מהי הצהרת תובע וכיצד היא משפיעה על הארכת ימי המעצר?

  • Facebook
  • Twitter
  • Print