חזרה לעמוד הראשי | בלוג פלילי | הוצאת רישיון נשק - התבחינים החדשים לקבלת רישיון נשק

הוצאת רישיון נשק - התבחינים החדשים לקבלת רישיון נשק

קבלת רישיון נשק בישראל היא הליך מורכב שעלול לקחת זמן, בשל עמידה בתנאי סף ותבחינים מפורטים. המשרד לביטחון פנים מעדכן אחת לכמה שנים את הקריטריונים ומרחיב את הזכאות לאנשים נוספים לקבל רישיון. עו"ד אסף דוק מסביר מי אחראי על הוצאת רישיון נשק, מהם תנאי הסף לכך, באיזה קריטריונים (תבחינים) יש לעמוד ומדוע חשוב להיות מיוצג בהליך על-ידי עורך דין פלילי מנוסה העוסק ברישוי כלי ירייה.

הוצאת רישיון נשק - רקע

הוצאת רישיון נשק בישראל הוא תחום מוגדר הנתון תחת פיקוח. כל בקשה להוצאת רישיון נשק נבדקת בקפדנות והאישור ניתן בהתאם לנתוניו האישיים של האדם, העילות להחזקת הנשק ומידת מסוכנותו הפסיכיאטרית.

כדי להוציא רישיון נשק בישראל יש לעמוד בתנאי סף מסוימים ולהיות מתאים לקריטריונים (תבחינים) המצדיקים לקבל נשק פרטי. החוק שמגדיר זכאויות אלה הוא חוק כלי הירייה התש"ט-1949 שקובע כי לאדם בישראל אין זכות אוטומטית לשאת נשק, וכי יש לקבל רישיון כדי להחזיק ולהשתמש בנשק פרטי. בארצות אחרות, כגון ארה"ב, הכללים הם שונים.

הגוף שאחראי על סינון ואישור הרישיון הוא אגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון פנים. חוק כלי הירייה קובע את תנאי הסף ואת התבחינים הן בנוגע לאנשים פרטיים והן בנוגע לארגונים כמו משרדי ממשלה, חברות אבטחה, מפעלים, יישובים וכדומה. עם השנים, שונה החוק והורחב, כך שאזרחים נוספים התאימו לתנאי הסף ולתבחינים ויכלו להוציא אישור לשאת נשק.

תנאי הסף הבסיסיים היו תושבות קבע ושהייה בארץ לפחות שלוש שנים, שליטה בעברית, גיל, שירות צבאי ועוד. כמו כן על המבקש להגיש הצהרת בריאות חתומה על ידי רופא, כולל הערכת מסוכנות לנשיאת נשק. לאחר שעמד בתנאי סף אלה, היה על המבקש לעמוד בתבחינים מגוונים, כגון מקום מגורים, מקום עבודה, עיסוק מקצועי ועוד.

חוק כלי הירייה

חוק כלי הירייה התש"ט-1949 מסדיר את נושא הרישום, נשיאה והחזקת כלי ירייה בישראל. החוק קובע כי לאדם בישראל אין זכות אוטומטית להחזיק כלי ירייה, ויש לקבל רישיון כדי להחזיק ולשאת נשק. הגוף האחראי על מתן רישיון לכלי ירייה הוא האגף לרישוי כלי ירייה, במשרד לביטחון פנים.

סעיף 12 בחוק כלי הירייה קובע כי: "המוסמך לתת רישיון נשק לפי חוק זה רשאי, לפי שיקול דעתו (1) לתת רישיון או לסרב לתתו; (2) לתת רישיון בתנאים ובהגבלות ולהטיל תנאים והגבלות על רישיון שניתן; (3) לבטל רישיון תוך תקופת תקפו".

כיום מעל 200,000 אנשים מחזיקים בישראל רישיון לנשק, חלקם יכולים לשאת אותו מחוץ לבית והיתר רשאים להחזיקו רק בביתם. ההליך לקבלת רישיון נשק עלול להיות ממושך ומתיש וכדאי לעשותו עם ליווי מקצועי.

