חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | עבירות תקיפה במשפט הפלילי

עבירות תקיפה במשפט הפלילי

תקיפה היא הביטוי הבסיסי להפרת האוטונומיה של הפרט על גופו. הפרה זו, עשויה להניב מגוון רחב של עבירות פגיעה בגוף האדם. פגיעה בגוף האדם מתייחסת לפגיעה בקיומו הפיזי של האדם, באשר גופו של האדם היא התבנית הצורנית החיצונית לעצם קיומו. פגיעה זו אינה אמורה להביא בהכרח לידי נזק גופני, כאב או חוסר נוחות. עו"ד אסף דוק מסביר במאמר הבא אודות יסודות עבירות התקיפה ומרכיביהן, מה העונשים הקבועים בצידן וכן כיצד בתי המשפט מתייחסים אליהן.

מהי עבירת תקיפה?

במדינת ישראל עבירות התקיפה, קיבלו בשנים האחרונות דגשים משמעותיים בחוק ולהם תנאי ענישה מחמירים בהתאם לנסיבות המקרה וחומרתו, זאת בשל גל התקיפות ומקרי החבלה החמורה שלעיתים מסתיימים אף ברצח. סעיף 378 לחוק העונשין מגדיר מהי תקיפה כדלקמן:

"המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין  או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית- הרי זו תקיפה: ולעניין זה, הפעלת כוח – לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גאז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות".

המגע הישיר עשוי להתבטא בהפעלת כוח גופני מכל סוג שהוא ובכל עוצמה שהיא על אדם אחר. אפילו ליטוף אדם אחר עשוי להיחשב כתקיפה. המגע העקיף עשוי להתבטא בהפעלה של כוח של כוח שאינה במגע פיזי, לדוגמא באמצעות חום, אור, גלי קול, קרינה וכדומה. כדי שהמגע הישיר או העקיף ייחשבו לתקיפה, עליהם להתבצע בהיעדר הסכמה מצידו של הנתקף. עיקר הפגיעה של עבירת התקיפה הינה פגיעה באוטונומיה של הפרט ואין זה משנה אם הפגיעה אכן הביאה לידי נזק גופני, כאב או חוסר נוחות.

סוגי עבירות התקיפה הן: תקיפה סתם, תקיפה הגורמת חבלה של ממש, תקיפת בת זוג, תקיפה חבלנית, עבירת פציעה, תקיפה בנסיבות מחמירות, תקיפה בצוותא, תקיפת שוטרים, גרימת חבלה חמורה, חבלה בכוונה מחמירה, תקיפת קטינים וחסרי ישע, תקיפת זקנים, תקיפת נכים, תקיפת רופאים ועוד.

עבירת תקיפה סתם

עבירת תקיפה סתם הינה עבירת תקיפה בסיסית וקלה, אשר אינה גורמת לנזק פיסי משמעותי למתוקף, אך המחוקק לא עושה הבדלה משמעותית ואינו מפחית במידת חומרת המעשה ורמת הענישה במקרים שכאלו יכולים להגיע לשנתיים מאסר בפועל לפי סעיף 379 לחוק העונשין, גם אם מדובר בתפיסת אדם מהחולצה או משיכה מהיד בחוזקה. כאן חשוב להדגיש כי מידת העונש כלפי התוקף תהיה מוטלת במרבית המקרים בידי המותקף. הכוונה היא שגם אם תקפתם ולא באופן מזיק, כואב או משמעותי, אופי התלונה, הצגת הסיטואציה והתרחיש בידי המותקף, תהווה גורם השפעה מכריע בעניין התיק שלכם וככל שהוא יהיה דרמטי ויוסיף תוספות ותיאורים שיבססו חשד סביר כנגדכם, הענישה תהיה חמורה הרבה יותר. 

תקיפה ע"י שניים או יותר

עבירת תקיפה על ידי שני אנשים או יותר מקבלת דגש חמור יותר בעיני המחוקק ומגדרת כ"תקיפה בנסיבות מחמירות". כאן לא מדובר בתקיפה של בין אדם לחברו או בתקיפה של אדם לאדם מכל סיבה אשר תהה, אלא בתקיפה כלפי אדם אחד מול שני תוקפים ומעלה, שכן חומרת המעשה מקבלת מינוף גבוה יותר וכן רמת הענישה הנלווית אליה.תקיפה שבוצעה על-ידי שני אנשים גם אם לא גרמה לחבלה ממשית עונשה הקבוע בחוק הוא עד 4 שנות מאסר. כאן מדובר בתקיפת אדם זר לתוקף, אך אם מדובר בעבירת תקיפה במסגרת המשפחה, יהווה הדבר משמעות חמורה יותר ורמת הענישה בהתאם לחומרת המעשה עומדת על 6 שנים.

