חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | החזקה ופרסום חומר תועבה

החזקה ופרסום חומר תועבה

אדם אשר יימצא מחזיק, שלא בתום לב או באקראי, בפרסום תועבה הכולל דמותו של קטין שטרם מלאו לו 18 מסתכן בעבירה שדינה הוא עד שנת מאסר. אדם שיימצא מפרסם תמונה או סרטון תועבה ובו דמותו של קטין דינו 5-10 שנות מאסר. עבירות החזקה ופרסום חומרי תועבה נועדו למנוע את קיומם של פרסומי התועבה הכוללים דמותם של קטינים שכן ההנחה היא שבמניעת החזקת פרסומי תועבה מסוג זה, יימנע או יפחת הביקוש להם, וכך גם התמריץ להכינם יפחת, דבר שיביא למיגור התופעה של התעללות מינית בקטינים. עו"ד אסף דוק מסביר אודות יסודות עבירות החזקה ופרסום חומרי תועבה ומרכיביהן.

החזקת חומר תועבה

בהתאם לסעיף 214(ב3) לחוק העונשין אדם אשר נמצא מחזיק ברשותו חומרי תועבה שלא בתום לב או באקראי, ובהם מופיעה דמותו של קטין שטרם מלאו לו 18, דינו עד שנת מאסר אחת. מדובר בחוק שישראל התחייבה לו גם במסגרתו של הדין הבינלאומי, אשר נועד להרתיע את ציבור צרכי חומרי תועבה אלו, לספק הגנה לקטינים ולמנוע ניצול מזעזע שלהם על ידי אחרים. על ידי יצירת מנגנון ענישה והרתעה מצריכת תכנים אלו החוק מנסה להשפיע ולמנוע את תופעות הכנת, ייצור, הפקת, פרסום ושיווק חומרי התועבה. בתוך כך, חומרי תועבה מוגדרים כחומרים המכילים סרטים או תמונות של קטינים בעירום, וכמו כן נכללים סרטים בהם קטינים מעורבים באקט מיני עם קטינים או מבוגרים נוספים.

הרציונאל העומד מאחורי האיסור הוא שהחזקת סרטי פדופיליה והפצתם עלולה לעודד אחרים ליצור סרטים מעין אלה, תוך ניצול והתעללות מינית בקטינים, שיש ואינם מבינים עד תום את ההשלכות הנובעות מהשתתפותם בסרטי פורנוגרפיה, על המשך חייהם ועל שלמות גופם ונפשם. כמו כן, ניצול קטינים לצורך תעשיית סרטי מין עלולה לגרום לעיוות אצל אותם קטינים באשר לתפישת מהות יחסי המין ובכך לפגוע באורח חייהם העתידי.

כמו כן, אדם שיימצא מפרסם תמונה או סרטון תועבה ובו דמותו של קטין דינו 5 שנות מאסר. במידה ואותו אדם יימצא משתמש בגופו של קטין לעשיית פרסום תועבה דינו 7 שנות מאסר. במקרים בהם יימצא שהעבירה בוצעה על-ידי אחראי על אותו קטין או שהדבר נעשה בהסכמתו – דינו יהיה 10 שנות מאסר.

כמו כן, ראו את הנחיית פרקליט המדינה מספר 2.22 העוסקת בהתווית דרכי הטיפול של התביעה בעבירה של פרסום של חומר פדופילי, החזקתו או צריכתו.

הגנה על ציבור הקטינים בארץ ובעולם

האיסור על החזקת חומרי תועבה הקבוע בסעיף 214(ב3) לחוק העונשין נועד לספק הגנה לקטינים בישראל ובמדינות אחרות בעולם. מדובר בקטינים אשר מפאת גילם אינם יכולים להפעיל שיקול דעת בוגר, ולכן הרבה יותר קל להשפיע עליהם ולנצלם לשם חשיפת גופם בעירום או באקט מיני. בנוסף, ניצול של קטינים כולל ניצול מיני שלעיתים קרובות מלווה במעשי אלימות קשים. חשוב לציין כי לא רק בישראל קיים ניסיון לאכוף חוק זה אלא מדובר בתופעה עולמית המנסה להשתלט על תעשיית המין ועברייני מין, שמהווים בעיה גלובאלית נפוצה ברחבי רשת האינטרנט.

