תקיפה מהווה בפני עצמה עבירה פלילית הצפויה לכתב אישום ולענישה חמורה בהתאם לנסיבותיה. ואולם, מה קורה כאשר לאירוע היה שותף יותר מאחר אחד? במקרה זה עולה רף הענישה וקיימת התייחסות ... קרא עוד