חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | עבירת גידול סמים - משמעותה והעונש בצידה

עבירת גידול סמים - משמעותה והעונש בצידה

גידול סמים הינו אסור על פי פקודת הסמים המסוכנים, בין אם מדובר בגידול למטרה של שימוש עצמי ובין אם שלא לשימוש עצמי. ההנחה בבסיס עבירת גידול הסמים היא כי בהיעדר הכנתו של החומר המשמש כסם מסוכן, לא ניתן יהיה להשתמש בו, להחזיק או לסחור בו. עונשו של אדם המגדל סמים יכול להגיע עד 20 שנות מאסר. הלכה למעשה לכל תפיסה נסיבות שונות וספציפיות המביאות לענישה שונה בין מקרה למקרה. עו"ד אסף דוק מסביר אודות יסודות עבירת גידול סמים ומרכיביה.

יסודות עבירת גידול סמים

עבירה זו מתייחסת לשלבים המקדמיים של הכנת הסמים, בין שמדובר בחומרים סינטטיים ובין שמדובר בחומרים טבעיים. המחוקק קבע עונש זהה לעבירה של גידול סם ולעבירה של סחר, זאת מאחר וגידול סם מאפשר את הסחר. סעיף העבירה בה מואשם אדם הינה קריטית שכן גידול סם טומן בצידו מאסר של עד 20 שנות מאסר בעוד החזקה או שימוש בסם לצריכה עצמית טומן בצידו עד 3 שנות מאסר.

הרעיון המרכזי שעומד בבסיס איסור ההתעסקות עם סמים המצוינים בפקודת הסמים המסוכנים, מגלם את הרצון למנוע פגיעה בסדר הציבורי. המדובר בצורך למנוע מבני אדם הפעלת שיקול מוטעה אשר עלולה להוביל גם בפגיעה בבני אדם נוספים התלויים באותו שיקול דעת. בנוסף הצריכה עלולה להביא להתמכרות ותלות פיזית. התפיסה הרווחת הינה כי צריכת סם אסור מאפשרת ומהווה קרקע פורייה לביצוע עבירות נוספות בהמשך הדרך.

ייצור, הכנה והפקה – סעיף 6 לפקודת הסמים המסוכנים

סעיף 6 לפקודה לא טורח לקיים אבחון בין סמים מזוקקים מעשה ידי אדם הנחשבים לקשים במהותם כדוגמת הקוקאין וההרואין וסמים קלים כאשר לרוב המדובר בכאלה שצומחים כדוגמת המריחואנה. העונש בגין עבירה על הסעיף הינו 20 שנה מאחורי סורג ובריח. הצורך בקביעה הנ"ל וההחמרה היא מן הסתם לצמצמם עד כמה שניתן את נגע הסמים.

שגה המחוקק כאשר לא טרח לבצע את האבחנה הנדרשת בין מי ש"מייצר" סם לצורך שימוש עצמי לבין מי "שמייצר" סם לצורך גריפת רווחים כלכלים והפצתו בציבור הרחב. פעמים רבות המניע לאותו "ייצור" אסור של סם מגיע בדיוק מהצורך של אותו מגדל שלא לבוא במגע עם סוחרי סמים ולכן הלה מעדיף לייצרו במסגרת דלד אמותיו ולשימוש עצמי מבלי שיזדקק לאינטראקציה עם גורמים פליליים ועברייניים מובהקים.

כך, נוצר מצב אבסורדי על פיו אדם המחזיק בביתו שתיל במשקל של חומר לשימוש עצמי, עדיין יעמוד בפני כתב אישום בגין ייצור סם שדינו עד 20 שנות מאסר. כך שגם אם אותו עבריין עומד בקריטריונים שנקבעו בהמלצת היועץ המשפטי שלא להעמיד אדם ללא עבר פלילי, בגין תיק ראשון על שימוש עצמי, אותם קריטריונים לא יחולו על אותו נאשם שנעצר בגין "ייצור" גם אם הכמות מעידה באופן ברור על כוונה לשימוש עצמי בלבד.

