חזרה לעמוד הראשי | תחומי עיסוק | ביטול כתב אישום

ביטול כתב אישום

הוגש נגדך כתב אישום? גם לאחר שהוגש נגדך כתב אישום ייתכן ויש בחומר הראיות ובנסיבותיך האישיות כדי לפנות בבקשה מנומקת לרשות התובעת לחזור מכתב האישום שהוגש נגדך. לחילופין, ניתן להעלות טענות מקדמיות לביטול כתב האישום על-ידי בית המשפט הדן בתיק. עו"ד אסף דוק מסביר מהו כתב אישום ובאילו מקרים ניתן יהיה להביא למחיקתו.

מהו כתב אישום?

כתב אישום הינו הבסיס לקיומו של המשפט הפלילי. כתב אישום הינו מסמך המוגש על-ידי המדינה נגד אדם שסבורה היא שיש להעמידו לדין פלילי על מעשיו. כתב האישום מכיל תיאור עובדתי של העבירה שבוצעה לכאורה וכן רשימת העדים מטעם התביעה. קיבלתם כתב אישום? עו"ד אסף דוק מסביר אודות תוכנו ומבנהו של כתב האישום ומה יש לעשות עם קבלתו.

כתב האישום מוגש לבית המשפט באמצעות תובע מוסמך מטעם המדינה שכפוף למשטרת ישראל או לפרקליטות המדינה. מרגע שהחקירה הסתיימה התיק מועבר ליחידת התביעות במשטרה או לפרקליטות המדינה להחלטה האם להגיש כתב אישום נגד החשוד או אם לאו. שיקול הדעת היחידי יהיה של התובע, הוא במקרה הזה הופך להיות "מדינת ישראל" והוא זה שיחליט אם יש מקום להגשת כתב אישום ופתיחת הליך פלילי ומשפטי נגד אדם.

במידה והתביעה סבורה כי ישנו סיכוי סביר להרשעה בתיק, לאחר שבחנה את חומר הראיות הגולמי, בעבירות מסוג פשע, שדינן מעל 3 שנות מאסר, היא מחויבת לאפשר לו הזדמנות להציג את טענותיו בפניה תוך 30 יום בבקשה מנומקת מדוע יש להימנע מלהגיש בעניינו כתב אישום.

התובע הממונה על התיק הינו עורך דין מטעם המדינה המוסמך מטעם היועץ המשפטי לממשלה. ברוב המקרים, המאשימה תהיה מדינת ישראל למעט מקרים של קובלנה פלילית פרטית, שבה אדם פרטי יכול להאשים אדם אחר באמצעות הגשת כתב אישום פרטי לבית המשפט בהתאם לרשימה סגורה של עבירות המפורטות בתוספת השנייה לחוק סדר הדין הפלילי נוסח משולב תשמ"ב 1982.

כתב האישום הנו המסמך הרשמי אשר פותח את ההליך הפלילי כנגד האדם המופיע בו. כתב האישום הוא למעשה "החוזה המופר", בין המדינה לנאשם ומייצג מאין מחלוקת בין שניהם ומובא לבית המשפט לצורך דיון והכרעה.

עם הגשת כתב האישום לבית המשפט נקבע מועד דיון ראשון בתיק הקרוי "דיון הקראה", כאשר במהלכו "קוראים" בפני הנאשם את סיפור המעשה המתאר את העובדות שלטענת התביעה מקימות את העבירה נשוא כתב האישום. בהליך זה נוכח הנאשם, עורך דין דינו ופרקליט התביעה. במעמד זה ניתנת הזכות לנאשם להודות או לכפור במעשים המיוחסים לו. במידה ובחר להודות, הכרעת הדין וגזר הדין יינתנו במקום והוא יורשע ויוענש בהתאם לנסיבות המקרה. במידה והנאשם יחליט לכפור במיוחס לו, ימשיך ההליך הדיוני והתיק ייקבע להוכחות ויוצאו הזמנות לעדי התביעה על מנת ויגיעו למסור את גרסתם למקרה בפני בית המשפט. במסגרת דיוני ההוכחות עורך דינו של הנאשם יוכל לחקור נגדית את עדי התביעה על מנת ולקעקע את אמינותם. לאחר סיום העדת עדי התביעה יזומנו עדי ההגנה למסור את גרסתם לטובת הנאשם. בסיום העדת עדי התביעה ועדי ההגנה יתקיים שלב הסיכומים ולאחריו שלב הכרעת הדין וגזר הדין שיחתמו את ההליך הפלילי בתיק.

