חזרה לעמוד הראשי | תחומי עיסוק | משפט צבאי | האם חוקרי מצ"ח מוסמכים לחטט לכם בטלפון הנייד?
תחומים: משפט צבאי

האם חוקרי מצ"ח מוסמכים לחטט לכם בטלפון הנייד?

מידי שנה חיילים רבים נעצרים על ידי מצ"ח (משטרה צבאית חוקרת) בגין עבירות שונות. בכדי למצוא ראיות קבילות ולהקל על החקירה, נעשה לא פעם חיפוש בטלפון הסלולרי לאחר שהושגה הסכמתו של הנחקר המפוחד שלא מדעת. הדבר עשוי להוות פגיעה בקניינו הפרטי של החייל החשוד ולעיתים עשוי לסבך אותו בעבירות נוספות. עו"ד אסף דוק מסביר האם במסגרת חקירת מצ"ח מוסמכים החוקרים לחטט לחיילים בנייד ומה ההגבלות שנקבעו בנושא.

תופעת החיפוש בטלפונים הניידים של משרתי צה"ל הינה נרחבת. על פי נתונים במהלך שנת תשע"ו חוקרי מצ"ח ערכו חיפוש במעל אלפיים טלפונים כאשר רובם היו מתוקף הסכמתם של הנחקרים ורק כחמישית בהתאם לצו בית משפט.

כיום, מרבית האוכלוסייה משתמשת בטלפונים חכמים, עוד מגיל הילדות המוקדמת. קניינו הפרטי של האזרח והחייל כאחד מוטמע בטלפון הנייד ואף שמורים בו חייו האינטימיים. על כן, כל המחפש בו עשוי לפלוש לנבכי נפשו של הבעלים. ההשלכות של כך משמעותיות ביותר כשמדובר בחקירת מצ"ח. בכדי לקבוע מתי עובר הגבול, בית הדין הצבאי לערעורים קבע כי חוקרי מצ"ח מוגבלים בכל הנוגע לחיטוט בטלפונים הסלולריים של חיילים. הוחלט כי רק במידה ולחוקרים יש צו חיפוש מבית המשפט מורשים הם לערוך חיפוש מעמיק ויסודי.

מה אומר החוק על חיפוש במחשבים וטלפונים חכמים על-ידי מצ"ח?

החיפוש במחשב ובכלל זה בטלפון סלולרי מוסדר בפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש). בהתאם לפקודה, חיפוש בחומר מחשב ייעשה אך ורק בהתאם לצו של שופט. המשמעות היא שבכל פעם שחוקרי מצ"ח רוצים לחדור לטלפון הסלולרי שברשותכם – עליהם לפנות לבית המשפט ולשכנע אותו מדוע נכון וראוי לעשות כן.

חיפוש בחומר מחשב שנתפס ייעשה אך ורק על-ידי חוקר מיומן ובאופן שלא יפגע בפרטיותו של אדם מעבר לנדרש.

מצ"ח מחויבת לאפשר לאדם שממנו נתפס מחשב לקבל העתק מחומר המחשב הדרוש לו תוך 4 ימים מיום התפיסה, כאשר ניתן להאריך תקופה זו ב-4 ימים בכל פעם עד לתקופה של 16 ימים סה"כ בלבד. העתק החומר יבוצע אך ורק על ידי חוקר מיומן שיימסור את החומרים הדרושים רק במידה ואינם קשורים לעבירה או שאין במסירתם חשד לשיבוש הליכי חקירה ומשפט.

מה אומר החוק על תפיסת מחשבים וטלפונים חכמים על-ידי מצ"ח?

תפיסה של מחשב או דבר המגלם חומר מחשב אינה מצריכה הסמכה מפורשת וניתנת להיעשות אם צורכי החקירה מחייבים זאת, אגב חיפוש בבית או מכוח הסמכות לתפוס חפצים.

"לא הרי תפיסת חפץ כהרי המשך ההחזקה בו. המשך החזקת החפץ בידי המשטרה, כך נקבע, יש בו כדי לפגוע בזכות הקניין של הבעלים, מעבר לפגיעה שנגרמה לו כתוצאה מעצם התפיסה. לפיכך, לא די שתפיסת הנכס נעשתה בעילה מבוררת אלא יש לבחון אם הפגיעה נעשתה לתכלית ראויה ואם המשך החזקת החפץ בידי המשטרה אינו פוגע בבעל הזכות בנכס במידה העולה על הנדרש" (בש"פ 6686/99 אליהו עובדיה נ' מדינת ישראל פ"ד נד  (2) 464 (2000)).