תקיפה חבלנית

עבירת תקיפה חבלנית הינה עבירת אלימות חמורה וקשה מקודמותיה אשר משאירה צלקת פיסית בגופו של המותקף. תקיפה חבלנית מוגדרת בחוק לפי סעיף 380 לחוק העונשין ומוגדרת כתקיפה אשר משאירה סימן וחבלה ממשית על גופו של המותקף,  גם אם מדובר בשריטות, שטפי דם או שפשופים קלים, אך נראים וגלויים לעין על גופו של קורבן העבירה. העונש המקסימלי הקבוע בחוק על עבירת תקיפה חבלנית הינו 3 שנות מאסר.

תקיפה לשם פציעה

עבירת תקיפה לשם פציעה הינה עבירת אלימות קשה שכוונתה הייתה ותוכננה מראש לשם פציעת קורבן העבירה מראש ובכוונה תחילה. תקיפה לשם פציעה מוגדרת בחוק לפי סעיף 334 . לפי החוק מי שפוצע אדם אחר שלא כדין, צפוי לעונש מאסר של עד 3 שנים. הפציעה המיוחסת לעבירה שכזאת מקבלת ביטוי לעיתים קרובות של חתך או דקירה ואף בקרע בקרום חיצוני של הגוף.

תקיפה הגורמת חבלה של ממש

בדומה לעבירת התקיפה לשם פציעה וכן תקיפה חבלנית, גם כאן בעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש המחוקק לא מקל ראש וקובע עונש מאסר בפועל של עד 3 שנות מאסר. כאן מדובר בהפעלת אלימות קשה כלפי קורבן העבירה, אשר גורמת לפציעה ממשית וחמורה למותקף.חשוב לציין כי פגיעה ממשית בשלמות גופו או השחתת גופו של המותקף לצרכיי תקיפה או מעשי אלימות המכוונים נגדו, מהווה את אחת מהפרות הבוטות בזכותו הבסיסית של האדם להגנה על גופו וזכותו המלאה לחיות חיים שלווים ללא מורא ופחד.

תקיפת בת זוג

בעבירת תקיפת בת זוג, המחוקק מתייחס לאופי רמת הקשר בין בני הזוג, שכן אם מדובר בחברה או בת זוג קבועה שלא על רקע של נישואין או ניהול חיי משפחה, סעיפי העבירה משתנים, אם כי לא ברמת הענישה. במרבית המקרים תתייחס התקיפה לגבר שתוקף את בת זוגתו או אשתו ולא להיפך, למרות שיש מקרים הפוכים ואין הדבר מפחית מחומרת המעשה ורמת הענישה הקבועה בחוק. תקיפת בת זוג שלא במסגרת המשפחה מוגדר בסעיף 378 לחוק העונשין ומתייחס לעבירת התקיפה באופן כללי. כאשר מדובר בתקיפה של בת זוג בתוך מסגרת המשפחה, כלומר אישה , משתנה הגדרת החוק ונהפך הדבר לעבירת אלימות כלפי בן זוג לפי סעיף 382 לחוק העונשין. מאוד תלוי מהו סוג העבירה וחומרתה שכן רמת הענישה הקבועה בחוק על אלימות כלפי בת זוג במסגרת חיי משפחה גבוה יותר , שכן לעיתים קרובות ילדי בני הזוג חשופים לתקיפה ומושפעים ממנה באופן נפשי וקשה גם כן. נתון זה נכלל במסגרת אלימות בתוך המשפחה ומטופל בחומרה הן ע"י המחוקק והן ע"י רשויות האכיפה ומערכת בית המשפט.  העונש הקבוע בחוק עומד על 3 שנות מאסר בגין תקיפת בת זוג וכאשר מדובר באלימות במסגרת המשפחה מוכפל העונש ויכול להגיע ל 6 שנות מאסר , כמובן במסגרת הנסיבות והתנאים הקבועים בחוק.