כדי לקבל רישיון לכלי ירייה יש לעמוד בתנאי סף, בתבחינים שקבע משרד הביטחון ולהציג עילה מוצדקת לשאת נשק. מטרת הבדיקה היא לאזן בין צורך הציבור להגן על עצמו לבין הסכנה שהציבור ייפגע מכלי נשק שיימצאו במרחב הציבורי. את הבקשה לקבל נשק יכול להגיש אדם פרטי, אך גם ארגונים כגון משרדי אבטחה, משרדי ממשלה, מפעלים ישובים ועוד. בדיקת הבקשה כוללת כמה קריטריונים לבדיקת הזכאות:

תנאי סף להגשת בקשה להוצאת רישיון נשק

◻️   על המבקש להיות תושב קבע ולשהות בישראל לפחות שלוש שנים.

◻️   עליו להיות בעל שליטה מסוימת בעברית.

◻️   אם הוא עשה שירות צבאי והוא אזרח ישראלי, הוא יכול להגיש בקשה מגיל 21; אם הוא אזרח ישראלי אך לא שירת בצבא יוכל להגיש את הבקשה מגיל 27; אם אינו אזרח ישראלי, הוא יוכל לבקש בקשה להוצאת רישיון נשק רק מגיל 45.

הצהרת בריאות של המבקש

◻️   על ההצהרה להיות חתומה על ידי רופא שעיין בתיק הרפואי ואישר אותו, עם התחייבות לעדכון פרטים אם המצב הרפואי ישתנה.

◻️   לפי הצורך, מועברת הצהרת בריאות זו למשרד הבריאות, במטרה לספק הערכת מסוכנות לנשיאת נשק.

בנובמבר 2014 הורחבו התבחינים הקיימים לקבלת רישיון לכלי ירייה וניתנו הקלות למבקשים, כפי שיפורט בסעיף להלן. לאחר הגשת הבקשה לאגף לרישוי ולפיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון פנים, יוזמן המבקש לריאיון עם פקיד הרישוי, ובו תיבדק תקינות הבקשה והמסמכים. לאחר אישור עקרוני, יש למלא טופס הצהרת בריאות ולמלא כתב הסכמה. אם התקבל הרישיון יש לגשת לבית מסחר מורשה למכירת כלי נשק, לרכוש כלי נשק לפי ההנחיות ולעבור אימוני מטווח. לאחר כל אלה יש לשלם אגרה ולחדש את הרישיון אחת לשלוש שנים.

מי זכאי לקבל רישיון לכלי ירייה פרטי?

החוק המעודכן לשנת 2017 מפרט שורת עילות לאישור קבלת רישיון לכלי ירייה פרטי:

◻️   מגורים ו/או עבודה ביישוב זכאי. בשנת 2104 הוסיף השר לביטחון פנים 42 יישובים שצורפו לרשימת היישובים הזכאים שמי שגר או עובד בהם זכאי לקבל רישיון לנשיאת נשק. כך כיום יכולים אנשים רבים בקו התפר לשאת נשק לפי החוק.

◻️   אדם המוביל חומרי נפץ.

◻️   אדם המשרת שירות פעיל בכוחות הביטחון. הכללים קובעים כי זכאים לקבל רישיון קצינים בדרגת סגן ומעלה או נגד מדרגת רס"ר ומעלה המשרתים בשירות סדיר, כמו גם אדם שמקביל לדרגות אלה שמשרת שירות פעיל בכוחות הביטחון.

◻️   אדם ששירת בעבר בכוחות הביטחון והוא קצין בדרגת סא"ל ומעלה או מקביל לו בכוחות הביטחון, כמו גם מי ששירת שירות קבע במשטרת ישראל במשך לפחות שנתיים. בשנת 2014 נקבע כי גם קצין מילואים בשירות פעיל יכול לשאת נשק וגם יוצאי יחידות מיוחדות.

◻️   מי שעבר הכשרה ייחודית כגון בוגר קורס מאבטחים רגיל, קורס מאבטחים של רשות שדות התעופה או השב"כ, בתנאי ששירת בגוף שנמצא תחת השגחת המשטרה למשך לפחות שנתיים.

◻️   קצין ביטחון שהוכשר לפי דרישות המשטרה, הוכר על ידה ועובד בתפקיד.

◻️   המלצה על אדם מטעם משטרת ישראל.

◻️   כבאי ועובדי מד"א הנמצאים בשירות פעיל, עם ותק של שנה בתפקידם.

