חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | צו עיכוב יציאה מהארץ

צו עיכוב יציאה מהארץ

צו עיכוב יציאה מהארץ הינו סעד מיוחד שמוציאים בית משפט, המשטרה או הפרקליטות. סעד זה מונע מהאדם שכנגדו הוא הוצא את האפשרות לעזוב את גבולות המדינה, בכל אחד מ- 23 מעברי הגבול של ישראל. פרטיו של האדם יופיעו במערכת מחשבי ביקורות הגבולות, ויציאתו תיאסר גם אם יש בידו כרטיס טיסה. למעשה, צווים אלו מוצאים עקב סיבות שונות ומגוונות, החל בהליכי הוצאה לפועל, דרך צעדים הקשורים בגירושין ועד להליכים פליליים. בתוך כך, חשוב להדגיש כי צו עיכוב יציאה מהארץ פוגע למעשה בזכות הבסיסית של אדם לחופש תנועה, ולכן הצווים ניתנים במשורה ולאור קיומם של תנאים מסוימים מאוד. עו"ד אסף דוק מסביר מהו צו עיכוב יציאה מהארץ, מי מוסמך להוציאו וכיצד ניתן לבטלו.

צו עיכוב יציאה מהארץ - מהו וכיצד ניתן לבטלו?

צו עיכוב יציאה מן הארץ הוא איננו עונש אלא כלי שהופקד בידי המשטרה, הפרקליטות ובתי המשפט לצורך הבטחת התייצבותו של חשוד לחקירתו או העמדתו לדין ונשיאת עונשו. העובדה כי אדם נחשד בעבירות חמורות ככל שיהיו לא מהווה תמיד, כשלעצמה, הצדקה לעיכוב יציאתו מן הארץ. כידוע לכל אדם ישנה זכות לצאת מישראל וזכות זו יש לאזן אל מול האינטרס הציבורי. המבחן המקובל לעניין השתת צו עיכוב יציאה מהארץ על אדם הוא מבחן האפשרות הסבירה, קרי - קיומו של יסוד סביר לחשש כי יציאתו של חשוד או נאשם מן הארץ תסכל את התקדמות ההליך הפלילי המתנהל כנגדו.

הזכות לחופש תנועה

במדינת ישראל, חופש תנועתו של אדם מהווה זכות בסיסית הנכללת בחוק היסוד של כבוד האדם וחירותו, והיא מאפשרת לכל אדם לנוע ללא מגבלה בתוך גבולות הארץ ומחוצה לה. יחד עם זאת, חופש תנועתו של אדם בישראל אינו מוחלט, וניתן להגבילו במסגרת החוק בגין סיבות ביטחוניות, דתיות או אחרות, וזאת על ידי מעצר בבית כלא, מעצר בית, צווי הרחקה וצווי עיכוב יציאה מהארץ. כפועל יוצא מכך, כל בקשה על הגבלת תנועה נבחנת בקפידה על ידי מערכת האכיפה והמשפט, ונדרשת לעמוד בתנאים ספציפיים.

מקרים בהם ניתן לבקש צו עיכוב יציאה מהארץ

צו עיכוב יציאה מן הארץ ניתן לאור מספר נסיבות וגורמים מרכזיים:

  • הליכי הוצאה לפועל – לעיתים מוצא הצו כנגד מי שנמצא בהליכי פשיטת רגל, למניעת בריחה ממחויבויות וחובות. במקרים אלו הצו תקף לשנה.
  • הליכי גירושין – הצו ניתן בעיקר לאור חשש לעזיבת בן הזוג את הארץ עם הילדים, או בריחת הבעל והותרת האישה עגונה. כמו כן, במידה שקיים חשש לאי תשלום מזונות ניתן להוציא את הצו כנגד בן הזוג דרך ההוצאה לפועל. גם במקרים אלו תוקפו עומד על שנה.
  • הליך פלילי - לבקשת המשטרה, הפרקליטות או התרשמות בית המשפט במצבים שיפורטו בהמשך.

צו עיכוב יציאה מן הארץ עקב הליך פלילי

תחילה, יש להזכיר שזכותו הבסיסית של כל אדם להלך חופשי, וזאת גם אם הוא חשוד בעבירה פלילית. לכן, לא כל חשד והליך פלילי, גם אם מדובר במקרה חמור, מצדיק הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ. כפועל יוצא מכך, צווים אלו מאושרים רק במקרים המצדיקים את הגבלת חופש תנועתו של החשוד. ההליך ייעשה על פי רוב בנוכחות החשוד בפלילים, ובמידה שהוא נעדר מחויבת המשטרה לעדכנו בדבר הוצאת הצו.

בקשת המשטרה להוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד חשוד

במצבים של חקירה פלילית כנגד חשוד, המשטרה תוכל לבקש צו עיכוב יציאה מהארץ על ידי קצין הממונה על החקירה. זאת, במידה וקיים חשש שעזיבת החשוד את הארץ תזיק לחקירה, או כשישנו חשש שהחשוד ינסה לברוח מהארץ וכך לחמוק מהעמדה לדין ולנשיאת עונשו. כמו כן, הצו יינתן רק במקרים בהם לא ניתן להבטיח את התייצבותו של החשוד בהמצאת ערובה מתאימה, או בקביעת תנאי שחרור מתאימים. בדרך כלל הצו ניתן כתנאי מגביל עבור שחרור ממעצר משטרה, ויכול להינתן בהסכמת העצור עם תוקף למשך 3 חודשים. במידה שהמשטרה מעוניינת להאריך את תקופת הצו, עליה להגיש בקשה נוספת בפני בית המשפט. יחד עם זאת, במקרים בהם מוגש כתב אישום לפני שתמו 3 החודשים, יימשך התוקף לכל אורכו של ההליך המשפטי וגם אם יתארך מעבר לתקופה האמורה.