מדיניות העמדה לדין בעבירת גידול סמים (הנחיות ראש חטיבת התביעות)

נוכח התכלית העומדת בבסיס עבירת הגידול ועונש המאסר הממושך הקבוע בצידה, התביעה צפויה להחליט האם להעמיד לדין אדם החשוד בגידול סמים בהתאם לתבחינים הבאים:

◻️ מספר השתילים שגודלו - ככל שמספר השתילים גדול יותר, כך תגבר הנטייה לייחס עבירה של גידול סם מסוכן להבדיל מעבירה של החזקת סם לצריכה עצמית. כך למשל, גידול מספר שתילים שאינו מצומצם, יהווה אינדיקציה לכך שהעבירה בוצע שלא לצריכה עצמית ולכן תגבר הנטייה לייחס עבירה של גידול סם מסוכן על פי החזקת סם מסוכן לצריכה עצמית.

◻️ התכנון שקדם לביצוע העבירה - ככל שנערך תכנון לצורך ביצוע העבירה כך תגבר הנטייה לייחס עבירה של גידול סם מסוכן. בכלל זה: שכירת מבנה ייעודי לביצוע העבירה; רכישת אמצעים ייעודיים לצורך גידול הסם המסוכן וכו'.

◻️ היקף האמצעים ששימשו לביצוע העבירה - ככל שנעשה שימוש באמצעים רבים יותר, ובכלל זה: דשנים, כלים ייעודיים לגידול השתילים, טפטפות ומערכת השקיה, מנורות ייעודיות וכו', כך תגבר הנטייה לייחס עבירה של גידול סם מסוכן על פני עבירה של החזקת סם לצריכה עצמית.

◻️ נסיבות חיצוניות לביצוע העבירה - ככל שמתיק החקירה עולה תשתית ראייתית התומכת בכך שהחשוד גידל את הסם המסוכן שלא לצריכתו העצמית תיוחס עבירה של גידול סם מסוכן.

◻️ קיומו של עבר פלילי רלוונטי - קיומו של עבר פלילי בעבירות לפי הפקודה שאינן לצריכה עצמית ישמש כנתון, אם כי לא כזה שמשקלו רב, לבחירה בסעיף העבירה המתאים.

◻️ קיומו של חומר מודיעיני רלוונטי - קיומו של חומר מודיעיני רלוונטי ישמש כנתון מסייע, אשר משקלו אינו רב במסגרת איזון הנתונים בבחירת סעיף העבירה המתאים. כך למשל, קיומן של ידיעות מודיעיניות לפיהן החשוד נוהג לסחור בסם מסוכן ישמש כנתון התומך בבחירת סעיף עבירה של גידול סם מסוכן על פני החזקת סם מסוכן לצריכה עצמית.

◻️ משקל הסם המסוכן - משקל הסם המסוכן יכול ויהווה נתון מסייע בבחירת סעיף העבירה המתאים. ככל שמשקל הסם המסוכן הינו רב יותר, כך תגבר הנטייה לייחס עבירה של גידול סם מסוכן על פני עבירה של החזקת סם מסוכן לצריכה עצמית.

יחד עם זאת, מקום בו ההתרשמות נוטה באופן ברור לכך שהחשוד גידל את הסם המסוכן לצריכתו העצמית, הרי שלא יהיה במשקל הסם המסוכן, יהא משקלו אשר יהא, כדי לשנות מן המסקנה, כי החשוד גידל את הסם המסוכן לצריכתו העצמית ומשכך תיוחס עבירה של החזקת סם מסוכן לצריכה עצמית. כך למשל, מקום בו גידל חשוד בחצר ביתו שתיל בודד של סם מסוכן מסוג קנאביס במשקל של 4 ק"ג, מבלי שהתבחינים הנקובים דלעיל מתקיימים, הנטייה תהא לייחס לראשון עבירה של החזקת סם מסוכן לצריכה עצמית על פני עבירה של גידול סם מסוכן. מנגד, מקום בו גידל חשוד 190 שתילים של סם מסוכן מסוג קנאביס, כאשר משקלם המצטבר הינו 400 גרם, הנטייה תהא לייחס לחשוד עבירה של גידול סם מסוכן/

יודגש כי רשימת התבחינים דלעיל אינה בבחינת רשימה סגורה ואת סעיפיה על התביעה לבחון במצטבר. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים בהם די יהיה בבחינתו של תבחין אחד כדי להגיע למסקנה בדבר העבירה המתאימה. כך למשל, במקרה בו אדם גידל בביתו 100 שתילים של סם מסוכן מסוג קנאביס, הרי שכמות מעין זו לא גודלה לצורך שימושו העצמי ומשכך העבירה שתיוחס לו הינה עבירה של גידול סם מסוכן.

