חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | עורך דין נזיקין - אסף דוק

עורך דין נזיקין - אסף דוק

עורך דין נזיקין משמש כנציגם של תובעים אשר ניזוקו עקב מעשיהם של אנשים או גופים מסוימים, ושבגינם נגרמו להם נזקים עליהם הם מבקשים לקבל פיצויים. כך לדוגמא, אדם אשר נפל קורבן לעבירה פלילית זכאי לתבוע פיצוי כספי הולם בגין הנזק שנגרם לו מהאדם או הגוף שביצע כלפיו את העבירה. על מנת ולהבטיח את זכויותיו של נפגע עבירה וכן את גובה הפיצוי הכספי המגיע לו, יש להיוועץ עם עורך דין המתמחה בדיני נזיקין עוד בטרם פתיחתו של הליך פלילי נגד מבצע העבירה. משרדנו מייעץ ומייצג בתביעות העוסקות בנזקי גוף שנגרמו לקורבנות אלימות, תביעות כספיות כנגד עוולות משטרה ואלימות שוטרים, פיצויים בגין מעצרים והאשמות שווא וכן בייצוג עדי מדינה בתביעות נגד הרשויות השונות.

תפקידו של עורך דין נזיקין

עורך דין נזיקין משמש כנציגם של תובעים אשר ניזוקו עקב מעשיהם של אנשים או גופים מסוימים, ושבגינם נגרמו להם נזקים עליהם הם מבקשים לקבל פיצויים - החל בתביעות לשון הרע או רשלנות רפואית, ועד לנזקים הקשורים בעבירות פליליות או בהליכים פליליים שננקטו כנגד התובע.

כיצד פועל עורך דין לענייני נזיקין?

כאמור, התביעות בהן מייצג עורך דין נזיקין את לקוחותיו הינן מגוונות, ועשויות להתמקד בנזקים כספיים, גופניים, נפשיים ואחרים. יחד עם זאת, כמעט כל המקרים מבוססים על הוכחת אחריותו של הנתבע, הוכחת הקשר הישיר לנזקי הלקוח, הוכחת היקף הנזקים עצמם ומכאן גזירת גובה הפיצויים. לשם כך על עורך הדין לפעול במספר מישורים. ראשית, עליו לאסוף חומרים עובדתיים תוך התייעצות עם בעלי מקצוע רלוונטיים על מנת לברר את הפרטים, ולאמוד את גובה הפיצויים וסיכויי ההצלחה בתביעה. שנית, לפנות אל בית המשפט ולהוכיח שהתקיימה עוולה, נזקים וקשר סיבתי ביניהם. ולבסוף, עליו לשכנע את בית המשפט כי הפיצויים המצוינים בתביעה הולמים לתיקון הנזקים שנגרמו ללקוחו, ובהקשר זה חשוב לציין כי מטרת הפיצויים היא להביא את הנאשם ככל האפשר למצב שלפני התביעה.

נזיקין במשפט הפלילי

חשוב לדעת שקיים הבדל בין תביעות נזיקין הקשורות בעוולות אזרחיות ובין אלו המוגשות עקב עבירות פליליות. כאשר מתקיים הליך פלילי כנגד נאשם - התובעת היא המדינה ולא הניזוק, ובמידה שיימצא אשם, עשוי הניזוק לקבל פיצויים עונשיים. מטרתם של כספים אלו איננה לספק פיצוי מלא על הנזקים שנגרמו בגין העבירה, ועל פי רוב הם יהיו נמוכים ברבה מאלו שיתקבלו בתביעה אזרחית לאחר מכן.

משרדנו מעניק ייעוץ וייצוג משפטי למתלוננים ולנפגעי עבירה הזכאים לתבוע פיצוי כספי בגין הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מעבירה פלילית ממנה נפגעו. כמו כן, משרדנו מייצג נפגעי עבירה בטרם תחילת ההליכים הפליליים כנגד מבצע העבירה על מנת ולהבטיח שזכויותיו של נפגע עבירה יישמרו לכל אורך ההליך הפלילי וכן שיקבל את הפיצוי המגיע לו במסגרת ההליך הפלילי עצמו.