הגנה על קטינים על חשבון חופש הפרט

במטרה להגן על ציבור הקטינים החשופים לניצול ופגיעה מינית, המחוקק החליט להגן עליהם באמצעות איסור פלילי לא רק בייצור והפצת תכנים אלו, אלא גם בעצם צריכתם. למעשה, חוק זה בא על חשבון זכויות חופש הפרט להחזיק למטרות אישיות ופרטיות חומרי צפייה או קריאה לשימוש אישי, וכל עוד מעשיו נוגעים רק לו ואינם נוגעים באחרים. במקרה זה המחוקק החליט שחופש הפרט יידרש לסגת לטובת הגנת גופם ושלומם של קטינים. יתרה מכך, חומרי תועבה אלו פוגעים למעשה בחופש הפרט של הקטינים המנוצלים באופן מחפיר. לכן, בין שמירה על חופש הפרט של הציבור לבין חופש הפרט של הקטינים, הגנת הקטין יותר חשובה.

הרשעה בעבירת החזקת חומרי תועבה

במקרה בו נפתחת כנגד אדם חקירה בגין החזקת חומרי תועבה, על מנת להרשיעו על המשטרה להוכיח כי חומרי התועבה היו מאוחסנים ברשותו של החשוד. הווה אומר, שחומרים אלו היו מודפסים או שמורים על גבי המחשב האישי, או אוחסנו בכל דרך אחרת. במידה ותכני התועבה לא אוחסנו במחשב אלא נצפו בצפייה ישירה דרך רשת האינטרנט, אין אפשרות להפליל את הנאשם שכן החוק אינו אוסר חיפוש או צפייה בתכנים אלו אלא רק דן בנושא החזקתם. מנגד, עצם הורדת תכני התועבה למחשב האישי של הנאשם מעידה על כוונתו לשומרם, ולכן לא מדובר בפעולה של תום לב או שוגג. מעבר לכך, על מנת להרשיע בעבירת החזקת חומרי תועבה יש צורך בהוכחת יסוד עובדתי ויסוד נפשי.

הרשעה בעבירת פרסום חומרי תועבה

על מנת ולהרשיע אדם בעבירת פרסום חומר תועבה על התביעה להוכיח מעבר לכל ספק סביר שהנאשם אכן פרסם והפיץ פרסומי תועבה לציבור. בכדי להבין את משמעות המונחים ״מפרסם״ ו-״פרסום״, יש לפנות לסעיף ההגדרות בחוק העונשין, הוא סעיף 34כד, וכך מוגדרים המונחים הנ״ל:

"פרסום" - כתב, דבר דפוס, חומר מחשב, או כל מוצג חזותי אחר וכן כל אמצעי שמיעתי העשויים להעלות מלים או רעיונות, בין לבדם ובין בעזרת אמצעי כלשהו;

״פרסם״: "(2) בפרסום שאינו דברים שבעל פה - ... או להפיצו לציבור באמצעות מחשב בדרך הזמינה לציבור, או להציעו לציבור באמצעות מחשב;"

"ציבור" - לרבות כל חלק ממנו העלול להיפגע מהתנהגות שעליה מדובר בהקשרו של מונח זה;

בת"פ 46429-10-10 בית משפט השלום בחיפה עסק בניתוח יסודות העבירה, לרבות מתן תשובה על השאלה שנותרה פתוחה עוד מפס"ד 7936/07 (שניתן ב-2009) והיא: האם פרסום לאדם מסוים או קהל משתמשים מסוים מהווה "פרסום לציבור או חלק ממנו" כדרישת המחוקק?