◻️   מדריך ירי בעל רישיון להדרכת ירי.

◻️   ספורטאי אולימפי שמקצועו הוא יורה, וספורטאי לא אולימפי אך חבר רשום בהתאחדות הקליעה בישראל לפחות שלוש שנים.

◻️   ציד שיש לו רישיון ציד מהרשות לשמירת הטבע והגנים.

◻️   אדם שעוסק בתחומים וטרינריים, מורה דרך מוסמך, חקלאי עם המלצה של קצין ביטחון.

◻️   כל כלי נשק שמשמש כמזכרת, ובתנאי שיישמר במצב מושבת.

מהי הערכת מסוכנות לנשיאת נשק?

כפי שצוין לעיל, אם עולה חשש לבעיה או להפרעה נפשית של המבקש לרישיון כלי נשק, נשלחת הצהרת הבריאות שלו לאגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות לצורך הערכת מסוכנות לנשיאת נשק. ההליך מתבצע בהקפדה יתרה:

◻️   הצהרת הבריאות החתומה על ידי הרופא מועברת לבדיקת פסיכיאטר במחלקה לפסיכיאטריה משפטית באגף לבריאות הנפש. אם לדעתו יש חשד לבעיה פסיכיאטרית שעלולה להשפיע של שיקול דעתו של המבקש, עליו ליצור קשר עם הרופא המטפל שחתם על הצהרת הבריאות, ולבקש ממנו להוסיף פרטים רפואיים וגם מהי חוות דעתו של הרופא למידת המסוכנות של המבקש.

◻️   לאחר שהתקבלה תשובת הרופא המטפל, יוחלט אם הוא יכול לקבל את הרישיון או שעליו לבצע בדיקות פסיכיאטריות לבדיקת מסוכנותו. בדיקות אלה מתבצעות על ידי פסיכיאטר בעל הסמכה ממשרד הבריאות שבודק ישירות את המבקש ומגבש המלצות לגביו.

◻️   לאחר שביצע הערכת מסוכנות, יעביר הפסיכיאטר את המלצתו בחזרה לאגף רישוי כלי ירייה במשרד לביטחון פנים. המלצתו יכולה להיות פסילת המבקש להחזיק רישיון נשק או המלצה שהוא יכול לשאת נשק וכי רמת מסוכנותו נמוכה. האישור על כך יכול להיות זמני ואף לכלול דרישה של מעקב רפואי.

◻️   אדם שבקשתו נפסלה בגין הערכת מסוכנות, יכול לפנות לוועדת ערר ובה יושבים נציגי משרד לביטחון פנים ונציגי משרד הבריאות. אם ערעורו נדחה הוא יכול לערער עליה בפני ערכאות משפטיות רגילות.

פרטי האגף לרישוי כלי ירייה

את הבקשה לקבל רישיון לכלי ירייה יש להגיש בלשכות רישוי כלי ירייה הפרושות ברחבי הארץ. ניתן לברר פרטים נוספים במרכז שירות ומידע – רישוי כלי ירייה במוקד טלפוני *8657 . כמו כן ניתן לקבל פרטים נוספים בדף "רישיון כלי ירייה" באתר של המשרד לביטחון פנים. באתר יש מחשבון בדיקת זכאות לרישיון כלי ירייה, אגרות כלי ירייה ואף אפשרות לשלם באופן מקוון, פירוט של עמדות השירות העצמי והנחיות אחסון כלי ירייה לבעלי רישיון פרטי. כמובן שתשובות המחשבון אינן מחייבות וכל אדם מחויב להגיש בקשה לקבלת רישיון כלי ירייה לפי הנהלים. באתר נמצא גם למצוא רשימה של מדריכי ירי מורשים, רשימת מטווחים פתוחים לשירות הציבור, רשימה של סוחרי כלי ירייה מורשים ועוד.

הרחבת הזכאות

בנובמבר 2014 הורחבו התבחינים לקבלת רישיון לכלי ירייה, כך שיותר ישובים הוכללו בזכאות לקבל רישיון נשק ויותר עיסוקים הצדיקו את קבלת האישור. כעת, בחודש אוגוסט 2018, הרחיב המשרד לביטחון פנים את הזכאויות כך שמאות אלפי יוצאי יחידות קרביות יהיו זכאים אף הם להחזיק נשק.