במידה והמחשב או הטלפון החכם שנתפסו אינם דרושים עוד לצורך הגשתם כראיה לבית המשפט, על המשטרה להחזירם לאדם ממנו נלקחו תוך 30 ימים מיום תפיסתם, אלא אם פנתה היחידה החוקרת לבית המשפט להארכת החזקת הציוד.

אם תוך חצי שנה מיום תפיסת המחשב על ידי המשטרה לא הוגש כתב אישום לבית המשפט על מצ"ח להחזיר את המחשב לאדם ממנו נלקח. יחד עם זאת, מצ"ח רשאית להגיש בקשה לבית משפט שלום להאריך את התקופה.

בית הדין הצבאי שם גבול לחטטנות של מצ"ח

בית הדין הצבאי קבע כי שופט אמור לבחון ולקבוע האם חיטוט בטלפון הנייד בחקירת מצ"ח אכן מצדיק את הפגיעה בקניינו הפרטי של החשוד. בטלפון החכם מצויים ראיות שיכולות להכריע את הכף ואת גורלו של הנחקר, כגון סרטונים, מסרונים, תמונות, שיחות מוקלטות ועוד. החיפוש בו אף עשוי להוביל להאשמות בעבירות נוספות. לדוגמה חוקרי מצ"ח מחפשים בטלפון הנייד של חייל הנחקר בגין עבירות סמים בצבא, הודעות או מסרונים המתעדים זאת, ותוך כדי נחשפים הם לתצלום מיני של חיילת שצולם לא בהסמכתה, הדבר עשוי להערים על החשוד קושי נוסף ואף להוביל לפתיחת חקירה בנושא.

אם תתעלם הבעיה לא תיעלם - חושב שמחיקת ההודעה האחרונה תפטור אותך מאשמה?

טעות בידי החיילים החושבים כי מחיקת כלל המסרונים, ההודעות, התמונות וההקלטות המפלילות תפטור אותם מהאשמה המיוחסת להם. נהפוך הוא – הדבר עשוי להוביל להאשמה נוספת וזאת בגין שיבוש הליכי חקירה שנקבע בסעיף 244 לחוק העונשין. לפי סעיף זה חל איסור להכשיל או לשבש הליך שיפוטי או להביא לעיוות הדין באמצעות מחיקה או העלמת ראיות, בסיכול הזמנתו של עד או בכל דרך אחרת. העונש שנקבע לעושה זאת הוא עד שלוש שנות מאסר. חוקרי מצ"ח שלא מצאו ראיות מפלילות בנייד של הנחקר עשויים למצוא זאת בנייד של חברו, דבר העשוי לסבך את שניהם כהוגן.

האם חייל יכול להתנגד לחיפוש בטלפון הסלולרי שלו ללא צו בית משפט?

חשוב שתדעו שמותר לכם לסרב לאפשר לחוקרי מצ"ח לערוך חיפוש בטלפון שלכם וכי סירובכם לא ישמש כראיה נגדכם. על מנת שמצ"ח תוכל לבצע חיפוש במכשיר הטלפון שברשותכם עליה לשכנע את בית המשפט שהדבר נכון וראוי. רק במידה ויתקבל צו שיפוטי יתאפשר לחוקרי מצ"ח לחדור למכשירכם תוך הגבלות שונות שיפורטו בצו.

ההתלבטות האם להסכים לחיפוש בטלפון הסלולרי שלכם או לא, תלויה מאוד בנסיבות האירוע ועשויות להיות לכך השלכות הרות גורל. בכדי לדעת את המהלך הנכון ביותר עבורך כדאי שתיוועץ עם עורך דין צבאי בהקדם האפשרי שיכווין אותך להחלטה שתטיב עמך. הדבר חשוב ובעל חשיבות עצומה שכן, נחקר שמסכים לחיפוש כאמור בידיעה שאין לו דבר להסתיר, עשוי למצוא עצמו מסתבך בפלילים גם אם אין הוא אשם, או להיפך – כאשר הנחקר מסרב עשוי הדבר לחזק ראיות אחרות ולהתפרש על ידי החוקרים כהתנהגות מפלילה. בכדי להגן על זכויותיך טרם החקירה ובמהלכה כדאי שתיעזר בשירותיו של עורך דין צבאי.

זומנת או נלקחת לחקירת מצ"ח?