תשובת בית המשפט ניתנה בזאת הלשון: "המחוקק נתן משמעות למילה ״פרסום״ כך שהיא מכילה גם ״חומר מחשב״, ובנוגע למונח ״פרסם״ קבע המחוקק, שמשמעותו כוללת הפצת הקובץ הפדופילי לציבור באמצעות מחשב בדרך הזמינה לציבור, או להציעו לציבור באמצעות מחשב...."

"השאלה הנשאלת כעת היא, האם הצעת קבצי הפדופיליה למשתמשים האחרים מהווה הצעה ל״ציבור״, ובכדי לענות על שאלה זו יש לפנות לפרשנות המונח ״ציבור״ בחוק העונשין, כפי שזה צוטט לעיל. ״ציבור״ כולל כל חלק ממנו העלול להיפגע כתוצאה מפרסום פרסומי התועבה - הפגיעה אליה מתכוון המחוקק איננה מכוונת רק לקהל הצופים המוריד אל מחשבו את התכנים האסורים, אלא לכל חלק בקהל, העלול להיפגע כתוצאה מהפרסום."

"המדובר בהורדת קבצים פדופיליים ע״י אנשים שרכשו את התוכנה ואשר מעוניינים להיחשף לסרטי מין בהם שותפים קטינים. אותו קהל יעד אינו בהכרח הקהל האמור להיפגע כתוצאה מחשיפתו לאותם סרטים, אלא נהפוך הוא - קהל זה, ככל הנראה, מוצא הנאה בצפייה בסרטי מין בהם שותפים קטינים. הקהל העלול להיפגע כתוצאה מפרסום סרטי הפדופיליה הוא קהל הקטינים: כתוצאה מפרסום סרטי הפדופיליה, הופכת תעשיית סרטים אלה לתעשייה משתלמת, במובן זה, שככל שמספר הצופים בסרטים עולה, כך עולה הכדאיות הכלכלית בצילום הסרטים, וככל שמצולמים יותר סרטי פדופיליה, כך נחשפים יותר קטינים לאקטים מיניים, או שאותם קטינים נחשפים יותר פעמים לאקטים מיניים, ומכאן, שכתוצאה מפרסום סרטי התועבה, מעודדים ניצול ופגיעה בקטינים, והם אותו חלק בציבור העלול להיפגע כתוצאה מפרסום פרסומי התועבה. בכך מגיע אני למסקנה, שמעשיו של הנאשם עונים על הדרישות שהציב המחוקק בסעיף 214(ב) לחוק העונשין."

התייחסות בתי המשפט להחזקה ופרסום חומרי תועבה

בשנים האחרונות בתי המשפט נותנים שימת לב רבה לכל הקשור בהחזקת חומרי תועבה, ולמעשה מדובר בעבירת מין שיותר נאכפת. לעיתים קרובות נאשמים מוצאים את עצמם מרצים תקופות מאסר ונדרשים לשלם קנסות כבדים. מאידך, קיימים גם מקרים בהם נאשם לא מורשע או מקבל עונש מינימאלי וסמלי כמו עבודות שירות. ההבדל בפסיקה משתנה ממקרה למקרה, וזאת בין היתר בהתאם למידת חומרת העבירה, כמות ואופי תכני התועבה. כמו כן, על פי עברו הפלילי של הנאשם והיותו מעורב בעבירות מין נוספות, נתוניו האישיים, וגם איכות ומיומנות הייצוג המשפטי שלו.

ת"פ 14845-06-14 - במקרה זה היה מדובר על נאשם שאסף והפיץ באופן שיטתי, לאורך כחמש שנים, חומרי תועבה פדופיליים מגוונים באמצעות תוכנת emule. בית המשפט קבע שמתחם העונש ההולם למעשיו של הנאשם נע בטווח שבין 6 ל-18 חודשי מאסר בפועל, לצד מאסר על תנאי וקנס משמעותי. בסופו של דבר בהתאם למכלול הנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה, אלא נוגעות יותר לנאשם עצמו, לעברו ולהתנהלותו בית המשפט גזר את דינו ברף התחתון של המתחם והטיל עליו 6 חודשי מאסר בפועל, שירוצו בדרך של עבודות שירות. פסק הדין ניתן ביום 30.3.16.

