חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | עבירות סמים - סוגים ועונשים

עבירות סמים - סוגים ועונשים

פקודת הסמים, עליה מתבססים גופי האכיפה ומערכת המשפט במאבקם למיגור הפשיעה הקשורה לסמים בישראל, אינה מבדילה בין סמים קשים לסמים קלים. כמו כן, מבחינת החוק, החזקת סם, גם אם הוא מיועד לשימוש אישי, מהווה עבירה בפני עצמה. כתוצאה מכך, למרות הדעה הרווחת בציבור, על פיה החזקת סמים קלים לשימוש עצמי אינה מהווה עבירה, בישראל של היום יכול אדם נורמטיבי לחלוטין למצוא עצמו נאשם ונשפט על החזקת סמים קלים, כמו מריחואנה וחשיש לשימוש אישי. העובדה שקיים דיון ציבורי ער בנושא לגליזציה של קנביס אינה משנה את החוק הכתוב, ועד שיחוקקו תקנות אחרות, קנביס ומוצריו נחשבים לסמים אסורים שהחזקתם, ייצורם, גידולם, סחר ושימוש בהם נחשבים לעבירות שדינן יכול להגיע לקנסות כבדים ומאסר לשנים ארוכות. עו"ד אסף דוק, מומחה לעבירות סמים, מפרט במאמר הבא את סוגי עבירות הסמים השונות ומרכיביהן, את העונשים הקבועים בצידן ומסביר כיצד בתי המשפט מתייחסים אליהן.

סמים קלים וסמים קשים

ההבדל בין סמים קשים לסמים קלים הוא שבנוסף לתלות רגשית, סמים קשים מייצרים התמכרות ותלות פיזית חריפה, ולכן צריכתם אינטנסיבית ואגרסיבית יותר מצריכת סמים קלים.  כיוון שחומרים אלו מייצרים התמכרות פיזית קשה, המשתמש נאלץ למצוא דרכים לממן את השימוש, שכן אחרת יחווה ייסורי גמילה קשים. כיוון שמדובר בסמים ממכרים, דרכם של המשתמשים בסמים קשים אל ההתמכרות היא כמעט ידועה מראש. כיוון שמדובר בסמים יקרים, דרכם של המכורים לסמים קשים אל עולם הפשע היא כמעט בלתי נמנעת. בין הסמים הקשים נמצאים קוקאין והרואין, בין הסמים הקלים נמצאים מריחואנה וחשיש. כאמור, מבחינת רשויות החוק, האכיפה והמשפט, אין הבדל בין סמים קלים לסמים קשים.

מה הוא סם על פי הגדרת החוק?

על פי הגדרת החוק, סם הוא כל חומר המוזכר בתוספת לפקודת הסמים. משום כך קיים מרוץ בין מפתחי סמי הפיצוציות וגורמי אכיפת החוק, שכן בכל פעם שסם חדש מוגדר כסם אסור בפקודת הסמים, מפתחיו משנים את הרכבו ויוצרים סם דומה בהשפעתו, אך שונה מספיק בהרכבו בכדי שניתן יהיה לטעון שאינו מוגדר כסם בפקודת הסמים. בין הסמים המוגדרים כיום כסמים אסורים לשימוש ללא היתר מן המנהל נמצאים קנביס ומוצריו, למעט שמן זרעי קנביס, אופיום, הרואין, קוקאין, LSD, MDMA, נייס גיא וסמי פיצוציות אחרים.

פקודת הסמים המסוכנים מפרטת את כל הנושאים הקשורים לעבירות סמים, כאשר רשימת הסמים המסוכנים מפורטת בתוספת לפקודת הסמים, והיא מתעדכנת מעת לעת, בהתאם למציאות בשטח, ובהתאם לסמים החדשים המיוצרים ומופצים חדשות לבקרים.

