חזרה לעמוד הראשי | בלוג פלילי | מחיקת רישום פלילי ליוצאי אתיופיה - תיקון המעוות

מחיקת רישום פלילי ליוצאי אתיופיה - תיקון המעוות

בני העדה האתיופית בישראל סובלים מיחס מפלה מצד כוחות המשטרה, וההוכחה לכך היא שמספר הצעירים האתיופים בעלי רישום פלילי הוא גדול באופן משמעותי ממספרם היחסי באוכלוסייה. כדי לתקן את המעוות, ולכבוד חגיגות ה70 למדינת ישראל, קראו שרת המשפטים איילת שקד ונשיא המדינה ראובן ריבלין בחג הסיגד האחרון לצעירים אתיופים שקיים נגדם רישום פלילי להגיש בקשה למחיקתו, תוך הבטחה שהבקשות ייבחנו בחיוב. עו"ד אסף דוק מסביר כיצד מגישים בקשה למחיקת הרישום, מה משמעות קיומו של רישום פלילי, ואיך קורה שצעירים אתיופים רבים כל כך מחזיקים ברישום פלילי.

קבלת האחר והפחד מהשונה

כבני אדם, אנו נוטים לשייך עצמנו לקבוצה דמוגרפית מסוימת, זה מעניק לנו תחושה של שייכות, עוזר לנו להגדיר לעצמנו מי אנחנו, ומשרה עלינו ביטחון. הבעיה מתחילה כאשר כתוצאה מהשתייכותנו לקבוצה ספציפית, אנו מייצרים התנגדות וחווים חשש וחוסר ביטחון כשאנו פוגשים בני אדם מקבוצות דמוגרפיות אחרות, וככל שהשוני גדול יותר, כך הריאקציה השלילית גדלה. בני העדה האתיופית הגיעו לישראל ממציאות חיים שונה לחלוטין, הכוללת מנהגים שונים, לבוש שונה, מאכלים שונים וכמובן צבע עורם הבולט בשונותו בנוף הישראלי. כתוצאה מכך, גם אם הדבר נעשה בצורה לחלוטין לא מודעת, בני העדה האתיופית חווים אפליה וניכור בתחומי חיים שונים. כשמדובר בכוחות הביטחון, התוצאה היא שיטור יתר, שימוש פזיז באמצעי אכיפה לא מידתיים, ורישום פלילי מיותר או לא מוצדק. כך קורה שצעירים אתיופים רבים נעצרים  על עבירות של מה בכך, בעקבות אי הבנות שהובילו להסלמה ואלימות.

משמעותו של רישום פלילי

כאשר דנים ברישום פלילי, יש להבדיל בין שני סוגי רישום:

◻️  רישום פלילי - רישום של הרשעות וגזרי דין הקיימים כנגד אדם. במקרה זה מדובר בתיקים שהגיעו לדיון בבית המשפט ושהתקבלה בהם החלטה.

◻️  רישום משטרתי - כאשר אדם נעצר ונפתח כנגדו תיק במשטרה, אך התיק נסגר מבלי שיגיע לדיון בבית המשפט, התיק אינו נמחק מרישומי המשטרה, אלא אם כן הוחלט לסגור אותו מעילת חוסר אשמה.  תיקים רבים שאינם מגיעים לדיון נסגרים מחוסר עניין לציבור או מסיבות אחרות, ולכן אינם נמחקים מן הרישום המשטרתי. ההחלטה על עילת סגירת התיק בטרם הגשתו לפרקליטות נתונה לשיקולו של קצין החקירות המשטרתי.

קיומו של רישום פלילי או רישום משטרתי כנגד אדם פוגע בסיכוייו לזכות במשרות ותפקידים שונים בחברות וארגונים, ומונע ממנו לעסוק במקצועות כמו עריכת דין, ראיית חשבון ומשרות ציבוריות מסוימות. בנוסף לכך, עבור משרות רבות אדם מתבקש להציג תעודת יושר, ומי שקיים כנגדו רישום פלילי אינו יכול להציג תעודה נקייה. כיוון שתקופת המחיקה של רישום פלילי היא ארוכה, לכל מעצר, לא משנה אם הוא מוצדק או לא. יכולה להיות השפעה על חיי העצור למשך שנים רבות. כאשר מדובר במעצר שווא, או במעצר שניתן היה להימנע ממנו, קיומו של רישום פלילי כנגד העצור לתקופה כה ארוכה גורם לו עוול בלתי מוצדק.

התיישנות הרשעה פלילית

לעבירות פליליות  קיימת תקופת התיישנות, הנקבעת בהתאם לחומרת העבירה. במידה ונקבעה לאדם תקופת מאסר, תקופת ההתיישנות תתחיל להיספר ממועד מתן פסק הדין. בתום עשר שנים ממועד התיישנות העבירה ימחק הרישום הפלילי מתיקו של אדם. אם במהלך תקופת ההתיישנות עובר האדם עבירה נוספת, בגינה הוא נעצר ומובא לדין שוב, תחל תקופת מחיקת הרישום הפלילי  מתום תקופת ההתיישנות על העבירה האחרונה שבוצעה.