הענישה הנהוגה בעבירות גידול סמים

הענישה בעבירות הסמים של גידול היא ענישה מאופיינת בהבחנה גדולה לאורו של כלל חשוב ומתוך בחינת השאלה מיהו האיש שכנגדו מתנהל ההליך הפלילי. ככל שמוצגים טעמים טובים יותר לנימוקי שיקום כך גם הסיכוי לענישה מחמירה יורד. העונש משתנה בין אדם לאדם ועל פי היכולת להציג את המקרה באופן מתאים. לאור האמור יש חשיבות מרבית לבחירת עורך דין פלילי בקיא אשר יכול להביא את מכלול הנסיבות לצורך קביעת הענישה בצורה מיטבית.

על אף שבמרבית העבירות של גידול סמים אסורים העבריין עושה זאת לצורכי "שימוש עצמי", אין הלכה למעשה בפקודת הסמים עבירה של גידול לצורך שימוש עצמי כך שיתאפשר סעיף מקל. העובדה כי סוחרי סמים כבדים דרים בכפיפה תחת אותו סעיף חוק עם אותם מגדלי שימוש עצמי יוצרת עיוות דין מהותי.

חשוב לדעת כיצד להביא לכדי כך שבנסיבות הנתונות הענישה לא תהפוך לעניין עיקרי תוך מתן דגש על יתרונות השיקום. בפועל רק תיקים חמורים של עשרות קילוגרמים לצורך של שיווק והפצה – הם כאלה שיגיעו לדיון בפני בית המשפט המחוזי. יתר התיקים בדרגת חומרה נמוכה יותר יגיעו לדיון בפני בית משפט השלום. בפרקטיקה יש הבחנה בין סוג הסם שמיוצר או מגודל ובין גידול של מספר דונמים לגידול של עציץ לצורך סיפוק צרכן יחידי, לעניין העונש, כמו גם מתן תשומת לב לכמות המשאבים שהושקעו לצורך הגידול.

האם קיים דבר כזה רישיון גידול סמים?

בעבר היה נהוג לאשר רישיונות לגדל מריחואנה לשם טיפול בריאותי אומנם לאחרונה חלה מגמה שמטרתה למנוע את קבלת הרישיונות בשל הקושי לשלוט בכמות הסם המיוצר. ישנו קושי לחזות את הכמות והגודל אליו יגיע צמח המריחואנה כאשר קיימים עדויות לצמחים שגדלו לאורך מספר מטרים ובאופן פראי ביותר. בכך, הנזק החברתי שעלול להיגרם מגידול הסם, עלול לגבור על התועלת שתגרם מגידולו.

האם קיימים הבדלים בענישה בין המגדל סם בשדה לבין המגדל סם במעבדה?

גידול סמים, כגון מריחואנה, קנאביס וחשיש בתנאיהם הטבעיים בשדות הפתוחים, הינו זול יחסית מאשר גידול בתנאי מעבדה, יחד עם זאת, איכותו של הסם נמוכה משמעותית מאשר בגידול הידרו. גידול סמים בתנאי מעבדה דורשים מהעבריינים היערכות כספית גדולה, תשומת לב רבה לפרטים הקטנים והסתרה מכוונת של הגידול, קריטריונים המשפיעים על הענישה במידה וייתפסו. גידול הסם בעציץ או בשדה הפתוח איננו מצריך הכנה מיוחדת או תכנון לעומת אחיו במעבדה. הכוונה הפלילית הינה חובה בהרשעה בעבירות סמים כולל גידול סמים, הן בתנאיו הטבעיים והן במעבדה כאשר לזו האחרונה הוכחת הכוונה להיערכות ביצוע העבירה מובהקת וקלה יותר.

ומה עם המגדל בעל אישור רפואי לצריכת הסם?

אדם הסובל מבעיה בריאותית שקיבל היתר להשתמש במריחואנה רפואית, מקבל את התרופה מטעם ספקים שאושרו לעסוק בגידול הצמח המבוקש. למרות שלפי פקודת הסמים המסוכנים, אין הכרה בגידול סמים לצרכים רפואיים ללא אישור, באמצעות ייעוץ וייצוג בידי עורך דין פלילי מוכר ומקצועי בתחום, ניתן יהיה לשכנע את בית המשפט בכך שגידול הסם נועד עבור צרכיו הרפואיים של הנאשם, למרות שאין בידיו היתר לגידול הסם לצורך טיפול רפואי. בכך ניתן להקל על העונש בצורה משמעותית.

האם שיווק ציוד הנדרש לגידול ביתי מהווה עבירה פלילית?