להלן רשימת דרישות הסף המעודכנות לחודש אוגוסט 2018:

◻️  מי שרשום במשרד הפנים כאזרח או כתושב קבע, ובלבד ששהה בישראל במשך לפחות שלוש שנים שקדמו להגשת הבקשה. הרשות מוסמכת לתת רישיון לאזרח ישראל או תושב קבע, גם אם לא שהה בישראל את התקופה הנדרשת, בלבד ששירת שירות צבאי, שירות לאומי או אזרחי בישראל עצמה.

◻️  בעלי שליטה בסיסית בשפה העברית. שיקול הדעת לקביעת הרמה המספקת של העברית נתונה לשיקול דעתו של פקיד הרישוי.

◻️  גיל מינימלי לקבלת הרישיון הוא:

גיל 18 –אזרח ישראל או תושב קבע ששירתו שירות סדיר.

גיל 21 – אזרח ישראלי או תושב קבע ששירתו בישראל שירות לאומי או אזרחי.

גיל 27 – אזרח ישראלי שלא שירת במסגרות אלו.

גיל 45 – תושב קבע שאינו אזרח ישראל ולא שירת במסגרות אלו.

◻️  הצהרת בריאות החתומה על ידי המבקש ועל ידי רופא שעיין בתיקו של המבקש, לרבות התחייבות לעדכן את פקיד הרישוי אם יחול שינוי במצב הבריאותי המוצהר. יש להגיש הצהרה והתחייבות בכל חידוש רישיון, כולל הערכת מסוכנות לנשיאת נשק.

◻️  דרישה להכשרה מתאימה, כמפורט בלשכות הרישוי. הצהרה על ההכשרה המתאימה תוגש בכל חידוש רישיון.

להלן רשימת התבחינים המעודכנים לחודש אוגוסט 2018:

תבחינים אלה נקבעו על ידי המשרד לביטחון פנים ומתעדכנים מעת לעת. התבחינים החדשים מרחיבים את הזכאות לרישיון נשק למאות אלפי יוצאי יחידות קרביות:

◻️  מגורים ביישוב זכאי מתוך רשימה מוגדרת.

◻️  עיסוק ביישוב זכאי מתוך רשימה מוגדרת.

◻️  מורה דרך.

◻️  חקלאי מוכר.

◻️  הובלת חומרי נפץ.

◻️  שירות בכוחות הביטחון – סעיף זה הורחב, כך שקצינים בדרגות סגן ומעלה, נגדים בצה"ל מדרגת רס"ר ומעלה ומקביליהם בכוחות הביטחון האחרים; שירות ביחידה מיוחדת בכוחות הביטחון, מתוך רשימה שנקבעה על ידי גורם בכוחות הביטחון; בצה"ל ובמשטרה לוחמים רובאי 07, 08.

◻️  שירות במשטרת ישראל.

◻️  הכשרה ייחודית.

◻️  המלצה פרטנית של משטרת ישראל.

◻️   קצין ביטחון בגוף מוכר.

◻️  כבאי.

◻️  עובדים ומתנדבים בגופי הצלה.

◻️  מדריך ירי.

◻️  ספורטאי – יורה פעיל.

◻️  ציד.

◻️  צרכים וטרינריים.

◻️  מדביר.

◻️  מזכרת.

השבת רישיון נשק וכלי ירייה לאחר חקירה במשטרה

המדובר בפרקטיקה גורפת של האגף לכלי ירייה של המשרד לבטחון פנים אשר נמנע מהפעלת שיקול דעת ענייני בכל מקרה ומקרה ונוהג מדיניות גורפת וזאת במטרה ולחסוך בטעויות כביכול כאשר הלכה למעשה המדיניות הנ"ל גורמת בפועל לעיוותים קשים בעיקר כאשר המדובר באנשים חפים מפשע שנקלעו לבדיקה משטרתית בנושא פלילי הזקוקים לכלי הנשק והרשיון שברשותם כאויר לנשימה אם לאור עיסוקם ואם על רקע צרכי הגנה עצמית שוטפים.