גם אם אתה חייל בעל ותק והישגים, עליך לדעת שלחקירת מצ"ח חוקים משלה, ששום דבר בשירותך הצבאי או בתכונותיך האישיות לא הכין אותך עבורה. לכן, ברגע שאתה מגלה שאתה מזומן לחקירת מצ"ח, או צפוי להיות מזומן לחקירה - התקשר מיד לעו"ד דין צבאי המתמחה בדין הצבאי. עורך דין צבאי ידריך אותך ויגן על זכויותיך לכל אורך החקירה והמעצר, וידאג לכך שהחשדות נגדך יסתיימו ללא כתב אישום, שתשתחרר מהמעצר בהקדם האפשרי, ושתוכל להמשיך בשירותך ובחייך באופן תקין. עבור משפחתו של החייל הנחקר: התקשרו מיד לעורך דין צבאי. גם אם הבן או הבת אומרים שהם "מסתדרים". אין זה נכון. כאמור, אותם דברים שאפשרו לבן המשפחה "להסתדר" בשירות הצבאי, יכולים להפיל אותו דווקא בחקירת מצ"ח. לכן, התקשרו מיד לעורך דין צבאי בכדי שתוכלו לראות את בנכם או בתכם בהקדם האפשרי, כאשר הוא חופשי ונקי מכל אשמה.

נוכח חשיבותה הרבה של החקירה במצ"ח ונוכח ההשלכות מרחיקות הלכת שעשויות להיות לה על המשך ניהול ההליך הפלילי נגדך, חשוב שתיוועץ עם עו"ד צבאי טרם החקירה. דע - כי התייעצות משפטית עוד בטרם הגעתך לחקירת מצ"ח עדיפה על פני יעוץ בדיעבד ותיקון טעויות שנעשו במהלך החקירה. במידה והסתבכת בביצוע מעשה העשוי לגבש נגדך חקירה פלילית במצ"ח באפשרותך ליצור עימנו קשר בכל שעה בטלפון 052-6885006 או באמצעות הטופס המקוון באתר. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי בעניינם. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מונה צוות עורכי דין מוכשר וייחודי המתורגל בחשיבה "מחוץ לקופסה" למציאת פתרונות מקוריים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצון המטופל. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חקירה במצ"ח | ייצוג חיילים | בקשה להחזרת תפוס | חוקיות החיפוש בטלפון נייד | חקירת מצ"ח | זכויות נחקרים במצ"ח | חיפוש מצ"ח | תפיסת מחשב או טלפון על-ידי מצ"ח | חיפוש במחשב או בטלפון על-ידי מצ"ח | חוקיות החיפוש בטלפון חכם

הצלחות המשרד בתחום
שחרור ממעצר חייל שנחשד בהחזקה ושימוש בסמים מסוכנים במסגרת פרשיה רחבה וחמורה בצבא שישה חודשי עבודות צבאיות בלבד לאיש קבע שהורשע בגניבת עשרות אלפי שקלים מכספת הבסיס בו שירת אי העמדה לדין בעבירות אלימות במשפחה סגירת תיק מחוסר אשמה למנהל בית ספר שהואשם בהטרדה מינית של מורות הכפופות לו

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
מסירת טלפון נייד
אסי | 09:53 17/02/2017
מסירת טלפון נייד
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:38 17/02/2017
תפיסת מחשב ע"י המשטרה בצו בית משפט
אמיר | 14:03 22/05/2016
תפיסת מחשב ע"י המשטרה בצו בית משפט
עו''ד אלעד שאול אלבז | 15:04 22/05/2016
החזרת מחשב נייד על ידי המשטרה
אורן | 10:47 12/07/2015
החזרת תפוס על-ידי המשטרה
עו''ד אסף דוק | 11:51 12/07/2015
תודה רבה עו"ד דוק!
אורן | 15:55 12/07/2015
חקירה במשטרה על הכאת ילד ושליחת התיק לפרקליטות
צחי | 09:23 22/12/2018
חקירה במשטרה על הכאת ילד ושליחת התיק לפרקליטות
עו''ד רביד כהן | 17:12 30/12/2018
העברת חתימה בין טפסים באמצעות מחשב ?
רועי | 18:03 04/06/2018
העברת חתימה בין טפסים באמצעות מחשב ?
רועי | 09:07 08/06/2018
העברת חתימה בין טפסים באמצעות מחשב ?
יוני | 11:57 27/08/2018
חקירה במס הכנסה
שושוש | 07:00 26/02/2018
חקירה במס הכנסה
עו''ד עודד רגב | 08:00 23/04/2018
זכות אזרח להגיש בקשה הודעת ראיה לזכותו נעשם?
בוריס ד | 12:20 25/12/2017
זכות אזרח להגיש בקשה הודעת ראיה לזכותו נעשם?
עו''ד אור הדאיה | 08:02 26/12/2017
זכות אזרח להגיש בקשה הודעת ראיה לזכותו נעשם?
בוריס ד | 15:04 27/12/2017
בקשה לזימון לחקירה באזהרה במשטרה
אורי | 15:54 23/10/2017
בקשה לזימון לחקירה באזהרה במשטרה
עו''ד אור הדאיה | 16:12 25/10/2017