לאחרונה צצו כמו פטריות אחרי הגשם, ספרי הסברה מפורטים ביותר איך מגדלים סם בלי לצאת מהבית. לרוב, החנויות שמשווקות את הספרים מספקות ציוד נלווה הנדרש לצורך גידול הסם. חנויות לגידול הידרו הפכו לפופולריות בשנים האחרונות והן משווקות ציוד שאינו שונה במהותו ממשתלה, אומנם הלקוחות נהנים משירות אקסטרה הכולל ייעוץ ייעודי למטרת גידול צמח הקנאביס. יש לציין כי לפי סעיף 10 לפקודת הסמים המסוכנים חל איסור להחזיק בכלים המשמשים להכנת סם מסוכן או לצריכתו בנוסף לאיסור למכור או לסחור בהם. אומנם חנויות אלה המספקות ציוד לצורך גידול הידרו כגון נורות מיוחדות המדמות את אור השמש, דשן איכותי ועוד, אינן עוברות עבירה פלילית שכן, בסופו של יום צמח הקנאביס הוא צמח ולא חלים הבדלים בינו לבין כל צמח אחר באופן הגידול.

האם גידול סמים שנובע מהיעדר רצון להתרועע עם חברה שולית ועבריינית הוא נימוק משפטי מוצדק?

על אף שקיים הגיון מוסרי וכלכלי עבור החברה בגידול סמים בבית, לעומת רכישתם מסוחרי סמים, החוק מעניש יותר בחומרה את המגדלים, מאשר את הקונים. בכך, אדם שייתפס עם צמח של 15 גרם בביתו יואשם בפלילים, ואילו אדם שייתפס בפעם הראשונה רוכש 15 גרם של גראס - יושת עליו קנס בלבד על-פי מדיניות הקנאביס החדשה. בכך, דווקא זה אשר ימנע מכספו "לזלוג" לעולם הפשע ולארגוני טרור, והסם שיגדל הוא מבוקר בהרבה מהסם שנרכש, עדיין החוק עלול להתייחס אליו בצורה קשה יותר מזה שרכש מכספו מנת סם.

כיצד בתי המשפט מתייחסים בפועל לעבירת גידול סמים?

גידול הסמים עשוי להתבצע לשם צריכה עצמית ו/או לשם סחר בו. במידה והתגלה המקום בו העבריין גידל את הסם ויש הסכמה על כך, הדבר שיכריע את הכף ויחרוץ גורלות יהיה כמות הגידול. כאשר נתפסה כמות גדולה, הגידול ייחשב למטרות מסחריות ולא לשם שימוש עצמי. יש לציין כי בעבירת גידול נשקלים חלקיו השונים של הצמח כגון שורשיו, ענפיו וגם חלקים שכלל לא ניתן להפיק מהם סמים או לצרוך אותם. לעיתים הערכת הכמות שונה לחלוטין ורחוקה שנות אור מהכמות המצוינת בכתב האישום. עורך דין פלילי מיומן ובעל ניסיון בעבירת גידול סמים יבקש בהתאם למקרה לבצע שקילה נוספת על ידי מומחה, שקילה שעשויה להורית משמעותית את כמות הסם בהם העבריין יורשע ובמקביל – עשויה להוביל להקלה באופן משמעותי בעונש.

כפי שצוין העונש שצוין בחוק בגין גידול סמים הוא עד 20 שנות מאסר או קנס עד פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, קרי 5,650,000 שקלים. יחד עם זאת, יש לזכור כי העונשים כאמור הם עונשים מקסימלים ובפועל, פעמים רבות, הוא רחוק מלהיות גזר הדין הסופי שיוטל על הנאשם. חשוד או נאשם שנתפס מגדל את צמח המריחואנה בביתו, אשם נורמטיבי ללא עבר פלילי ונתפסה אצלו כמות קטנה באופן יחסי, עשוי הוא לרצות עונש בדרך של עבודות שירות ואף לרצות עונש מאסר קצר. במידה והעבריין בעל פוטנציאל שיקומו לו מעידה חד פעמית, עשוי בית המשפט להתחשב בנסיבותיו האישיות ואף לא להרשיעו כלל.

