המשפט הפלילי מעגן בתוכו את דוקטרינת ההתיישנות שמטרתה לסיים דיונים בהליכים פליליים בהן חלף זמן רב ממועד העבירה. למה נועד חוק ההתיישנות? על מי הוא מגן? מהו זמן ההתיישנות עבור ... קרא עוד