגרת זו יכול בית המשפט להתחשב בנסיבות שונות ובשיקולים שהובאו מצדו של בא כוחו הנאשם, כגון שיקומו, רמת הפגיעה בקורבן, נטילת אחריות או לא מצד הנאשם, עברו הפלילי, האם שיתף פעולה עם רשויות החוק ושיקולים נוספים. במסגרת זו אפשר לטעון גם שיקולים לנסיבות מקלות בעבירות אלימות.

נסיבות מקלות בעבירות אלימות

כאמור בית המשפט יכול להתחשב בנסיבות מקלות במהלך הטיעונים לעונש, לאחר שהאדם הורשע בפלילים. נסיבות מקלות בעבירות אלימות יכולות להיות אלה:

◻️  הגנה עצמית – מקרים ובהם אדם תקף אחר כדי להגן על עצמו. החוק קובע כי גם במקרה זה על האדם המגן על עצמו להשתמש בכוח סביר ולא לנצל את המעמד לתקיפת יתר המתדרדרת "להגנה לא סבירה" על עצמו. עם זאת, בית המשפט יכול להתחשב בכך שהתקיפה התבצעה במסגרת הגנה עצמית, גם אם התבצעה תקיפת יתר.

◻️  התגרות בנאשם – מקרי תקיפה רבים מתרחשים לאחר שהקורבן התגרה בתוקף. אמנם מדובר בתקיפה שאינה חוקית, אולם בית המשפט יכול להתחשב בנסיבות ההתגרות שקדמו לעבירת האלימות.

◻️  סכסוך משפחתי – סכסוכים משפחתיים עלולים להביא לעבירות אלימות במסגרת סכסוך על ירושה, על כסף ועוד. בתי המשפט מתחשבים בנסיבות מקלות אלה במהלך קביעת העונש, גם אם התבצעה עבירת אלימות.

◻️  אירוע חד פעמי – בית המשפט מתחשב בעבר הפלילי של האדם. אם זו פעם ראשונה שבה היה מעורב בתקיפה, יקל על עונשו. אולם אם זו אינה הפעם הראשונה ומקרה זה אינו מקרה יחיד, אזי בית המשפט יטיל את העונש הרגיל.

◻️  נטילת אחריות – בית המשפט יכול להקל בעונש, אם הנאשם הודה בביצוע העברה ואם נטל עליה אחריות.

◻️  מצבו הנפשי של התוקף – בית המשפט יכול להתחשב במצבו הנפשי של הנאשם, למשל אם דעתו הייתה מעורערת בעת ביצוע התקיפה.

◻️  מצבו המשפחתי – בית המשפט יכול להתחשב בנסיבות משפחתיות של הנאשם, כגון היותו הורה יחיד או אם הוא מטפל בהוריו הקשישים.

◻️ כשלים בהליך החקירה ומחדלים חקירתיים – בא כוחו של הנאשם יכול להצביע במהלך הטיעונים לעונש על כשלים בחקירה, כגון סתירות פנימיות בחומר הראיות. במסגרת זו מתחשבים גם בזמן שחלף מאז ביצוע העבירה.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירות אלימות?

על אף ההגדרה המדוקדקת של עבירות אלימות וסיווגן של עבירות התקיפה השונות, מתחשב בית המשפט בנסיבות מקלות בעת קביעת העונש. חשוב להתייעץ עם עורך דין פלילי בכל מצב ובו אתם מעורבים בעבירת אלימות, כדי להבין את הנסיבות שנקלעתם אליהן והאם מדובר בנסיבות מקלות. עו"ד פלילי מנוסה יציג את גרסתך לאירועים באופן המיטבי וישכנע את בית המשפט לזכות אותך או לכל הפחות להקל בעונשך. ישנה חשיבות עליונה לקבל ייצוג משפטי יעיל, אשר יוכל למנוע את האשמתך בעבירות אלימות ולחסוך ממך ישיבה ממושכת מאחורי סורג ובריח.