עבירות הסמים נחלקות למספר קטגוריות, להלן העיקריות שבהן:

עבירת גידול סמים

עבירת גידול סמים מנויה בסעיף 6 לפקודת הסמים בזאת הלשון: "לא יגדל אדם סם מסוכן, לא ייצר אותו, לא יפיק אותו, לא יכין אותו ולא ימצה אותו מחומר אחר, אלא ברשיון מאת המנהל. העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף )61א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 ".

◻️ מבחינת המחוקק, גידול סמים מהווה מרכיב חשוב בשוק הסחר בסמים, ולכן גידול נחשב לעבירת פשע חמור, שהעונש עליו יכול להגיע לעשרים שנות מאסר.

◻️ על פי רוב, כשמדובר בגידול סמים בישראל, הכוונה לגידול מריחואנה. לצד אלו המגדלים מריחואנה לצורכי סחר, רבים בישראל מגדלים את הצמח לשימוש עצמי, בכדי לחסוך מעצמם את ההתעסקות עם סוחרי סמים למיניהם, ובכדי לחסוך בעלויות. חשוב לדעת שצמח הקנביס מוגדר כולו כסם, זאת אומרת שאם מוצאים בדירתו של אדם שתיל מריחואנה, כל חלקיו, כולל העלים והגבעולים נחשבים לצורך העניין כסם, ואם משקלם עולה על 15 הגרם הנחשבים ככמות המירבית לשימוש עצמי, הרי שמבחינת החוק היבש מדובר בעבריין סמים.

◻️ היחס כלפי מי שמגדל סמים הוא מחמיר בהרבה מן היחס כלפי מי שנמצא ברשותו סם לשימוש עצמי. כמו כן, מבחינת רשויות החוק, אין הבדל בין מי שמייצר סם סינתטי במעבדה לבין מי שמגדל שתיל מריחואנה בביתו.

עבירת סחר בסמים

עבירת סחר בסמים מנויה בסעיף 13 לפקודת הסמים המסוכנים האוסר על קיום כל סוג של עסקאות סמים כולל ייבוא, ייצוא, מסחר ואספקה. האיסור חל גם על אספקת סם ללא תמורה כלשהי, לכן גם אם אדם סיפק לחברו מריחואנה, או כל סם אחר בטובה אישית וללא תמורה, הוא ייחשב עבריין. לשון החוק:  "לא ייצא אדם סם מסוכן, לא ייבא אותו, לא יקל על ייצואו או ייבואו, לא יסחר בו, לא יעשה בו שום עסקה אחרת ולא יספקנו בשום דרך בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם הותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה או ברשיון מאת המנהל".

◻️ סחר בסמים נחשב לעבירת פשע חמור, שיכולה להביא לעונש מאסר של עשרים שנה.

◻️ בנוסף לעונש מאסר, מי שנאשם בסחר בסמים צפוי לקנס כספי כבד, ולחילוט רכוש שיש יסוד להניח שנרכש בכספי הסחר בסם.

עבירת תיווך בסמים

עבירת תיווך בסמים מנויה בסעיף 14 לפקודת הסמים המסוכנים האוסר על תיווך בעסקאות סמים, בין אם הוא מתקיים בתמורה לתשלום כלשהו, ובין אם הוא מתבצע ללא כל תמורה. תיווך בעסקת סמים נחשב לעבירת פשע חמור שדינה עד 20 שנות מאסר.

פעולת התיווך בסמים היא מצב בו החשוד משמש גורם המחבר בין ספק הסמים לצרכן, בין אם מפגיש ביניהם, מספק הוראות לפנייה, שולח הודעות וכן הלאה. כאמור, אין כל הכרח כי בעבור פעילות קיבל המתווך תמורה כלשהי, בין אם מתנה, כסף או כל טובת הנאה אחרת. עוד חשוב לדעת כי אין הכרח שהעסקה תתממש, שכן היסוד העובדתי הוא עצם התיווך ולא ההוצאה אל הפועל או העברת הכספים. מצד שני, קיים יסוד נפשי שאותו חייבת להוכיח התביעה, והוא מודעות של הנאשם לנסיבות (כלומר כוונה לביצוע עבירת סמים בין אחרים), ולכך שהוא מתווך ביניהם. יש לציין כי במרבית המקרים אין קושי להוכיח טענה זו, אלא אם מדובר במקרה נדיר יחסית של השתלת סמים בתיקים, או העברת חבילה ללא ידיעה לגבי תכולתה.

