כנגד אנשים רבים בישראל תלוי ועומד רישום פלילי בהתאם לחוק המרשם הפלילי משנת 1981. הדבר נכון הן לגבי עבריינים "כבדים" והן לגבי אזרחים מן השורה שביצעו עבירות קלות יחסית, החל ... קרא עוד