שיטור יתר

דו"ח ועדת פלמור למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה, שהוגש בשנת 2016 מצא כי בני העדה האתיופית נחשפים ליחס מפלה מצד גורמי חוק וממסד שונים, בתחומי אכיפה, חינוך, בריאות ותעסוקה. נמצא כי אחוז המעצרים וכמות התיקים הפליליים העומדים כנגד יוצאי העדה אינו תואם את חלקם היחסי באוכלוסייה. בנוסף נמצא כי מעצרים רבים של צעירים אתיופיים מתחילים באירועים מינוריים כמו סירוב להציג תעודת זהות, ומסלימים לאירועים אלימים, הכוללים מעצרים ופתיחת תיקים. התוצאה היא שכנגד צעירים אתיופיים רבים עומדים, שלא בצדק, תיקים ורישומים פליליים הפוגעים בסיכוייהם להצליח, מונעים מהם לעסוק במקצועות מסוימים, ומפחיתים את סיכוייהם לזכות במשרות שונות.

מחיקת רישום פלילי ומשטרתי

כדי למחוק רישום פלילי ניתן לפעול בשלושה מסלולים:

◻️  פנייה לנשיא המדינה בבקשת חנינה.

◻️  הגשת בקשה לביטול רישום משטרתי של תיקים סגורים.

◻️  הגשת בקשה לשינוי עילת סגירת התיק לחוסר אשמה.

מחיקת רישום פלילי ליוצאי אתיופיה

כאמור, לאור דוח ועדת פלמור, מתוך כוונה לתקן את העוול שנגרם לעדה האתיופית, ולכבוד חגיגות ה 70 למדינה, יצאו שרת המשפטים ונשיא המדינה בקריאה לבני העדה האתיופית שיש להם רישום פלילי לפנות לנשיא בבקשה למחיקתו. הקריאה מתייחסת לאתיופים אשר נעצרו בשל עבירות מינוריות, שלא הגיעו לדיון משפטי ותיקם נסגר מסיבות שונות. הנשיא ושרת המשפטים הבטיחו כי הבקשות תישקלנה בחיוב. את הבקשות למחיקת רישום פלילי עבור יוצאי אתיופיה יש להפנות למחלקת  החנינות של נשיא המדינה.

שרת המשפטים צוטטה אומרת את הדברים הבאים:

"מדינת ישראל מחויבת ליוצאי אתיופיה. לא ייתכן שלאחר שהמדינה פעלה להגעתם ארצה, היא תתנכר להם. כעת אנחנו עושים צעד נוסף חשוב להגברת האמון בין יוצאי אתיופיה למדינה. בסופו של דבר כולנו אחים ואנחנו כאן כדי לחיות יחד תוך אחדות בין העדות השונות."

בתום פגישה בנושא עם שרת המשפטים צוטט גם נשיא המדינה אומר את הדברים הבאים:

כוחו של מוסד החנינה ביכולתו לדון בסוגיות ישראליות הדורשות שיקול דעת של לפנים משורת הדין לטובת האינטרס הציבורי. יוצאי אתיופיה חוו יחס מפלה מצד הממסד ומצד החברה הישראלית, הם סובלים מסטיגמות וסטריאוטיפים שליליים וחשופים להדרה ואפליה, ואף לגילויי אלימות פיזית ומילולית. חובתנו כחברה לעשות הכל על מנת להתמודד עם הגזענות שבתוכנו ולעקרה מן השורש, וחובתן של כל הרשויות להילחם בתופעות של תיוג, הדרה ואפליה מכל סוג. הקריאה שלנו היום הינה צעד נוסף במלחמה בתיוג ובהדרה. צעד נוסף לאיחוי השבר שנוצר באמון בין יוצאי אתיופיה לממסד ולחברה."

כיצד מגישים את הבקשה

הליך מחיקת רישום פלילי ליוצאי אתיופיה הוא הליך ייחודי שמנסה לתקן את העוול שנגרם לבני העדה, להשיב להם את האמון במוסדות השלטון והחוק בישראל, ולאחות את הקרע בין בני העדה ובין כוחות המשטרה. האינטרס של כל הצדדים הוא שההליך יצליח, ולכן מומלץ לכל אתיופי שקיים כנגדו רישום פלילי לא מוצדק לנצל את ההזדמנות, ולאפשר לעצמו לפתוח דף חדש.בכדי להבטיח שההליך יהיה מהיר ומוצלח, יש לפנות לעורך דין פלילי, שיגיש עבורכם את הבקשה, ייצג אתכם מול המערכת וידאג להציג את טענותיכם בצורה ברורה ומשכנעת.