בת"פ 46429-10-10 - במקרה זה מדובר היה על נאשם שהינו רופא ילדים במקצועו שהואשם בהחזקה ופרסום חומרי תועבה באמצעות תוכנת GigaTribe לאחר שברשותו נמצאו קבצי מחשב בנפח של 478GB, הכוללים למעלה מ-190,000 פרסומי תועבה, אותם החזיק ופרסם באינטרנט. בית משפט השלום בחיפה עליו 18 חודשי מאסר בפועל. ההגנה הגישה ערעור על גזר הדין ובית המשפט המחוזי קיבל את הערעור ברוב דעות וגזר על הנאשם 6 חודשי מאסר בעבודות שירות בלבד, לצד מאסר על תנאי, קנס גבוה וצו מבחן ממושך.

דוגמה לתיק שנוהל על-ידי משרדנו:

כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום שייחס לו ריבוי עבירות של החזקת פרסום תועבה, לאחר שנמצא מחזיק ב-2,443 תמונות וסרטי תועבה ובהם דמויות של קטינים. בעקבות ייצוג משרדנו ופגמים ראייתיים של ממש בתיק החקירה הושג הסדר מקל ביותר עם פרקליטות מחוז מרכז לפיו הוא הודה בכתב אישום שתוקן משמעותית בתמורה למאסר על תנאי וקנס בלבד.

משרדנו טען לפגמים ראייתיים של ממש בתיק החקירה וכן עמד על מכלול נסיבות ביצוע העבירה והעובדה שעונש של מאסר בפועל או מאסר בדרך של עבודות שירות עלול היה להביא לפגיעה בכל רבדי חייו.

בעקבות כך, הושג הסדר טיעון מקל ביותר עם פרקליטות מחוז מרכז לפיו הלקוח הודה בכתב אישום שתוקן משמעותית, וזאת בתמורה לסיום ההליך הפלילי נגדו במאסר על תנאי ופיצוי בלבד.

כב' סגן נשיאת בית משפט השלום בפתח תקווה, השופט חגי טרסי, מתח ביקורת על קלות ההסדר אך בסופו של דבר מצא לנכון לכבדו לאור קיומם של קשיים ראייתיים. להלן ציטוט חלקי מהחלטתו:

"הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום מתוקן, בו יוחס לו ריבוי עבירות של החזקת פרסום תועבה. על פי המפורט בכתב האישום המתוקן, בין השנים 2013 ועד אפריל 2016, הוריד הנאשם למחשבו קבצים בנפח 171 ג"ב שכללו 2,443 תמונות וסרטי תועבה ובהם דמויות של קטינים.

ב"כ הצדדים עותרים במשותף להטיל על הנאשם מאסר על תנאי וקנס. כאן המקום לציין כי מדובר במעשים חמורים, אשר תורמים להפצת התופעה הקשה של פגיעה בקטינים לצרכי הפקת תמונות וסרטונים פדופיליים לסיפוקם המיני של בעלי סטייה ברחבי העולם. על רקע זה, על אף העונש המתון הקבוע לצד העבירה בה הורשע הנאשם, מדיניות הענישה מחמירה וכוללת בדרך כלל גם מרכיב של מאסר בפועל ולו בעבודות שירות. עמדה עקרונית זו מתחזקת בשים לב לפרק הזמן הארוך של ביצוע העבירות ולכמות המשמעותית של חומרי תועבה שהחזיק הנאשם. על רקע נתונים אלה, ברי כי ההסדר שגובש אינו ממצה את הדין עם הנאשם. לצד דברים אלה יש לציין כי מדובר באדם כבן 63, אשר סובל ממצב רפואי שאינו שפיר. הנאשם הודה, נטל אחריות וחסך זמן ציבורי. אין לחובתו הרשעות קודמות או תיקים פתוחים נוספים ושמעתי היום את דבריו בהם הביע חרטה על מעשיו. בשים לב לשיקולים אלה המצדיקים הימנעות ממיצוי הדין, הרי על אף הקולא שבהסדר אין הוא חורג באופן קיצוני מרף הענישה הראוי ועל כן אכבדו."