דוגמה לענישה מקלה:

עפ"ג 28110-10-15 מדינת ישראל נ' דוד – דובר על מקרה בו אדם נתפס עם 21 שתילי מריחואנה במשקל של 7.4 ק"ג הודה אך לא הורשע תוך שנקבע שהחזיק בסם לשימושו העצמי ולא למטרות סחר. השופטים הסתמכו בפסיקתם על חוות דעת של ד"ר נועם צ'כנובסקי לפיה משקל צמחי הקנאביס שנתפסו על-ידי המשטרה אינו מהווה את משקל החומר הפעיל הפסיכואקטיבי האמיתי. בחוות הדעת שהגיש ד"ר צ'כנובסקי נקבע שה-7.4 ק"ג הם למעשה 3.6 ק"ג בלבד, מה שהוביל לחישוב שהנאשם צרך בפועל פחות מ-100 גרם סם לשימושו העצמי. בית משפט השלום והמחוזי קיבלו את חוות דעתו של המומחה והורו על אי הרשעתו של הנאשם בדין.

בתיק פלילי 54421-06-15 - הנאשם הודה והורשע בעבירת גידול סמים ובהחזקת סמים וכלים להכנת סם לצריכה עצמית. על פי כתב האישום, בסוף חודש אפריל בשנת 2015, הקים הנאשם ביער סמוך לצפת אוהל מניילון בו שתל זרעי קנביס במעל עשרים אדניות. הזרעים צמחו והפכו בהמשך לשתילים. בסוף חודש יוני של אותה שנה, הנאשם נעצר כשהוא מחזיק בשתילים יחד עם ציוד דישון, חצי שק אדמה, ומספר רב של אדניות. בחיפוש שנעשה בביתו נמצאו שני שתילים של צמח הקנאביס שהוחזקו במרפסת. כמו כן, בחדר השינה נמצא ארון שרופד בנייד בידוד ובו הותקנו מנורות, מאוורר ושלושה שתילים של צמח הקנאביס. הנאשם מנהל אורח חיים חרדי ואב לשבעה ילדים. לפי תסקיר שירות המבחן הנאשם עבר לאחרונה תהליך גירושין, חווה כישלון בעסקיו, סובל מבעיות בריאותיות ואחת מבנותיו עברה ניתוח קשה. הוא ציין כי על רקע המשברים עמם התמודד לאחרונה, חווה הוא ייאוש ודיכאון ומצא כי השימוש בסמים מסייע לו להירגע. עוד ציין כי גידול הסמים צמצמם את העלויות, לאור משבריו הכספיים. שירות המבחן ציין כי היעדר תפקוד יציב, קשייו להתמודד עם משברים, נוקשות חשיבתית והקושי להתמיד במסגרות מהווים גורמי סיכון להישנות ביצוע העבירות מצדו. יחד עם זאת צוין כי נעדר הוא דפוסי התנהגות עבריינית, פסק הוא משימוש בסמים, ההליך הפלילי נגדו היווה גורם מרתיע עבורו והעובדה כי ילדיו מעוררים אצלו מוטיבציה לחזור למסלול חיים נורמטיבי, מהווים סיכויי השתקמות טובים מצדו. בתחילה שירות המבחן לא המליץ על הליך טיפולי אומנם לאחר שהופנה ליחידה להתמכרויות באזור מגוריו, חזר בו והמליץ על הפן השיקומי בעניינו. יחד עם זאת, במידה ויוחלט על עונש מאסר, הומלץ כי הוא ירצה עבודות שירות במקום מאסר בפועל. במהלך דיון על גזר דינו הוחלט כי הנאשם חסך זמן שיפוטי כי הודה ולקח אחריות על מעשיו וכי עבירת גידול הסמים בהם הורשע נעשתה לצורך שימוש עצמי. מצבו הכלכלי והבריאותי של הנאשם וכלל נסיבותיו האישיות נלקחו בחשבון בעת גזר הדין. על פי הוראות תיקון 113 בחוק העונשין נקבע כי יש לפעול על פי עקרון ההלימה תוך התחשבות בערכים המוגנים בעבירה ומידת הפגיעה בערכים. כמו כן, נקבע כי יש להתחשב במדיניות הענישה הנהוגה ובנסיבות הנלוות לביצוע העבירה. יש לבחון אם ישנם נתונים ושיקולים אחרים המצדיקים סטייה מתחומי הענישה שנקבעו. במקרה הנוכחי נקבע כי מידת הפגיעה בערך החברתי הינה בדרגה בינונית, שכן הנאשם גידל סמים לצורך שימושו העצמי אומנם ישנו חשש כי היקף הגידול עשוי להתרחב ובהתאם גם עשוי להיות מופץ בידי הנאשם, למרות שלא נמצאו מאפיינים מסחריים בתיק הנ"ל. למרות שנגע הסמים פוגע באופן חמור בערכים המוגנים בחברה, יש לשקול את מידת ההרתעה מול שיקולים אישיים. על כן הוחלט כי לאור נסיבותיו האישיות של הנאשם, בן 46, אב לשבעה ילדים, ללא עבר פלילי מכביד, ניתן להקל בעונשו עד כדי הימנעות ממאסר מאחורי סורג ובריח. יחד עם זאת, חומרתן של העבירות בהן הורשע מחייבות ענישה מעשית. לכן הוחלט כי הנאשם ירצה 4 חודשי עבודות שירות, במסגרתן הוא יועסק במשך שמונה וחצי שעות ביום במשך חמישה ימים בשבוע. כמו כן, נגזר על הנאשם 4 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים לבל יעבור על עבירות החזקה או שימוש בסמים שלא לצריכה עצמית וחודשיים מאסר על תנאי למשך 3 שנים לבל יעבור עבירות החזקה או שימוש בסמים לצריכה עצמית.

