חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | עבירות בנשק קר - סוגים ועונשים
קטגוריות: עבירות נשק

עבירות בנשק קר - סוגים ועונשים

עבירות נשק נחשבות לעבירות חמורות במיוחד במשפט הפלילי, שכן הן עשויות לפגוע בביטחונם, בשלומם ובגופם של האזרחים. עבירות הנשק מסווגות לעבירות בנשק חם ולעבירות בנשק קר, כאשר באחרונות החוק מתמקד בכוונתו הפלילית של מבצע העבירה ובנסיבות האירוע ולא בהגדרת הכלי העשוי לשמש לביצוען. עו"ד אסף דוק מסביר אודות עבירות בנשק קר והעונש שנקבע לצדן תוך סקירת פסקי דין בנושא.

עבירות הנשק מפורטות תחת סעיף 144 בחוק העונשין בסימן א' הנוגע לעבירות המרדה. הסעיף אוסר על רכישה, החזקה, נשיאה, הובלה של נשק או חלקיו כמו גם ייצור, ייבוא, ייצוא או סחר בו. העונש שנקבע בגין עבירות אלו נע בין 7 ל-10 שנות מאסר. הסעיף מגדיר נשק חם ככלי שסוגל לירות כדור, קלע, פגז, פצצה או כיוצא באלה, שבכוחם להמית אדם, וכולל חלק, אבזר ותחמושת של כלי כזה. בשונה מכך, החוק לא מגדיר מהו נשק קר מכיוון שכמעט כל חפץ יכול להיות מוסב בנסיבות מסוימות לנשק קר ולשמש אמצעי לגרימת חבלות או אף למוות. משום כך, החוק לא עוסק בהגדרת החפץ אלא בכוונתו של המחזיק בו ובנסיבותיו של האירוע ביחס לשאלת פליליותו.

מה ההגדרה של נשק קר?

סעיף 497 לחוק העונשין קובע עונש של עד 3 שנות מאסר לאדם העושה שימוש במכשיר, במכונה, בחומר נפץ או בכל חפץ שנחשב למזיק או מסוכן בכוונה לגרום לפשע או עוון או בכדי לאפשר לאחר לבצע זאת. מלשון סעיף זה ניתן ללמוד כי המחוקק נמנע מהגדרות מדויקות של נשק קר שכן ישנה העדפה לחקור בכל מקרה את כוונתו של העבריין ואת הנסיבות שהובילו אותו לכך.

נקבע כי לא ניתן להגדיר חפץ כ"נשק קר" רק כי ניתן לפגוע באמצעותו, אלא יש לבחון האם השימוש בכלי נועד למטרות אלימות או לשם גרימת נזק כמו גם מהו פוטנציאל הפגיעה מאותו החפץ, במיוחד כשמדובר בכלי שלא נועד לשמש כנשק. ככל שקיים פוטנציאל פגיעה משמעותי מהשימוש בחפץ - יש לסווגו ככלי נשק קר.

למרות הכלליות שבהגדרה, ניתן לסווג את הנשק הקר לחפצים כגון אגרופנים וסכינים בהם לרוב נעשה שימוש במהלך קטטות. עבירת החזקת אגרופן או סכין שלא למטרה כשרה נידונה בסעיף נפרד מעבירות בנשק, תחת סעיף 186 הקובע עד 5 שנות מאסר למחזיק אגרופן או סכין מחוץ לתחום ביתו או חציריו ואינו הוכיח כי החזיקם למטרה כשרה. הסעיף צמצמם את העבירה לכלים אלו בלבד ולא דן בכלים אחרים כגון אלת בייסבול או שרשרת ברזל, שגם עשויים לשמש למטרות אלימות, מפאת העובדה כי ניתן להשתמש בהם בענפי ספורט או בעבודה.

את התייחסותו של המחוקק לעבירות המבוצעות בנשק קר אפשר להבין מסעיף 185 לחוק הקובע עונש של עד 7 שנות מאסר לאדם הסוחר, מייצר או מייבא סכין שלא נועדה לשמש במקצוע, במלאכה, בעסק, לצרכי בית או למטרה כשרה אחרת. הסעיף קובע עונש מאסר זהה לבעלי עסקים שמוכרים סכינים לקטינים, למעט סכינים לצורכי בית.

