חוק סדר הדין הפלילי מגדיר את המקרים שבהם מותר לבצע חיפוש פנימי בגופו של אדם, חיפוש חיצוני על גופו וכיצד מותר לקחת אמצעי זיהוי שונים כדגימות. יש הגדרות מדויקות מתי ... קרא עוד