חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | עבירת בעילה שלא בהסכמה (אונס)

עבירת בעילה שלא בהסכמה (אונס)

עבירת בעילה שלא בהסכמה (אונס) מתייחסת לתקיפה מינית של נשים בלבד. הגבר אינו עשוי להיבעל, באשר אין בו את איבר המין של האישה, אך עשוי הוא לעבור עבירה של מעשה סדום הכוללת אקט של החדרה. הבעילה היא החדרה של איבר מאיברי הגוף או חפץ, באופן מלא או באופן חלקי, לאיבר המין הנשי ללא הסכמתה, ואין זה משנה אם מבצע הבעילה הוא גבר או אישה. היעדר ההסכמה יכול שיהיה באמצעות אמירה, חוסר שיתוף פעולה או אף פאסיביות מצידה של האישה. העונש הקבוע בחוק לעובר עבירת אינוס הוא עד 16 שנות מאסר או עד 20 שנות מאסר באם המדובר באונס בנסיבות מחמירות.

עבירת בעילה שלא בהסכמה (אונס)

עבירת האונס מוגדרת בסעיף 345 לחוק העונשין ואחת מיסודותיה החשובים ביותר הוא היעדר ההסכמה מצד האישה לאקט ההחדרה של איבר מאיברי הגוף או חפץ, באופן מלא או באופן חלקי, לאיבר המין הנשי. המדובר ביסוד נפשי חמקמק, הנושא אופי "מעורפל" אשר לעיתים, מהווה את לב ליבה של המחלוקת בתיקי אונס.

כעקרון, עבירת האינוס הינה עבירה התנהגותית (מוגדרת כך בסעיף 345[ג] לחוק העונשין), כאשר ההתנהגות הנדרשת להתקיימות העבירה, היא -  ראשית – ביצוע "בעילה" ובנוסף, נדרש, כי מדובר בבעילת אישה, אשר בוצעה "שלא בהסכמתה החופשית". סעיף 345 מגדיר "בועל" -  "מחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה".

יסודותיה של עבירת האונס

כלומר, ראשית, נדרשת ביצועה של בעילה, כלומר, החדרת איבר מאיברי גופו של התוקף (גם אצבע), או החדרת חפץ אחר כלשהו על ידי הבועל, לתוך איבר מינה של אישה. ויבהר שוב, כי עבירת האינוס מתייחסת אך ורק להחדרה לאיבר מין של נקבה. לגבי מעשים מיניים שבוצעו בגבר המדובר כבר בעבירה המוגדרת כמעשה סדום, אך בצד כך יצוין, כי מדובר בעבירה אשר דינה כדין אונס.

שנית, בכדי שקיום אקט מיני בין גבר לאשה יחשב לאונס, החוק דורש כי הדבר יבוצע בהעדר הסכמה. כלומר -  העדר הסכמה של האישה לבעילתה. יש לחדד, כי העדר ההסכמה יכול לבוא לידי ביטוי באמירה, בהתנהגות, בחוסר שיתוף פעולה ולעתים אף בפאסיביות, מה שממחיש את הבעייתיות הרבה סביב נושא זה, שכאמור, מהווה בתיקי אונס רבים את סלע המחלוקת.

מהם העונשים הקבועים לצד עבירת האונס?

אדם הבועל אישה בנסיבות הבאות צפוי לעד 16 שנות מאסר:

1. שלא בהסכמתה החופשית של האישה.

2. בהסכמתה שלא האישה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה.

3. בהסכמתה של קטינה שטרם מלאו לה 14 שנים.

4. במידה והבעילה בוצעה תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האישה, או מצב אחר שמונע ממנה לתת הסכמה חופשית.

5. במידה והבעילה בוצעה תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא הייתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית.

אדם הבועל אישה בנסיבות הבאות צפוי לעד 20 שנות מאסר:

1. בקטינה שטרם מלאו לה 16 שנים ללא הסכמתה החופשית או בהסכמתה שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה או במידה והבעילה בוצעה תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האישה או במצב אחר שמונע ממנה לתת הסכמה חופשית, או במידה והבעילה בוצעה תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה.

2. באיום בנשק חם או קר.

3. תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון.

4. תוך התעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו.

5. בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם.

כמו כן, הבועל אשה שמלאו לה 18 בהסכמתה תוך ניצול יחסי מרות ביחסי עבודה או בשירות או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות כפנוי למרות היותו נשוי, דינו עד 3 שנות מאסר.