במקרים בהם כלים אחרים נתפסו ברשותו של אדם, יש להוכיח מעבר לספר הסביר שהדבר נבע מכוונה פלילית, כאשר לנסיבות בהם הכלי נתפס יש חשיבות עצומה. פטיש שנתפס במהלך עבודה ביום לעומת במועדון ריקודים בלילה, ייתפס כבעל משמעות שונה, כאשר לזה האחרון יידרשו מאמצים כבירים בכדי לשכנע את הרשויות בהיעדר כוונה פלילית.

טענת הגנה עצמית בעבירות בנשק קר

לאור המצב הביטחוני, אזרחים רבים רואים לנכון להחזיק לצרכי הגנה עצמית, כלים שמטרתם לפגוע באחר. רשויות האכיפה ובתי המשפט לרוב מסווגים את הכלים לאמצעי הגנה מקובלים בהם נמנים תרסיס פלפל, גז מדמיע, שוקר חשמלי ועוד. למרות שהללו מזוהים עם טענת ההגנה העצמית, לנסיבות האירוע ישנה חשיבות כבירה בכדי לשלול שימוש מכוון בהם לצרכי אלימות ותקיפה. 

באשר לנשיאת סכין - ככלל, אסור לאדם לשאת סכין מחוץ לביתו גם לשם הגנה עצמית. בתי המשפט קבעו לא אחת כי החזקת סכין למטרת הגנה עצמית אינה מטרה כשרה אלא אם יוכל הנאשם להוכיח כי לא הייתה לו אפשרות אחרת למעט החזקת סכין שכן היה נתון בפני סכנה מיידית ומוחשית. החוק מתיר לאדם להתגונן מפני תקיפה בכל אמצעי העומד לרשותו, גם באמצעות סכין, כדי להדוף תקיפה שלא כדין שנשקפה ממנה סכנה מוחשית של פגיעה בחייו, בחירותו, בגופו או ברכושו, שלו או של זולתו; ובלבד שאותו אדם לא ישתמש במידה מופרזת של כוח ובהתאם לשישה תנאים מצטברים אלה, אשר רק בהתקיימם תעמוד לאדם טענת ההגנה העצמית: 

1. מעשה ההתגוננות היה דרוש באופן מיידי.
2. לא ניתן היה להדוף את התקיפה בדרך אחרת.
3. חלה סכנה מוחשית.
4. הייתה פגיעה בחירות או בגוף.
5. מעשה ההתגוננות היה סביר בנסיבות העניין.
6. האדם הטוען להגנה עצמית לא נכנס למצב של התנהגות פסולה במסגרתה צפה את הפגיעה בו.

עבירות בנשק קר בראי הפסיקה

בתיק פלילי חמור 30542-08-12, הנאשם סעד במסעדה בכפר שיבלי במהלך חודש אוגוסט בצהרי היום. בהמשך, הגיע המנוח למקום ובין השניים פרצה קטטה במהלכה שלף הנאשם סכין שנשא בכליו ודקר למוות את המנוח. כתב האישום ייחס לנאשם עבירת רצח לפי סעיף 300(א)(2) והחזקת סכין שלא כדין לפי סעיף 186(א). בין הנאשם למנוח שררה עוינות מתמדת. מספר ימים טרם האירוע מספר שוטרי מודיעין הגיעו לביתו בכדי להזהירו כי חייו בסכנה. בשל החשש, הצטייד הוא בסכין לשם הגנה עצמית. מאוחר יותר באותו היום הגיעו השוטרים לבית המנוח ולאדם נוסף והזהירו אותם מפני פגיעה בנאשם. לאחר דיון בכלל הראיות, בית המשפט קבע במקרה עסקנן כי הנאשם החזיק ברשותו סכין לצרכי הגנה בלבד ולכן קבע שיש להרשיעו בעבירת הריגה ולא ברצח.