מיהו נפגע עבירה ומהן זכויותיו?

נפגע עבירה הוא כל מי שנפגע ממעשה עבירה פלילית באופן ישיר. אם העבירה עצמה גרמה למותו של האדם, נפגעי העבירה הם בני משפחתו מדרגה ראשונה של אותו האדם. סעיף 2 לחוק זכויות נפגעי עבירה התשס"א 2001: מגדיר מיהו נפגע עבירה, "מי שנפגע במישרין מעבירה, וכן בן משפחה של מי שהעבירה גרמה למותו, למעט החשוד, הנאשם או הנידון". "בן משפחה" הוא מי שהיה בן זוגו בעת מותו, לרבות ידועים בציבור, ילדיו, אחיו, ובהעדרם של כל אלה מי שהיה אפוטרופסו בעת מותו. 

החוק מבחין בין נפגעי העבירה השונים לפי סוג וחומרת העבירה: 1. נפגעי עבירה, 2. נפגעי עבירות מין ואלימות, 3. נפגעי עבירות מין ואלימות חמורה, ובהתאם לסוג וחומרת העבירה מוקנות להם זכויות. עם זאת, נפגע עבירה בעבירות תעבורה הם רק אלו שנפגעו במהלך תאונת פגע וברח או מתו עקב נהיגה רשלנית.

כיצד עורך דין נזיקין יכול לסייע לנפגע עבירה? 

א. טרם החקירה הפלילית:

 • ייעוץ משפטי טרם הדיווח על עבירה פלילית שהתרחשה.
 • ליווי נפגעי עבירה בזמן הגשת תלונה במשטרה.


ב. לאחר החקירה הפלילית:

 • ליווי וייצוג משפטי לנפגעי עבירה לאחר הגשת תלונה במשטרה.
 • הגשת ערר על תיק שנסגר בנימוק של חוסר אשמה או העדר ראיות מספיקות.
 • הגשת ערר על תיק שנסגר בנימוק שלא להעמיד לדין בהיעדר עניין לציבור.


ג. בזמן המשפט הפלילי:

ליווי וייצוג נפגעי עבירה בזמן המשפט הפלילי לצורך מימוש זכויותיהם כנפגעי עבירה ע"פ חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001, לרבות:

 • הזכות של נפגע עבירה לנוכחות בבית המשפט.
 • הזכות של נפגע עבירה לעיין בכתב האישום.
 • הזכות של נפגע עבירה להביע עמדה לגבי עיכוב הליכים.
 • הזכות של נפגע עבירה להביע עמדה לגבי הסדר טיעון מתגבש.
 • הצהרת נפגע עבירה.
 • עדות של נפגע עבירה לעונש.


ד. צווי הגנה לנפגעי עבירה:

 • הגשת צו למניעת הטרדה מאיימת.
 • הגשת צו הגנה מניעת אלימות במשפחה.
 • הגשת צו איסור פרסום.


ה. תביעה לפיצוי כספי במסגרת הליך אזרחי:

 • תביעה אזרחית לפיצוי כספי של נפגעי עבירה.
 • תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים.
 • פיצוי כספי מהמרכז לגביית קנסות לקטין נפגע עבירה.

תביעה אזרחית בגין עבירה פלילית

אדם שהיה קורבן לעבירה פלילית (נפגע עבירה) יכול לפנות בעזרת עורך דין נזיקין לבית המשפט, במטרה לקבל פיצויים הולמים. בהתאם לבחינת פרטי המקרה ימליץ עורך הדין ללקוחו על אחד משני מסלולים עקרוניים:

 • תביעה אזרחית רגילה – במסלול זה עורך הדין מייצג את לקוחו בתביעה שאינה קשורה עקרונית לתוצאות ולקיום ההליך הפלילי. על כן, היא אינה נתונה להגבלות מבחינת פרק הזמן בה יש להגיש אותה, הערכאה בה היא מוגשת, זהות הנתבע או מספר נתבעים שונים. יש לציין כי עורך הדין עשוי להיעזר בפסק הדין שהתקבל עקב ההליכים הפליליים כדי להוכיח את הטענות המועלות בתביעה האזרחית. ואולם, הן אינן נחשבות כראיות מוחלטות והצד השני יכול לנסות לערער באישורו של בית המשפט. מבחינת חוקי ההתיישנות, נפגע עבירה יכול לתבוע את הפוגע במהלך שבע השנים שלאחר האירוע. אם מדובר בקטין, הספירה מתחילה מגיל 18, או גיל 28 אם מדובר בפגיעה והתעללות מינית. כמו כן, מי שתובע על סמך הטרדה מינית, אינו מחויב להוכיח נזק אם הגיש את התביעה במהלך שלוש השנים שלאחר האירוע.

 • תביעה נגררת להרשעה בפלילים – במסלול זה פונה עורך הדין אל אותה הערכאה שעסקה בהליך הפלילי ולא יאוחר מ-90 ימים (3 חודשים) מיום שהפך פסק הדין לחלוט (שלא ניתן לערער עליו). מדובר במסלול מהיר ופשוט יותר להוכחה מאחר שפסק הדין אכן הווה ראיה מוחלטת. מצד שני, קיימות כאמור מגבלות הנוגעות לפרק הזמן, לערכאה ואף לשופט המסוים שדן במקרה, ומעבר לכך לא ניתן לתבוע גורמים אחרים מלבד האשם בביצוע העבירה.

סוגי הנזקים עליהם ניתן לתבוע פיצויים

במהלך התביעה האזרחית ניתן לבסס את הדרישה לפיצויים על מגוון רחב למדי של נזקים וביניהם פיצוי בגין הוצאות רפואיות גבוהות, פגיעה בכושר העבודה והפסדי שכר עתידיים הנובעים מכך. במידה והנפגע נהרג עקב העבירה, הפיצוי יעבור לעיזבונו.

בנוסף, ישנם גם נזקים שאינם ממוניים כגון פיצויים מוגברים אשר מטרתם לפצות את הנפגע על פגיעה בשמו הטוב או ברגשותיו או פיצויים על כאב וסבל (ובכלל זאת גם פיצויים על אובדן הנאות החיים).

ישנם גם נזקים הנקבעים על סמך אחוזי נכות בהם מכיר הביטוח הלאומי, אך במסגרת התביעה נדרשת בדרך כלל חוות דעת רפואית של שני הצדדים על מנת לקבוע מה יהיה גודל הפיצויים.לעיתים נדרשת גם חוות דעת נוספת של מומחה מטעם בית המשפט.

תביעות נזקי גוף של קורבנות אלימות

דוגמא לפעילותו של עורך דין נזיקין בהקשר למשפט הפלילי, הינה בתביעות העוסקות בנזקי גוף שנגרמו לקורבנות של עבירות אלימות. לכאורה, רשויות האכיפה והחוק אמורות לטפל בעבריין באמצעות הכלים והעונשים העומדים לרשותן, בעוד הנפגע מתבונן מהצד וממתין לעשיית צדק. ואולם, באמצעות עורך הדין ניתן לעבור לעמדה אקטיבית ולדרוש פיצוי כספי מהתוקף, עבור נזקים גופניים, נפשיים ואחרים. בין היתר ניתן לדרוש פיצוי על טיפולים פסיכולוגיים, שיקום רפואי, סבל וכאב ואפילו על קשיים נפשיים שהובילו לפגיעה בפרנסה. כאמור, בהשוואה להליך הפלילי מדובר לרוב בפיצויים גבוהים בהרבה שבהחלט עשויים לעמוד על עשרות אלפי שקלים. עוד יש לציין, כי במקרים מעין אלו קיים קושי נפשי מהותי הכרוך בהגעה לבית המשפט, עמידה מול התוקף ותיאור הפגיעה, מה שמוביל לא מעט אנשים להימנע מתביעה אזרחית. על כן, לצד פעילותו המשפטית הרגילה, עורך הדין נדרש לרגישות רבה כלפי לקוחות, ולתמיכה שוטפת בדרכם לתבוע צדק. 