בתיק פלילי 6132-03-16,12819-11-15 - הנאשם הורשע לאחר שהודה בעבירות של הכנה, ייצור וגידול סמים מסוכנים, וכן בהחזקת כלים המשמשים להכנתם לא לצריכה עצמית, החזקת סכין וסמים. בסוף חודש פברואר שנת 2016, הנאשם החזיק בדירה מעבדה לייצור קנאביס, דירה שהוחזקה למטרה זו בלבד. הנאשם החזיק מעל למאה עציצים ובאמצעות כלים שונים גידל את הסמים, כגון אקווריום לגידול עם ספוג, דשנים, משאבת מים, מכלי מים, פילטר, ניירות כסף, מד טמפרטורה אלקטרוני. לנאשם עבר פלילי עשיר ולו הרשעות המונות עבירת סמים, הונאה בכרטיס אשראי, עבירות תעבורה, היזק לרכוש ותקיפה. כמו כן, בשנת 2004 הורשע בהדחת קטין לסם ובשמונה תיקים נוספים של עבירות סמים. הדרך העבריינית אינה זרה לנאשם ששימש כחוליה מרכזית בהפצת הסמים כאשר בדרך זו בטחון הציבור נפגע באופן משמעותי והמאבק במלחמה בסמים התערער. נטען כי הנאשם החזיק וגידל כמות גדולה של סמים, ראיה המוכיחה כי לא מדובר בהחזקה לשימוש עצמי. מתחם הענישה המקובל בהחזקת מעבדה לייצור ולגידול סמים למטרות הפצה וסחר נע בין 10 ל-24 חודשי מאסר בפועל. לאחר דיון, בו נלקח בחשבון מצבו הרפואי של הנאשם שסבל ממחלת השחפת ונזקק לטיפולים שעלותם אינם כלולים בסל הבריאות ולאור נטילת אחריותו על העבירות, דבר שחסך זמן שיפוטי, ניתן משקל לקולא כמו גם העובדה כי עברו הפלילי ישן. לאחר דיון נגזר על הנאשם שנת מאסר בפועל ו-8 חודשי מאסר על תנאי לבל יעבור עבירה מסוג פשע בפקודת הסמים ו-6 חודשי מאסר על תנאי לבל יעבור עבירה של החזקת סכין. כמו כן, הוטל על הנאשם 3 חודשי פסילה על תנאי לבל יעבור עבירה על פקודת הסמים וקנס בסך של 2,000 שקלים או חודש מאסר תמורתו.

ביטול הרשעה פלילית בעבירות גידול סמים ללקוחות משרדנו

משרדנו הביא לביטול הרשעתם הפלילית של לקוחות שהואשמו בעבירות גידול סמים, זאת על אף עמדת התביעה להשית עליהם 6 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות, מאסר מותנה, קנס כספי ופסילת רישיון נהיגה. בית משפט השלום בבאר שבע ביצע איזונים נכונים בין השיקולים השונים והחליט לבסוף לקבל את טענות המשרד ולבטל את הרשעתם תוך העדפת מסלול המשך שיקומם.

בעקבות הודייתם בעובדות ובעבירות כתב האישום המתוקן, הורשעו לקוחותינו בעבירות גידול שתילי סם מסוג קנאביס במשקל כולל של 50 גרם.

