חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | אינטרפול (Interpol) - אופיו ומהותו של הארגון המשטרתי הגדול בעולם

אינטרפול (Interpol) - אופיו ומהותו של הארגון המשטרתי הגדול בעולם

האינטרפול, הארגון הבינלאומי לשיטור פלילי (International Criminal Police Organization), ממוקם בעיר ליון שבצרפת ומציע למשטרות וגורמי אכיפת החוק במדינות החברות בו - תשתית של ידע, כלים מעשיים וטכנולוגיות לשיפור עבודת המשטרה והמלחמה בפשיעה בינלאומית. הארגון מפרסם הודעות מסוגים שונים על אנשים החשודים בפלילים, נעדרים ופשעים. כל אדם רשאי לפנות לאינטרפול באמצעות עורך דין פלילי לצורך עיון בהודעות הארגון עליו ואף לבקש לשנותן או לבטלן וכן לבקש לבטל צו מעצר בינלאומי שהוצא נגדו. עו"ד אסף דוק מסביר על ארגון האינטרפול ומטרותיו, כיצד הוא פועל וכן על חשיבות איכות הייצוג המשפטי בפנייה אליו.

מהו האינטרפול?

האינטרפול הוא הארגון הבינלאומי לשיטור פלילי (INTERPOL - International Criminal Police Organization) - מעין משטרה בינלאומית. הארגון אינו עוסק באכיפת חוק, אלא בבסיסו הוא ארגון מודיעין משטרתי בינלאומי שמטרתו איסוף ועיבוד מודיעין פלילי בינלאומי, במטרה לשמש את גופי השיטור של המדינות השייכות לארגון. כיום חברות בו 192 מדינות והוא מהווה את הארגון הבינלאומי השני בגודלו בעולם, אחרי האו"ם. נכון לשנת 2018, רק שש מדינות החברות באו"ם אינן חברות באינטרפול.

הארגון ממוקם בצרפת ועובדים בו מומחי טרור, פסיכולוגים, פרופילאים ועוד, ולצדם עובדים שוטרים שנשלחו מהמשטרות של המדינות החברות בארגון. האינטרפול לא מטפל בעניינים פנימיים ולא עוסק בפרשיות פוליטיות, צבאיות או דתיות. הוא עוסק בחקירות טרור, פשע מאורגן, סחר בסמים, ייצור סמים לא חוקי, הברחות נשק, סחר בבני אדם, הלבנות הון, פורנוגרפיית ילדים, פשעי מחשבים, שוחד וסחר לא חוקי בבעלי חיים.

הארגון מאפשר לארגוני השיטור של המדינות החברות בו גישה למידע שהתקבל ממדינות אחרות שחברות בארגון. שיטה זו יוצרת יעילות ומקצרת תהליכים, שכן פושעים בדרך כלל פועלים עם אנשי קשר בכל העולם ולא מוגבלים בפעילותם למדינת המוצא שלהם. המימון של הארגון מגיע מתרומות שנתיות של המדינות החברות בו.

מטרות האסטרטגיות של האינטרפול

האינטרפול נועד לשמש כמרכז העולמי למידע ולשיתוף פעולה בין רשויות אכיפת חוק החברות בו במלחמתם בפשיעה בינלאומית. משכך מטרות העל של הארגון הן:

◻️  לספק ולאפשר יכולות שיטור חדשניות ומתקדמות התומכות במשטרות המקומיות במלחמה ומניעת פשעים פליליים בינלאומיים.

◻️  להוביל אסטרטגיות שיטור חדשניות ואפקטיביות יותר.

◻️  לאסוף, לנתח ולהפיץ בצורה חכמה ויעילה מידע מהותי אודות חשודים ופשעים לגורמי אכיפת החוק.

הודעות אינטרפול (Notices) - התראות משטרתיות בינלאומיות להעברת מידע על חשודים ופשעים

האינטרפול מוציא מידי פעם סוגים אחדים של הודעות, המהוות התראות משטרתיות להעברת מידע על חשודים ופשעים:

◻️  הודעה אדומה – מידע על חשוד בפלילים. זוהי ההודעה המוכרת והנפוצה ביותר והיא מגיעה מאחת המדינות החברות בארגון שפרסמה הודעה על אדם במטרה להסגירו למדינה שבה הוא מבוקש.

◻️  הודעה כחולה – הודעה שמבקשת מידע על מקום הימצאו של אדם המעורב בחקירה פלילית.

◻️  הודעה ירוקה – אזהרה על פעילות עבריינית של אדם מסוים, אם יש הערכה שהוא יכול לסכן את שלום הציבור.

◻️  הודעה כתומה – אזהרה על אירוע, אדם, חפץ או תהליך שמייצגים איום מיידי לאנשים או לרכוש.

◻️  הודעה סגולה – מידע על דרכי הפעולה, מטרות, אמצעות או מקומות מסתור המשמשים עבריינים.

◻️  הודעה צהובה – הודעה על נעדר או אדם שלא יכול לזהות את עצמו.

◻️  הודעה שחורה – הודעה על נעדר שסביר להניח שמת, למקרה שגופתו תימצא.

