האם מותר להחזיק ולהשתמש ברובה אוויר?

  • Facebook
  • Twitter
  • Print