חזרה לעמוד הראשי | בלוג פלילי | מסתמן - קיצור משך הרישום הפלילי לאנשים שמעדו באופן חד-פעמי

מסתמן - קיצור משך הרישום הפלילי לאנשים שמעדו באופן חד-פעמי

אנשים רבים נושאים עמם רישומים על גבי גליון הרישום הפלילי שלהם כשהלכה למעשה מדובר במעשים שהם תוצאה של משובות נעורים או מעידה חד פעמית שאינה מראה על דבר וחצי דבר באשר לאופן התקין בו אותם בעלי רישום מנהלים את חיי היומיום שלהם באופן שוטף. אותה מציאות בה אותן מעידות מגבילות את הנושאים אותן לאורך שנים כה רבות על פי ההסדר החקיקתי הקיים כיום, הינו לא ראוי ומעוות מבחינת תחושת הצדק הטבעית ועל כן ראוי כי יתוקן בהקדם בחקיקה.

מסתמן - יקוצר משך זמן הרישום הפלילי

ועדה  בראשות פרופ' רות קנאי בחנה את הוראות חוק המרשם הפלילי והאיזון בין העקרונות המנוגדים הגלומים בו - המרשם הפלילי אל מול תקנת השבים במטרה לשפרו ולהביא להסדר צודק יותר עבור בעלי רישום.

המלצות הוועדה שואפות לשפר את המצב כיום תוך התייחסות לסוג המידע שיימסר ולמידת הפירוט שבו, לאופן בו המידע מוצג, לרישום המשטרתי והגישה אליו, לתקופות הזמן כמובא בהמשך, לשקילת המידע ולהערכתו וכיוצ"ב. ההמלצות מפרטות את האופן הנכון לקביעת המוסדות שיקבלו את אותה אינפורמציה ובנוסף את האופן לפיו יש לשקול את האינפורמציה שנמסרת. הועדה המליצה להקים גוף מפקח בכל אותם גופים מגוונים שמקבלים את המידע. המדובר בהמלצות שכולן באות במטרה להקל עם בעלי רישום תוך נסיון לייצר איבחון שלא קיים כיום בין "עבריינים כבדים" לכאלה שהם בבחינת נורמטיבים שמעדו באופן מקרי.

הועדה מתייחסת בהמלצותיה לבילבול בין המונחים השונים וקוראת  לייצר הגדרה ברורה ואחידה באשר  למה ייחשב כמידע פלילי. בנוסף, ועל מנת שלא לפגוע בעליונות המרשם המנוהל על ידי משטרת ישראל הומלץ כי גופים נוספים בעלי סמכות לניהול חקירות ורישומים מחוץ למשטרה יוכלו להמשיך ולנהלם אולם יחול עליהם איסור להעבירו לגורם אחר וכי המידע רלוונטי עבור אותו גוף אך ורק לצורך מילוי תפקידו.

אותה ועדה לבחינת חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א - 1981, שהוקמה בשנת 2008, בחנה את ההוראות הקיימות כיום ומתוך מטרה לאזן באופן בהיר וטוב יותר בין האינטרסים המתנגשים המגולמים בחוק זה.  המדובר באינטרסים ציבוריים אל מול הצורך בשיקום וביכולת לאפשר לאדם לסור מהדרך הפלילית ולפתוח דף חדש, בייחוד לכשהמדובר במעידה חד פעמית.

כוונת הוועדה היא לאפשר לקבוצות גדולות יותר של בעלי רישום פלילי כזה או אחר להשתקם באופן מהיר יותר ממה שניתן כיום, כאשר הדגש מטבע הדברים בא לידי ביטוי ביתר שאת בתחום התעסוקתי, בשל הקשר הישיר בין השניים ולאור העובדה שמרבית הפגיעה בקיומו של רישום הינו בפאן חשוב זה של החיים.

הכוונה היא לייצר מנגנון חקיקתי שיאפשר בעיקר לאלה שמעדו באופן חד פעמי לייצר מוטיבציה באופן מהיר יותר שלא להסתבך עם גורמי האכיפה בנוסף למה שכבר אירע בעברם, תוך מתן תימרוץ שיקומי טוב יותר מזה הקיים כיום.

תקופות ההתיישנות והמחיקה החדשות במעידות "חד פעמיות" שאינן מלוות בעונש מאסר:

לעניין זה, על פי ההצעה, ההתיישנות והמחיקה למעידות "חד-פעמיות" שאינן מלוות בעונש מאסר יעמדו על 5 שנות התיישנות + 5 שנות מחיקה בלבד, כאשר כיום התקופות הללו עומדות על 7 שנות התיישנות + 10 שנות מחיקה.