המדובר בפרקטיקה אשר הלכה למעשה גורמת במקרים רבים לעוול גדול לאותם חשודים התלויים בנשק כמקור פרנסתם אם כמאבטחים ואם במסגרות אחרות כמדריכי ירי לדוגמא וכך הלכה למעשה מאבדים את יכולתם לכלכל את עצמם ואת משפחתם.

הליך ההחרמה מתבצע כך שלאחר תפיסת רישיון הנשק, מעבירה המשטרה בקשה להתלייה של רישיון הנשק. כפועל יוצא מכך, גם בסיטואציות בהן מירב הסיכויים הם כי תיק החקירה ייסגר בסופו של יום, ההליך בכל האמור לרשיון הנשק שנלקח עובר מתחום המשפט הפלילי למישור מנהלי.

בפרקטיקה, מרגע שהנשק נלקח, הסיכוי כי האגף לרישוי כלי ירייה ישיבו לבעליו הינו בבחינת תקוות שווא.

החל מזמן העברת הטיפול בהתליית הרשיון אל המשרד לביטחון פנים, ימצא עצמו אותו אדם מקבל הודעות לאקוניות ולא ברורות באשר לסטטוס ביטול הרשיון שלו.

לרשות אותו אינדבידואל עומדת הזכות להגיש ערר על ההחלטה של אגף כלי הירייה במשרד לבטחון פנים להתלות או לבטל את רשיון הנשק שלו. הוועדה תהפוך את ההחלטה לבטל את הרשיון רק במקרים נדירים אם בכלל. המדובר בפרקטיקה לא ראויה כאשר במקרים בהם מדובר באדם מבוגר קל וחומר המשמעות הינה גזירת גזר דין מוות תעסוקתי בכל הקשור להמשך השתלבותו בשוק העבודה.

להלן העתק הודעת המשרד לביטחון פנים שנשלחה למשרדנו בעניינו של לקוח שרישיון הנשק הוחזר לו לאחר הגשת ערר על החלטת פקיד רישוי כלי יריה. מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותו, פרטיו המזהים הושמטו:

 

 

 

ראו עוד לדוגמא: החזרת רישיון נשק ללקוח לאחר ערר על החלטת פקיד רישוי כלי יריה 

עתירה מנהלית להשבת רישיון נשק

האופן הנכון המותיר סיכוי סביר להחזרת הרשיון בסופו של יום טמון באפשרות להגיש עתירה מנהלית בבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, על הסירוב להשיבו במסגרת הערר.

החשיבות בשכירת שירותיו של עורך דין פלילי המתמצא בהליכים אלה הנה קריטית לאור העובדה שהשיקולים בנושא זה הינם מורכבים. כך לדוגמא חשוב לבדוק את נסיבות התיק בהן החשוד נחקר, ככל והמדובר בעבירות אלימות ובעיקר במסגרת המשפחה כך פוחתים הסיכויים להיעתרות בית המשפט לבקשה להשיב את הרשיון. בנוסף אותה סבירות של החלטת אגף כלי הירייה תבדק לאור מידת הפגיעה בחופש העיסוק, הזמן שחלף, מידת מעורבות הנשק בתיק בו נחקר האדם, ההיזקקות של העותר לנשק להגנתו האישית במסגרת מגורים מעבר לקו הירוק, בחינת עברו הפלילי והערכת מסוכנות בכלל.

חשיבות הייצוג המשפטי בהליך הוצאת רישיון נשק

מומלץ לקבל ייעוץ משפטי מעו"ד פלילי עוד לפני שמבקשים להוציא רישיון נשק. זאת בשל מספר סיבות:

◻️  הוצאת רישיון נשק – בדיקה מראש אם כדאי להגיש את הבקשה להוצאת רישיון נשק. לפעמים אנשים מגישים בקשות, מבזבזים זמן, משלמים עבור הטיפול בבקשה, ניגשים לרופא לקבל חוות דעת רפואית ובסופו של דבר בקשתם נדחית בגלל נתונים ידועים מראש. עורך דין מקצועי יוכל לייעץ לכם אם כדאי לכם להגיש בקשה או אם אין טעם. ההתייעצות יכולה להביא לחיסכון של כסף רב, שכן ההליך להוצאת רישיון הנשק עלול להסתכם בכמה אלפי שקלים.