להלן העתק מהחלטת בית משפט השלום בפתח תקווה בעניינו של הלקוח. מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותו, פרטיו המזהים ומידע חסוי אחר הושמטו:

זומנת לחקירה בחשד להחזקה או הפצה של חומר תועבה? אל תוותר על זכותך להיוועץ בעורך דין טרם החקירה

גם אם אתה אדם נורמטיבי, זה ששומר על החוק, לא מעשן, לא שותה, זה שנוהג עם שתי הידיים על ההגה ותמיד שם חגורה, עובד בעבודה מסודרת, בעל משרה מכובדת, לעיתים אפילו ידוע בציבור, משתדל לכבד את הזולת ולא לעבור על החוק - פתאום, ביום בהיר אחד וללא הכנה מוקדמת אתה יכול למצוא את עצמך בנקל תחת חקירה משטרתית בגין חשד בלבד למעשה שביצעת לכאורה, ומכאן העלילה יכולה רק להסתבך אם לא תשמור על כלל היסוד האחד - התייעצות עם עורך דין פלילי טרם החקירה. לכן, כדאי להתכונן לחקירה ברצינות רבה, אף אם אתה בטוח בצדקתך. חשוב לקבל ייעוץ לפני חקירה מטעם עורך דין פלילי מנוסה ללא קשר למסגרת שבה היא נערכת. החקירה היא השלב הראשון בהליך, בין אם הוא הליך פלילי, אזרחי, צבאי ו/או משמעתי. לפעמים האמת היא פתלתלה ומעורבות האדם אינה כפי שהוא סבור מראש. החוקרים ינסו למשוך אותו במילים, לשכנע אותו על מעורבותו ולאסוף עדויות וראיות.

יש לדעת כיצד להיערך לחקירה בתבונה, הן מבחינת מידע וזכויות אזרחיות וכלה בטקטיקות של חקירה וכיצד להתגונן בפניהם. הניסיון מוכיח כי אדם שקיבל ייעוץ מקצועי עוד לפני החקירה, לא איבד את שלוותו, יכול היה לענות על השאלות בקור רוח ופעמים רבות הדבר היטה את הכף לטובתו. גם אם מדובר בנחקר שבוודאות אשם, הרי החקירה משמעותית מאוד להמשך ההליך שיבוא לאחר מכן, וכל דבר שייאמר בחקירה עלול להשפיע על עתידו.

זכור, כל אמירה, תגובה או הודאה בזמן החקירה - גורליים להמשך ההליך הפלילי נגדך. משכך, כל מה שתאמר בחקירתך עשוי לשמש נגדך בבית המשפט, ומה שהיית אמור לציין במהלך החקירה ולא ציינת -  לא תוכל לטעון במועד מאוחר יותר, שכן ידובר בגרסה כבושה שמשקלה הראייתי נמוך למדי לדעת בתי המשפט.

נוכח חשיבותה הרבה של החקירה ונוכח ההשלכות מרחיקות הלכת שעשויות להיות לה על המשך ניהול ההליך נגדך, חשוב שתיוועץ עם עורך דין פלילי מנוסה טרם החקירה. דע - כי התייעצות משפטית עוד בטרם הגעתך לחקירה עדיפה על פני יעוץ בדיעבד ותיקון טעויות שנעשו במהלך החקירה.

חשיבות איכות הייצוג המשפטי בהתמודדות עם כתב אישום בעבירות החזקה ופרסום של חומר תועבה

כתב אישום פלילי מוגש לבית המשפט השלום או לבית המשפט המחוזי ומייחס לנאשם ביצוע עבירה פלילית של החזקה או הפצה של חומר תועבה. עסקינן בעבירה חמורה ולצידה עונשי מאסר ממושכים.