תיקון המעוות

קריאתם של שרת המשפטים ונשיא המדינה מאפשרת לחברה בישראל לתקן מעט מן העוול שנגרם ליוצאי אתיופיה רק בשל היותם שונים. הצלחת המהלך תתרום לחיזוק החברה בישראל, ולאכיפת חוק תקינה והוגנת. עבור יוצאי אתיופיה מדובר בהזדמנות לשפר את מעמדם ולפתוח דף חדש ונקי בחייהם. ככל שיוצאי אתיופיה רבים יותר יפנו למחיקת הרישום הפלילי העומד כנגדם, כך תובטח הצלחתו של המהלך. אם אתם יוצאי אתיופיה ונפתח לכם תיק פלילי לחינם, זה הזמן להגיש בקשה למחיקת הרישום הפלילי שלכם.

דוגמאות לתיקים בהם משרדנו הוביל לביטול רישום פלילי ומשטרתי נגד לקוחותיו:

✔️  ביטול 29 תיקים משטרתיים ללקוח שנחשד בביצוע מגוון רחב של עבירות

✔️  ביטול רישום משטרתי בעבירות סחר בסמים

✔️  ביטול רישום משטרתי ללקוח בעבירות מרמה והונאה

✔️  ביטול רישום משטרתי בעבירות נשק וסחר בסמים

✔️  ביטול רישום משטרתי ללקוח שנחשד במסירת ידיעה כוזבת לרגל חגיגות 70 שנות עצמאות למדינת ישראל

 ✔️ ביטול רישום משטרתי בעבירות השתתפות בהתקהלות אסורה והיזק לרכוש

 ✔️ מחיקת רישום פלילי לפרופסור לרפואה ומרצה באוניברסיטאות ברחבי העולם

 ✔️ מחיקת רישום משטרתי בעבירות פריצה וגניבה

 ✔️ ביטול רישום משטרתי ללקוח שנחשד במכירת משקאות משכרים לקטינים לרגל חגיגות 70 שנות עצמאות למדינת ישראל

 ✔️ ביטול רישום פלילי לדוקטור למדעי המחשב ומרצה מוביל בתחום אבטחת המידע

◻️  להצלחות נוספות של המשרד בתחום - בקרו בעמוד הבא

יש לחובתכם רישום פלילי או משטרתי ואתם מעוניינים במחיקתו?

הרישום הפלילי ותעודת היושר נושאים משמעויות סמליות. מחיקת רישום פלילי או משטרתי מהווה צעד סופי לאדם להיחלצות מעברו הפלילי וחזרתו למסלול חיים תקין. בשל מורכבות הנושא והמומחיות הנדרשת, מומלץ להגיש בקשה מתאימה באמצעות עורך דין פלילי הבקיא בתחום, דבר העשוי לשפר מאוד את סיכויי ההצלחה של הבקשה בפני הגורמים הרלוונטיים. עורך הדין ייעץ לכם על דרך הפעולה הטובה ביותר ויגיש עבורכם בקשה למחיקת הרישום הפלילי או המשטרתי לגורם המתאים שבסמכותו להביא לביטול הרישום הפלילי נגדכם. אתם מוזמנים ליצור עימנו קשר בטלפון 052-6885006 או באמצעות הטופס המקוון באתר, ונשמח לסייע ולהציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חנינה לנשיא המדינה | מחיקת רישום פלילי | מחיקת רישום פלילי במשטרה | ביטול רישום פלילי | בקשת חנינה | קבלת בקשת חנינה | קבלת חנינה מהנשיא | מחיקת רישום פלילי 70 שנות עצמאות | מחיקת רישום פלילי ומשטרתי | מחיקת רישום פלילי ליוצאי אתיופיה | חנינה ליוצאי אתיופיה | מחיקת רישום משטרתי ליוצאי אתיופיה | ביטול רישום משטרתי ליוצאי אתיופיה | דו"ח ועדת פלמור

הצלחות המשרד בתחום
קבלת בקשת חנינה על ידי נשיא המדינה ומחיקת עבר פלילי למרות שהורשע במספר רב של תיקים פליליים חמורים קיבל חנינה מנשיא המדינה קבלת חנינה מהנשיא ללקוח שהורשע בהתפרצות וגניבה קבלת חנינה מנשיא המדינה ללקוח שהורשע בעבירות גניבה חמורות ביטול צו למניעת הטרדה מאיימת שהוצא בעקבות תקיפת בת זוג ביטול צו למניעת הטרדה מאיימת שהוצא בעקבות תלונת שווא במסגרת סכסוך שכנים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
מחיקת רישום פלילי
ירדן | 11:22 15/11/2017
מחיקת רישום פלילי
עו''ד אור הדאיה | 12:47 16/11/2017
מחיקת רישום פלילי לצורך גיוס למשטרה
נתנאל | 18:58 31/05/2017
מחיקת רישום פלילי לצורך גיוס למשטרה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 06:12 01/06/2017
מחיקת רישום פלילי ועבודה במגזר הציבורי
דור | 23:37 28/06/2016
מחיקת רישום פלילי ועבודה במגזר הציבורי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 09:20 29/06/2016