החזקה ושימוש בסמים

סעיף 7 בפקודת הסמים קובע: 7(א) לא יחזיק אדם סם מסוכן ולא ישתמש בו, אלא במידה שהותר הדבר בפקודה זו או בתקנות  לפיה, או ברשיון מאת המנהל".  

◻️  החזקה ושימוש עצמי נחשבים לעבירה פחות חמורה, שדינה עד 3 שנות מאסר.

◻️  החזקה ושימוש לצורכי מסחר מהווים עבירת פשע חמר שדינה עד 20 שנות מאסר. האיסור על החזקת סמים שלא לצריכה עצמית מוסדר בסעיף 13 לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), תשל"ג-1973 בזאת הלשון:"לא ייצא אדם סם מסוכן, לא ייבא אותו, לא יקל על ייצואו או ייבואו, לא יסחר בו, לא יעשה בו שום עסקה אחרת ולא יספקנו בשום דרך בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם הותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה או ברישיון מאת המנהל."

◻️  בתוספת לפקודת הסמים מצוינות הכמויות המירביות שיכולות להיחשב ככמות לצריכה עצמית עבור כל סם, למשל: קנביס 15 גרם, קוקאין והרואין 0.3 גרם, אופיום 2 גרם, LSD  עד שלוש יחידות. כמות סם גדולה יותר שתיתפס אצל חשוד תיחשב כהחזקה שלא לצריכה עצמית, זאת בהתאם לחזקה משפטית הקובעת כי אדם שמחזיק בסם מסוכן בכמות העולה על הסף הקבוע בפקודה הרי שהוא מחזיק בסם לא רק לשם צריכתו העצמית, אלא אם יוכח אחרת.

◻️  הפקודה אינה יוצרת אבחנה בענישה על פי סוג הסם אולם הפרקטיקה של בתי משפט בהחלט לוקחת גורם זה בחשבון כשהיא באה לגזור עונשו של אדם/

הדחת קטין לשימוש בסם

מבחינת המחוקק, הדחת קטין לשימוש בסמים היא החמורה מבין עבירות הסמים. בסעיף 21 (א) של פקודת הסמים נכתב:

"...(א) העושה אחת מאלה, דינו – מאסר עשרים וחמש שנים או קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז -  1977

נותן לקטין סם מסוכן;

 ;(2) בהיותו אחראי לקטין מניח לו להשיג סם מסוכן או להשתמש בו

;(3) משדל קטין להשיג סם מסוכן או להשתמש בו

(ב) לעניין סעיף זה, "אחראי לקטין" – הורה, לרבות הורה חורג, מאמץ אפוטרופוס או מי שהקטין נמצא במשמורתו או בהשגחתו..."

◻️  החוק קובע מפורשות כי על מי שנאשם בהדחת קטין לשימוש בסמים חייב להיות מוטל עונש מאסר, כאשר העונש המירבי הוא עשרים וחמש שנות מאסר.

◻️  בנוסף לעונש המאסר, הקנס המירבי על הדחת קטין מגיע ליותר מחמישה וחצי מיליון שקלים.