בכל מקרה ובו אתה חשוד או מואשם בביצוע עבירה של החזקה או פרסום חומר תועבה, עליך להיעזר בעורך דין פלילי מנוסה שיידע כיצד לנווט בין האפשרויות השונות שהחוק מאפשר לו ויפעל ככל האפשר לביטול ההליך הפלילי נגדך או לכל הפחות יחתור לסיומו במינימום נזק עבורך. ככל שתקדים לפנות לייצוג משפטי מקצועי כך יגדל הסיכוי לבטל את כתב האישום, להוביל לתיקון כתב האישום, לקדם אפשרות של זיכוי מעבירת החזקה או הפצה של חומר פדופילי או להשיג עסקת טיעון מקלה.

הדין הפלילי סבוך, מורכב ומאפשר טווח פעולה רחב. כמעט כל אחד מהשלבים בהליך הפלילי יכול להוות שלב יציאה ממנו ולהיפך, מניעת יציאה ממנו. היוועצות בעורך דין הינה קריטית לאורך כל שלביו של ההליך הפלילי המתנהל נגדך. עורך הדין שייצג את האינטרסים שלך יוכל עוד משלביו הראשונים של ההליך לסכל את האפשרות שתואשם או תורשע בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף להביא לביטול ההליך הפלילי שנפתח נגדך. בכל מקרה של חשד בביצוע או מעורבות בעבירה פלילית, הצורך בייעוץ משפטי מקצועי הוא הכרחי. עורך הדין יוכל להקטין את כובד הראיות נגדך ולהביא לתוצאות המיטביות בתיק בכך שיסייע לך לגבש גרסה עקבית שעשויה להיות ההבדל בין הרשעה לזיכוי.

צוות עורכי הדין שלנו, ביניהם גם יוצאי הפרקליטויות השונות ורשויות האכיפה, פועל במקצועיות ומסירות על מנת ולהגן על זכויותייך. המשרד מונה צוות אנשים מוכשר וייחודי המתורגל בחשיבה "מחוץ לקופסה" למציאת פתרונות מקוריים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצון המטופל. במידה וזומנת לחקירת משטרה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירת החזקה או פרסום של חומר תועבה, פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות מחשב | עבירות מחשב ואינטרנט | עבירות מין | ניצול קטינים לזנות | החזקת פרסום תועבה | פדופיליה | החזקת חומר תועבה | פרסום חומר תועבה | הצגת חומר תועבה | החזקת חומר פדופילי | החזקת תכנים פדופילים במחשב | החזקת פורנוגרפיית קטינים | החזקת פורנו קטינים | הפצת חומרים פדופיליים | החזקת חומרים פדופיליים | הצגת חומרים פדופיליים

הצלחות המשרד בתחום
אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) חויב לשלם ללקוח המשרד 300,000 ש"ח בגין לשון הרע סגירת תיק ללקוח שייבא סמים באינטרנט סגירת תיק פלילי ללקוח שנחקר בגין הטרדה מינית באינטרנט סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בעבירות מחשב וקבלת דבר במרמה עבודות שירות בלבד ללקוח שהואשם בביצוע 2 התפרצויות לדירה וגניבת תכשיטים רבים בית המשפט המחוזי ביטל הרשעתו של אדם שתקף ופצע שתי נשים בהתקף פסיכוטי

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
כתב אישום על החזקת חומר פדופילי
דקל | 10:24 08/08/2017
כתב אישום על החזקת חומר פדופילי
עו''ד אור הדאיה | 12:51 08/08/2017
כתב אישום על החזקת חומר פדופילי
דקל | 14:24 08/08/2017
גזר דין קשה על החזקת פחות מגרם גראס
אנונימי | 11:39 19/02/2018
גזר דין קשה על החזקת פחות מגרם גראס
עו''ד עודד רגב | 18:38 19/02/2018
משפט על החזקת 30 גרם סמים ברכב
עידו | 10:07 19/02/2018
משפט על החזקת 30 גרם סמים ברכב
עו''ד עודד רגב | 18:52 19/02/2018