במידה ואתם מרגישים שנעשה לכם עוול מצד המשטרה ואף רשויות התביעה, לעולם אל תוותרו או תודו במשהו שאינכם שלמים איתו, כיוון והודאתכם מקצרת אמנם את ההליך ומיטיבה עם המשטרה והתביעה, אך לא אתכם וחבל. כמה זמן שזה לא ייקח זה שווה, גם אם זה מורט עצבים והתהליך יקר.

מהו ביטול כתב אישום או חזרה מכתב אישום?

חשוב לדעת כי גם לאחר הגשתו של כתב אישום פלילי, ייצוג משפטי נאות ומקצועי עשוי להוביל לביטול כתב האישום, למחיקתו או לחזרה ממנו. מדובר בהליכים דומים במהותם אשר נועדו לנקות את רישומיו הפליליים של האדם, וכך לאפשר לו לנהל אורח חיים תקין מבחינה אישית ומקצועית.

צעדים למחיקת כתב אישום

מחיקת כתב אישום מתייחסת למעשה לכל הצעדים האפשריים לביטולו או לחזרה ממנו, וניתנת למימוש במצבים הבאים:

◻️  בעקבות בקשה לסגירת תיק פלילי שההגנה מפנה למשטרה או לתביעה.

◻️  באמצעות שימוע פלילי מול רשות התביעה.

◻️  בעקבות טענות משפטיות שונות שמציגה הגנת הנאשם לתביעה ובפני בית המשפט במהלך הדיונים המשפטיים.

◻️  באמצעות הגשת בקשה לעיכוב הליכים פליליים בפני היועץ המשפטי לממשלה.

מחיקת כתב אישום בחקירת המשטרה

מחיקת כתב אישום פלילי בעת חקירת משטרה ולפני ההגשה לרשות התביעה, אפשרית במידה וקצין המשטרה הממונה שוכנע שקיימת עילה מוצדקת לבקשת סגירת התיק ולמחיקתו. קיימות 3 עילות מרכזיות העשויות להוביל למחיקה:

1. היעדר ראיות מספיקות: כאשר אין למשטרה חומר ראיות אשר סביר שיביא להרשעת אדם בעבירה מסוימת. 

2. היעדר עניין לציבור: כאשר המשטרה מגיעה לקביעה ערכית כי אין תועלת ציבורית בהעמדה לדין. ככלל, מדובר במצבים בהם אכן קיימות ראיות המצביעות כי החשוד ביצע את העבירות המיוחסות לו, אולם האינטרס הציבורי שבאי העמדה לדין גובר בנסיבות העניין. במסגרת עילה זו מובאים שיקולים רבים כגון: חומרת העבירה והנזק החברתי הנגרם ממנה, החשוד ונסיבותיו (גילו, מצב בריאותו, עברו הפלילי ואפשרות שיקומו), עמדתו של קורבן העבירה והאינטרסים של המדינה (אינטרסים מדיניים, חברתיים וביטחוניים).

3. היעדר אשמה פלילית: במקרים בהם אין כל ראיה הקושרת את החשוד לביצועה של עבירה, באופן שלא ניתן לייחס לו כל "אשמה". תיק שנסגר בשל חוסר אשמה, יימחק מרישומי המשטרה (בפועל הרישום לא נמחק ממחשבי המשטרה).

יודגש, כי גם אם נחקרתם במשטרה והתיק נגדכם נסגר בעילה של "חוסר עניין לציבור" או "חוסר ראיות" - אתם עדיין מחזיקים ברישום פלילי אשר משאיר ספק באשר לחפותכם. בשונה מכך, תיק אשר נסגר בעילה של "חוסר אשמה פלילית" נמחק לגמרי ממחשבי המשטרה ולא מותיר כל רישום נגדכם.