תביעות כספיות כנגד עוולות המשטרה ואלימות משטרתית

משטרת ישראל דואגת לביטחון האזרחים ועל שמירת הסדר הציבורי, אך לא פעם חורגים השוטרים מתפקידם ועקב כך גורמים לנזק. על כן, חשוב לדעת שגם נגד המשטרה ניתן להגיש תביעות כספיות מסדרי גודל משתנים, המתחילים בעשרות אלפים ומגיעים עד למיליוני שקלים. כל עורך דין נזיקין העוסק בתחום יודע כי נכון להיום, תביעה אישית שמוגשת כנגד שוטר יכולה להילקח תחת חסות המדינה כך שרק היא תיוותר הנתבעת. זאת, מלבד מקרים חריגים של פעולות שהתבצעו באדישות לתוצאות המעשים או בזדון, בהם עשוי בית המשפט לבטל את אפשרות לקיחת האחריות על ידי המדינה. הלכה למעשה, ישנם תחומים רבים בהם עורך הדין יכול להגיש תביעה כספית נגד המשטרה, כדוגמת טיפול איטי ובלתי סביר במקרה היעדרות, חיפוש בלתי חוקי, אלימות משטרתית והשפלות מצד שוטרים, כליאת שווא, ומתן נשק לשוטר או מתנדב שלא עבר בדיקות מספקות. דוגמא אחת מיני רבות, היא פסיקת פיצויים בסך כמיליון שקלים לאדם שהוחזק לאורך 3 חודשים במעצר שווא, ובמהלכם ספג השפלות מצד השוטרים שגרמו לו נזקים נפשיים חמורים.

פיצויים בגין מעצר שווא והאשמות שווא

עורך דין המתמחה בדיני נזיקין מייצג גם לקוחות המגישים תביעה עקב מעצרים אשר בוצעו שלא כדין. במקרים אלו ניתן לקבל פיצויים מהמדינה על הוצאות הגנה ופיצוי על עצם המעצר. זאת, אם שוכנע בית המשפט כי מלכתחילה לא היה יסוד למעצר, וכאשר החשוד שוחרר לביתו ללא הגשת כתב אישום. מאידך, ניתן לקבל פיצויים גם מהצד המתלונן אם בית המשפט שוכנע כי התלונה הוצגה שלא בתום לב וכי מדובר במעצר שבוצע עקב תלונת שווא. זאת, לאחר שחשוד שוחרר ממעצרו ונשמעו דבריו של האדם המתלונן. בנוסף לכך, עורך הדין יכול לפעול לקבלת פיצויים עבור מי שהתנהל כנגדם משפט פלילי שהסתיים בזיכוי, ושעקה ההליך נגרמו להם נזקים. מדובר במהלך הנעשה בסמוך למתן פסק הדין, במהלכו בוחן בית המשפט האם היה יסוד סביר להאשמה מלכתחילה, על ידי בדיקת הראיות שעמדו לרשות התביעה. מעבר לכך, נבחנות נסיבות מיוחדות המצדיקות פיצוי כגון אופי הזיכוי, רשלנות מצד המדינה, היעדר אינטרס ציבורי בקיום ההליך, ניהול התביעה בזדון, וכן נסיבות אישיות כמו פגיעה בפרנסה ובמשפחה. מתפקידו של עורך הדין להעלות טענות אלו בפני בית המשפט ולשכנעו בצדקתן, על מנת להבטיח ולהגדיל את הפיצויים שייפסקו ללקוחו.