התייחסותה של הפסיקה לעבירת האונס

מערכת הצדק הכירה בכך שלעתים תכופות התגובה האמוציונלית של נפגעת תקיפה מינית לתקיפתה, לא תהיה במקרים רבים בדמות התנגדות פיזית, כפי שהיה ניתן לצפות, כי אם, לעיתים, דווקא בדמות התנהגות בדוגמת קפיאה ובהנהגות פסיבית. רציונל משפטי זה מעורר מחלוקת משנה נוספת, המתעוררת גם היא בתיקי אונס רבים, והיא שאלת מודעותו של הנאשם או החשוד באונס לטיב ההסכמה או לאי קיומה. טענה נפוצה זו של נאשמים באונס, במהותה המשפטי, נבלמה במובן מסוים ואף במידה רבה, מאז פסק הדין בפרשת האונס בשמרת והמדובר בטענה "בעייתית" אשר הטוען אותה, יאלץ להוכיח אותה, במידה רבה של היתכנות. כמובן שבמקרים שהמתלוננת טוענת כי אי הסכמתה לבעילה התבטאה בפאסיביות, אזי, מן הסתם, יהיה יותר קל לשכנע את הרשות התובעת או את בית המשפט כי הנאשם או החשוד לא היו מודעים לאי ההסכמה לבעילה.

גם כאשר קיימת הסכמה לכאורה של הנתקפת, מגדיר החוק מספר מקרים, שבהם לא תיחשב ההסכמה להסכמה חופשית ולא יינתן תוקף להסכמה, והמעשה עדיין ייחשב כאונס:

  • בעילה שנעשתה בהסכמת האישה, אך שהושגה במרמה. המדובר במקרים בהם הבועל משיג את הסכמתה של האישה למעשה ברמייה כלשהי, כאשר הדבר עשוי להתבטא ברמיה תוך הצגת מצג שקרי כאילו המדובר בפעילות טיפולית כלשהי וביצוע מעשים מיניים באצטלה זו, או למשל בהתחזות לאדם אחר מתוך כוונה להשיג את הסכמת האישה לבעילה, כאשר במקרה זה, קיומה של ההסכמה בטל עקב ההתחזות.
  • בעילה של קטינה מתחת לגיל 14, גם אם הבעילה בוצעה בהסכמתה. במקרים אלו, נחשב ביצוע אקט שכזה כמעשה כאונס, גם אם לא מתקיים אף אחד מהתנאים האחרים המוזכרים, וכאמור, גם כאשר היתה הסכמה מצדה של הקטינה.
  • בעילה תוך ניצול מצב של חוסר הכרה או מצב נפשי אחר אשר מנע מן הנבעלת לתת את הסכמתה החופשית לבעילה, למשל כאשר היא תחת השפעת סמים או אלכוהול.
  • בעילה תוך ניצול אישה הלוקה בנפשה או לקויה בשכלה, כאשר הליקוי, מאיין במידה רבה של סבירות את הסכמתה לבעילה.

בניגוד לסברה הנפוצה, במציאות המשפטית של ימינו, לא נדרשת הוכחת הפעלת כוח מצד מבצע האונס כביכול, אלא העדר הסכמה חופשית בלבד, גם כאשר המדובר בבני זוג, וכן, לא נדרשת קימוה של התנגדות פיזית לבעילה מצד הנבעלת.

זומנת לחקירה במשטרה? הוגש נגדך כתב אישום בגין אונס?

אתה זקוק לעורך דין מנוסה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך, בין אם זה בחקירה במשטרה ובין אם זה בכותלי בית המשפט, שכן המדובר בעבירה פלילית שתוצאתה יכולה להיות חמורה מאוד עבורך הכוללת כאפשרות סבירה לחלוטין גם שהייה מאחורי סורג ובריח. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים המואשמים במגוון עבירות מין חמורות מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה ונלקחת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירת בעילה שלא בהסכמה פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות מין באינטרנט | עבירות מין | אונס | עבירת האונס | מעשה סדום בנסיבות אינוס | עבירת אונס | בעילה אסורה בהסכמה | עורך דין עבירות מין | עבירות מין במשפחה | מעשה סדום | בעילה שלא בהסכמה

הצלחות המשרד בתחום
זיכוי נאשם בתיק פשע חמור בעבירות של אונס, מעשי סדום, איומים ותקיפת קטין שחרור ממעצר חשוד בביצוע מעשים מגונים בקטינים אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) חויב לשלם ללקוח המשרד 300,000 ש"ח בגין לשון הרע סגירת תיק פלילי ללקוח שנחקר בגין הטרדה מינית באינטרנט סגירת תיק פרקליטות ללקוח שנחשד בהטרדה מינית והפצת פרסום תועבה בוואטסאפ עבודות שירות בלבד לעורך דין שהורשע בגניבת כספי לקוחותיו

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
ההבדל בין אונס לבין מעשה סדום
נטע | 18:57 01/10/2017
ההבדל בין אונס לבין מעשה סדום
עו''ד אור הדאיה | 19:56 01/10/2017
בעילה אסורה בהסכמה של בת 14 במסגרת קשר רומנטי
נעמה | 03:31 26/12/2016
בעילה אסורה בהסכמה של בת 14 במסגרת קשר רומנטי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 14:46 26/12/2016
בעילה אסורה בהסכמה של בת 14 במסגרת קשר רומנטי
דודי | 20:59 05/09/2018
עבירות סחר בסמים
אבי | 20:20 17/11/2018