חזרה מכתב אישום מול הרשות התובעת

יש להדגיש כי חזרה מכתב אישום בכללותו, או מאישום ספציפי בכתב האישום, מצויה בסמכותה של רשות התביעה, דהיינו נציגות תביעות המשטרה או הפרקליטות. חזרה מכתב אישום תיתכן בהסכמת בית המשפט ובמקרים בהם שני הצדדים מבקשים את ביטולו, וכשעורך דינו של הנתבע שכנע את רשות התביעה לחזור בה מכתב האישום. בקשה לחזרה מכתב אישום מוגשת לרשות התביעה על ידי עורך הדין של הנתבע במסגרת שימוע, הנערך כפגישה בין הצדדים או בכתב. מהלך זה יישקל על ידי רשות התביעה במקרים בהם:

◻️  אין מספיק ראיות להרשעת הנאשם.

◻️  לא קיים אינטרס או עניין ציבורי בהעמדה לדין של הנאשם.

◻️  כשאין ביכולתה של רשות התביעה להתמודד מול טענות הגנת הנאשם, הצפויות לעלות במשפט.

יש לציין כי חזרה מכתב אישום לרוב אינה אפשרית במצבים בהם הודה הנאשם בעובדות שקיים בהן בסיס להרשעתו.

מימוש זכות השימוע לאחר הגשת כתב אישום

במקרים רבים שימוע אינו נערך בטרם הגשת כתב אישום, וזאת עקב מספר סיבות עיקריות:

◻️  חוסר נכונות של הנאשם לגשת לשימוע - עקב חוסר יכולת או נכונות להתגייס לקראת ההליך, או בשל אמונה או תקווה כי לא יוגש נגדו כלל כתב אישום.

◻️  אי ידיעה על זכות השימוע - מתרחשת לרוב עקב אי שליחת הודעה על ייתכנות ההליך, או אי הגעת ההודעה לידיו של הנאשם.

חשוב לדעת כי הודעה בגין שימוע אינה נשלחת לנאשמים בעבירות שאינן נחשבות לחמורות, למרות שהיא  פתוחה בפני כל נאשם בכל עבירה. יחד עם זאת, גם לאחר הגשת כתב אישום ניתן לפנות לשימוע, ולא אחת קורה שבעזרת ייצוג משפטי הולם רשות התביעה חוזרת בה מכתב באישום גם לאחר הגשתו. כמו כן, שימוע לאחר הגשת כתב אישום מהווה לעיתים מהלך אסטרטגי משפטי של עורך דינו של הנאשם. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שרק לאחר הגשת כתב אישום פתוחה בפני הנאשם הזכות לעיין בכל חומרי החקירה שנאספו נגדו, וכך ניתן להגיע לשימוע ערוכים ומוכנים. מאידך, שימוע המתנהל לפני הגשת כתב אישום אינו מחייב הצגת חומרי חקירה, או שהם יוצגו  באופן חלקי. 

ביטול כתב אישום עקב טענה משפטית מקדמית

ביטול כתב אישום ייתכן במקרים בהם בית המשפט מחליט על כך, עקב טענה משפטית מקדמית שהעלה עורך הדין של הנתבע. בית המשפט עשוי לקבל את ההחלטה גם ללא הסכמת הצדדים, ואף בניגוד לעמדת רשות התביעה. חשוב לדעת כי החוק מכיר בטענות מקדימות אשר יכולות להוביל לביטולו של כתב אישום, וזאת אף ללא התייחסות לנושא חפות או אשמת הנאשם. טענות מקדימות אלו כוללות בין היתר:

◻️  מציאת פסול או פגם כלשהו בכתב האישום עצמו.

◻️  חוסר בסמכות עניינית או מקומית לעריכת המשפט.

◻️  העובדות המפורטות בכתב האישום אינן נחשבות לעבירה.

◻️  חסינות של הנאשם, או חנינתו.

◻️  התיישנות המקרה.

◻️  במקרים בהם מתקיים משפט פלילי נוסף אותן האשמות.

◻️  ההליך הפלילי או כתב האישום עומדים בסתירה מהותית עם אחד העקרונות של הגינות וצדק משפטי.

◻️  ייתכנו מקרים בהם חוסר מימוש זכות השימוע מובילה לביטול כתב אישום.