חיפוש חוקי וראיות קבילות בעבירות סמים

על פי החוק, שוטר יכול לבצע חיפוש בביתו, רכבו או על גופו של אדם, אם קיים יסוד סביר לחשוד שבוצעה עבירה על פקודת הסמים, גם אם אין ברשותו צו בית משפט. כאשר אין יסוד סביר להניח כי בוצעה עבירה, יכול שוטר לבצע חיפוש בתנאי שקיבל את הסכמתו של החשוד. הסכמתו של החשוד צריכה להינתן לאחר שהובהר לו כי עומדת לו הזכות לסרב לביצוע החיפוש, וכי הסירוב לא ייזקף לחובתו, במילים אחרות - הסכמת החשוד צריכה להיות מודעת ומרצון. בפועל, במקרים רבים אין השוטרים מיידעים את החשודים בדבר זכותם לסרב לביצוע החיפוש, וכי הסירוב לא יפגע בהם בכל דרך. כאשר החשוד לא יודע כי זכותו לסרב מבלי שהדבר יפגע בו, הסכמתו אינה מודעת או רצונית, ולכן החיפוש אינו קביל. ראיות שהושגו במהלך חיפוש לא חוקי יכולות להיפסל, וכך חיפוש בלתי חוקי יכול להביא לסגירת התיק.

שימוש וצריכה עצמית בסמים קלים - מדיניות חדשה של אי הפללה (קנס מנהלי במקום רישום פלילי)

המשרד לביטחון פנים מאמץ מדיניות חדשה של אי הפללה של משתמשי קנאביס, לפיה האכיפה נגד המשתמשים בסם תעבור למתן קנסות מנהליים וייעשה שימוש בהפללה רק כמוצא אחרון.

בהתאם למתווה החדש, אדם שיימצא מחזיק בסם קנאביס במשקל של עד 15 גרם לא יטופל כלל בפן הפלילי אלא יושת עליו קנס או שעניינו יועבר למסלול סגירת תיק בהסדר מותנה.

סיכום המדיניות החדשה כלפי בגירים שייתפסו משתמשים בקנאביס:

בגיר אשר ייתפס מחזיק בקנאביס בפעם הראשונה יושת עליו קנס מנהלי בלבד (ראו גם את התנאים למתן קנס מנהלי על החזקה ושימוש בסמים קלים), ואם ייתפס בפעם השנייה - יושת עליו קנס כפול.

בגיר אשר ייתפס מחזיק בקנאביס בפעם השלישית - הטיפול בעניינו יועבר למסלול של סגירת התיק בהסדר מותנה, מבלי שיוגש נגדו כתב אישום, וזאת בתמורה להודייתו ולעמידתו בפיקוח שירות המבחן ו/או להימנע מביצוע עבירה בעתיד. כמו כן, במקביל תישקל אפשרות שלילת רישיון הנהיגה או שלילת רישיון הנשק שלו.

בגיר אשר ייתפס מחזיק בקנאביס בפעם הרביעית ומעלה - ייפתח לו תיק פלילי ותישקל האפשרות להגיש נגדו כתב אישום ולהעמידו לדין פלילי רגיל.

כמו כן, המשטרה צפויה להצטייד במכשור טכנולוגי לשם עריכת בדיקת רוק חדשה לגילוי נהיגה תחת השפעת סמים מצד נהגים.

סיכום המדיניות החדשה כלפי קטינים שייתפסו משתמשים בקנאביס:

בכל הנוגע לקטינים תתקיים מדיניות במסגרתה לא יושתו עליהם קנסות מנהליים.

קטין אשר ייתפס מחזיק בקנאביס בפעם הראשונה - הטיפול בעניינו יועבר למסלול של טיפול מותנה ללא קנס או רישום פלילי.

קטין אשר ייתפס מחזיק בקנאביס בפעם השנייה - הטיפול בעניינו יועבר למסלול של סגירת תיק בהסדר מותנה.

קטין אשר ייתפס מחזיק בקנאביס בפעם השלישית ומעלה - ייפתח לו תיק פלילי ותישקל האפשרות להגיש נגדו כתב אישום ולהעמידו לדין פלילי רגיל.