תקיפת עובד ציבור

בשונה משאר עבירות התקיפה המוזכרות לעיל, שכן כל אחת בעלת חשיבות וחומרה בפני עצמה, בעבירת תקיפת עובד ציבור מתייחס המחוקק לעבירת תקיפה קשה וחמורה לא פחות וכן רמת ענישה גבוה הרבה יותר, שכן מדובר בהפעלת אלימות קשה של כלפי אדם אחר המייצג מערכת ממשלתית או ציבורית ואמון במידה מסוימת על החוק ושמירתו ומופר באופן גס ואלים ע"י התוקף. עבירת תקיפת עובד ציבור מוגדר בחוק העונשים לפי סעיף 382 (א). כאן ניתן להסתכל על אופי ורמת הענישה בשני פנים: כלומר, אדם התוקף עובד ציבור מכל סוג שלא יהיה דינו מאסר 3 שנים. במידה ולעבירת התקיפה נלוו יותר מאחד ו/או מעשה התקיפה לווה באמצעות נשק חם או קר מהווה הדבר עבירה חמורה הרבה יותר שדינה הוא עד 5 שנות מאסר. דוגמאות לעבירת תקיפת עובד ציבור הם תקיפת אח או אחות בבית חולים, תקיפת רופאים, תקיפת עובדי הביטוח הלאומי ועוד. התקיפה כלפי אותו עובד ציבור יכולה במקרים מסוימים להיות קטלנית וקשה יותר ולכן רמת הענישה הקבועה בה בחוק חמורה יותר כלפי התוקף.

הוגש נגדך כתב אישום בעבירות תקיפה?

במידה והוגש נגדך כתב אישום בגין תקיפה מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין פלילי מקצועי הבקיא ברזי המשפט הפלילי על מנת שיאבחן את המקרה וידע להפיק עבורך את המיטב. במידה והנך זקוק לייעוץ בתחום הנך מוזמן ליצור עימנו קשר בטלפון 077-5006206 או בנייד 052-6885006 או באמצעות הטופס המקוון באתר, ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
תקיפת שוטרים | תקיפת עובד ציבור | תקיפה הגורמת חבלה של ממש | עבירות תקיפה | גרימת חבלה חמורה | תקיפה סתם | תקיפה על ידי שניים או יותר | תקיפה חבלנית | תקיפת קטין | תקיפת חסר ישע | תקיפת זקן | תקיפה בצוותא | תקיפת זקן הגורמת חבלה של ממש | חבלה בכוונה מחמירה | תקיפת קטין על ידי אחראי | תקיפת בת זוג | תקיפת קטין בידי אחראי | עבירות תקיפה וחבלה | תקיפת קטין או חסר ישע | תקיפת קטין על ידי הורה | תקיפת חסר ישע על ידי אחראי | חבלה בנסיבות מחמירות | תקיפת רופאים | עונשים בעבירות תקיפה וחבלה | ענישה בעבירות תקיפה חבלה | גרימת חבלה חמורה בנסיבות מחמירות | תקיפת נכים | עבירת פציעה

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בתקיפה והפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו שחרור ממעצר לקוח שנחשד בתקיפת שוטרים עקב סירוב המשטרה לגבות עדות מזכה מעד מרכזי סגירת תיק פלילי ללקוח שנעצר ונחקר בחשד שתקף שוטרת סיור וקצין משטרה מתחנת אשדוד זיכוי נאשם מעבירות איומים ותקיפת עובד ציבור סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם בביצוע מעשים מגונים ומעשי סדום בקטין זיכוי לקוח שהואשם בהדלפת שאלון בחינה באוניברסיטה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
כתב אישום על תקיפת זקן הגורמת חבלה של ממש
אברהם | 14:26 20/01/2018
כתב אישום על תקיפת זקן הגורמת חבלה של ממש
עו''ד עודד רגב | 16:26 20/01/2018
כתב אישום על תקיפת שוטר
גלית | 20:04 05/10/2016
כתב אישום על תקיפת שוטר
עו''ד אלעד שאול אלבז | 20:44 05/10/2016
תיק על תקיפת שוטר
אחד | 20:51 06/09/2015
תיק על תקיפת שוטר
עו''ד אלון שליכטר | 22:41 06/09/2015
תודה רבה על ההכוונה!
אחד | 06:19 07/09/2015