◻️  דחיית הבקשה לקבלת רישיון נשק – טיפול בדחיית הבקשה על רקע היעדר עילה למתן רישיון לכלי ירייה פרטי, על רקע פסיכיאטרי, תיק ישן במשטרה, נשיאת נשק ללא רישיון ועוד. הייעוץ של העו"ד ניתן הן לאנשים פרטיים והן לארגונים. העו"ד יבדוק את הדחייה לקבל נשק ואת הכדאיות להגשת ערעור על החלטת פקיד רישוי כלי ירייה.

◻️  הגשת ערר או ערעור על החלטת פקיד רישוי כלי ירייהניתן לערער על סירוב לקבלת רישיון לנשיאת נשק. הדבר חשוב לאנשים שזקוקים לנשק להגנתם, לארגונים ולמשרדים שונים. אם הוחלט להגיש ערעור, העו"ד יסייע בהכנת הערעור, הגשתו וייצוג האדם בערכאות השונות. לפעמים בית המשפט מצא כי התנהלות ההליך הייתה פגומה וכי החלטת הרשות חרגה ממתחם הסבירות. בית המשפט יכול על פי בקשת העו"ד הפלילי להיעתר לבקשה לאשר / להשיב את הרישיון ואף לחייב את המדינה לשלם את הוצאות המערער. עם זאת, יש לדעת כי בית המשפט לא מתערב בהחלטת פקיד הרישוי, כל עוד החלטתו הייתה סבירה.

◻️  אדם שסורב בעבר יוכל לקבל כעת נשק לפי התבחינים החדשים, ולכן כדאי להתייעץ עם עו"ד פלילי בעל ניסיון לפני סירוב נוסף.

◻️  סגירת תיק במשטרה בעילה של היעדר אשמה פלילית לפני הגשת הבקשה. לפעמים אנשים סבורים כי אין משמעות לתיק פתוח במשטרה או תיק סגור שהיה להם לפני הרבה שנים, אולם זו טעות, כי רק סגירת תיק בעילה של "היעדר אשמה פלילית" תוביל למחיקתו מהרישום המשטרתי. מומלץ לעשות זאת בליווי עו"ד פלילי מוסמך כדי לסיים את ההליך בהצלחה.

◻️  שינוי עילת סגירת התיק המשטרתיגם כאשר אדם נחקר במשטרה והתיק נגדו נסגר בעילה של חוסר עניין לציבור או חוסר ראיות, הוא עדיין מחזיק ברישום משטרתי אשר משאיר ספק באשר לחפותו. בשונה מכך, רק תיק משטרתי שנסגר בעילה של העדר אשמה נמחק לגמרי ממחשבי המשטרה ולא מותיר כל רישום לחובתו. מכך נולד הצורך להגיש בקשה לשינוי עילת הסגירה של התיק עליו נחקר בעברו. לשם שינוי עילת סגירה בתיק פלילי, תחילה יש לגשת לתחנת המשטרה בה נחקר האירוע ולבקש לצלם את חומר הראיות בתיק (יש למלא טופס בקשה מיוחד בנושא). לאחר שעושים זאת יש לפנות באמצעות עורך דין פלילי בבקשה מנומקת בכתב לגורם שגנז את התיק ולבקש את שינוי עילת הסגירה בתיק הפלילי (מחוסר עניין לציבור / חוסר ראיות) להיעדר אשמה פלילית. במידה והבקשה תיענה בחיוב הרישום יימחק לחלוטין מגיליון המרשם הפלילי.

◻️  הערכת מסוכנות – בקשתו של אדם לקבל נשק או לחדש את הרישיון עלולה להיתקל בסירוב, רק בגלל מצבו הנפשי והערכת מסוכנות שלילית. כמובן שזה דבר מוצדק אם אכן יש רקע לכך, אולם לפעמים עומדת ותלויה כנגד אזרח תמים האשמה על מצב נפשי מעורער בשל גירושין, פיטורין, סכסוכי שכנים וכך הלאה. אם זה המצב, כדאי מאוד לקבל ייעוץ מקצועי כדי לפתור את הבעיה ולהסיר את המכשול על הערכת מסוכנות.