◻️  הודעה מיוחדת – אדם או ישות מסוימים נתונים לסנקציות של האו"ם.

◻️ הודעת Diffusion – הודעה שנשלחת ישירות מאחת המדינות החברות בארגון למדינה אחרת. כלומר, האינטרפול עצמו לא מפיץ את ההודעה, אלא המדינות החברות בו משתמשות בפלטפורמה כדי להודיע הודעות זו לזו. בדרך כלל מדובר בבקשות בינלאומיות לעצור אדם מבוקש, לאתר את מיקומו או לקבל מידע עליו בהקשר לחקירה פלילית המתנהלת נגדו.

המשמעות של הודעות אדומות או הודעות Diffusion היא שאדם שהוצאה עליו הודעות אלה חשוף למעצר לא רק במדינה שבה הוא נמצא אלא גם במעברי גבול למדינות החברות בארגון. כמו כן, האדם חשוף לסנקציות כלכליות, כמו סירוב פתיחת חשבון בנק, סגירת חשבון בנק קיים, הגבלה בתחום התעסוקה ופגיעה בשמו הטוב.

בישראל עובדת משטרת ישראל מול האינטרפול באמצעות יחידה מיוחדת בחטיבת המודיעין של המשטרה. אם אדם שחשוד בפשע עזב את הארץ, היחידה מוציאה הודעה עם כל פרטיו ועם בקשה לעצור אותו לצורך הסגרה. הבקשה כוללת שם, תמונה, טביעות אצבע ודגימת דנ"א. כל המדינות שחברות בארגון מקבלות את ההודעה בו זמנית ומתבקשות לבדוק מול משטרת הגבולות שלהן אם המבוקש נכנס למדינה שלהן ואם הוא נמצא שם. היחידה הארצית באותה מדינה אחראית לאתר את האדם (אם הוא נמצא בשטחה), לעצור אותו ולהסגיר אותו.

הוועדה לפיקוח על האינטרפול

בשנת 2008 תוקנה החוקה של האינטרפול על ידי העצרת הכללית של הארגון והקימה את הוועדה לפיקוח על תיקי האינטרפול (CCF). זהו גוף עצמאי שמספק ייעוץ על האפשרויות החוקיות של שימוש במידע אישי שיש ברשות הארגון, כולל התרת גישה למאגרי המידע של הארגון. כמו כן הוועדה מטפלת בעתירות משפטיות שמגישים חשודים המבקשים לבטל את ההודעות האדומות שהוצאו על שמם, ואשר מכריזות עליהם כמבוקשים למעצר והסגרה. לכל אדם או ישות יש זכות להגיש בקשה לוועדה, ובדרך כלל עתירות אלה מוגשות בבקשה לבטל 'הודעות אדומות' שעוסקות בהכרזה בינלאומית על אדם מסוים כבעל מעצר והסגרה.

הגשת הבקשה תבוצא באמצעות עו"ד ותחת תנאי סף:

◻️  מגיש הבקשה חייב לעמוד בתנאי סף מסוימים שקבע האינטרפול להגשת בקשה כזו. את הבקשה אפשר להגיש רק באמצעות עו"ד שמחזיק בייפוי כוח לשם כך.

◻️  הבקשה תוגש בשפות אנגלית, ערבית, צרפתית או ספרדית.

◻️  לאחר שעמד בתנאי הסף, יש לפרט בבקשה את מטרתה (גישה למאגרי מידע של האינטרפול, תיקון, מחיקה או עיון מחדש של הנתונים בבקשה), את הפרטים המלאים על מגיש הבקשה, ייפוי כוח לעו"ד מסוים שמייצג את האדם בבקשה, העובדות המונחות בבסיס הבקשה ומסמכים התומכים בעובדות ובבקשה.

באילו מקרים ניתן לפנות לאינטרפול?

ניתן לפנות לאינטרפול באמצעות עורך דין המחזיק בייפוי כוח מתאים במקרים הבאים:

◻️  בקשה לקבלת מידע – בדיקה האם שמו של אדם פלוני נכלל בתיקי האינטרפול ו/או האם קיים צו מעצר בינלאומי נגדו. לדוגמה: ישראלים שהיו מעורבים בפלילים בחו"ל בעברם שרוצים לבדוק האם עדיין קיים נגדם צו מעצר. על הבקשה לכלול את הפרטים הבאים:

א. מטרת הבקשה - גישה למאגרי המידע של האינטרפול, תיקון או מחיקה של נתונים או עיון מחדש.

ב. פרטים אודות מגיש הבקשה.

ג. העובדות הצריכות לעניין.

ד. מסמכים התומכים בבקשה.

ייפוי כוח ספציפי לעורך דין המייצג בבקשה.

◻️  בקשה לביטול צו מעצר בינלאומי שהוצא נגד אדם פלוני על ידי האינטרפול.

◻️  בקשה לתיקון מידע אודות אדם בתיק אינטרפול המתנהל נגדו – עקב הליך משפטי, שינויים רלוונטיים וכיוצא באלו.