משרדנו טען כי מדובר בלקוחות צעירים המצויים בתחילת דרכם הלימודית והמקצועית, אשר השתלבו בטיפול ארוך טווח להימנעות משימוש בסמים ומאז שומרים על ניקיונם, תוך שהם רותמים את עיקר מרצם וכישוריהם כיום לטובת בניית חייהם וביסוס מקצועם ושאיפותיהם להשתלב בשוק העבודה. משכך, נטען כי הותרת ההרשעה על כנה צפויה לגרום להם נזק ארוך טווח ולמנוע מהם מלהגשים את שאיפותיהם הנורמטיביות באופן שאינו מידתי לחומרת העבירה ונסיבותיה.

מנגד, נטען על-ידי תביעות נגב דרומי כי יש לתת משקל בכורה לשיקולי גמול והרתעה, על פני שיקולי שיקום והנסיבות האישיות של לקוחות המשרד. כמו כן, התביעה טענה כי לא מתקיימים בעניינם התנאים לחריגה ממתחם העונש ההולם ולא קיימת כל פגיעה קונקרטית בהם באם תיוותר הרשעתם על כנה. לאור כל אלה, עמדת התביעה לענישת הלקוחות הייתה 6 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות, מאסר מותנה, קנס כספי ופסילת רישיון נהיגה בפועל ועל תנאי.

כב' השופט אמיר דורון, שופט בית משפט השלום בבאר שבע, החליט לקבל בסופו של דבר את טענות משרדנו ולהורות על ביטול הרשעתם של לקוחות המשרד, זאת לאחר שבחן את עניינם בהתאם לפסיקה ולשכל הישר. בית המשפט הנכבד קבע כי בנסיבות המקרה דנן הרשעתם הייתה מובילה לפגיעה חמורה בשיקומם וכן שאופי העבירה מאפשר לוותר בנסיבות המקרה על ההרשעה מבלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי הענישה האחרים.

להלן ציטוט חלקי מהחלטתו של בית המשפט הנכבד בעניינם של לקוחות המשרד:

"אין חולק, כי טיעוני המאשימה לעונש נכונים במישור העקרוני והחברתי, אלא שמלאכת הענישה על מכלול שיקוליה, היא לעולם פרטנית לנאשם שבפני בית המשפט, ובנסיבות העושה והמעשה.

הליכה במתווה השיקומי, אין בה כדי קביעה שמעשי הנאשמים אינם חמורים, נהפוך הוא.

הדבר הוא בבחינת התווית דרך מחשבתית, לפיה יש להעדיף, בהינתן הנתונים לעיל, את שליחת הנאשמים למסלול השיקומי בעת הזו.

לעניין זה ראה את אמירות בית המשפט העליון ברע"פ 262/14 מוחמד נאשף נ' מדינת ישראל [פורסם במאגרים] (22.1.14).

"בית המשפט יטה לבכר את שיקולי שיקומו של הנאשם על פני שיקולים אחרים כאשר הוא משתכנע כי הנאשם השתקם ושינה את דרכיו, או כי קיים סיכויי ממשי לשיקומו, וכך הוא "במקום שבו נראה כעקבי הליך השיקום שבו מצוי המבקש-המערער" (ראו: רע"פ 8665/12 ברהנה נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (2.5.20133)) - ואילו השמתו של הנידון מאחורי סורג ובריח עלולה לאיין את ההליך השיקומי, או לפגוע בו באופן ניכר."

משכך, מובהר לנאשמים, בצורה הברורה ביותר, כי העדפת מסלול שיקומם בעת הזו, הינו בבחינת "חוזה" אותו כורתים בית המשפט והחברה כולה עימם.

על פי תנאי ה"חוזה", מקבלים הנאשמים הזדמנות להותיר מאחור אתמולם ולשפר אורחותיהם. יעמדו בהתחייבות זו, יוכלו לשים מאחוריהם את הענישה המחמירה יותר שצפויה להם בתיק זה. לא יעמדו בתנאי החוזה, יוכל בית המשפט להשית עליהם את העונשים המתבקשים במקרה דנן, במלוא חומרתם."

לאור כל אלה, בית המשפט הנכבד מחליט לקבל את טיעוני משרדנו תוך שהוא מבטל את הרשעתם של הנאשמים בדין ומחליט להסתפק בהעמדתם בצו מבחן למשך שנה והטלת צו של"צ בהיקף השעות עליו המליץ שירות המבחן בלבד.

חשוב לזכור כי ככלל, אדם שהועמד לדין פלילי ונמצא אשם בעבירות שיוחסו לו - יורשע בדין. יחד עם זאת, במצבים מסוימים וחריגים בית המשפט רשאי לקבוע כי למרות שאותו אדם ביצע את המיוחס לו בכתב האישום הוא לא מרשיע אותו רק לצורך מילוי חלל ההרתעה אלא מביא לשיקומו באמצעות החזרתו למסלול החיים התקין.