◻️  דרישה להפקדת נשק במשטרה – לפעמים אנשים נורמטיביים מוצאים עצמם בלב סכסוך, כגון משבר בחיי נישואין, סכסוך שכנים או סכסוך בעבודה. על רקע כזה מוגשת נגדם תלונה על אלימות במשטרה והאדם נדרש להפקיד את נשקו במשטרה. נוסף על כך, יש מגמה כיום במדינה שכל אדם שנחשד בעבירה פלילית, גם כזו שלא קשורה להחזקת כלי הירייה, נשקו יוחרם ואף רישיונו עלול להיפסל זמנית או קבוע. התלונה וההליכים הפליליים עלולים לעכב את קבלת הנשק חזרה / הוצאת רישיון ו/או חידוש רישיון, נוסף על נזק משמעותי לאפשרויות התעסוקה של האדם. לדוגמה, אדם שפרנסתו תלויה בהחזקת נשק, כגון מאבטח, לא יוכל להתפרנס ולכן חובה להתייעץ עם עו"ד פלילי במקרה כזה. נוסף על חוסר הנוחות שבהעדר הנשק, לתלונה כזו עלולה להיות השלכה חמורה על שגרת האדם ועל ההליכים המשפטיים שבהם הוא מעורב. למשל הדרישה להפקיד נשק בהליכי גירושין עלולה להיות ממש קריטית על תוצאות הליך הגירושין עצמו. יש לדעת שגם אם תיק החקירה נסגר כנגד האדם, לא ממהר בית המשפט להשיב לו את הנשק ולשם כך יש להגיש ערעור בבית המשפט. מעבר לנושא הנשק, מומלץ להתייעץ עם עו"ד פלילי כדי להסיר את התיק מהרישום המשטרתי. אדם שנפתח לו תיק במשטרה צריך לוודא את עילת סגירת התיק. אם התיק נסגר בגלל היעדר אשמה הוא יימחק לחלוטין מהרישומים, לעומת תיק שנסגר בגלל היעדר ראיות או חוסר עניין לציבור. אדם יכול להיתקל בסירוב לקבל רישיון נשק גם בגלל תיק ישן מעברו שכבר לא מעניין איש, אך נסגר בגלל עילה לא נכונה.

◻️  סיוע לאדם שנתפס נושא נשק ללא רישיון - למשל אישה שספגה איומים על חייה מצד בן זוגה והחליטה על דעת עצמה להצטייד בנשק, אדם שנאלץ להגיע לשטחים באופן חד פעמי ונטל נשק מחברו, אדם שמאוים על ידי גורמים עברייניים וכולי. יחד עם זאת, בכדי להגן על שלום הציבור ובטחונו הכנסת חוקקה חוקים המונעים מאנשים שאינם מורשים להחזיק נשק שלא כדין. המחוקק ראה לנכון להטיל עונשי מאסר ממושכים בגין עבירה זו שנועדו להלום את חומרתה ולהקנות ביטחון והגנה לכלל האזרחים. העונשים הקבועים בחוק למחזיקים נשק ללא רישיון עשויים להגיע לשבע שנות מאסר מאחורי סורג ובריח בכדי להרתיע עבריינים ולנסות למנוע אסונות קטלניים.

תהליך הוצאת רישיון נשק בישראל נתון תחת רגולציה ופיקוח קפדניים. המשרד לביטחון פנים פועל לפי חוק כלי ירייה ובודק כל בקשה להוצאת רישיון נשק בקפדנות. מומלץ לקבל ייעוץ מטעם עו"ד פלילי המתמצא בחוק ויודע כיצד להתנהל במערכות השונות. ייעוץ מקצועי יכול להיות ההבדל בין אישור הרישיון, דחייתו ואף הפקדת הנשק. עורך דין פלילי מיומן יוכל לסייע בקבלת רישיון נשק, למנוע התליית רישיון נשק, להשיב נשק מוחרם, לערער על פסילת רישיון נשק, להשיב החרמת נשק לאחר חקירה במשטרה, לסייע לחקלאים ולמורי דרך לקבל רישיון נשק ועוד.