ייצוג עדי מדינה בתביעות נגד הרשויות (פרקליטות, משטרת ישראל והרשות להגנת עדים)

על לקוחותיו של עורך הדין נמצאים גם מי שמוגדרים כעדי מדינה, אשר מספקים מידע לרשויות בתמורה להטבות שונות. הטבות אלו מעוגנות בהסכמים, בהם מתחייבים הגורמים השונים לסייע לעד המדינה בתחומים כגון הקלת העונש, המלצה לחנינה, קבלה לרשות להגנת עדים, תשלום כספי, מחיקת חובות מס, עזרה ביציאה מהארץ או ביטול הליכים משפטיים. ואולם, לא אחת קיים פער בין ההבטחות והפיתויים ובין ההסכם עצמו, לאחר שהחשוד כבר סיפק חומרים מפלילים כנגדו וכנגד חבריו. לכן, חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין כבר כשמתקבלות רמיזות כי הנושא עומד על הפרק, ולערוך את ההסכם רק בליוויו. יתר כל על כן, לעיתים המדינה אינה עומדת בהתחייבויות שניתנו בהסכם, שכן חלק מסעיפיו כמו "עזרה" ו- "סיוע" ניתנים לפרשנויות שונות, או שהתנאים המסופקים על ידי הרשות להגנת עדים אינם הולמים. במקרים אלו ניתן להסתייע בעורך הדין על מנת להגיש תביעות כנגד המדינה מטעם העד, על אי עמידה בהסכם שנחתם בין שני הצדדים.

מתלבטים כיצד לפעול בעקבות אירוע פלילי שבוצע כלפיכם או עוולות משטרה ואלימות משטרתית? פנו אלינו

זכרו כי מטרת התביעה היא הרשעת מי שפגע בכם ואילו האינטרס הנזיקי של הקורבן אינו צד להליך הפלילי! לכן, על מנת ולהבטיח את זכויותיו של נפגע עבירה וכן את גובה הפיצוי הכספי המגיע לו, יש להיוועץ עם עורך דין המתמחה בדיני נזיקין עוד בטרם פתיחתו של הליך פלילי נגד מבצע העבירה.

במידה ונגרמו לכם נזקי גוף כתוצאה מאירוע פלילי שבוצע כלפיכם או שנפגעתם כתוצאה מאלימות משטרתית או שנגרם לכם נזק כתוצאה מהתנהגותן של הרשויות השונות, פנו ללא דיחוי להתייעצות עם עורך דין המתמחה בדיני נזיקין בטלפון 052-6885006 או השאירו פרטים ונשמח לסייע ולהציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עורכי דין נפגעי עבירה | ייצוג נפגעי עבירה | פיצוי כספי לנפגעי עבירה | קובלנה פלילית פרטית | קובלנה פרטית | נפגעי עבירה | זכויות נפגעי עבירה | חוק זכויות נפגעי עבירה | עורך דין נזיקין | תביעות נזיקין | עורך דין קורבנות אלימות | תביעה נגררת לפלילים | אלימות משטרתית | דמי שתיקה

הצלחות המשרד בתחום
אבי דוביצקי צייד הפדופילים ישלם 2.5 מיליון שקלים לאחר שנתפס מטריד מינית החלטה תקדימית - הסדר מותנה אינו מונע הגשה של קובלנה פלילית פרטית בגין אותו אירוע הרשעת אישה שתקפה באלימות במספר הזדמנויות את לקוח משרדנו במסגרת קובלנה פלילית פרטית אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) חויב לשלם ללקוח המשרד 300,000 ש"ח בגין לשון הרע הפסד צורם נוסף לאבי דוביצקי (צייד הפדופילים) - ישלם ללקוח המשרד 400,000 ש"ח לאחר שהשמיצו באינטרנט ביטול צו למניעת הטרדה מאיימת שהוצא בעקבות תלונת שווא במסגרת סכסוך שכנים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
פיצוי כספי לנפגעת עבירה
אנונימית | 09:43 15/10/2016
פיצוי כספי לנפגעת עבירה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:01 16/10/2016
האם זה עבירה פלילית של הטרדה? ווהאם יש הגנה בחוק?
מני | 23:16 26/09/2016
האם זה עבירה פלילית של הטרדה? ווהאם יש הגנה בחוק?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 10:45 28/09/2016
האם זה עבירה פלילית של הטרדה? ווהאם יש הגנה בחוק?
גדגד | 11:42 28/09/2016
התיישנות עבירה פלילית שבוצעה בצבא
אבי | 19:06 12/09/2016
התיישנות עבירה פלילית שבוצעה בצבא
עו''ד אסף דוק | 19:20 12/09/2016