בכל מקרה בו אתה מוצא את עצמך חשוד או נאשם בעבירות אלימות, עליך להיעזר בעורך דין פלילי מנוסה הבקיא ברזי החקיקה והפסיקה שיידע כיצד לנווט בין האפשרויות השונות שהחוק מאפשר לו. יש לבדוק בזהירות את עבודת המשטרה, לבדוק את אמינות המתלונן ולוודא היטב מהו סעיף העבירה שבו אתה מואשם ומה משמעותו. כדאי לדעת ששינוי סעיף יכול להיות קריטי למהלך המשפט ולתוצאות המתקבלות בו. הזכות לקבל ייעוץ משפטי ניתנת בכל שלב של ההליך הפלילי וכדאי לנצלה החל מהשלב הראשון - החקירה במשטרה. בשלב זה יש כללים ברורים של 'עשה ואל תעשה', משום שאף שגיאה קלה מצד העצור עלולה להיות בעלת השלכות רציניות להמשך ההליך.

המשפט הפלילי הוא ענף משפטי סבוך, מורכב ומאפשר טווח פעולה רחב. כמעט כל אחד מהשלבים בהליך הפלילי יכול להוות שלב יציאה ממנו ולהיפך, לכן היוועצות בעו"ד פלילי הינה קריטית לאורך כל שלביו של ההליך הפלילי המתנהל נגדך. עורך הדין שייצג את האינטרסים שלך יוכל עוד משלביו הראשונים של ההליך לסכל את האפשרות שתואשם או תורשע בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף להביא לביטול ההליך הפלילי שנפתח נגדך. בכל מקרה של חשד בביצוע או מעורבות בעבירה פלילית, הצורך בייעוץ משפטי מקצועי הוא הכרחי. עורך הדין יוכל להקטין את כובד הראיות נגדך ולהביא לתוצאות המיטביות בתיק בכך שיסייע לך לגבש גרסה עקבית שעשויה להיות ההבדל בין הרשעה לזיכוי.

משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות אלימות כלפי צוותים רפואיים מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה במשטרה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירות אלימות, פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות אלימות במשפחה | תקיפת שוטרים | עבירות אלימות | תקיפת עובד ציבור | תקיפה הגורמת חבלה של ממש | תקיפה סתם | תקיפת קטין | תקיפת זקן | תקיפת בת זוג | עבירות תקיפה וחבלה | תקיפת קטין או חסר ישע | תקיפת קשישים | שלב הטיעונים לעונש | נסיבות מקלות בעבירות אלימות | עונשים על עבירות אלימות

הצלחות המשרד בתחום
הפסקת הליכים פליליים נגד נאשם ברצח אשתו מחמת אי כשירותו לעמוד לדין שחרור חשוד ממעצר בעבירות של איומים ותקיפת בת זוג שחרור חשוד ממעצר בעבירות אלימות במשפחה סגירת תיק פלילי בעבירות אלימות בתוך המשפחה במסגרת הליך השימוע ביטול 29 תיקים משטרתיים ללקוח שנחשד בביצוע מגוון רחב של עבירות סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד שאיים ותקף את אשתו

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
כתב אישום על תקיפת זקן הגורמת חבלה של ממש
אברהם | 16:26 20/01/2018
כתב אישום על תקיפת זקן הגורמת חבלה של ממש
עו''ד עודד רגב | 18:26 20/01/2018
תלונה על אלימות במשפחה שהובילה לתיק על העלבת עובד ציבור
אזרח | 12:04 01/12/2013
תיק פלילי בגין העלבת עובד ציבור
עו''ד אסף דוק | 12:42 01/12/2013
תודה רבה על תשובתך המפורטת והמהירה!
אזרח | 12:54 01/12/2013
כתב אישום על תקיפה סתם בת זוג
איגור | 23:33 07/07/2016
כתב אישום על תקיפה סתם בת זוג
עו''ד אלעד שאול אלבז | 23:38 07/07/2016