קבלת דו"ח קנאבוס על החזקה או שימוש בסמים קלים

עם קבלת דרישת התשלום, על הנקנס לשלם את הקנס בתוך 60 יום מקבלת ההודעה, אלא אם כן ביקש להישפט על העבירה. בפני מי שנתפס מחזיק קנאביס ונדרש לשלם קנס עומדות מספר אפשרויות:

◻️  תשלום הקנס בתקווה כי לא ייתפס מחזיק קנאביס שוב במהלך חמש השנים הבאות - מצד אחד זהו הפיתרון הפשוט ביותר. מצד שני, בנוסף להוצאה הכספית,תשלום הקנס נתפס כהודעה באשמה.

◻️  הגשת בקשה לביטול הקנס - ניתן להגיש בקשה לביטול הקנס בתוך 30 יום מקבלת הדרישה לתשלום, בטענה שנסיבות ענייניו של הנקנס אינן מצדיקות את העמדתו לדין, ואת הטלת הקנס. הגשת בקשה לביטול הקנס אינה דוחה את מועד התשלום. במידה ותינתן החלטה לבטל את הקנס יוחזר הסכום לנקנס. אם נדחתה בקשתו של הנקנס לביטול הקנס, יוכל להגיש בקשה להישפט בתוך 14 יום מקבלת החלטת התובע, או עד תום המועד להגשת בקשה להישפט, על פי המועד המאוחר מבין השניים.

◻️  הגשת בקשה להישפט - אם נקנס בחר להגיש בקשה להישפט, עליו לעשות זאת במהלך 30 יום מקבלת דרישת התשלום. עם הגשת בקשה להישפט רשאית המשטרה לפתוח בחקירה  בעניינו של הנקנס, ובמידה וימצאו ראיות מתאימות, רשאית המשטרה להעמידו לדין. אם התקבלו טענותיו של הנקנס והוא כבר שילם את הקנס, יוחזר לו הסכום, ותיקו ייסגר מחוסר אשמה. אם לאור ממצאי החקירה יסבור התובע שנסיבות המקרה אינן מצדיקות הטלת קנס, ביכולתו לבטל את הקנס ולסגור את התיק ללא משפט. במידה ומתקיים משפט וטענותיו של הנקנס אינן מתקבלות, בית המשפט רשאי להטיל עליו קנס ששיעורו לפחות פי 3 מגובה הקנס המקורי.

במאמר הבא תוכלו לקרוא יותר על האפשרויות השונות העומדות בפני אדם המבקש לבטל את דו"ח הקנאבוס שהושת עליו.

שימוש עצמי – עבירה נושאת קלון?

למרות הלגיטימציה הציבורית שמקבלים סמים קלים כמו חשיש ומריחואנה בציבור בישראל, בתי המשפט נוטים להחמיר עם העבריינים, מתוך שאיפה למגר את תעשיית הפשע הקשורה לסמים, ומתוך רצון להרתיע עבריינים פוטנציאליים. אחת הדרכים לעשות זאת היא הגדרת השימוש בסמים כעבירה שיש עימה קלון. הדבר קריטי עבור עובדי ציבור, עובדי מערכת החינוך וכוחות הביטחון. אחזקת סמים לשימוש עצמי אינו עבירה נושאת קלון בפני עצמה, יחד עם זאת, בהתקיים נסיבות מתאימות, יכול בית המשפט לראותה ככזו.

זומנת לחקירה בחשד לעבירות סמים? אל תוותר על זכותך להיוועץ בעורך דין טרם החקירה

גם אם אתה אדם נורמטיבי, זה ששומר על החוק, לא מעשן, לא שותה, זה שנוהג עם שתי הידיים על ההגה ותמיד שם חגורה, עובד בעבודה מסודרת, בעל משרה מכובדת, לעיתים אפילו ידוע בציבור, משתדל לכבד את הזולת ולא לעבור על החוק - פתאום, ביום בהיר אחד וללא הכנה מוקדמת אתה יכול למצוא את עצמך בנקל תחת חקירה משטרתית בגין חשד בלבד למעשה שביצעת לכאורה, ומכאן העלילה יכולה רק להסתבך אם לא תשמור על כלל היסוד האחד - התייעצות עם עורך דין פלילי טרם החקירה. לכן, כדאי להתכונן לחקירה ברצינות רבה, אף אם אתה בטוח בצדקתך. חשוב לקבל ייעוץ לפני חקירה מטעם עורך דין פלילי מנוסה ללא קשר למסגרת שבה היא נערכת. החקירה היא השלב הראשון בהליך הפלילי. לפעמים האמת היא פתלתלה ומעורבות האדם אינה כפי שהוא סבור מראש. החוקרים ינסו למשוך אותו במילים, לשכנע אותו על מעורבותו ולאסוף עדויות וראיות.