דוגמאות לתיקים בהם משרדנו הוביל לביטול כתבי אישום שהוגשו נגד לקוחותיו

 ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם בעבירות גניבה

 ביטול כתב אישום וסגירת תיק בהסדר מותנה ללקוחות שהואשמו בגניבה

 ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם ביבוא סמים באינטרנט

 ביטול כתב אישום בעבירות אלימות בתוך המשפחה

 ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם בתקיפה ותגרה במקום ציבורי

 ביטול כתב אישום לקטין שהואשם בעבירת תקיפה וחבלה

 דוגמאות להצלחות נוספות של המשרד

הוגש נגדך כתב אישום? מעוניין להביא לביטול כתב האישום נגדך?

עליך לפנות לעורך דין פלילי על מנת שייעץ לך מהי דרך הפעולה הטובה ביותר בנסיבות העניין להביא למחיקת כתב האישום שהוגש נגדך. גם אם טרם קיבלתם כתב אישום רצוי לשכור את שירותיו של עו"ד פלילי וזאת על מנת שזה יבחן אפשרות של סגירת התיק הפלילי ויפעל למניעת הגשת כתב אישום בעניינך. אתה מוזמן ליצור עימנו קשר בטלפון 052-6885006 או באמצעות הטופס המקוון באתר, ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

עו"ד אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי וצבאי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק מזה זמן רב בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. למענה מקצועי ודיסקרטי ניתן ליצור קשר בטל' 03-5505995 | 052-6885006 ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
סגירת תיק פלילי | סגירת תיק פלילי בהסדר | טענת הגנה מן הצדק | חקירה משטרתית | חקירה במשטרה | עיכוב הליכים פליליים | מחיקת רישום פלילי | חזרה מכתב אישום | ביטול כתב אישום | מחיקת רישום משטרתי | בקשה להימנע מהגשת כתב אישום | כתב אישום | בקשה לביטול רישום פלילי | ביטול רישום פלילי | חקירה פלילית | סגירת תיק פלילי מחוסר אשמה | סגירת תיק פלילי מחוסר עניין לציבור | סגירת תיק פלילי מחוסר ראיות | מחיקת כתב אישום | ביטול משפט פלילי | בקשה לעיכוב הליכים | טענות מקדמיות במשפט פלילי | ביטול כתב אישום בשל הגנה מן הצדק | דוקטרינת הגנה מן הצדק | כתב תביעה פלילי | ביטול כתב תביעה פלילי | עורך דין ביטול משפט פלילי

הצלחות המשרד בתחום
קבלת ערר בדבר סגירת תיק אונס בעילה של היעדר אשמה פלילית סגירת תיק פלילי בעבירות גניבה והונאה בכרטיסי אשראי ביטול רישום משטרתי בעבירות השתתפות בהתקהלות אסורה והיזק לרכוש סגירת תיק תקיפה שנפתח נגד רופאה בעילה של חוסר אשמה פלילית

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
ביטול רישום פלילי לצורך רישיון למונית
מיקי | 10:37 30/04/2014
ביטול רישום פלילי לצורך רישיון למונית
עו''ד איילון בירנבוים | 13:00 30/04/2014
ביטול רישום פלילי בעבירות סמים
יגאל | 10:28 17/04/2014
ביטול רישום פלילי בעבירות סמים
עו''ד אסף דוק | 10:43 17/04/2014
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016
גיוס לשבס עם רישום פלילי סגור מחוסר ראיות
רחל | 07:23 30/09/2014
גיוס לשבס עם רישום פלילי סגור מחוסר ראיות
עו''ד אסף דוק | 19:46 30/09/2014
בקשה לשינוי עילת סגירת תיק פלילי
rumine | 12:39 28/06/2014
בקשה לשינוי עילת סגירת תיק פלילי
עו''ד אסף דוק | 09:03 05/07/2014
מחיקת רישום פלילי
ירדן | 11:22 15/11/2017
מחיקת רישום פלילי
עו''ד אור הדאיה | 12:47 16/11/2017
מחיקת רישום פלילי לצורך גיוס למשטרה
נתנאל | 18:58 31/05/2017
מחיקת רישום פלילי לצורך גיוס למשטרה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 06:12 01/06/2017
מחיקת רישום פלילי ועבודה במגזר הציבורי
דור | 23:37 28/06/2016
מחיקת רישום פלילי ועבודה במגזר הציבורי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 09:20 29/06/2016