קישורים שימושיים בנושא רישוי כלי יריה

1. מידע אודות הליך קבלת רישיון לכלי ירייה
2. מידע אודות הוצאת רישיון כלי יריה חדש לאדם פרטי
3. מידע אודות הוצאת רישיון כלי יריה ארגוני

4. מידע אודות הליך קבלת רישיון מאבטח חמוש
5. התבחינים (קריטריונים) למתן רישיון נשק פרטי
6. איתור מסוכנות לאנשים המחזיקים כלי נשק
6. הגשת ערר על החלטת פקיד רישוי כלי יריה 
7. טפסים להורדה של האגף לרישוי כלי יריה

התלו לך את רישיון הנשק לאחר החקירה במשטרה? מסרבים לחדש לך את רישיון הנשק?

הוצאת רישיון נשק היא הליך שנמצא תחת פיקוח קפדני בישראל. המשרד לביטחון פנים מוציא מידי פעם עדכונים לתנאי הסף ולתבחינים לאנשים היכולים לקבל רישיון לנשיאת נשק. הרחבת התבחינים מאפשרת כעת גם ללוחמים שעברו רובאי 07, 08 להגיש בקשה לנשיאת נשק ומומלץ לעשות זאת בליווי מקצועי נוסף, כדי להעלות את הסיכויים לקבל את הרישיון. 

כמו כן, משרדנו עוסק גם בהשבת רישיונות לכלי ירייה וכלי ירייה באמצעות הגשת ערר על החלטת פקיד רישוי כלי יריה ועתירות מנהליות. משרדנו נאבק בלא מעט החלטות של אגף רישוי כלי ירייה והשיב ללא מעט מלקוחותיו את רישיון הנשק שלהם ואת כלי הירייה שהיה בבעלותם ואשר שימש אותם לצורכי עבודה או הגנה.

משרדנו מייעץ ומייצג אזרחים בכל הנוגע לעניינים הבאים:
◻️  בקשה לקבלת רישיון נשק
◻️  חידוש רישיון נשק
◻️  טיפול במקרים של ביטול רישיון נשק
◻️  טיפול במקרים של סירוב לחידוש רישיון נשק
◻️  החזרת כלי נשק מהמשטרה
◻️  ערר בפני ועדת ערר על החלטת פקיד רישוי כלי יריה
◻️  ערר על פסילה מלשאת נשק בשל סיבה פסיכיאטרית
◻️  עתירה מנהלית להשבת רישיון נשק

במידה וברצונך לקבל רישיון נשק או שהחרימו לך את הנשק ומונעים ממך את חידוש הרישיון פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בנושא רישוי כלי ירייה בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
החזרת נשק מהמשטרה | החזרת נשק | בקשה להחזרת נשק | השבת רישיון נשק | עתירה מנהלית להשבת כלי נשק | חידוש רישיון כלי ירייה | רישיון נשק | החזרת נשק פרטי | חידוש רישיון נשק | התליית רישיון נשק | עורך דין רישיון נשק | אישור בקשה לחידוש רישיון נשק | החזרת רישיון נשק | רישוי כלי ירייה | רישיון נשק ארגוני | רישיון לאקדח | ערר על ביטול רישיון נשק | שלילת רישיון נשק | עורך דין כלי ירייה | עורך דין רישוי כלי ירייה | עורך דין נשק | הוצאת רישיון נשק

הצלחות המשרד בתחום
החזרת רישיון נשק ללקוח לאחר ערר על החלטת פקיד רישוי כלי יריה שחרור נאשם ממעצר בעבירות מין חמורות ללא תסקיר עקב התנהלות שירות המבחן סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שנחקר על העלבת עובד ציבור לאחר שקרא בפייסבוק לפגוע בשוטרת זיכוי נאשם מעבירות הונאה במוסד אקדמי ביטול 29 תיקים משטרתיים ללקוח שנחשד בביצוע מגוון רחב של עבירות קבלת ערר וסגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם בעבירות אלימות חמורות כלפי בת זוגו

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
דחיית ערר להשבת רישיון נשק
בוריס | 20:42 01/09/2015
דחיית ערר להשבת רישיון נשק
עו''ד אלון שליכטר | 21:06 01/09/2015
דחיית ערר להשבת רישיון נשק - זמנים
בוריס | 16:18 04/09/2015
ביטול רישיון נשק ארגוני
גיל | 08:12 31/03/2017
ביטול רישיון נשק ארגוני
עו''ד אלעד שאול אלבז | 15:10 31/03/2017
הגשת ערר על ערר
אלכס | 09:25 18/12/2014