יש לדעת כיצד להיערך לחקירה בתבונה, הן מבחינת מידע וזכויות אזרחיות וכלה בטקטיקות של חקירה וכיצד להתגונן בפניהם. הניסיון מוכיח כי אדם שקיבל ייעוץ מקצועי עוד לפני החקירה, לא איבד את שלוותו, יכול היה לענות על השאלות בקור רוח ופעמים רבות הדבר היטה את הכף לטובתו. גם אם מדובר בנחקר שבוודאות אשם, הרי החקירה משמעותית מאוד להמשך ההליך שיבוא לאחר מכן, וכל דבר שייאמר בחקירה עלול להשפיע על עתידו.

זכור, כל אמירה, תגובה או הודאה בזמן החקירה - גורליים להמשך ההליך הפלילי נגדך. משכך, כל מה שתאמר בחקירתך עשוי לשמש נגדך בבית המשפט, ומה שהיית אמור לציין במהלך החקירה ולא ציינת -  לא תוכל לטעון במועד מאוחר יותר, שכן ידובר בגרסה כבושה שמשקלה הראייתי נמוך למדי לדעת בתי המשפט.

נוכח חשיבותה הרבה של החקירה ונוכח ההשלכות מרחיקות הלכת שעשויות להיות לה על המשך ניהול ההליך נגדך, חשוב שתיוועץ עם עורך דין פלילי מנוסה טרם החקירה. דע - כי התייעצות משפטית עוד בטרם הגעתך לחקירה עדיפה על פני יעוץ בדיעבד ותיקון טעויות שנעשו במהלך החקירה.

חשיבות איכות הייצוג המשפטי בהתמודדות עם הליכים פליליים וכתב אישום בעבירות סמים

המדיניות הנהוגה בישראל, על פיה צרכני סמים הם עבריינים, גם כאשר מדובר בצריכה מתונה של סמים קלים מביאה לכך שחלק גדול מאזרחי ישראל יכול למצוא עצמו נאשם בפלילים עקב שימוש בסמים קלים. הרשעה בעבירות סמים פוגעת בשמו הטוב של אדם, מותירה רישום פלילי על שמו, וחושפת אותו לעונשים כבדים, כולל קנסות ומאסר. בכדי שלא תמצאו עצמכם נענשים ענישה שתפגע במהלך חייכם ובכדי להימנע מעונשי מאסר, או קנסות גבוהים שימוטטו אתכם כלכלית,יש לפנות לשירותיו של עורך דין פלילים מנוסה, בעל התמחות בטיפול בתיקים של עבירות סמים. הדברים נכונים עבור כל אזרח ישראלי, ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר בצעירים שעתידם עלול להיפגע, או בעובדי חינוך ונושאי משרות ציבוריות, שיכולים לאבד את משרותיהם יחד עם המוניטין והשם הטוב שלהם.

כתב אישום פלילי מוגש לבית המשפט השלום או לבית המשפט המחוזי הממונה על האזור בו התרחש האירוע ומייחס לנאשם ביצוע עבירה פלילית בתחום הסמים בהתאם לנסיבות המקרה, כגון: סחר בסמים, ייצור סמים, ייצוא ויבוא, אספקת סם, החזקת סמים, שימוש בסמים לצריכה עצמית, הדחת קטינים לשימוש בסמים, החזקת כלים לשימוש בסמים ונתינת סמים לקטינים.