בקשת צו עיכוב יציאה מהארץ באמצעות הפרקליטות

במהלך דיונים אודות שחרור ממעצר בתנאים מגבילים, יכולה המשטרה לבקש מבית המשפט באמצעות הפרקליטות, כי אחד ההגבלים כנגד החשוד יהיה צו עיכוב יציאה מהארץ עד תום הליכים המשפטיים. היסוד לבקשה זו כולל חשש סביר שהחשוד יעזוב את גבולות הארץ, מבלי שיתייצב  לחקירה משטרתית או לדיון משפטי. כמו כן, הצו יינתן על ידי בית המשפט במקרים בהם אין תנאי שחרור מקדימים או ערבות, אשר יבטיחו את התייצבותו של החשוד בהליכים משפטיים העומדים בפניו.

צו עיכוב יציאה מהארץ כגורם מקל

במקרים רבים צו עיכוב יציאה מן הארץ מהווה גורם המקל את תנאיו של חשוד, בהיותו אופציה לשחרור ממעצר בערבות. כך אמנם מוגבל האדם מלעזוב את גבולות הארץ, אך מנגד הוא אינו נדרש להישאר תחת מעצר. יחד עם זאת, השימוש בצו עיכוב יציאה מהארץ לצרכים אלו חייב להיעשות באופן מושכל, מודע ומיטיב, בעזרתו של עורך דין פלילי מנוסה ומיומן.

אפשרות לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

חשוב לדעת כי במקרים מסוימים קיימת אפשרות לבטל באופן מוגבל ואף מוחלט צו עיכוב יציאה מן הארץ, אשר הוצא כנגד חשוד בפלילים. על מנת לאשר את הבקשה נדרש החשוד להוכיח כי לא קיים סיכון שיברח מישראל בכדי להימנע מהליכים משפטיים, ולהראות למשל שכל משפחתו ותעסוקתו בארץ, או שהינו אישיות ציבורית מוכרת. כמו כן, עליו להציג ערובות אחרות לחזרתו מחו"ל לשם התייצבות בהליכים העומדים בפניו. בנוסף לכך, עליו להצדיק את חשיבות עזיבתו כדוגמת ניתוח דחוף בחו"ל, או מחויבות במדינה אחרת שאין לדחותה. יחד עם זאת, ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ מהווה בקשה שבתי המשפט אינם ששים לקבלה, ולכן יש צורך בסיוע וייצוג משפטי להגשת בקשות מנומקות ומשכנעות.

בדיקת קיומו או ביטולו של צו

על פי חוק, אחריות הדיווח אודות קיומו או ביטולו של צו עיכוב יציאה מן הארץ מוטלת על כתפי רשויות החוק והנהלת בתי המשפט. ואולם, מומלץ שלא לסמוך רק על המערכת המשפטית, ולפני תכנון נסיעה לחו"ל לבדוק את המצב במוקד של רשות האוכלוסין וההגירה בטלפון שמספרו 3450*. במוקד זה ניתן לקבל מידע עדכני אודות קיומו או ביטולו של צו עיכוב יציאה מן הארץ. מעבר לכך, בכל מקרה הקשור לצווים אלו מומלץ לפנות אל עורך דין מנוסה בתחום הפלילי שיכול לסייע, לכוון ולייצג אתכם נאמנה. 

הוציאו נגדכם צו עיכוב יציאה מהארץ ואתם מעוניינים לבטלו?

להתייעצות בנושא ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ שהוצא נגדכם ניתן ליצור עימנו קשר בטלפון 052-6885006 או להשאיר פרטים באתר ונשמח לסייע ולהציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חקירה משטרתית | חקירת משטרה | חקירה במשטרה | צו עיכוב יציאה מהארץ | ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ | ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ מאמרים | צו עיכוב יציאה מהארץ של המשטרה | ביטול איסור יציאה מהארץ | עיכוב יציאה מהארץ בהליך פלילי

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פלילי בעבירות תקיפה הגורמת חבלה של ממש ואיומים קבלת ערר וסגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שנחשד בביצוע עבירות אלימות ופגיעה בפרטיות ביטול כתב אישום ללקוחה בעבירות סמים חמורות סגירת תיק ללקוח שייבא סמים באינטרנט סגירת תיק פרקליטות בעבירות הצתה במזיד בהיעדר אשמה פלילית שחרור ממעצר ימים לקוח שנחשד בדקירתה ופציעתה של אישה תוך שהוא סוחר בסמים מסוכנים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
עיכוב יציאה מהארץ לקטין
נפלאות | 21:00 30/09/2015
עיכוב יציאה מהארץ לקטין
עו''ד אלון שליכטר | 21:47 30/09/2015
חקירת משטרה בחשד לכך שגרמתי למישהי לעסוק בזנות
בוריס | 22:45 04/11/2013
הבאת אדם לידי עיסוק בזנות
עו''ד אסף דוק | 23:00 04/11/2013
חקירה משטרתית של קטין
מיכאל | 16:34 21/03/2014
סגירת תיק פלילי לקטין בהליך של טיפול מותנה
עו''ד אסף דוק | 16:40 21/03/2014