להרשעה פלילית ישנן השלכות קשות בתחומים שונים. כך למשל, הרשעה פלילית עלולה להביא לפיטורים של המורשע ממקום עבודתו או למנוע את קידומו בה. במקרים אחרים, הרשעה תסכל אפשרות לקבלת רישיון תעסוקתי מסוים, לנשיאת נשק ולקבלת היתרי כניסה למדינות רבות. לא כל אדם אשר מוגש נגדו כתב אישום הוא בבחינת "עבריין אשר מסכן את החברה" ולכן, לא כל התנהגות מסוימת של אדם אשר נופלת לגדרי עבירה פלילית מצדיקה את הרשעתו בפלילים.

צפייה בפסק הדין בת"פ 35207-02-15

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין גידול סמים?

המאמר הנוכחי דן אודות עבירת גידול סמים, מרכיביה ועונשיה. רשויות האכיפה והחוק מוקיעות ומתייחסות בחומרה לנגע הסמים בחברתנו ופועלות באופן עיקש ובלתי מתפשר למען לחימה ומאבק לשם הדברת הנגע. עבירת גידול הסמים הינה עבירה חמורה ביותר ובמיוחד כאשר מדובר בכמויות סם בהיקף נרחב, דבר המעורר חשש לפעילות של סחר והפצת הסם המסוכן. מתחם הענישה המרבי שנקבע בעבירה עסקנן הוא עד 20 שנות מאסר אומנם בפועל בתי המשפט בוחנים את השיקול ההרתעתי מול השיקול האישי בכובד ראש ובהתאם למקרה. כפי שהמאמר הנוכחי סקר, בתיקים רבים, ניתן משקל לקולא בהטלת גזר הדין תוך התחשבות בנסיבותיו האישיות של הנאשם. סיוע בייעוץ משפטי מקצועי עשוי להכריע את הכף ולהיות הקו שמפריד בין ישיבתך מאחורי סורג ובריח למשך שנים רבות ובין יציאתך לחופשי.

במידה ונעצרת או הוגש נגדך כתב אישום בעבירת גידול סמים, פנה ללא דיחוי לעורך דין פלילי המתמחה בעבירות סמים ובעל ניסיון עשיר בתחום. ההיוועצות המשפטית חשובה ביותר כאשר כמות הסמים שנתפסה היא בהיקף גדול, שכן, שנות מאסר רבות מבדילות בין גידול סמים לשימוש עצמי לבין גידול סמים שלא למטרת צריכה עצמית. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים המואשמים במגוון עבירות פליליות חמורות מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה ונלקחת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין גידול או ייצור סמים פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות סמים | סחר בסמים | סמים מסוכנים | גידול סמים | עורך דין עבירות סמים | גידול וייצור סמים | החזקה או שימוש לצריכה עצמית | החזקה או שימוש שלא לצריכה עצמית | גידול מריחואנה | גידול קנאביס | גידול סמים קלים | עורך דין גידול סמים | עונש על גידול סמים | כתב אישום גידול סמים | גידול חשיש | גידול קנאביס הידרו

הצלחות המשרד בתחום
שחרור ממעצר חשוד בעבירות סחר בסמים והחזקת סמים שחרור ממעצר זוג חשודים בעבירות חמורות של סחר בסמים, גידול וייצור סמים שחרור נאשם ממעצר במסגרת ערר בעבירות גידול וייצור סמים במשקל 900 גרם הארכת מאסר מותנה לנאשם בפעם השלישית בעבירות סמים סגירת תיק פרקליטות לאם שנחשדה בתקיפת בתה הקטינה סגירת תיק פלילי ללקוח בעבירות יבוא סמים באינטרנט - בפעם השניה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
כתב אישום וזימון למשפט על החזקה ושימוש בסמים לצריכה עצמי
נועם | 19:52 01/10/2018
כתב אישום וזימון למשפט על החזקה ושימוש בסמים לצריכה עצמי
עו''ד רביד כהן | 22:31 01/10/2018
עבירות סחר בסמים
אבי | 22:20 17/11/2018
כתב אישום על גידול מריחואנה
ניסים | 21:08 24/01/2018
כתב אישום על גידול מריחואנה
עו''ד עודד רגב | 12:10 28/01/2018