תקופות ההתיישנות והמחיקה החדשות במצבים בהם נגזרה על אדם תקופת מאסר שאינה עולה על 5 שנים:

במצבים בהם הוטל על אדם עונש מאסר, שאינו עולה על 5 שנים ובמקרים בהם אדם הורשע שלא בפעם הראשונה (גם אם לא נגזר עליו עונש מאסר) המלצת הוועדה היא לקבוע, ככלל, תקופת התיישנות של 7 שנים ולאחריה תקופת מחיקה של 7 שנים.

תקופות ההתיישנות והמחיקה החדשות במצבים בהם נגזרה על אדם תקופת מאסר ממושכת העולה על 5 שנים:

במצבים בהם נגזר על אדם תקופת מאסר ממושכת, המלצת הוועדה היא לקבוע תקופת התיישנות של 10 שנים + תקופת המאסר + 10 שנות מחיקה: תפיסת הוועדה היא, כי עבירות שהוטלו בגינן תקופות מאסר ממושכות מחייבות התייחסות מחמירה יותר. הוועדה סברה, כי תקופות מאסר ארוכות משקפות עבריינות חמורה וסיכון גדול יותר לחברה, וכי יש מקום לשקף עובדות אלה בתקופות ההתיישנות והמחיקה ולאפשר התחשבות במידע זה לתקופות ארוכות יותר. משום כך, המלצתה היא לקבוע לגביהן תקופות התיישנות ומחיקה ארוכות יותר – כאשר הוטל עונש מאסר העולה על 5 שנים תהיה תקופת ההתיישנות 10 שנים  + תקופת המאסר. תקופת המחיקה תהיה 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות.

הותרת תקופות ההתיישנות והמחיקה הקיימות במצבים בהם בית המשפט דן נאשם ללא הרשעה:

במצבים בהם בחר בית המשפט לדון את הנאשם ללא הרשעה, הגיעה הוועדה למסקנה שאין מקום לשנות את התקופה הקבועה כיום בחוק (תקופת מחיקה של 5 שנים החל מיום מתן גזר הדין, ללא תקופת התיישנות).

המצב כיום הינו פוגעני במיוחד כלפי בעלי רישום פלילי ובנסיבות מסוימות גם כלפי בעלי רישום משטרתי כאשר כידוע אלה עלולים למצוא את עצמם עם אותו רישום לא פעם על לא עוול בכפם. המדובר במציאות בה נמנעת העסקתם של אנשים נורמטיבים רבים כאשר אותה אות קין בדמותו של רישום פלילי או משטרתי מטילה עליהם גזר דין מוות תעסוקתי למשך מרבית חייהם כאשר הלכה למעשה המדובר בהרס החיים התעסוקתיים במלואם וזאת מאחר ואין באפשרותם להתקדם ולפתוח נתיבים תעסוקתיים החסומים בפניהם לאור אותו רישום יחיד במהלך שנים רבות של חייהם.

אנו מקווים כי אותן המלצות בדגש על קיצור תקופות ההתיישנות והמחיקה יאומצו על ידי המחוקק בהקדם וכך אותו עיוות הנמשך זה שנים רבות והמונע מאנשים רבים התקדמות תעסוקתית ראויה, יתוקן במהרה.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים | מחיקת רישום פלילי | התיישנות רישום פלילי | אי הרשעה | ביטול הרשעה | מחיקת רישום משטרתי | מחיקת מרשם פלילי | תדפיס רישום פלילי | קיצור משך הרישום הפלילי | קיצור תקופת מחיקה | קיצור תקופת התיישנות | ועדת קנאי | הוועדה לבחינת חוק המרשם הפלילי

הצלחות המשרד בתחום
ביטול רישום משטרתי בעבירות סחר בסמים מחיקת רישום משטרתי בעבירות פריצה וגניבה ביטול רישום משטרתי בעבירות השתתפות בהתקהלות אסורה והיזק לרכוש סגירת תיק תקיפה שנפתח נגד רופאה בעילה של חוסר אשמה פלילית המשטרה סגרה תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם באיומים נגד בת זוגו סטודנט למשפטים שהודה בהונאה בבחינה לא יורחק מהלימודים בקריה האקדמית אונו

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
מחיקת רישום פלילי
ירדן | 11:22 15/11/2017
מחיקת רישום פלילי
עו''ד אור הדאיה | 12:47 16/11/2017
מחיקת רישום פלילי לצורך גיוס למשטרה
נתנאל | 18:58 31/05/2017
מחיקת רישום פלילי לצורך גיוס למשטרה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 06:12 01/06/2017
מחיקת רישום פלילי ועבודה במגזר הציבורי
דור | 23:37 28/06/2016
מחיקת רישום פלילי ועבודה במגזר הציבורי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 09:20 29/06/2016