◻️  בקשת הסגרה של אדם עקב קיומו של צו מעצר בינלאומי גלוי או סמוי - מדינות שונות עשויות לבקש את העברתו של נאשם או עבריין נמלט, לידיהן לצורך העמדתו לדין, או לאכוף בהן עונש שגזרו עליו.

חשיבות איכות הייצוג המשפטי בפנייה לאינטרפול

האינטרפול הוא ארגון מודיעיני בינלאומי שמטרתו העברת מידע בין המדינות החברות בו, במטרה להפחית את הפשיעה הפלילית ואיתור נעדרים. פנייה רשמית לאינטרפול ו/או לוועדה המפקחת על תיקים באינטרפול מצריכה היכרות מעמיקה עם הארגון, נהלי העבודה שלו, אופן הגשת בקשות וכמובן היכרות עם החוק המקומי והבינלאומי. בשל כך, ראוי להיות מיוצגים על-ידי עורך דין פלילי בעל ייפוי כוח מתאים. עורך הדין יוכל לסייע בקשה לקבלת מידע, בקשה לביטול צו מעצר בינלאומי, בקשה לתיקון מידע אודות אדם בתיק המתנהל נגדו וייצוג בהליכי הסגרה של אדם עקב קיומו של צו מעצר בינלאומי גלוי או סמוי נגדו. 

הדין הפלילי סבוך, מורכב ומאפשר טווח פעולה רחב. כמעט כל אחד מהשלבים בהליך הפלילי יכול להוות שלב יציאה ממנו ולהיפך, מניעת יציאה ממנו. היוועצות בעורך דין הינה קריטית לאורך כל שלביו של ההליך הפלילי המתנהל נגדך. עורך הדין שייצג את האינטרסים שלך יוכל עוד משלביו הראשונים של ההליך לסכל את האפשרות שתואשם או תורשע בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף להביא לביטול ההליך הפלילי שנפתח נגדך. בכל מקרה של חשד בביצוע או מעורבות בעבירה פלילית, הצורך בייעוץ משפטי מקצועי הוא הכרחי. עורך הדין יוכל להקטין את כובד הראיות נגדך ולהביא לתוצאות המיטביות בתיק בכך שיסייע לך לגבש גרסה עקבית שעשויה להיות ההבדל בין הרשעה לזיכוי.

משרדנו מעניק ייעוץ וייצוג משפטי בכל הנוגע להודעות אדומות והודעות Diffusion של האינטרפול, הגשת בקשה לביטול צו מעצר בינלאומי, פניה לאינטרפול לקבלת מידע או בבקשה לתיקון או מחיקה של נתונים בתיקים המתנהלים בו. ניתן לפנות להיוועצות מקצועית עמנו בטלפון 052-6885006 או להשאיר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

במסגרת תחומי עיסוקיו, מטפל משרדנו גם במחיקה ובביטול רישום משטרתי של תיקי חקירה סגורים. למידע נוסף ראה את המאמרים הרלוונטיים הבאים:

◻️  שינוי עילת סגירה של תיק חקירה לחוסר אשמה

◻️  ביטול ומחיקה של רישום משטרתי

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
מחיקת רישום משטרתי | ביטול רישום משטרתי | שינוי עילת סגירה של תיק משטרתי | שינוי עילת סגירה של תיק פלילי | הסכם הסגרה לישראל | עבירות הסגרה | International Criminal Police Organization | INTERPOL | אינטרפול | The International police | ביטול צו מעצר בינלאומי | קבלת מידע מהאינטרפול | הודעות אינטרפול | תיקון מידע בתיק אינטרפול | מחיקת מידע בתיק אינטרפול | שינוי מידע בתיק אינטרפול | ביטול הודעות אדומות באינטרפול | ביטול הודעות Diffusion באינטרפול | משטרה בינלאומית

הצלחות המשרד בתחום
ביטול רישום משטרתי בעבירות סחר בסמים מחיקת רישום משטרתי בעבירות פריצה וגניבה ביטול רישום משטרתי בעבירות השתתפות בהתקהלות אסורה והיזק לרכוש סגירת תיק תקיפה שנפתח נגד רופאה בעילה של חוסר אשמה פלילית שחרור חשוד ממעצר בעבירות של איומים ותקיפת בת זוג אי הרשעה פלילית לעובדת בנק בכירה בעבירות תקיפה ואיומים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
שינוי עילת סגירה של תיק סמים לצורכי הגירה
רמי | 13:19 15/05/2014
שינוי עילת סגירה של תיק סמים לצורכי הגירה
עו''ד אסף דוק | 13:36 15/05/2014
שינוי עילת סגירה
רפי | 09:39 07/04/2015
שינוי עילת סגירה של תיק פלילי שנסגר
עו''ד אסף דוק | 18:18 10/04/2015
שינוי עילת סגירה של תיק פלילי שנסגר
רפי | 19:00 30/04/2015
שינוי עילת סגירה
אילום שם | 19:33 05/01/2015
שינוי עילת סגירה
עו''ד אסף דוק | 20:28 05/01/2015
שינוי עילת סגירה
תגובה | 21:21 05/01/2015