בכל מקרה ובו אתה חשוד או מואשם בעבירות סמים, עליך להיעזר בעורך דין פלילי מנוסה שיידע כיצד לנווט בין האפשרויות השונות שהחוק מאפשר לו ויפעל ככל האפשר לביטול ההליך הפלילי נגדך או לכל הפחות יחתור לסיומו במינימום נזק עבורך. ככל שתקדים לפנות לייצוג משפטי מקצועי כך יגדל הסיכוי לבטל את כתב האישום, להוביל לתיקון כתב האישום, לקדם אפשרות של זיכוי מעבירת הסמים או לחילופין להשיג עסקת טיעון מקלה.

הדין הפלילי סבוך, מורכב ומאפשר טווח פעולה רחב. כמעט כל אחד מהשלבים בהליך הפלילי יכול להוות שלב יציאה ממנו ולהיפך, מניעת יציאה ממנו. היוועצות בעורך דין הינה קריטית לאורך כל שלביו של ההליך הפלילי המתנהל נגדך. עורך הדין שייצג את האינטרסים שלך יוכל עוד משלביו הראשונים של ההליך לסכל את האפשרות שתואשם או תורשע בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף להביא לביטול ההליך הפלילי שנפתח נגדך. בכל מקרה של חשד בביצוע או מעורבות בעבירה פלילית, הצורך בייעוץ משפטי מקצועי הוא הכרחי. עורך הדין יוכל להקטין את כובד הראיות נגדך ולהביא לתוצאות המיטביות בתיק בכך שיסייע לך לגבש גרסה עקבית שעשויה להיות ההבדל בין הרשעה לזיכוי.

צוות עורכי הדין שלנו, ביניהם גם יוצאי הפרקליטויות השונות ורשויות האכיפה, פועל במקצועיות ומסירות על מנת ולהגן על זכויותייך. המשרד מונה צוות אנשים מוכשר וייחודי המתורגל בחשיבה "מחוץ לקופסה" למציאת פתרונות מקוריים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצון המטופל. במידה וזומנת לחקירת משטרה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירות סמים, פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא עבירות סמים - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות סמים | שימוש בסמים לצריכה עצמית | סחר בסמים | עורכי דין לעבירות סמים | החזקת סמים לצריכה עצמית | גידול סמים | עורך דין עבירות סמים | החזקת סמים שלא לצריכה עצמית | תיווך בסמים | עורך דין סחר בסמים | ענישה בעבירות סמים | ייצוג בעבירות סמים | אי הפללה באחריות | אי הפללה של משתמשי קנאביס | אי הפללה של צרכני קנאביס | עונשים בעבירות סמים

הצלחות המשרד בתחום
שחרור ממעצר חשוד בעבירות סחר בסמים והחזקת סמים שחרור ממעצר זוג חשודים בעבירות חמורות של סחר בסמים, גידול וייצור סמים שחרור נאשם ממעצר במסגרת ערר בעבירות גידול וייצור סמים במשקל 900 גרם הארכת מאסר מותנה לנאשם בפעם השלישית בעבירות סמים שחרור ממעצר חשוד בעבירות חבלה או פציעה כשהעבריין מזויין נערה בת 14 התלוננה כי המציל בבריכה ניסה לאנוס אותה והתיק נגדו נסגר מחוסר אשמה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
מה העונש על החזקת סמים לצריכה עצמית?
גונטר | 06:38 18/06/2014
מה העונש על החזקת סמים לצריכה עצמית?
עו''ד אסף דוק | 06:52 18/06/2014
מה העונש על החזקת סמים לצריכה עצמית?
מירי | 06:32 06/06/2018
ביטול רישום פלילי בעבירות סמים
יגאל | 10:28 17/04/2014
ביטול רישום פלילי בעבירות סמים
עו''ד אסף דוק | 10:43 17/04/2014
משפט על החזקת 30 גרם סמים ברכב
עידו | 10:07 19/02/2018
משפט על החזקת 30 גרם סמים ברכב
עו''ד עודד רגב | 18:52 19/02/2018