בעת האחרונה אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה מספר תיקונים, שעניינם החמרת הענישה המוטלת על מיידי אבנים. הדגש המרכזי בתיקונים אלו הוא קביעת עונשים מינימאליים של 2-4 שנות מאסר שיוטלו בגין ... קרא עוד