לעומת זאת בתיק פלילי 44955-09-15, הנאשם הורשע בעבירת החזקת סכין ובעבירת חבלה בנסיבות מחמירות למרות שטען כי פעל מתוך הגנה עצמית. בסוף חודש ספטמבר בשנת 2015 הגיע הנאשם לבית קפה בבאר-שבע שם ישב המתלונן, בכדי להלוות ממנו כסף. לאור סירובו נתגלע ביניהם ויכוח במהלכו התנפל עליו המתלונן כשהוא מחזיק בידו סכין ודקר אותו מספר פעמים בחזה, בידיו ובצווארו. המתלונן פונה לבית החולים ונמצא כי הוא סובל מחתכים ופציעות קשות. לטענתו של הנאשם המתלונן הוא למעשה זה שתקף אותו והוא התגונן מפניו. כמו כן, אין הוא החזיק סכין בשום שלב באירוע וכל פעולה שלו נגדו נעשתה לצרכי הגנה עצמית. לאחר שנגבו עדויות ונאספו ראיות נשללה הטענה בדבר ההגנה העצמית והתקבלה גרסתו של המתלונן לאירועים בהם הוא נתקף על ידי הנאשם.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירות בנשק קר?

עבירות נשק הן חם והן קר נתפסות כעבירות חמורות בעיני המחוקק לאור פגיעה באחר שלא כדין. עבירות בנשק קר הן עבירות נפוצות יותר לאור העובדה שכמעט כל חפץ עשוי לשמש כפגיעה באחר. המחוקק הגדיר חפצים מסוימים כאסורים כגון סכין או אגרופן שכן החזקתם נחשבת לעבירה פלילית וקבע כי כלים אחרים כגון גז מדמיע ושוקר חשמלי נחשבים כמיועדים להתגוננות עצמית. בשל העובדה כי עדיין קיימת כלליות בהגדרתו של נשק קר, בית המשפט קבע כי יש לבחון לעומק את הנסיבות לאירוע והאם הנשק נועד לצרכי הגנה עצמית או לא. במידה ונתפס ברשותך נשק קר דע כי לגרסה הראשונית בחקירתך במשטרה ישנה משמעות גדולה להמשך ההליך הפלילי נגדך על כן חשוב שתיעזר בשירותיו של עו"ד פלילי בתחום שייצג וילווה אותך במקצועיות.

במידה וזומנת לחקירה או למשפט פלילי בגין עבירות בנשק קר אתה זקוק לעורך דין פלילי מנוסה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך, בין אם זה בחקירה המשטרתית ובין אם זה בכותלי בית המשפט, שכן המדובר בעבירה פלילית שתוצאתה יכולה להיות חמורה מאוד הכוללת כאפשרות סבירה לחלוטין גם שהייה מאחורי סורג ובריח. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים המואשמים בעבירות נשק מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה ונלקחת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירות בנשק קר פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות נשק | החזקת סכין שלא כדין | עורך דין עבירות נשק | עבירות בנשק קר | עבירות בנשק חם | הכנת עבירה בחמרים מסוכנים

הצלחות המשרד בתחום
שחרור חשוד ממעצר בעבירות נשק ביטול רישום משטרתי בעבירות נשק וסחר בסמים ביטול הרשעה בעבירות נשק חמורות עד מדינה מאוים נתפס עם אקדח טעון ונשפט לעבודות שירות בלבד ענישה מקלה: עבודות שירות בלבד לנהג מונית שביצע ברכבו מעשים מגונים חמורים בקטינה אותה הסיע סגירת תיק פלילי ללקוח בעבירות יבוא סמים באינטרנט - בפעם השניה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
עבירות סחר בסמים
אבי | 20:20 17/11/2018
תדפיס היעדר עבירות מין
רועי | 17:56 01/10/2017
תדפיס היעדר עבירות מין
עו''ד אור הדאיה | 19:48 01/10/2017
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
נועם | 14:55 27/09/2017
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
עו''ד אסף דוק | 15:31 27/09/2017